Pastorale Brief 2de Kwartaal 2024

AGS Pastorale Brief 2de Kwartaal_2024

AGS Familie,

Op Saterdag 25 Mei 2024 het die AGS van SA ons 116de Verjaarsdagherdenking sedert die kerk se ontstaan in 1908 gevier. Die verjaarsdagvieringe het die tradisionele AGS Logo Dag ingesluit waartydens talle gemeentes en lede met trots die AGS Logo gedeel en ten toon gestel het. Die Nasionale Ampsdraers (NOB) het spesiale inhoud oor “Missionale Aksies en Waardes” vrygestel as deel van die vieringe. Die doel was om direk met AGS Lidmate te praat en te verduidelik waarvoor die AGS staan. Ons glo dat die AGS vir ‘n rede in Suid-Afrika geplaas is, laat ons ons profetiese- en saligheidsdoel met entoesiasme en ywer vervul.

Jesus het nie sy bediening tot godsdienstige ruimtes beperk nie. Hy het mense ontmoet waar hulle was – by die werk, in hul huise, in die strate – oral. Om missionaal te wees beteken om Sy voorbeeld te volg en uit te reik na almal, ongeag agtergrond of status. In ons toenemend sekulêre wêreld moet ons herbesin oor hoe ons met ons gemeenskappe omgaan. Om missionaal te wees sluit in dat ons Christus se liefde en teenwoordigheid in elke deel van ons lewens beliggaam en strewe om soos Hy te word in die impak wat ons in ons eie vriendekringe, woonbuurte en werkplekke het.

“Mag elke lidmaat van die AGS geïnspireer word om Jesus beter te leer ken en Hom meer bekend te maak!”

Om Missionaal te wees mag nooit net oor konsepte, planne of woorde gaan nie. Dit moet ‘n werklikheid word in alledaagse Missionale Aksie. Die NOB het hierdie missionale aksies in kort maklik verstaanbare videogrepe gedeel. Ek vertrou dat al ons lidmate, Pastore en Gemeentebeheerliggame geïnspireer sal word om nie net hieroor te praat en te beplan nie, maar om daarvolgens te doen. Mag elke lidmaat van die AGS geïnspireer word om Jesus beter te leer ken en Hom meer bekend te maak!

Hierdie Skrif impliseer dat alhoewel ons dalk nie vir almal kan vertel van alles wat God vir ons gedoen het nie, ons steeds soveel moet deel as wat ons kan. Of dit nou iets groots is soos ‘n wonderbaarlike genesing of iets kleins soos om in ‘n spesifieke behoefte te voorsien wanneer ons nie geweet het hoe ons dit sou maak nie. God het soveel vir ons gedoen, en dit is die moeite werd om daaroor te praat. Wanneer ons dit doen, bemoedig dit nie net ander nie, maar herinner dit ons ook aan hoe getrou God is. Dit is die sterkste vorm van getuienis oor die werklikheid van God se teenwoordigheid in ons lewens. Mense kan verskil oor godsdienstige oortuigings en geskrifte, maar hulle kan nie regtig argumenteer teen jou en my persoonlike ervaring nie. Om te deel wat God vir jou gedoen het, is om Hom bekend te maak aan die mense rondom jou. Laat ons die woord versprei en eer gee aan ons wonderlike God wat aanhou om soveel vir ons te doen!

“God het soveel vir ons gedoen, en dit is die moeite werd om daaroor te praat.”

Jesus het gesê, “… Gaan dan, maak al die nasies my dissipels, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Leer hulle om alles te gehoorsaam wat Ek aan julle opgedra het.” (Matteus 28:19-20 NLV). Maar dit gaan nie net oor die verspreiding van die Woord nie; dit gaan daaroor om mense te inspireer om werklik daarvolgens te lewe. As ons dit nie doen nie, voer ons nie regtig uit wat Jesus gevra het nie. Dissipelskap gaan nie net oor die oordrag van inligting nie; dit gaan oor bemagtiging tot ‘n lewenswyse. Dit is waarom nuwe gelowiges ‘n geestelike hupstoot nodig het en in die Heilige Gees gedoop moet word (Hand. 1:8). Wanneer ‘n mens toelaat dat die Heilige Gees jou lei, begin jy natuurlik meer soos Jesus optree (2 Kor 3:18). Jy sal ook groei in die voortbring van die vrugte van die Gees soos – liefde, vreugde, vrede en die ander waarvan ons in Galasiërs 5:22 lees.

Maar hier is die ding: Ons skiet tekort. Ten spyte van al die Christene in die omgewing, is ons samelewing steeds vol probleme. Miskien is dit omdat sommige van ons slegs “in naam” Christene het, maar nie ware dissipels is nie. Die kerk kan niemand red nie; net God kan. Maar dit is ons taak om mense na Hom toe te lei en hulle te help om volwasse volgelinge van Jesus te word (Efesiërs 4:12). Dit beteken prediking, onderrig, leiding deur voorbeeld en die bou van werklike verhoudings. Dit is ‘n groot taak, maar dit is waarvoor ons geroep word.

Om dissipels te maak, sluit in om hulle toe te rus. As ‘n volgeling van Jesus Christus en ‘n lidmaat van die AGS, moet jy weet dat jy ‘n rol het om te speel in God se plan. Almal van ons het Godgegewe vermoëns en Gawes om te deel, hetsy by die werk, met familie of op enige ander plek. Ons moet ons geloof prakties in die alledaagse lewe uitlééf. Om dit te kan doen, moet ons toegerus wees. Daarom moet lidmate opleidingsgeleenthede by hul plaaslike gemeente bywoon. Wees aktief betrokke by die Sondagdienste, bedieninge en ander aktiwiteite.

Die hoofdoel is om te groei as ‘n ware volgeling van Jesus, wat God se missie kan uitvoer. Dit is nie waar dat net pastore “geroep” word en almal anders net aktiwitiete bywoon nie. Soos elke lidmaat van die AGS, is jy deur God geroep om voltyds deel van die liggaam van Christus te wees en om die boodskap van Jesus deur jou lewe en werk te deel.

Op dieselfde manier moet ons ‘n ogie hou oor hoe die hulpbronne van die kerk bestuur word. Dit is deel van ons getuienis as volgelinge van Jesus en gaan nie daaroor om mense te probeer beheer of te keer om inisiatief te neem nie. Wanneer ons opreg met God en eerlik met ander is, sal ons nie wegskram van aanspreeklikheid en deursigtigheid nie. Om openlik te wees oor ons optrede en besluite toon integriteit. Uiteindelik gaan dit oor die versorging van God se kinders en Sy belange.

“Om openlik te wees oor ons optrede en besluite toon integriteit.”

Om met Goddelike integriteit en karakter te leef, is nie altyd maklik nie, veral nie in ‘n wêreld vol versoekings en afleidings nie. Deur getrou te bly aan ons oortuigings, en as kerk en individuele lidmate verantwoordbaar te wees, en met eerlikheid en deursigtigheid op te tree, kan ons God eer en bydra tot die welsyn van Sy kerk.

Ons moedig ons pastore en lidmate aan om nie eksklusief te wees nie, maar om ‘n Koninkryksgesinde gesindheid te hê. Dit beteken om die groei van die Koninkryk van God eerste te stel en verhoudings met ander lewegewende kerke te bou. Dit gaan nie daaroor dat mense van kerke verwissel nie; dit gaan daaroor om God se Koninkryk oral te sien groei. Geen enkele kerk kan ‘n hele dorp of stad verander nie. Met ons sending in gedagte, onthou ons Jesus se woorde in Lukas 9:50: “Enigiemand wat nie teen julle is nie, is vir julle.”

Dit is ‘n basiese beginsel van sending dat kerke nie teen mekaar moet werk nie. Ons kan nie werklik ‘n missionale kerk wees as ons die breër liggaam van Christus ignoreer of misken nie. Baie uitreikpogings sal meer effektief wees as kerke saamwerk. Ons kan geleenthede soos Hemelvaartdag en Kersfees saam vier, asook kragte saamsnoer vir gemeenskapsuitreik.

Ons missie om uit te reik na ons gemeenskappe is ‘n groot deel van ons missionale optrede, en dit gaan nie net oor woorde nie. Dit gaan ook daaroor om relevant te wees vir die werklike probleme waarmee mense te kampe het. Hoeveel ons ons gemeenskappe kan bystaan, wys hoe suksesvol ons in ons missie is. Dink daaraan: As jou kerk sou sluit, sal jou buurt dit agterkom?

Ons is in gemeenskappe waar mense sukkel as gevolg van allerhande uitdagings. Baie mense in Suid-Afrika beleef moeilike ekonomiese tye. Wat ook al die redes hiervoor is, ons kan nie net terugsit en die regering of ander organisasies blameer nie. Alhoewel ons nie ‘n kultuur van afhanklikheid wil skep nie, moet ons opstaan en hand bysit. Dit kan beteken dat ons mense bystaan om nuwe vaardighede aan te leer of werk te kry, sodat hulle vir hulself kan sorg.

Sommige van ons gemeentes doen wonderlike dinge op hierdie gebied, met ‘n paar inspirerende suksesverhale om te vertel. Dit gaan daaroor om ‘n daadwerklike verskil in mense se lewens te maak net waar ons is.

INTEGRITEIT
Integriteit gaan daaroor om eg en eerlik te wees. Om te alle tye te doen wat reg is. As lidmate en geestelike leiers moet ons deur voorbeeld lei. Ons kan nie net oor integriteit praat nie; ons moet dit self uitleef. Ons dade moet ooreenstem met ons woorde. God kan wonders doen deur iemand wat ‘n heilige lewe lei, maar nie deur iemand wat vals is nie. In ons eredienste en in ons daaglikse lewe as volgelinge van Jesus moet ons opreg wees. Hoewel ons as gelowiges op verskeie maniere kan struikel, is dit baie moeilik om weer integriteit te herwin wanneer dit verlore is.

VERHOUDINGS
Sterk en egte verbintenisse is noodsaaklik, veral in die lig van ons geskiedenis van verdeeldheid en voortslepende rassespanning. Dit is van kardinale belang om die eenheid wat God aan ons gegee het, te versterk. Dit is ‘n verantwoordelikheid van elkeen van ons as individuele lede van die AGS. Ons verhoudings met familie, medewerkers en lidmate is ongelooflik belangrik. Die bou van ‘n gesonde kerk berus op sterk persoonlike verhoudings. Ons moet dit vir ons gemeenskap leer en demonstreer.

AANSPREEKBAARHEID
Ons verwag dikwels aanspreekbaarheid van ander, maar dit moet by ons as lidmate en leiers begin. As gelowiges is ons verantwoordbaar teenoor God, maar die Bybel leer dat ons ook teenoor mekaar verantwoordbaar is. In ‘n wêreld wat individualisme najaag, is aanspreekbaarheid in die kerk ononderhandelbaar. Nie een van ons kan gesag hê as ons nie ook bereid is om onder gesag te staan nie.

UITNEMENDHEID
Ons glo dat alles wat ons doen gedoen moet word asof ons dit vir die Here doen. Ons persoonlike lewens en ons bediening as gelowiges moet hierdie oortuiging weerspieël. Ons is verantwoordelik vir uitnemendheid in alles wat ons doen. Dit is ‘n waarde wat nie gebaseer moet wees op die beskikbaarheid van hulpbronne nie. Dit gaan oor ‘n ingesteldheid wat uitnemendheid nastreef in alles wat ons doen met dit wat ons het.

Hierdie Pastorale Brief is ‘n samevatting van die AGS se “Missionale Aksies en Waardes.” Jy is welkom om na van die onderstaande skakels te verwys en die volledige bronne af te laai. Ons moedig ons gemeentes en lidmate aan om hierdie hulpbronne in Bybelstudiegroepe, selgroepe, byeenkomste, dienste en enige ander platforms te gebruik.

Videogrepe: KYK HIER
Een bladsy Opsommings: LAAI HIER AF

Vriendelike Groete,
Henri Weideman

Spread the word...