Pastorale Brief: 4de Kwartaal 2021

Laai die PDF weergawe hier af (om maklik te stuur per e-pos of uit te druk):

AFR Pastorale Brief 4de Kwartaal 2021

INHOUD

– GROETE
– VOORTGESETTE ARBEID IN GOD SE KONINKRYK
– VERTROU ALTYD OP GOD
– WAARDEER WAT ONS HET
– GEROEP VIR ‘N TYD SOOS HIERDIE
– SLOT

 

AGS Kollegas,

Ek is baie geëerd om hierdie artikel te kan skryf as deel van die 4de Kwartaal 2021 se Pastorale Brief. Hierdie is ook dan my laaste Pastorale Brief in my hoedanigheid as President van die AGS van SA. Vir hierdie laaste uitgawe het ek my mede-Nasionale Ampsdraers versoek om saam met my ‘n spesiale boodskap en woord van bemoediging aan die AGS kerk as geheel te rig.

Dit was ‘n voorreg om saam met hierdie leiers die kerk te kon dien: Dr J.J. La Poorta (Adjunkpresident), Dr H.J. Weideman (Hoofsekretaris) en Past. B. Petersen (Algemene Tesourier). Mag God hulle seën en aanhou om ons geliefde AGS kerk te seën.

VOORTGESETTE ARBEID IN GOD SE KONINKRYK

Past. M.G. Mahlobo (President van die AGS van SA)

 

 

 

 

 

Ek was vyf-en-twintig jaar oud toe ek as Pastoor van die AGS van SA georden is. Alhoewel ek gerus was oor God se roeping op my lewe, het ek nie ‘n volledige prentjie gehad van wat die Here wou hê ek moes doen nie. Sedert my ordening en terwyl ek nadink oor my twee-en-veertig jaar in die bediening is ek dankbaar teenoor God vir alles wat Hy vir my gedoen het binne die AGS-gemeenskap.  Ek is ook dankbaar teenoor al my kollegas in die bediening asook die lidmate van hierdie kerk. Toe ek jonk was, was daar geestelike volwasse individue wat my gementor en gelei het. Toe die bediening moeilik geword het, het ek motivering ontvang en toe ek seergekry het, het ek vertroosting gekry. Toe ek prestasies gevier het, is daar saam met my fees gevier.

Die Covid-19-pandemie is al byna 2 jaar met ons. Baie kollegas het aan die pandemie beswyk. Baie van ons mense het hul vermoë om ‘n bestaan te voer, verloor. Die aanpassing by die nuwe norm is nie maklik nie. Ons moes vinnig gewoond raak aan nuwe maniere van bediening en vergaderings hou. Dit is moontlik deur verskeie tegnologieë soos WhatsApp, Facebook en Zoom. Beurtkrag, bandwydte-onderbrekings en toegang tot data het egter konneksie vir baie van ons moeilik gemaak. Die kerk se liturgiese praktyke soos die toewyding van kinders, handoplegging van siekes en die bediening van die nagmaal is ook geraak deur die nuwe norm en ons moes ook hieroor nadink. Die waterdoop is in baie van ons kerke gestaak. As die pandemie voortduur sal die leierskap van die kerk leiding in hierdie verband moet gee.

Laat my toe om ons Pastore, Gemeente Leiers en lidmate van ons kerk te bedank – dankie dat julle die fort gehou het gedurende hierdie moeilike tye. Ek bid vir God se beskerming oor jou en jou gesin. Mag die goeie Here aanhou om jou te lei en te bemagtig vir die huidige tye en die toekoms. Mag die Here julle Gemeentes laat groei deur diegene by te voeg wat Jesus as hulle Verlosser en Here aanneem en in die krag van die Heilige Gees gedoop is. Mag die Pinkstervlam in julle dienste bly brand!

Vroeë kerkvervolging en alle vorige pandemies kon nie die kerk se getuienis keer nie.”

Ons het vrede gemaak met die feit dat die huidige pandemie nie ‘n “naelloop” is nie, maar ‘n “maraton”. God verwag nog steeds van ons om ons roeping te vervul. Die vervulling van die Groot Opdrag kan nie deur die Covid-19-pandemie gestop word nie. Vroeë kerkvervolging en alle vorige pandemies kon nie die kerk se getuienis keer nie. Die Een wat ons geroep het is die Bron van ons bemagtiging en voorsiening terwyl ons aanhou werk in Sy bediening. In 2 Tessalonisense 3:3 lees ons hierdie bemoedigende woorde: “Maar die Here is getrou! Hy sal julle sterk maak en van die Bose bewaar” (NLV). Terwyl jy aanhou om in God se Koninkryk te arbei, doen dit met integriteit, gesonde verhoudings, aanspreeklikheid en uitnemendheid. Mobiliseer ons lidmate om die sout van die aarde en die lig van die wêreld te wees (Matteus 5:13-16). Mag elke AGS lidmaat opnuut besef dat hy/sy gestuur is deur God om ‘n agent van verandering te wees op hierdie aarde.

Terwyl ek julle nie meer as leier sal kan dien nie, wil ek jou verseker dat ek met aangename herinneringe wegstap. Dit was ‘n plesier om saam met julle as medewerkers in hierdie kerk te werk. Laat my ook toe om al die personeellede van die AGS Nasionale Kantoor te bedank vir julle toewyding aan julle werk.

VERTROU ALTYD OP GOD

Dr J.J. La Poorta (Adjunkpresident van die AGS van SA)

 

 

 

 

 

Nou dat ek feitlik aan die einde van my aktiewe bedieningsreis binne die AGS van SA gekom het, is dit met dank en waardering dat ek terugkyk sonder spyt. Padlangs het ek baie mense ontmoet wat my lewe positief beïnvloed het. Ek het baie uitdagings teëgekom waaruit ek waardevolle persoonlike lesse geleer het en sommige lesse kon ek met ander deel sodat hulle nie dieselfde foute maak as wat ek gemaak het nie. Deur dit alles het ek die Hand van die Here – die Een wat my geroep het – sien manifesteer op onbeskryflike groot maniere.

Ek wil ook my hartlike dank uitspreek aan my lewensmaat in die bediening, Susan, ons kinders en kleinkinders vir die vreugde en geluk wat hulle in my lewe en bediening gebring het. Sommige kollegas was saam met my in die bediening tydens uiterse uitdagende tye, onvergeetlike oomblikke en spesiale ervaringe – ek wil hulle bedank vir hul bystand. Ek wil dit nie eers waag om name te lys nie omdat ek bang is dat ek iemand per ongeluk uitlos en dat dit onnodige stremming op toekomstige verhoudings kan veroorsaak. Wanneer hulle hierdie brief lees, sal hulle hulself herken. Ek wil graag ‘n paar laaste gedagtes met jou deel:

Bly Gefokus en op Koers

In die bediening is dit belangrik om gefokus en op koers te bly in jou roeping. Romeine 11: 29 verklaar: “…en sy gawes en roeping staan onherroeplik vas” (NLV). Wanneer ‘n persoon geroep is en bemagtig is met sekere charismatiese gawes, moet ‘n mens altyd onthou (i) die doel en die roeping en (ii) dat charismatiese gawes ten doel het om die Liggaam op te bou. Charismatiese gawes moet nie as gereedskap of instrumente van manipulasie gebruik word nie. Dit mag ook nie gebruik word om met individuele vermoëns te spog nie. Dit kom van God af en sal altyd deur sy Gees die eiendom van God bly. Die doel daarvan is om die kerk te bou en die getuienis van God in die wêreld te versterk.

Die roeping en die charismatiese gawes bring ‘n salwing mee wat deure oopmaak en elke juk van weerstand afbreek. Onthou, jy is deur God geroep en moet op Hom en Sy agenda gefokus bly. Moet nooit die roeping, charismatiese gawes en salwing vir enige doel gebruik wat nie eer gee aan die Here nie.

Vertrou Altyd op God

Vertrou op God met al jou krag en steun nie op jou eie insig, krag en vermoëns nie. Jy is geroep om God se werk met Sy krag en in die krag van die Heilige Gees te doen. Waar jy ook al gaan, wat jy ook al doen, onthou altyd om op God te vertrou. Hy is ons beskermer, voorsiener en onderhouer in die bediening. Baie mense sal oor jou pad kom wat dink hulle kan daardie spesiale plek van God inneem en jou van hulle afhanklik maak. Wees versigtig vir daardie oënskynlik vriendelike en vrygewige mense wat jou in die bediening ondersteun met ‘n verskuilde agenda. Hulle sal vir jou en jou bediening gee net om jou te herinner dat hulle belangrike en vindingryke persone in jou lewe is.

“Vertrou op God met al jou krag en steun nie op jou eie insig, krag en vermoëns nie.”

Wees Getrou Tot Die Einde

Jy is deur God geroep tot die bediening, wat getrou en regverdig is om in al jou behoeftes te voorsien volgens Sy rykdom in heerlikheid. Jou getrouheid moet onder alle omstandighede aan God en God alleen wees. Aan die lidmate van die kerk in Smirna het die Gees gesê dat hulle getrou moet wees tot die dood toe. Om getrou te wees is ‘n duur oefening wat in baie gevalle die uiteindelike prys kan eis – die dood. Toe jy die woorde van Jesaja 6: 8 (NLV) uitgespreek het: “Here, ek sal gaan! Stuur my!” het jy jouself bereid verklaar om die prys vir die roeping in die bediening te betaal.

Mag dit met jou goed gaan. Hou goeie moed. God is in staat om vêr bo al jou verwagtinge, hoop en drome te voorsien.

WAARDEER WAT ONS HET

Dr H.J. Weideman (Algemene Sekretaris van die AGS van SA)

 

 

 

 

 

As ek terugkyk oor die afgelope 5 jaar en ook vorentoe na die toekoms, kom baie dinge by my op. In die beperkte ruimte van hierdie artikel sal ek 5 aspekte wat die naaste aan my hart is, noem:

Ons Ryk Geskiedenis & Pinkster DNA

In die Nasionale Kantoor word ek dikwels herinner aan ons ryk geskiedenis – ek waardeer dit en die leiers wat oor die jare ‘n rol gespeel het in ons ontwikkeling. Ek het weer besef hoe belangrik dit is om getrou te bly aan wie ons as Pinksterkerk is. Die AGS is beslis nie ‘n volmaakte kerk nie, so iets bestaan nie, maar dit is ons kerk en ons is in Suid-Afrika geplant vir ‘n definitiewe God-verheerlikende doel.

As gelowiges, gevul met die Heilige Gees, wat leef en werk op die voorste linie van ‘n sekulariserende wêreld, moet ons alles in ons vermoë doen om ons DNA te versterk en uitdrukking te gee aan ons waardes in ons alledaagse lewens – integriteit, uitnemendheid, verhoudings en aanspreekbaarheid. Ons is geseën met verskeie gesoute en ervare leiers wat gesien moet word as ‘n ryk reservoir van korporatiewe geheue en leerervaringe waaruit ontwikkelende leiers kan en moet voordeel trek. Ek glo vas dat geen leier ‘n “vervaldatum” het nie – leiers betree net ‘n nuwe of ander seisoen van bediening.

Eenheid & Diversiteit

Ons visie verklaring sê dat ons: “’n Kerk sien wat toeganklik is vir alle mense, wat ons eenheid en God- gegewe diversiteit vier, en wat fokus om lidmate te bemagtig om hul plaaslike gemeenskappe te versorg en te verander tot eer van God.” 

Ons reis na eenheid kom al ‘n lang pad. Baie leiers, Pastore en lidmate het ‘n belangrike rol gespeel en baie opgeoffer om ons te bring waar ons is. Die bereiking van strukturele eenheid in 1996 was ‘n merkwaardige mylpaal op hierdie reis wat nog voortduur, soos wat ons ons samehorigheid waardeer en versterk. Ons moet ons diversiteit as ‘n bate in ons voortgesette ontwikkeling en groeiproses vier.  Hierdie diversiteit word uitgedruk in ‘n ruiker van kulture, tale, tradisies, leerervarings, stories, maniere van uitdrukking en liturgieë. Nie een van hulle is “beter” as die ander nie, net anders. Ons kan soveel van mekaar waardeer en leer, terwyl ons deelneem aan die kleurvolle uitdrukking van kerkwees wat die AGS bied.

Ons Plaaslike Gemeentes en Lidmate

Die kerk bestaan op ‘n plaaslike vlak, voordat dit op ‘n streeks- en nasionale vlak bestaan. Die Nasionale Kantoor- en Streekstrukture van die kerk bestaan omdat plaaslike Gemeentes geplant word, ontwikkel en groei. Ons leiers, Pastore en lidmate is almal bates van gelyke belang en moet as sodanig behandel word.

Die missie waarop Jesus ons gestuur het toe Hy gesê het: “Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle…” (Johannes 20:21). Dit is hoe die AGS begin het en dit is hoe die AGS  moet voortgaan – as ‘n missionale beweging waarin elke lidmaat ‘n aktiewe spanlid is en nie net ‘n toeskouer nie.mense op ‘n missie te leefWanneer dit reg gedoen word, is die plaaslike Gemeente ‘n uiterse kragtige transformerende invloed  in die gemeenskap. Elke lidmaat het ‘n rol om te speel en moet bemagtig word om hul lewens as

Dit is hoe die AGS begin het en dit is hoe die AGS  moet voortgaan – as ‘n missionale beweging waarin elke lidmaat ‘n aktiewe spanlid is en nie net ‘n toeskouer nie.”

Ontwikkelende & Opkomende Leiers

Ek is baie opgewonde oor die aantal ontwikkelende leiers en opkomende jong leiers wat die AGS het. Hulle moet bemagtig word om te groei as leiers wat die DNA, waardes en etos van die AGS leef en uitdra. Hulle moet gementor en omhels word. Hulle moet die ruimte gegee word om alles te word wat die Here bedoel het vir hulle om te wees – in ons kerk, gemeenskappe en land. As ons dit effektief kan doen sal ons toekomstige nalatenskap veilig wees.

Toekomstige Geleenthede

Soos ek aan die begin gesê het, die AGS is met ‘n rede in Suid-Afrika geplant. Deel daarvan is om sout en lig te wees, om ‘n veranderende invloed te wees daar waar ons onself bevind – hetsy stedelik, landelik, in ons werksplek of in ons sosiale ruimtes. Om morele beïnvloeders te wees. Mense wat met integriteit leef, wat aksies uitvoer wat spreek van uitnemendheid en aanspreekbaarheid en om dit alles te doen binne die konteks van liefdevolle omgee verhoudings.

Op nasionale en organisatoriese vlak moet die AGS meer sigbaar wees en haar rol vervul as ‘n agent en stem van geregtigheid, morele invloed en promotors van die Goeie Nuus van Jesus se Liefde, Genade en Vergifnis. Die AGS is nie die enigste uitdrukking van die liggaam van Christus op aarde nie, maar ons is beslis ‘n beduidende deel daarvan. Ons moet in ons doel en roeping glo en ons rol met vasberadenheid en passie vervul.

GEROEP VIR ‘N TYD SOOS HIERDIE
Past. B. Petersen (Algemene Tesourier van die AGS van SA)

 

 

 

 

 

“Van die stam van Issaskar was daar 200 leiers met hulle families. Hierdie manne het die tye verstaan en geweet wat vir Israel die beste pad is.” 1 Kronieke 12:32 (NLV).

Die wêreld is stadig maar seker besig om voort te beweeg na die katastrofiese Covid-19-pandemie wat die grootste bedreiging vir globale gesondheid in meer as ‘n eeu was. Die impak van die Covid-19-pandemie was verwoestend aangesien baie lewens verloor is en mense se vermoëns om ‘n bestaan te voer, vernietig is. Ons lig stadig ons koppe en harte na ‘n seisoen van pyn en onsekerheid in ‘n vinnige veranderende wêreld met ‘n verskuiwing van “waaraan ons gewoond was” na ‘n plek van “onsekerheid”. Hierdie uitdagende tye laat die kerk nadink oor haar invloed in en op die samelewing.

Die Apostoliese Geloofsending van Suid-Afrika glo dat die Gees van God aan gelowiges gegee word om dinamiese en oorwinnende lewens te lei…”

Die Apostoliese Geloofsending van Suid-Afrika glo dat die Gees van God aan gelowiges gegee word om dinamiese en oorwinnende lewens te lei en dat gelowiges die karakter, liefde en krag van hul Here Jesus Christus, in hul daaglikse lewens kan demonstreer. Ek word herinner aan die woorde van Jesus in Matteus 5: 13:16, “… julle is die sout van die aarde en die lig van die wêreld”. Voor moderne verkoeling is sout gebruik om te keer dat bakterieë voedsel vergiftig – sout kon letterlik die verskil tussen lewe en dood maak wanneer vars kos nie beskikbaar was nie. Sout gee ook geur aan kos. Sodanig behoort die kerk ‘n lewe te lei wat waardig is om deur die wêreld nagevolg te word. Lig gee rigting en leiding in ‘n tyd van duisternis. Wanneer ons ons lig voor ander skyn deur regverdig te lewe, maak ons ​​die karakter van ons Here en Verlosser Jesus Christus sigbaar.

Soos in die verlede, roep God mans en vroue, soos Hy Moses geroep het, in reaksie op die geroep van Sy volk en Sy skepping – omdat God vir Sy skepping omgee. In Eksodus 3: 7-10 (AFR83) lees ons: “Daarna sê die Here: “Ek het die ellende van my volk in Egipte duidelik gesien en hulle noodkrete oor die slawedrywers gehoor. Ek het hulle lyding ter harte geneem. Daarom het Ek afgekom om hulle uit die mag van Egipte te bevry en om hulle daarvandaan te laat trek na ‘n goeie en uitgestrekte land, ‘n land wat oorloop van melk en heuning. Dit is die land van die Kanaäniete, Hetiete, Amoriete, Feresiete, Hewiete en Jebusiete. Die noodkrete van die Israeliete het My bereik, en Ek het ook aanskou hoe Egipte hulle verdruk. Daarom stuur Ek jou na die farao toe sodat jy my volk, die Israeliete, uit Egipte kan bevry.””

Ons moet die eise van die tye waarin ons bedien verstaan ​​en waardeer. Chronos-tyd verwys na minute en sekondes, terwyl Kairos-tyd na die vasgestelde tyd of ‘n seisoen verwys. Ons is ongetwyfeld in ‘n Karios-tydperk wat die wêreld se trajek vir die komende jare sal bepaal. Die kerk word op hierdie oomblik geroep om op te staan ​​en te voldoen aan die swaarder eise van ons tyd. Soos Moses, is ons geroep met ‘n Goddelike doel om ‘n blywende impak in hierdie geslag te maak.

Soos Moses, is ons geroep met ‘n Goddelike doel om ‘n blywende impak in hierdie geslag te maak.”

Hierdie tyd vra vir sigbare Geestelike Gesag wat onderlê word deur ons daaglikse wandel met God soos Paulus ons beveel in Kolossense 2: 6-7 (AFR83): “Aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met Hom lewe in Hom gewortel en op Hom gebou, vas in die geloof soos julle geleer is, en met dankbaarheid vervul.” Ons begrip van die konteks waarin ons bedien sal ons in staat stel om verby die kansel te beweeg en rigting te gee, soos die seuns van Issaskar, deur die genade van God, om ons gemeenskappe te lei oor hoe om te reageer op die situasies waarin mense hulself bevind.

Die Evangelie bring ‘n lewensveranderde boodskap tuis – ‘n verandering van wat ons is na wat ons behoort te wees. Die Evangelie bring hoop soos die Psalmdigter in Psalm 126 (NLV) sê: “Toe die Here die bannelinge teruggebring het na Sion toe, was dit vir ons soos ’n droom… Die ander nasies het gesê: “Die Here het groot dinge vir hierdie mense gedoen.” Die Here het groot dinge vir ons gedoen en ons is vol vreugde!”

Ons het persoonlike ervaring van die lewensveranderende impak van die Evangelie. Deur die eeue en oor die hele wêreld heen het ons kragtige bewyse van wat kan gebeur wanneer leiers hul verdiep in ‘n visie van God, meedoënloos daardie visie najaag en dan sien hoe daardie visie verander in ‘n lewensveranderende realiteit en impak. Ons het die impak gesien wat God maak in gemeenskappe waar volwassenes, tieners en kinders heelhartig ontdek wie hulle in God is en waaroor die lewe gaan.

SLOT

“Mag God ons help om met passie die volle Evangelie buite die mure van die kerk te versprei.”

Mag God ons help om met passie die volle Evangelie buite die mure van die kerk te versprei. Ons moet die ontwikkeling van bekwame en vaardige leiers met geestelike gesag versnel wat die tye werklik verstaan ​​en wat met vrymoedigheid optree in afwagting van die eise van môre. Ek bid dat die Here sal aanhou om die AGS van SA op ‘n nog groter manier te gebruik om die lewensveranderende boodskap te deel.

Mag die Apostoliese Geloofsending voortgaan om oneindige seëninge te geniet!

Groete!

M.G. Mahlobo

Spread the word...