Pastorale Brief: 3de Kwartaal 2023

AGS Pastorale Brief 3de Kwartaal 2023_

Liewe AGS Familie,

Ek is baie dankbaar dat ons Nasionale Konferensie (7-9 September 2023) inderdaad nie net nog ‘n byeenkoms was nie, maar ‘n tyd van verfrissing, onderlinge gemeenskap en werklike opheffing. Ons is daaraan herinner dat óns die lig van die wêreld is. Dat hierdie lig nooit weggesteek moet word nie, maar soos ‘n lamp op ‘n kandelaar moet wees, en ‘n stad op ‘n heuwel – ‘n lig wat vir almal sigbaar is.

“Ons is daaraan herinner dat óns die lig van die wêreld is.”

Ons lig moet só skyn dat mense ons goeie dade sal sien en die ware God in die hemel sal verheerlik. Ons lig moet só skyn dat dit ‘n impak op die volgende generasies sal hê en ons geloof en DNS as Pinkstergelowiges aan ons jongmense en kinders oordra. Ons was soos baie ander, vroeër in die duisternis, maar sedert ons die Here se volk geword het, is ons mense van die Lig en moet ons doelgerig lewe soos mense wat aan die Lig behoort. Ons lig mag nooit die veranderende kulture en omstandighede rondom ons weerkaats nie. Net soos die maan wat geen lig van sy eie het nie, maar net die son weerkaats – so moet ons Jesus altyd weerkaats.

Verskeie mense het die konferensie beskryf as “kragtig en onvergeetlik”, as “’n bonatuurlike ontmoeting” en “vol van die krag van die Heilige Gees”. Ek het veral kennis geneem van die opmerking van iemand wat gesê het: “Ons identiteit is herbevestig.” My gebed is dat ons nie net sal aanbeweeg na die volgende of ‘n ander konferensie en ervaring nie, maar dat ons die tyd sal neem om na te dink oor wat God deur sy Heilige Gees tydens hierdie konferensie met ons gedeel het. Mag ons dan nie soos die persoon wees wat hom/haarself in ‘n spieël sien, weggaan en vergeet nie – maar laat ons regtig in die praktyk dóen wat ons gehoor het.

Tydens die PCD-sessies – wat goed bygewoon is – is twee baie relevante onderwerpe aangebied. Die een was oor geestesgesondheid en hoe ons dit proaktief kan aanspreek, en die ander oor ‘n Pinksterperspektief op die verskynsel van “valse” profete. Vir hierdie Pastorale Brief het ek die twee ​​PCD-sprekers by die konferensie – Hermann du Plessis en Dr Daniel Andrew – versoek om elk ‘n artikel te skryf wat ons begrip van hierdie twee onderwerpe verder sal ontwikkel. Ek vertrou dat dit vir jou ‘n seën sal wees.

Tien jaar gelede het “The Institute for the Future” ’n stelling gemaak dat in die volgende dekade die grootste uitdaging vir leiers sal wees om gesond te bly. Baie het gefrons…maar vandag is dit ‘n realiteit dat ons hierdie uitdaging in die gesig staar – ‘n uitdaging om te keer dat Kerk- en besigheidsleiers ontspoor. Die feite het vermeerder en vereis ons om aandag te gee aan die huidige geestesgesondheid van ons leiers. Die Wêreldgesondheidsorganisasie (WGO) het onlangse studies gedoen om uit te vind hoe om die huidige geestesgesondheids pandemie te hanteer, want eerlikwaar kan dit ‘n katastrofiese impak op die wêreldwye arbeidsmag en ekonomie hê – veral leiers wat hoë vlakke van stres hanteer.

“Mense het hul vermoë verloor om hoë vlakke van stres en angs te hanteer…”

Sedert 2016, sien ons die ontstaan van kondisies wat beskryf word as “diseases of despair” – soos beskryf deur die Princeton-akademici. In die Verenigde State (VSA) het die lewensverwagting vir 6 agtereenvolgende jare afgeneem as gevolg van die toename in selfmoord-, dwelm- en alkoholverwante siektes. In die VSA sukkel mense om die betekenis van die lewe te verstaan en het hulle hoop verloor. Mense het hul vermoë verloor om hoë vlakke van stres en angs te hanteer en soos sommiges sal erken…die Amerikaanse droom het die Amerikaanse nagmerrie geword. Wanneer die individu sentraal staan tot ‘n persoon se lewe en persoonlike vervulling, lei dit tot narsisme (of selfliefde) en uiteindelik hoë vlakke van mededinging en selfsug. Oor die hele wêreld, nie net in die VSA nie, het vlakke van angs konsekwent gestyg. Die jongste angsstatistieke is kommerwekkend. Die realiteit is dat 17-jarige kinders op hoërskool dieselfde vlak van angs het as mense wat gedurende die 1960’s in geestesinrigtings opgeneem is.

In Suid-Afrika, ly een derde van ons arbeidsmag aan erge angs en/of depressie. Dit beteken ook dat een derde van leiers met geestesgesondheid sukkel. Die impak van hierdie een derde op die ander twee derdes van leiers en die arbeidsmag kan ernstig wees. Hulle (die gesonde twee derdes) sal gewoonlik bykomende werks verantwoordelikhede aanpak wat nie verrig word deur die een derde wat aan geestesongesteldheid ly nie. Oor die lang termyn sal dit lei tot uitbranding en die geestelike agteruitgang van die twee derdes van die arbeidsmag wat bykomende werk doen om besighede te help slaag. Dit is ‘n bose kringloop wat proaktief bestuur moet word.

Hoe gaan jy te werk om dit te doen? Hier is ‘n paar praktiese stappe vir plaaslike gemeentes:

Breek die stigma. Praat oor geestesgesondheid. Lig mense daaroor in. Gee vir hulle die feite. Verstaan ​​dat daar verskeie oorsake is en dat ons openlik daaroor moet wees.

Preek daaroor. Wat leer die Bybel ons oor geestesgesondheid? As ons na Elia kyk in 1 Konings 19, wat sien ons en wat leer ons? Hoe bied ons Bybelse wysheid en bystand aan mense oor hoe om hul geestelike krag te ontwikkel? Praat oor lewenstylkwessies wat geestesgesondheid ernstig beïnvloed.

“Hoe bied ons Bybelse wysheid en bystand aan mense oor hoe om hul geestelike krag te ontwikkel?”

Leer saam met jou mense. Praat met mense in jou gemeente wat sukkel met geestesgesondheid en probeer om te leer en te verstaan ​​hoe hulle voel. Luister na hulle!

Bied kursusse aan. Kry wyse, pastorale sielkundiges om jou gemeente te leer hoe om hul geestelike krag op te bou. Help mense om pro-aktief na hul geestesgesondheid om te sien.

Nooi mense om hulp te kry. Moedig mense aan om berading te soek. Pastore moet mense lei om goeie terapie te vind indien nodig.

Bou ‘n netwerk van professionele mense. Werk hard om terapeute en beraders te ontmoet en uit te vind wat hul metodologie is om mense in sessies by te staan. Kry goeie beraders na wie jy kan verwys, en wat sal seker maak dat jou mense die regte en toepaslike hulp kry wat hulle nodig het.

As kerk kan ons uitreik na mense in hierdie uitdagende tyd. Mag God ons gebruik om ‘n lig te wees wat die duisternis van al hierdie geestesgesondheidsuitdagings verdryf. Benewens hierdie artikel, maak ook seker dat jy toegang tot die volgende hulpbronne het soos aangebied en regstreeks gestroom vanaf die ABLAZE AGS Nasionale Konferensie:

‘n PowerPoint-aanbieding:
http://www.events.afm-ags.org/

‘n Regstreekse stroomopname:
https://www.youtube.com/live/Yx5SNK7CGEw?si=YrMUMHXjTNBJU95M

Die Verskynsel van Valse Profete en ander Verwante Kwessies

Die Apostoliese Geloofsending van Suid-Afrika vorm deel van die Klassieke Pinksterbeweging wat in die begin van die 20ste eeu ontstaan het en sluit verskeie Pinksterkerke in wat hul wortels na hierdie groep herlei. Profesie en profetiese bediening was nooit vir hierdie groep gelowiges moeilik of vreemd nie, omdat hulle glo dat die kerk gebou is op die fondamente wat deur die Bybelse apostels en profete gelê is. Sommige van die sogenaamde Neo-Pinkster “profeetbewegings” in onafhanklike Pinksterkerke het sekere elemente van die “voorspoedevangelie” of “rykdom en gesondheidsevangelie” omhels wat tot winsbejag gelei het – wat beteken dat die “profeet” in baie gevalle ‘n “winsbejagter” geword het.

Madzokere (2018:281) verdeel hierdie winsbejag aspek in vyf hoofkategorieë: (1) as ryksbouers en nie bouers van die Koninkryk nie; (2) as winsbejag gebaseer op salwingsfoefies – waardeur items soos olie, klere, potlode, ens. “gesalf” word; (3) die vermomming van godsdienstige toerisme – waardeur mense as individue of groepe reis vir pelgrimstogte-, sending- of ontspanningsdoeleindes met ‘n winsmotief; (4) die element van nepotisme – waardeur familielede en vriende in diens geneem word sonder inagneming van meriete of bedieningsvaardighede; (5) die blinde nasionalisties gefokusde persoonlikhede van “profete” wat vrede verkondig terwyl daar onrus is – en dan eintlik katalisators word vir die verarming van die mense.

In sommige gevalle het hierdie oortuigings gelei tot skadelike praktyke wat gekritiseer is en gelei het tot voorstelle van die regering om kerke in Suid-Afrika te reguleer. Die meeste kerkgroeperings het hulle hierteen verset omdat godsdiensvryheid in ons Grondwet verskans is. Sommige van hierdie praktyke sluit in, maar is nie beperk tot wat Dube (2019:25) noem “die hedendaagse flambojante profete” nie wat ‘n soort evangelie propageer wat afwyk van die basiese Christelike leerstellings, wat hulself verryk deur onortodokse middele te gebruik om mense te “genees” en hul besighede te bedryf. Die verskillende soorte vergrype wat gepleeg word, is openbare kennis – dit sluit in die spuit van insekdoder op mense; die eet van rotte, gras en die drink van petrol; vroue wat onvanpas aangeraak en selfs mishandel en verkrag word; en winsbejag (Dube, 2019:29).

Valse Profete Wyk af van die Bybelse Betekenis van die Profetiese Bediening

Hulle wyk af van die tradisionele Christelike waardes van die bediening soos nederigheid, deernis, onbaatsugtige diens en dienskneg-leierskap. In plaas daarvan word hierdie waardes vervang met ‘n beheptheid oor publiekebeeld, selfverheerliking, grootheidswaan en ‘n fokus op die persoon in bediening. Dit is skadelik vir die beeld van die kerk in die publiekeoog in Afrika en hoewel die verskynsel nie eie aan Afrika is nie, het dit hier redelik algemeen geword (Owojaiye, 2019).

Die Engelse woord “prophet” is van die Griekse woord “prophetes” – wat ‘n bemiddelende rol tussen die volk en God daarstel. Nog ‘n betekenis is die Griekse woord “nabi” wat iemand beteken wat van die toekoms kan praat of kan praat voordat dinge gebeur. Iemand wat aan die volk, priesters en konings verkondig, “so sê die Here” (Eksodus 4:22; Jesaja 48:10; Jeremia 12:14). Profete was persone wat deur God geroep is; wat onder goddelike dwang opgetree het; persoonlike integriteit gehad het; profesieë gegee het wat beide “vooruitwysing” en “voorverteling” ingesluit het; valse ideologieë blootgelê het; die waarheid oor kwessies geopenbaar het; en saam met konings en priesters gefunksioneer het.

In die Nuwe Testament het die profetiese tradisie van verkondiging en voorspelling in die vroeë kerk voortgeduur (Johannes 1:29; Handelinge 13:1-10). Later in die Nuwe Testament word volgelinge aangemoedig om nie die woorde van die profete te verag nie (1 Tessalonisense 5:20-22) en steeds die geeste op die proef te stel om te sien of hulle van God of valse profete afkomstig is (1 Petrus 2:1-3; Openbaring 19:20-21).

Die toetsing van profete en onderskeiding van profesie, soos dit dikwels in beide die Ou en Nuwe Testamente aangehaal word, was nie iets nuuts nie (Ou Testament: Deuteronomium 13: 1-10; Jeremia 23:1-4, 10-14, 16-17, 25-32) (Nuwe Testament: Matteus 7:15-20). Ware profete poog om die volk van God terug te draai van hulle bose weë na God toe (Deuteronomium 13:22). Ware profete praat die waarheid, verheerlik God, bevoordeel die gemeenskap (Johannes 16:13-15, 17:13-26; 1 Korintiërs 14:3-5) en hulle woord word deur ander bekragtig (1 Korintiërs 14:29-33). Paulus moedig die gelowiges aan om te profeteer (1 Korintiërs 14:1; Romeine 12:4-7; Efesiërs 4:11-16).

Riglyne om Vandag Tussen Ware en Valse Profete te Onderskei
Die kriteria om in Bybelse profesieë tussen valse en ware profete te onderskei, is soos volg:

Die roeping van die profeet.
Die roepingsverhaal van ‘n profeet speel ‘n definitiewe rol in die Bybel en volg gewoonlik ‘n sekere strukturele vorm wat teofanie (‘n roepingsmanifestasie van God), weerstand van die profeet/es, druk van die Here, aanvaarding deur die profeet/es en ‘n ingebruikneming van die profeet/es deur die Here (Madzokere en Machingura, 2015:57-58).

Ekstase.
Word soms ‘n kenmerk van profesie genoem, met sommige mense wat ‘n pro-ekstase benadering het, en ander ‘n anti-ekstase standpunt. Pro-ekstase beteken dat in die geestelike toestand van ‘n individu wat profeteer, sy/haar bewussyn op ‘n manier geheel of gedeeltelik opgeskort word. Eie denke en wil hou op, en die persoon word beheer en is onderworpe aan die Gees van God. Anti-ekstase aan die ander kant is gekant teen die opskorting van die verstandelike fakulteite tydens profesie, en sien dit as ‘n teken van valse profesie, soos gesien in die botsing tussen die Baälprofete en Elia (1 Konings 18: 2).

Professionaliteit.
Die maatstaf vir ware profete is dat hulle hul taak as ‘n roeping beskou en nie ‘n beroep wat verband hou met betalings of belonings nie. Die kriterium van vergoeding is gebaseer op die aanname dat indien die profeet betaal word, hy/sy sal poog om die kliënt tevrede te stel soos gesien in Miga 3:5.

Uitvoering van wonderwerke.
Hedendaagse profete word geassosieer met die uitvoering van wonderwerke en die titel dra ‘n gevoel van mag daarmee saam – wat publisiteit, erkenning, status en finansiële opbrengs tot gevolg het.

Voorspelling en vervulling.
Ware profete word onderskei van die valses omdat hulle voorspellings waar geword het. Histories soos verstaan in Deuteronomium 13:1-5; 18:21-22, moet die profeet met klippe doodgegooi word as die profesie nie vervul word nie. In sommige gevalle, soos in Elia se profesie oor die huis van Agab (1 Konings 21-29), is dit eers na sy dood vervul (2 Konings 9:14-10:36).

Moraliteit en onderrig van gehoorsaamheid aan God.
Moraliteit is ‘n deug wat van profete en godsdienstige gelowiges verwag word, dus wanneer ‘n profeet ‘n immorele lewe lei, word so ‘n profeet as ‘n valse profeet gebrandmerk.

As Pinkstergelowiges, glo ons dat ons daarna moet streef om te profeteer, dat die profetiese bediening deel is van die vyfvoudige bediening wat leiding aan die volk van God kan gee en dat ‘n kerk wat in die vuur van die Heilige Gees wandel, die beste teenmiddel teen valse profete en hulle “wonderfoefies” is. Kom ons toets die geeste en kyk of dit van God af kom, maar laat ons versigtig wees om nie die Heilige Gees te blus deur profesie en profetiese bediening maklik as vals af te maak nie.

Benewens hierdie artikel, maak ook seker dat jy toegang het tot die volgende bronne soos aangebied en regstreeks gestroom vanaf die ABLAZE AGS Nasionale Konferensie:

‘n PowerPoint-aanbieding:
http://www.events.afm-ags.org/

‘n Regstreekse stroomopname:
https://www.youtube.com/live/p5703lIiOwg?si=N6Nk87P-f33PDHTS

Verwysings:

Madzokere, N. 2018. Prophets or Profiteers? An interrogative study of the selected contemporary Pentecostal prophets in Zimbabwe in the context of Development. Journal of Sustainable Development in Africa 20 (1): 276-289.

Dube, E.E.N, 2019. Desperation in an attempt to curb modern-day prophets: Pentecostalisation and the Church in South Africa and Zimbabwe. Conspectus: The Journal of the South African Theological Seminary volume 27: 25-34.

Owojaiye, M. 2019. The problem of false prophets in Africa: Strengthening the church in the face of a troublesome trend, Lausanne Global Analysis 8(6).

Madzokere, N., Machingura, F. 2015. True and False Prophets/esses in the light of Prophets/esses and Wonders in Zimbabwe, Journal of Critical Southern Studies volume 3, Winter (2015).

Tydens die konferensie, en as deel van die kerk se 115de Verjaarsdagherdenking, is “The Story of John G. Lake – the first General of the AFM of South Africa” bekendgestel. Geskryf deur Past. Linda Marx, prof. Marius Nel en Past. Johan Klopper, is hierdie boek nou beskikbaar vanaf die Amazon-platform in ‘n Kindle-formaat: https://a.co/d/gVDvqdW. Die verhaal van John G. Lake sal mense inspireer, bemoedig en herinner dat die belofte van die Vader en die inwonende teenwoordigheid van die Heilige Gees vir elke gelowige beskikbaar is. Ek moedig jou aan om dit te lees en vertrou dat jy daardeur geseën sal word!

Ek bedank almal wat deel was van die organisasie om die konferensie moontlik te maak, sowel as almal wat deel was van die daaglikse program en elke individu wat die moeite gedoen het om dit by te woon. Sommige mense het ver gereis – selfs vir meer as een dag – om teenwoordig te wees. Ons het die diversiteit van ons kerk ervaar in aanbidding, in die program en in die bywoning. Baie mense het getuig oor die gees van eenheid en vrede onder almal wat teenwoordig was.

Vriendelike Groete
Henri Weideman

Spread the word...