Pastorale Brief: 3de Kwartaal 2021

Laai die PDF-weergawe hier af (om maklik per e-pos te stuur of uit te druk):

Pastorale Brief: 3de Kwartaal 2021

INHOUD:
– GROETE
– GODDELIKE GENESING EN DIE ONTSTAAN VAN DIE AGS
– BYBELSE PERSPEKTIEF OP SIEKTE EN GENESING
– AGS WELSYNSNAWEEK: 26-28 NOVEMBER 2021
– SLOT

AGS Kollega,

Weens die beperkings op byeenkomste kon die Nasionale Ampsdraers nie gedurende hierdie jaar se NOB-bemagtigingsbesoeke al die streke besoek nie. Ons het gehoop dat die beperkings vroeër verslap sou word sodat ons die streke wat nog uitstaande is kan besoek. Ongelukkig kon dit nie plaasvind nie en daarom verskaf ek vandag die aanlyn skakels waar hierdie aanbiedings en video-materiaal afgelaai kan word.

Die tema vir hierdie jaar is “Step up to the Future”. Die aanbiedings sluit in: (i) Ons Missionale Kerkstrategie (One AFM Game Plan), (ii) Dissipline in die Kerk, (iii) Goeie Bestuur, (iv) Tegnologie en die Kerk en (v) Belangrike Risiko’s wat die AGS in die gesig staar. Gebruik asseblief die onderstaande skakels om toegang tot hierdie inhoud te geniet:

Aanbiedings:

https://afm-ags.org/category/media/ 

Videos: https://www.youtube.com/playlistlist=PLMguBPJZpLHYtSymo7ubUs2oXGS28rDn3

Ek vertrou dat hierdie aanbiedings jou sal seën en bemagtig! In hierdie uitgawe van die Pastorale Brief sluit ek ‘n spesiale fokus in op die onderwerpe van genesing sowel as die komende AGS Welsynsnaweek.

 

GODDELIKE GENESING EN DIE ONTSTAAN VAN DIE AGS

Dr Isak Burger (Vorige President van die AGS van SA) – burgerisak@gmail.com 

Goddelike genesing was een van die kenmerkende eienskappe van die vroeë AGS. Net om ‘n idee te kry van die vele genesings gee die volgende syfers ‘n aanduiding: Gedurende die jaar 1911 was daar 2,023 gevalle van bevestigde, bonatuurlike genesings in die AGS. Die amptelike kerktydskrif (“The Comforter and Messenger of Hope”) het van die begin af, in elke uitgawe, ‘n aantal getuienisse ingesluit van mense wat genees is. In sommige uitgawes was daar selfs ‘n lys van mense wat genees is. Dit is miskien die mees uitstaande kenmerk as jy deur die vroeë “Comforter” blaai.

“Sy filosofie oor genesing was eenvoudig dat gebed vir ‘n siek persoon moet aanhou totdat hy/sy genees is.”

Die vroeë leiers – Thomas Hezmalhalch, John G. Lake en P.L. le Roux – het die voorbeeld gestel. Dit is belangrik om veral kennis te neem van die genesingsbediening van John G. Lake. Sy filosofie oor genesing was eenvoudig dat gebed vir ‘n siek persoon moet aanhou totdat hy/sy genees is. Teen die einde van sy lewe rig hy ‘n skrywe hy aan P. L. le Roux. Hy skryf die hoë persentasie genesings toe aan hierdie volgehoue ​​gebed: “Die ongelooflike hoë persentasie van mense wat genees is, is volgens my ‘n gevolg van die sisteem wat ons aangeneem het. Ons het daarop aangedring dat die individu hom elke dag beskikbaar moet stel vir gebed en handeoplegging totdat ons tevrede is dat hulle ten volle genees is. ”

Lake was gekant teen die modus operandi van sommige evangeliste wat net een keer vir ‘n siek persoon gebid het, geen verdere verantwoordelikheid vir hom/haar geneem het nie en toe aan die publiek gesê het dat die persoon genees is. Hierdie manier van dinge doen, het hy gesê, is skadelik:

“Ons het goed geweet dat die oorgrote meerderheid van diegene wat voorheen bedien is, nie volkome genees is nie. Sommige van hulle was half genees; sommige van hulle ‘n kwart; sommige van hulle het ‘n effense tikkie genesing gekry; sommige is genoegsaam deur God aangeraak om hulle pyn weg te neem en hulle tydelike vryheid van beweging te gee. In baie van hierdie gevalle het evangeliste hierdie mense voor groot gehore laat getuig dat hulle volkome genees is, net om binne ‘n paar dae of weke te ontdek dat hulle nie regtig genees is nie, en dat baie teleurgesteld huis toe gegaan het om te sterf.

Vanweë die gekommersialiseerde toestand van evangelisasiewerk, het evangeliste gevoel dat hulle dit nie kon bekostig om meer as een keer vir dieselfde individu te bid nie; en in ‘n kort tydjie het hulle daardie vervloekte lering wat die genesingsbediening verwoes het, begin leer dat dit net gepas was om vir die siekes eenmaal te bid, dat hulle nie vir die tweede keer bedien moes word nie. Dit was “dollar Christianity”. Waar ookal dit beoefen is en deur wie, dit is steeds “dollar Christianity”. As ons herhaaldelik vir ‘n sondaar bid totdat hy gered is en hy dit weet, en vir die doop van die Heilige Gees, waarom nie vir genesing nie?”

“As ons herhaaldelik vir ‘n sondaar bid totdat hy gered is en hy dit weet, en vir die doop van die Heilige Gees, waarom nie vir genesing nie?

Goddelike genesing het altyd mense aangetrek en dit was waarskynlik die deurslaggewende faktor wat mense oorreed het om hul besware en vooroordele opsy te sit en waardeur die Here die mense na Homself getrek het. In die vroeë dae het meer mense na die AGS gekom deur genesingsbedienings as op enige ander manier.

Dit is opmerklik hoeveel van die eerste generasie lidmate van die AGS beïnvloed is om by die kerk aan te sluit nadat hulle ‘n genesingswonder gesien of persoonlik beleef het. Mevrou Z. Rennie het van die geskiedenis van ‘n bekende predikant in die vroeë dae van die AGS geskryf: “Wyle pastoor Charles Heatley het as ‘n hopelose kreupel die kerk binnegekom en het gered huis toe gegaan en letterlik gespring van vreugde, genees deur die krag van God. Hy het gereeld getuig dat sy vrou, toe hy by die huis kom, baie bang was toe sy ‘n man by die trap hoor op hardloop – sy het geluister vir die klank van sy krukke – maar tot haar vreugde was dit haar man wat genees was.”

‘n Mens sou met reg vandag kon vra: “Wat het gebeur met hierdie kenmerkende eienskap van die vroeë AGS? Dit is immers een van die fondamente van ons kerk.” Meer inligting hieroor is beskikbaar in die boek “The Fire falls in Africa”. Dit kan verkry word vanaf die AGS se hoofkantoor:

Stuur ‘n e-pos aan: france@afm-ags.org 

Koste beloop R100 per boek (koerierfooi uitgesluit)

 

BYBELSE PERSPEKTIEF OP SIEKTE EN GENESING

Past. M.G. Mahlobo (President van die AGS van SA) – mmahlobo@afm-ags.org 

In hierdie artikel wil ek graag kyk waarom ons siek word. Ek wil ook aanraak of God die bron van ons siekte kan wees. Ek wil dan afsluit met wat die Bybel sê oor genesing, hoe kan ek gesond word en ander help om ook gesond te word. Die kwessie van siekte is breed en kompleks. In die hantering van hierdie vraag wil ek drie faktore oorweeg. Dit is menslike-, geestelike- en omgewingsfaktore.

Menslike faktore

In sommige gevalle word ons siek as gevolg van menslike faktore. Dit sluit in:

 • Verwaarlosing van ons liggame. Wanneer ons ons liggame verwaarloos, stel ons onsself bloot aan allerhande kwale.
 • Skadelike stowwe. Ons loop ook ‘n risiko om siek te word wanneer ons toegee aan skadelike stowwe soos dwelmmisbruik, alkoholmisbruik en tabak.
 • Nalatigheid om higiëne- en veiligheidsmaatreëls teen siektes te volg, stel ons bloot aan allerhande infeksies.

Geestelike faktore 

 • God faktor. In die Ou Testament het God swere op Egiptenare laat verskyn (Eksodus 9:8-12). God het kwale gebruik om Israel te straf toe hulle ongehoorsaam was. In 2 Samuel 24:15-17 het God ‘n plaag gestuur wat 70,000 kinders van Israel doodgemaak het weens die sonde van koning Dawid. Die skrywer van Psalm 119:67,71 maak ‘n konneksie tussen verdrukkinge en ongehoorsaamheid aan God (Eksodus 15:26).
 • Demone. In die Nuwe Testament lees ons van mense wat siek was as gevolg van demoniese magte (Markus 5:1-20).

Omgewingsbesoedeling faktore

 • Soms word siekte veroorsaak deur haglike toestande. In Deuteronomium 23:12-14 sien ons die belangrikheid van higiëne en sanitasie.
 • In Januarie 2020 het die Wêreldgesondheidsorganisasie (WGO) se Direkteur-Generaal, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, die afwesigheid van water, toilette, seep en waterbestuur in gesondheidsorgfasiliteite onder die dringendste wêreldwye uitdagings van hierdie dekade aangehaal (WGO en UNICEF: Gesamentlike Moniteringsprogram – JMP 2017).

Is siekte iets wat God aan my gegee het? Die antwoord is ‘ja’ en ‘nee’. Ek het reeds verwys dat God siekte as ‘n straf of regstellende maatreël in een van die vorige paragrawe gebruik. Dit hou spesifiek betrekking tot die Ou Testament en nie noodwendig die Nuwe Testament nie. Een van die gevolge van sonde in Genesis 3 is die dood. Siekte is deel van die doodsproses. Sonde het ons liggame kwesbaar gemaak (1 Korintiërs 5:1-2; 15:42-44). Elkeen van ons het ‘n liggaam wat in die proses is om te vergaan. In die Nuwe Testament genees God die menigtes in plaas daarvan om hulle te vervloek. In Johannes 10:10 verklaar Jesus dat Hy gekom het om lewe te gee in oorvloed.

In Johannes 10:10 verklaar Jesus dat Hy gekom het om lewe te gee in oorvloed.”

Hoe kan ek gesond word? Daar is baie sienings en menings oor genesing. Dit is belangrik vir Christene om na die Bybel te gaan vir leiding:

 • Geloof in God. In drie Skrifgedeeltes het Jesus mense genees en vir hulle gesê: “Julle geloof het julle gesond gemaak” (Markus 5:34, Lukas 17:19).
 • Bekentenis. In Jakobus 5:16 word ons beveel om ons sondes aan mekaar te bely as ‘n voorbereiding vir ons genesing. Dit beteken egter nie dat elke siek persoon siek is as gevolg van geheime sonde wat hy/sy gepleeg het nie. Dit was ‘n fout wat Job se vriende aangaande Job se siekte gemaak het.
 • Aanvaar genoegsaamheid van God se genade. In 2 Korintiërs 12:8-9 vertel Paulus van sy gebed tot God vir genesing van sy fisiese kwale. Hy het drie keer gebid en in alle gevalle was die reaksie van God: “My genade is vir jou genoeg, want my krag is volmaak in swakheid.” Paulus het God se genade bo sy kwaal aanvaar.
 • Raadpleeg geakkrediteerde dokters. Christene moet nie wegskram daarvan om mediese prosesse te ondergaan om hul welstand te bepaal nie. Die Bybel verwys na mediese behandeling wat gebruik word, soos verbande (Jesaja 1:6), balsem (Jeremia 8:22), blare (Esegiël 47:12) en olie en wyn (Lukas 10:34). Verwysings van dokters word in die Bybel gemaak. Dit sluit in Matteus 9:12; Lukas 4:23 en Kolossense 4:14.

Hoe kan ek ander help om gesond te word? Ons kan ander help om gesond te word deur te bid vir hulle genesing (Markus 16:16-18 en Jakobus 5:14-15). Ons moet hulle aanmoedig om nie hoop te verloor nie. Genesing kom van God. Ons God, as Jehovah Rapha, kan ons van alle siektes genees (Psalm 103:3). God mag ons dalk nie genees nie. God het vir Moses nee gesê toe hy vir Mirjam gebid het (Númeri 12:13-15) en Paulus (2 Korintiërs 12:8-9). Kerkleiers het ‘n belangrike rol om te speel. In Jakobus 5:14-16 moet ouderlinge of leiers van die kerk ingelig word wanneer lidmate siek is. Daar word van hulle verwag om die siekes te besoek.

 

AGS WELSYNSNAWEEK: 26-28 NOVEMBER 2021

Ashley Theron – Waarnemende Uitvoerende Hoof van die AGS Welsyn- ashleyt@afmwelfare.org.za

In die afgelope 18 maande was elke persoon geraak deur ‘n situasie wat ons nog nooit ervaar het nie. Die verwoestende impak van Covid-19 word onthul deur die verlies aan kosbare lewens van familie, kollegas, vriende en selfs Pastore. Werkloosheid, besighede wat hul deure sluit en ‘n verlies aan inkomste vir gesinne bly ‘n groot bron van kommer. Die verlore tyd vir opvoeding sal moontlik nooit ingehaal word nie. Kerke is veral erg geraak deur die inperkingsregulasies wat die aantal mense wat byeenkomste mag bywoon beïnvloed. Dit lyk asof soveel verlore gegaan het en dat geen persoon, organisasie of kerk deur hierdie krisis onaangeraak gelaat is nie.

As dit in my eie huishouding druk en moeilik gaan, verwag God dan nog steeds dat ek na ander in nood moet uitreik?”

As dit in my eie huishouding druk en moeilik gaan, verwag God dan nog steeds dat ek na ander in nood moet uitreik? Het ek dan nog steeds die verantwoordelikheid om as die hande en voete van Christus te dien as ek self ly? Die beeld van die drie kruise op Golgota kom onmiddellik in gedagte en spesifiek Lukas 23:32-43. Dit is een van die kosbaarste oomblikke in die Bybel. Terwyl Jesus self ontsettende pyn en lyding aan die kruis ondervind het, het Hy steeds medelye getoon om te luister na die pleidooi van die dief wat langs Hom gekruisig is. Jesus onderdruk sy eie pyn op daardie oomblik om in die behoeftes van ‘n ander te voorsien.

Die implikasie vir gelowiges is duidelik. Jesus het hierdie aangrypende voorbeeld vir ons gestel om te volg. Dit is ‘n voorbeeld wat in skrille kontras staan ​​met die maniere van die wêreld waar mense in moeilike situasies eerder voel dat selfbehoud ‘n hoër prioriteit is as om te gee, te deel en uit te reik na ander. Selfs as dit swaar en moeilik gaan in ons eie huishoudings, glo ek dat ons deur God se genade moet voortgaan om mildelik te saai en uit te reik na ander in nood. Dit is ons ​​tema vir die AGS Welsynsnaweek 2021 (26-28 November).

Die AGS Welsynsnaweek is ‘n geleentheid vir die kerk om doelbewus na te dink oor een van die spesifieke drywers van die “One AFM Game Plan” – Gemeenskapsbetrokkenheid. Deur dit ‘n gefokusde naweek te maak beteken nie dat ons nalaat om regdeur die jaar by ons gemeenskappe betrokke te wees nie. Dit beteken slegs dat ons ‘n naweek neem om alleenlik te fokus op die kerk se betrokkenheid by plaaslike gemeenskappe. Dit is ook ‘n geleentheid vir die AGS om ‘n naweek te hê waar alle Gemeentes saam as ‘n eenheid op dieselfde boodskap en aktiwiteit fokus. (Besoek gerus https://afm-ags.org/community-involvement/ vir meer inligting oor die Gemeenskapsbetrokkenheid drywer.)

Een van die kwesbaarste groepe in ons plaaslike gemeenskappe is ouer persone. Ouer persone is iemand se ouers, ons ouers, ons grootouers, hulle is in ons kerke – hulle het vir ons gesorg toe ons groot geword het en nou is dit ons beurt om hulle op ‘n waardige manier te versorg en te beskerm. Die sorg en beskerming van ouer persone sal ons fokus vir hierdie jaar se AGS Welsynsnaweek wees.

Die res van hierdie artikel fokus op praktiese idees en voorstelle vir AGS Gemeentes om die meeste van die AGS Welsynsnaweek te maak. Elke AGS Gemeente moet besluit hoe hul AGS Welsynsnaweek gestruktureer sal word.

Riglyne vir ‘n suksesvolle AFM Welsynsnaweek

Doeltreffende voorbereiding

 • Om ‘n sukses te maak van die AGS Welsynsnaweek is dit belangrik om van die begin af jou lede van die Beheerliggaam, bedieninge en lidmate effektief te betrek, voor te berei en te mobiliseer.
 • Berei geestelik voor deur doelbewus saam met jou leierskap en lidmate na te dink oor een van die drywers van die One AFM Game PlanGemeenskapsbetrokkenheid.
 • As jy nie ‘n Welsynskomitee het nie moet jy ‘n span identifiseer of kies/aanstel en voorberei wat verantwoordelikheid neem vir die organisering en bestuur van die Welsynsnaweek program.

Ken jou Gemeenskap

 • Om kwesbare persone (insluitend ouer persone) in jou gemeenskap te help versorg, te dien en te beskerm moet jy weet wie hulle is en waar hulle woon. Bestudeer jou stad, voorstad of gemeenskap en skep ‘n Profiel wat die volgende insluit:
 • ‘n Databasis met inligting oor alle kwesbare persone, insluitend die ouer persone in jou Gemeente en ander ouer persone wat in gemeenskappe rondom jou kerk woon. Inligting soos name, telefoonnommers, fisiese adresse en naasbestaandes is belangrik.
 • ‘n Lys van organisasies of strukture wat betrokke is by dienslewering en beskerming van ouer persone. Dit sluit in regeringsdepartemente, die SAPS, nie-winsgewende organisasies en gesondheidsfasiliteite en instellings wat dienste aan ouer persone bied. (Leer hierdie organisasies en individue ken sodat jou Gemeente ‘n behoefte-ontleding kan uitvoer en bewus kan word van geleenthede vir betrokkenheid.)
 • Vir die doeleindes van die 2021 AGS Welsynsnaweek moet inligting en dienste vir ouer persone geprioritiseer word.

Besluit oor jou AGS Welsynsnaweek Program

Jy kan kies tussen ‘n program van twee of drie dae. Die onderstaande voorbeeld is vir ‘n program wat oor 3 dae aangebied word:

 • Vrydagaand. Nooi gesinne (sluit ouer mense in as hulle deel uitmaak van dieselfde huishouding) na ‘n kort praktiese sessie genaamd “Fokus op die Gesin”. As jy belangstel, deel ek graag twee van my hulpbronne, naamlik (i) Hoe om Gesinswaardes te Ontwikkel en (ii) Hoe om Gesinsbyeenkomste met Bybelstudie te kombineer. Jy of een van die leiers kan hierdie aanbieding fasiliteer en selfs gesinne in kleiner groepe toelaat om die beginsels toe te pas.
 • Saterdagoggend. Oorweeg ‘n uitreikprojek.

Voorbeeld 1: Ontbyt en vermaak vir ouer persone

Identifiseer en nooi alle aktiewe ouer persone (60 jaar en ouer – as daar te veel is 65 en ouer) om ontbyt te geniet en daarna saam met hulle as kunstenaars deel te neem aan ‘n konsert. Sluit die sessie af met ‘n kort toespraak oor bv. selfversorging of ‘n preek.

Voorbeeld 2: Reik uit na en bederf ouer persone

Identifiseer kwesbare ouer persone in jou gemeente en gemeenskap en reël ‘n span jeuglede en/of kinderbedieningspersoneel om hul huise skoon te maak, verskeie take te doen, hul hare en naels te doen, ‘n gesondheidsondersoek te doen, ens.

 • Saterdagmiddag. Oorweeg ‘n bemagtigingsessie waar jy jou lidmate en lede van jou gemeenskap inlig en oplei. Ek sal binnekort ‘n opleidingsvideo beskikbaar stel waar ek meer inligting deel oor die uitreik na, versorging en beskerming van ouer persone in die gemeenskap – insluitend ‘n spesiale fokus op die verskillende soorte mishandeling van bejaardes.

 

 • Sondagoggend – ‘n Welsynsdiens.

Sondag Preek:

Gemeenskapsbetrokkenheid is die sleutel tot die vervulling van die AGS se missionale roeping. Bemagtig jou lidmate om hierdie drywer en roeping beter te verstaan. Gee die konsekwente boodskap dat (i) wanneer dinge in my eie huis moeilik is, God steeds van my verwag om na ander uit te reik en (ii) die misbruik van ouer persone verkeerd is en in stryd is met Christelike leerstellings. Ek sal ook binnekort preekpunte vir jou oorweging beskikbaar stel.

Sondag Donasies:

Oorweeg ‘n spesifieke aktiwiteit waar jy jou lidmate ‘n paar weke voor die AGS Welsynsnaweek mobiliseer om donasies te bring wat moontlik geskenke, klere, linne, handdoeke, toiletware en/of nie-bederfbare voedsel vir geïdentifiseerde ouer persone kan insluit. Die pakkies kos en toiletware moet voor die tyd voorberei word en tydens die oggenddiens aan aktiewe ouer persone uitgedeel word. As ouer persone nie meer die dienste kan bywoon nie, moet dit na hulle geneem word.

Sondag Offerhande:

Oorweeg om ‘n spesiale offerhande vir die AGS Welsynsdepartement op te neem. Die spesiale offerhande kan in die AGS Welsyn se rekening gedeponeer word:

Bank Naam: ABSA

Rekeningnaam: The Executive Welfare Council of the AFM of SA

Takkode: 632005

Rekeningnommer: 01 05529 076 4

Tipe: Tjek

Verwysing: Die naam van jou AGS Gemeente

Om jou verder by te staan met die voorbereiding vir die 2021 AGS Welsynsnaweek, is die volgende bronne ook nuttig:

https://afm-ags.org/pastoral-letter-2nd-quarter-2021/ 

https://afm-ags.org/protecting-older-persons-against-abuse-an-involved-church-community/ 

SLOT

Ek verstaan ​​dat die huidige Covid-19-situasie ‘n groot invloed het op die manier waarop Gemeentes aksies en projekte beplan. Daar is geen twyfel dat dit moeiliker geword het om uit te reik en met die gemeenskap saam te werk weens Covid-19-beperkings. Ek wil jou egter aanmoedig om sterk te staan en om innoverende maniere te oorweeg om voort te gaan met die uitvoering van die Groot Opdrag – selfs as die tye taai en moeilik is, selfs as dit pynlik en seer is. Ek bid vir elke AGS Pastoor en ek weet dat ons deur die genade van God versterk sal word en wysheid sal ontvang.

Seën!
Past. M.G. Mahlobo

Spread the word...