Pastorale Brief: 3de Kwartaal 2022

Laai die PDF weergawe hier af (om maklik te e-pos of uit te druk):

AGS Pastorale Brief 3de Kwartaal 2022

INHOUD

GROETE
GEROEP NA DIE VOORSTE LINIE IN ‘N ONSTUIMIGE WÊRELD: ‘N MISSIONALE PERSPEKTIEF
EVANGELISERING EN DISSIPELSKAP VIR GENERASIES Y & Z
WÊRELDRAAD VAN KERKE VERGADERING: OORDENKINGS
SLOT
INLEIDING

Beste AGS Familie,

Ons was geseënd om deel te kon wees van twee interessante geleenthede die afgelope paar weke. Baie van ons het die AGS Internasionaal (AGSI) se 3 jaarlikse Raad en Konferensie in Gaborone, Botswana bygewoon en die Nasionale Ampsdraers het ook die 11de Vergadering van die Wêreldraad van Kerke (WRK) in Karlsruhe, Duitsland bygewoon.

Tydens die AGSI Raadsvergadering is Past. George Mahlobo en ek herkies as onderskeidelik die AGSI President en Sekretaris-generaal. Die volgende AGS van SA leiers is ook tot AGSI strukture verkies: Mama J. Mahlobo as Voorsitter van die AGSI Vrouebediening, Past. T. Savhasa as die AGSI Jeug Direkteur, Past. A.K. Khoza as die AGSI Kinderbediening Direkteur, Br. T. Kanyani as die AGSI Kinderbediening Tesourier, Past. S. Makaudi as die Voorsitter van die AGSI Mansbediening en Dr D. Andrew as lid van die AGSI Teologiese Onderwys Verenigingskomitee.

Past. Thandanani Savhasa, ons Nasionale Jeugdirekteur en ek was van die individue wat voorleggings by die Raad gedoen het. Ons aanbiedings word hier gedeel in die Pastorale Brief as die eerste twee artikels.

GEROEP NA DIE VOORSTE LINIE IN ‘N ONSTUIMIGE WÊRELD: ‘N MISSIONALE PERSPEKTIEF

Dr H.J. Weideman (President van die AGS van SA)

Die AGS Internasionaal (AFM International) wat tans uit 28 lidlande bestaan, het van 22-28 Augustus 2022 ‘n 9de Driejaarlikse Raadsvergadering en Konferensie in Gaborone, Botswana gehou. Die tema van die konferensie was: “Called To The Missional Frontline In A Turbulent World.” Ek het die voorreg gehad om die eerste spreker te wees en konteks vir die tema te verleen.

As ons kyk na die gevolge van die langdurige oorlog in Oekraïne, die ekonomiese en politieke onsekerhede, die ekologiese chaos met uiterste temperature, droogtes en vloede regoor die wêreld, sowel as die voorkoms van geslagsgebaseerde geweld, en sielkundige- en geslagsverwarring – dan moet ons saamstem dat ons inderdaad in ‘n onstuimige wêreld leef.

Tog word ons in hierdie wêreld ingeroep met dieselfde roeping wat Jesus gehad het.”

Tog word ons in hierdie wêreld ingeroep met dieselfde roeping wat Jesus gehad het. In Joh. 20:21 (NLV) het Jesus gesê: “…Net soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook.” As Pinkster gelowiges het ons ‘n passie vir Jesus. Ons moet onsself egter afvra of ons ook die Passie VAN Jesus het? Die passie waarmee Hy na die wêreld gestuur is. Het ons op dieselfde manier lief as wat Hy het? Gee ons om soos wat Hy omgee? Kan ons vergewe soos wat Hy vergewe?

Die Kerk van Jesus Christus is nie op ‘n vakansiereis nie, maar geroep tot ‘n missie. Ons is nie op ‘n sakereis, ‘n ego-reis of ‘n persoonlike verrykingsreis nie. Ons is op ‘n sending gestuur. Deel van hierdie sending is om Jesus Christus aan gelowiges en die wêreld voor te hou.

In hierdie verband moet ons onsself afvra hoe hierdie Jesus wat ons aan ander voorhou en oor preek lyk? Die Franse kunstenaar Henri Rousseau het eenkeer gesê: “God created man in his own image. And man, being a gentleman, returned the favour.” Is die Jesus wat ons uitbeeld ons eie mensgemaakte weergawe van hoe ons wil hê Hy moet wees, of die Jesus van die Bybel?  Ons moet die Skrif bestudeer en (weer) gekonfronteer word met die ongemaklike waarhede waarvoor Jesus werklik staan. Wat was Sy sienings oor verhoudings, met vriende en “vyande”, sowel as met mense van ander kulture en sosiale klasse? Hoe het Jesus oor rykdom en mag gepraat en dit beskou? Het Hy meer gepraat oor die laat gaan van dinge, die lewe en die self, of meer oor bymekaarmaak?

As kerk word ons na die voorste linie toe geroep. Dit is die deel van die weermag wat die naaste aan die vyand is. Ons word nie geroep om iewers in ons kerke, kapelle of ouditoriums weg te kruip nie.  Ons word nie geroep om net te praat, te preek en te bid nie – maar om te doen! C.T. Studd, ‘n Britse krieketspeler en sendeling in die 1920’s het gesê: “Some want to live within the sound of a chapel bell; I want to run a rescue shop within a yard from hell.” Ons moet onthou dat “…ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die heersers, teen die owerhede, teen die magte van hierdie donker wêreld en teen die geestelike magte van die bose in die hemelse ryke.”  Efesiërs 6:12 (NIV) In hierdie onstuimige wêreld word ons geroep om uit te reik en die lewens van die mense in ons invloedsfere aan te raak. Ons is geroep om die Evangelie van Jesus te deel.

Ons is geroep om die Evangelie van Jesus te deel.”

Ek hou van 1 Petrus 3:15-16 (NIV) waar Simon Petrus geskryf het: “Maar in julle harte eer Christus as Here. Wees altyd bereid om ‘n antwoord te gee aan almal wat jou vra om die rede te gee vir die hoop wat jy het. Maar doen dit met sagmoedigheid en respek en hou ‘n skoon gewete…” Toe hy gevra is waarom hy nie die Christendom omhels het nie, het Mahatma Gandhi met hierdie algemeen bekende opmerking geantwoord: “I like your Christ. I do not like your Christians. You Christians are so unlike your Christ.” Ons word geroep na die missionale frontlinie in ‘n onstuimige wêreld om ‘n werklike verskil te maak. Nie om oneerbiedig, hardvogtig en arrogant te wees nie, maar om soos Jesus te wees.

EVANGELISERING EN DISSIPELSKAP VIR GENERASIES Y & Z

Past. Thandanani Savhasa (Presiderende Pastoor van die AFM Naledi Assembly, Soweto)

Generasie Y is die Millennials wat gebore is tussen 1981 en 1996 (ouderdomme 26-41 in 2022) en word beskryf as “optimiste” wat verskeidenheid en inklusiwiteit omhels met ‘n begeerte om ontdek te word. Generasie Z, die Zoomers, ook bekend as die sosiale generasie, is diegene wat tussen 1997 en 2012 gebore is (ouderdomme 10-25 in 2022). Hulle is die “realiste” wat sukses-georiënteerd is en leef in ‘n wêreld van meer beeldspraak as woorde – met ‘n gemiddelde skermtyd van 7,5 uur+ op hul mobiele toestelle óf televisieskerms. Hierdie twee generasies kan gesamentlik beskou word as ‘n generasie van “volgelinge” met sosiale media wat ‘n instrument van groot invloed geword het in die tye waarin ons leef.

Almal was Bewus van Die Leë Graf
In die bekende teks oor Jesus en twee reisigers wat na Emmaus gestap het, vertel Lukas 24:13-35 dat terwyl hierdie twee reisigers nie Jesus kon herken nie, hulle wel van die leë graf gehoor het. Toe Jesus hulle vra waaroor hulle praat, het hulle geantwoord en gesê: “Is jy die enigste een wat Jerusalem besoek en nie weet wat daar in hierdie dae gebeur het nie?” Dit is in hierdie reaksie dat ons kan sê dat die opstanding van Jesus “bekend” was (wat tans populêr is of wyd bespreek word).

Evangelisasie: Verpakking van die Boodskap
Om uit te reik na Generasies Y en Z beteken om te verseker dat die duidelike boodskap van die opstanding en die betekenis daarvan in die menslike geskiedenis nie verlore gaan nie. Selfs die jongste in Generasie Z (10 jaar oud), moet die grootste liefdesverhaal van alle tye begryp en voortgaan om in verwondering te staan. Evangelisasie is die aanbieding van die “waarheid” wat Jesus is, in ‘n wêreld van duisternis en wanhoop. In die tye waarin ons leef, het die term “waarheid” sy eie definisies ontvang deur frases soos “owning your truth” en “no one can take away your truth”. So die woord “waarheid” is nou ongedefinieer.

Evangelisasie is die aanbieding van die “waarheid” wat Jesus is, in ‘n wêreld van duisternis en wanhoop.”

Ons leer by Paulus in Handelinge 17:16-34 dat hy tyd moes neem om diegene in Athene waar te neem en na hulle te luister, sodat hy hulle vanuit hulle oortuigings kon bedien. Sommige van die gevolge van Covid-19 is dat baie jongmense moedeloos voel en in sekere gevalle ‘n geestesgesondheid diagnose in die gesig staar. Finansiële druk is aan die orde van die dag en jongmense voel hulle stagneer. Die kerk moet die boodskap van Hoop in ooreenstemming bring met hierdie tans “gewilde” temas en reageer met teenoorgestelde woorde en hoe dit in Christus verkry word, byvoorbeeld: vrede, rus en gesonde verstand.

Dissipelskap Benadering
As die beginsel van dissipelskap is dat die kerk die opdrag gekry het om mense te leer, te doop en “volgelinge” van Jesus te maak, is dit nie ‘n maklike taak vir ‘n generasie wat reeds verskillende bewegings, ideologieë, leefstyle en persoonlikhede volg nie. Rigters 21:25 openbaar dat aan die einde van die boek van Rigters, dit in die afwesigheid van ‘n koning is, wat elkeen laat doen wat reg was in sy eie oë. Daar was geen duidelike verantwoordelikheid wat enige van die 12 stamme ná die dood van Josua geneem het om te verseker dat God se Woord van een geslag na die volgende oorgedra sou word nie.

Jesus neem ‘n groep wat Hy oplei ter wille van baie.”

Die Jesus-Model van Dissipelskap
Die Jesus-model van dissipelskap se fokus is op meer as een persoon. Jesus neem ‘n groep wat Hy oplei ter wille van baie. Inteendeel, dit is nie meer een leier wat in ‘n posisie geplaas word nie, dit is nou ‘n poel van leiers vir ‘n Koninkryksdoel. Dit is belangrik om te beklemtoon dat die dissipels ‘n geleentheid gehad het om geleer te word en waar te neem:

   • Hulle het gesien hoe Hy die skares toespreek en interaksie het met individue van alle agtergronde, ongeag ouderdom en geslag. Dit sal noodsaaklik wees vir Generasies Y & Z om te sien hoe die kerk alle soorte mense bereik.
   • Hulle het gesien hoe Hy uitgelok en ondervra is. Die manier waarop die kerk uitdagings hanteer, speel ‘n rol om Generasie Y & Z te leer om die Evangelie te handhaaf.
   • Hulle het Hom as medelydend beskou – die wat honger is was gevoed en die wat weerloos was is versorg.
   • Hulle het Hom in die storm gesien. Die manier waarop die realiteite van die lewe aan hierdie generasies aangebied word sal fundamenteel wees om hulle te help om die Evangelie in hul alledaagse lewens toe te pas.
   • Hulle het ook gesien hoe Hy hulle dien. Jesus het tyd gemaak om aan hulle ‘n paar lesse te leer deur Sy diensbaarheid. Dit is ook belangrik vir Generasie Y en Z om te weet dat hulle waardevol is in die oë van die kerk en dat hulle toevertrou is om ander waardevol te laat voel deur hul diensbaarheid.
Dissipelskap as ‘n Doelwit
Dit is belangrik dat dissipelskap in ‘n Kerk gemonitor en geskeduleer word (binne ‘n gegewe tyd):
   • Met ‘n Geestelike Groei-fokus.
   • Met ‘n Dissipelskapspan. ‘n Aangewese groep mense se taak moet dissipelskap wees.
   • Gesinsdissipelskap – wanneer ‘n Generasie Y of Z, of enige lid van ‘n gesin gered word moet daar opleiding en hulpbronne wees sodat hulle kan leer om hul hele gesin te bedien.
   • Dissipelskap-gesentreerde Departemente – elke departement in die Kerk moet opgelei word in dissipelskap en dit aanbied.

Terugvoer en Insigte
Jesus het die dissipels terugvoer gegee en gevra vir hulle insigte, “wie sê hulle is Ek”. Dit leer ons hoe belangrik dit is om te verstaan dat hierdie twee generasies verskillende oogpunte het (die manier waarop iemand iets sien of waarneem). Die tipe interaksie is belangrik in hoe hulle gedissipel word. Op dieselfde manier moet Kerkleiers hulle Generasie Y en Z vra oor hoe hul vriende in hul eie portuurgroepe die Kerk, Jesus en Christenskap sien en verstaan.

WÊRELDRAAD VAN KERKE VERGADERING: OORDENKINGS
Dr Henri Weideman (President van die AGS van SA); Past. Barend Petersen (Adjunkpresident van die AGS van SA); Past. Selby Khumalo (Hoofsekretaris van die AGS van SA); Past. Rudi Coertzen (Hooftesourier van die AGS van SA)

Dr Henri Weideman:
Die eerste paar dae van die 11de Wêreldraad van Kerke (WRK) se vergadering van 30 Augustus tot 8 September 2022 in Karlsruhe, Duitsland was ‘n baie interessante ervaring. Die diversiteit van die 352 lidkerke wat saam meer as ‘n halfmiljard Christene regoor die wêreld verteenwoordig, is duidelik sigbaar in die manier waarop sommige mense aantrek en op die verskillende maniere waarop hulle sing en bid. Ons het iets hiervan ervaar tydens die aandgebedsessies waar verskillende Christelike tradisies die kans gegun is om ons in sang en gebed te lei.

Van die kwessies wat bespreek is, sluit in die Kerk se reaksie op die wêreldwye vlugtelingkrisisse, klimaatsverandering, die oorlog in die Oekraïne en die uitdagings in Sirië en die Midde-Ooste. Die openingsessie waar die AGS ook as een van die nuwe lede verwelkom is, was in baie opsigte histories. Vir die eerste keer het die Pinkstermense ook ons ​​eie Belydenisbyeenkoms gehad. Die AGS is gevra om kortliks ons reis van betrokkenheid by die WRK te deel vanaf die betrokkenheid van Past. David du Plessis vanaf 1951, Dr Frank Chikane vanaf 1980 en tot nou waar ons volle lede van die WRK is. Dit was goed om met ander Pinksterkerke en -leiers van so ver as Noorweë, Swede, die VSA, Argentinië, Australië en selfs Rusland, te ontmoet en saam te bid.

Ons het die voorreg gehad om aan verskillende ekumeniese gesprekke en besprekingsgroepe deel te neem, waar ons ons getuienis en sienings as AGS Pinkstermense en as Suid-Afrikaners oor relevante sake gedeel het.

Past. Barend Petersen:
Ons het gasvryheid ervaar deur die hartlike ontvangs van die verwelkomingspan toe ons van die vliegtuig afklim, tot die verwelkomende verversings deur die Kapelane, waarna ons na die trein geneem is en hartlik by die Karlsruhe-treinstasie ontvang is en daarna na ons hotel vervoer is.

Die diversiteit van die deelnemers weerspieël die krag van die Evangelie in die wêreld.”

Ons is Dinsdagoggend by die eerste sitting hartlik verwelkom as ‘n nuwe lid van die WRK. Die organisasie van die verskillende aktiwiteite was uitstekend en die inhoud van die verskillende sessies is goed beplan. Die diversiteit van die deelnemers weerspieël die krag van die Evangelie in die wêreld. Die tema “Christus se liefde beweeg die wêreld na versoening en eenheid” weerspieël die hoop wat die Konferensie het vir ‘n gebroke en verdeelde wêreld in 2022.

Past. Selby Khumalo:
Die AGS van SA, as ‘n volle lid van die SARK (Suid-Afrikaanse Raad van Kerke) sedert 2003, is op 14 Februarie 2022 as ‘n volle lid van die WRK aanvaar. Ons is geëerd dat in die jaar van ons aansluiting die AGS-leierskap die WRK Vergadering en Konferensie in Duitsland kon bywoon. Hierdie vlak van blootstelling en betrokkenheid bied die AGS ‘n beduidende geleentheid vir strategiese vergaderings, samewerking en vennootskappe om ‘n Pinkster-profetiese stem, inisiatiewe en projekte te bevorder. Asook om by te dra tot die verteenwoordiging van die Pinkster Belydenisstroom van die Christelike Kerk in die WRK gemeenskap.

Die AGS verteenwoordig prakties die veranderende landskap en groeiende diversiteit van Christenskap binne die WRK. Die AGS, as ‘n verenigde Kerk, het meer kapasiteit en institusionele fondamente om Pinksterskap op hierdie strategiese forums te verhoog.

Past. Rudi Coertzen:
Dit is ‘n ware voorreg om ons trotse kerk by hierdie vergadering van die WRK te kon verteenwoordig. Aangesien ons eers in Februarie 2022 aangesluit het – het dit baie reëlings geverg. Die mense is so uiteenlopend as wat by so ‘n internasionale vergadering verwag kan word en die gesprekke was met tye vurig en passievol. Dit is ‘n gebeurtenis wat die mense van die wêreld en al hul uiteenlopende standpunte weerspieël.

‘n Paar uitstaande oomblikke was die openingsseremonie waar die Federale President van Duitsland, Frank-Walter Steinmeier gepraat het en die afgevaardigdes verwelkom het. Die eerste aandgebedsessie was onvergeetlik aangesien verskillende gebedstradisies ten toon gestel is en liedere van baie tradisioneel tot byna Pinkster gesing en gevier is. Gesprekke in die verskillende groepe het my die geleentheid gebied om ons eie standpunte oor sekere sake uit te druk.

SLOT

Die AGS van SA is tans die grootste Pinksterkerk en die eerste lid van die World Pentecostal Fellowship wat volle lede van die Wêreldraad van Kerke (WRK) is. Die DNA van Pinkstermense sedert ons stigting op die dag van die uitstorting van die Heilige Gees, is om ekumenies te wees in die uitreik na en die deel van die Evangelie met alle nasies. In die beskrywing van sy ekumeniese betrokkenheid, het pastoor David du Plessis na homself verwys as ‘n “ecumaniac.”

Tydens hierdie sitting van die WRK het ek die eer gehad om verkies te word as die eerste Pinksterlid van die Sentrale Komitee van die Wêreldraad van Kerke. Ek sien dit as ‘n geleentheid om die Pinkster-oortuigings en -waardes op hierdie globale ekumeniese forum te verteenwoordig.

Seëninge!
Henri Weideman

Spread the word...