Pastorale Brief: 2de Kwartaal 2023

Laai die PDF weergawe hier af (om maklik te e-pos of uit te druk):

AGS van SA Pastorale Brief 2de Kwartaal_2023_Finale Weergawe

AGS Familie,

Ons het op Donderdag, 25 Mei 2023 die AGS van SA se 115de verjaardag herdenking gevier. AGS Gemeentes en lidmate landswyd het met trots die AGS-embleem op sosiale media-platforms geplaas en ten toon gestel. Die “kruis en die kroon” (the cross and the crown) was gedeel as ‘n simbool van ons diepgewortelde oortuiging dat dit slegs as gevolg van die kruis is dat daar ‘n kroon is. Die AGS Logo Dag was weereens ‘n uiters suksesvolle aksie wat die hele kerk gemobiliseer het. Hierdie jaar het die verjaarsdagvieringe gegroei en is nog ‘n aksie bygevoeg – ‘n versoek aan elke AGS lidmaat om Christus met ten minste een ander persoon te deel.

In die vroeë Kerk en tot vandag toe nog, is AGS lidmate kragtige getuies as gevolg van die openheid vir die werk van die Heilige Gees en ‘n sterk sendinggerigtheid. Om ‘n ander persoon te vertel van Christus se liefde is deel van wie ons as Pinkstermense is – dit is opgevat in ons Pinkster-DNS. As ‘n missionêre Kerk is dit ons roeping om Christus met ander te deel.

As deel van die 115de Verjaarsdagherdenking van ons Kerk, het die Nasionale Ampsdraers besluit om ‘n spesifieke dissipelskap-instrument te kies en so AGS lidmate toe te rus (en te leer) om die Evangelie met ‘n ander persoon te deel. Hierdie hulpmiddel staan bekend as “Die Brug-illustrasie” en neem ‘n gelowige stap-vir-stap deur ‘n proses om die Evangelie te deel. Daar is vier afdelings in “Die Brug-illustrasie” naamlik:

God se Liefde

Die Mens se Probleem

God se Oplossing

Die Mens se Reaksie

In hierdie Pastorale Brief van die 2de Kwartaal, fokus ons in diepte op elke afdeling. Elke afdeling het gepaste skrif en ‘n illustrasie wat gememoriseer moet word om te verseker dat wanneer jy die Evangelie deel, dit vol van die kragtige Woord van God sal wees. Soos jy leer en oefen om “Die Brug-illustrasie” aan te bied, sal dit makliker word. Onthou, dit is slegs ‘n hulpmiddel om die Goeie Nuus van Jesus Christus te help vertel – dit is die Heilige Gees wat in harte beweeg en begrip bring. Vir elke afdeling is daar ‘n verduidelikende videogreep beskikbaar (die YouTube-skakels word verskaf). As deel van die slot verwys ek ook na ‘n opsommende “Sakgids” wat as ‘n nuttige samevatting van “Die Brug-illustrasie” dien.

Kyk ondersteunende videogrepe vir inleidende opmerkings:

Trek twee horisontale lyne. Skryf aan die linkerkant “DIE MENS” op die reël en aan die regterkant skryf “GOD” op die reël.

Genesis 1:27 (AFR83) sê: “God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het Hy die mens geskep, man en vrou het Hy hulle geskep.” Ons is geskape deur God wat deur Sy liefde Homself openbaar aan ons as ‘n God wat van Homself gee, deel en kommunikeer. God se liefde is persoonlik en vind betekenis binne ‘n verhouding. God wil graag naby en in verhouding met sy skepsels wees. In die tuin van Eden sien ons God in vrede met die mens, die mens in vrede met sy familie, en die mens in vrede met die natuur. God se oorvloedige liefde word gedemonstreer in Sy goedheid, barmhartigheid, genade, deernis en getrouheid, maar ook in Sy heiligheid, geregtigheid, jaloesie en toorn. Sy liefde is heilig, net soos Sy heiligheid vol liefde is. Skryf Genesis 1:27.

Johannes 10:10 (AFR83) sê: “Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê, en dit in oorvloed.” God wil hê ons moet voluit lewe. Ons is geskep om tyd in ‘n hegte verhouding met God deur te bring. Ons is geskep om God se liefde te ervaar. Paulus bid in Efesiërs 3:18-19 (AFR 83): “Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God.” Skryf Johannes 10:10 en die woord “EWIGE LEWE” neer.

God het lief soos Jakobus sou sê, nie net in woord nie, maar in daad. Sy liefde is Sy Goddelike ingesteldheid om die mens (Sy skepsels) te bevorder en om op te tree tot hul voordeel selfs teen groot koste vir Homself. Dawid sê in Psalm 145:8-9 (AFR83): “Genadig en barmhartig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Die Here is vir almal goed en barmhartig oor alles wat Hy geskep het.”

Kyk na die ondersteunende videogreep vir “God’s Love”:

Al het God ons lief maak dit nie saak hoe “goed” ons is nie – almal van ons het gesondig en skiet tekort aan God se standaard. Om een of ander rede dink ons dat ons deur ons goeie dade God kan beïndruk en Hom kan kry om die reëls te verander en ons te aanvaar. As ek gereeld kerk toe gaan of donasies skenk aan goeie liefdadigheidsorganisasies, is God tevrede met my. Die bose wil ons soms mislei deur ons te laat glo dat ons deur ons eie dade hierdie probleem kan oplos – maar God sê niks wat jy doen gaan goed genoeg wees nie. Skryf Romeine 3:23.

Ons het ‘n sondeprobleem en uit onsself sal ons dit nooit kan oplos nie. Skryf “SONDE. Die gevolg van die mens se sonde is die ewige dood en skeiding van God. Daarom vrees baie mense die dood omdat hulle geen hoop het nie – net ‘n donker en eensame toekoms vir ewig verlore en hopeloos. Skryf Romeine 6:23. Sedert God Adam en Eva geskep het, was Sy enigste agenda om ons lief te hê en ons met Sy liefde te bederf. Ons as die meesterstuk van Sy skepping smag na aanvaarding en intimiteit. Ons soek dit oraloor, maar ons kan nooit daardie diep en intieme nabyheid vind waarna ons smag nie. Ons sonde verhoed daardie verhouding. Ons sonde staan soos ‘n baksteenmuur in die pad, wat ons verhinder om intimiteit met God te hê. God is Heilig, en slegs wat heilig is kan in Sy teenwoordigheid kom. Dit beteken dat die ewige dood ons toekoms is. Trek twee vertikale lyne wat die skeiding tussen “GOD” en “DIE MENS” aandui en skryf die woord “DOOD” neer.

Elkeen van ons is bestem om te sterf. Wanneer ons sterf, sal ons geoordeel word. Die Bybel praat van ‘n oordeelsdag wat elkeen van ons in die gesig staar. Ons sal voor God se troon verskyn. As God nie vir ‘n Verlosser voorsiening maak nie, sal ons geskei wees van God – ons sal vir ewig op ‘n plek sonder Hom beland. Skryf Hebreërs 9:27 en die woord “OORDEEL” neer.

Kyk na die ondersteunende videogreep vir “Man’s Problem”:

God is ‘n regverdige en liefdevolle God en die mens is ‘n sondaar – hulle is dus apart en geskei van mekaar. Maar God het voorsien en het ‘n oplossing om hierdie gaping te oorbrug. Johannes 3:16 (AFR83) sê: “God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê.”. Hierdie lewe is in Sy Seun. Teken nou die kruis en skryf Johannes 3:16.

Jesus is die enigste weg na die Vader. Johannes 14:6 sê: “Jesus het vir hom gesê: “Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur My nie.” Toe Christus vrywillig aan die kruis gesterf het, het Hy ons plek ingeneem. Hy het die straf vir ons sondes betaal, en Hy het die gaping vir ons oorbrug. 2 Korintiërs 5:21 sê: “Christus was sonder sonde, maar God het Hom in ons plek as sondaar behandel sodat ons, deur ons eenheid met Christus, deur God vrygespreek kan wees.”

Kyk na die ondersteunende videogreep vir “God’s Remedy”:

Wanneer ons met iemand deel oor wat God ons hemelse Vader uit liefde vir ons gedoen het, moet ons dit duidelik stel dat ons as mense die ontvangers is van God se gawe van verlossing deur die dood van sy enigste Seun Jesus Christus. Ons ontvang onverdiende genade en vergifnis. Jesus het dit vir ons moontlik gemaak om die gaping tussen ons en God oor te steek, maar ons moet iets doen van ons kant af.

Ons is almal iewers op die reis na God toe. Die gawe van genade en vergifnis word nie outomaties op ons lewens toegepas nie. Jesus het vir almal aan die kruis gesterf, maar ons moet Sy offer ons eie maak. Ons moet dit ontvang en daarop reageer. Ons moet die brug van geloof oorsteek deur ‘n besluit te neem wat demonstreer dat ons in Jesus Christus as die Seun van God glo en wat Hy vir ons gedoen het aan die kruis aanvaar. Dit is ‘n individuele en persoonlike besluit. Niemand kan die gawe van God se genade en vergifnis namens ons aanvaar nie.

“…Aan almal wat Hom egter aanvaar het, dié wat in sy Naam glo, het Hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is nie deur ’n natuurlike proses gebore nie, en ook nie na aanleiding van die wilsbesluit van ’n man nie. Hulle is uit God gebore.” – Johannes 1:12-13 (NLV). Skryf “GLO” en Johannes 1:12-13. Elke mens moet vir hom-/haarself aanvaar wat Jesus aan die kruis gedoen het en besluit om Hom te volg.

Om in Christus te glo, beteken om te vertrou op wat Jesus aan die kruis gedoen het om jou in staat te stel om vergewe te word en in die regte verhouding met God te kom. Deur ons geloof in Jesus as die seun van God uit te druk en Sy offer aan die kruis te aanvaar, word ons kinders van God. Ons sal dan nie veroordeel word vir ons sondes nie, maar het oorgegaan uit die dood na die lewe. “Dit verseker Ek julle, wie my woorde hoor en wie vertrou op Hom wat My gestuur het, het die ewige lewe. Hy kom nie in die oordeel nie, maar het reeds oorgegaan uit die dood na die lewe..” – Johannes 5:24 (NLV). Skryf nou Johannes 5:24. 

Om die brug van geloof oor te steek, “van die dood na die lewe” – moet ons ‘n gebed bid van berou oor ons verkeerde dade en ‘n gebed van aanvaarding van Jesus se genade en vergifnis. Bid saam.

Kyk na die ondersteunende videogreep vir “Man’s Response”:

1 Petrus 3:15-16 (NLV) sê: “…As julle dit doen, en iemand vra julle uit oor die hoop wat in julle leef, wees altyd reg om te reageer. Doen dit egter taktvol en eerbiedig.” Wanneer ons “Die Brug-illustrasie” verduidelik aan ‘n kollega, vriend of familielid moet ons seker maak dat ons dit op ‘n nederige en liefdevolle manier doen. Nie arrogant of veroordelend nie. Ons is geroep om die Evangelie met almal te deel. Dit is God se Heilige Gees wat mense oortuig – ons kan hulle nie dwing om ‘n besluit te neem nie, maar ons moet hulle ‘n geleentheid gee.

Deel van hierdie respek sou wees om die persoon met wie jy in gesprek is, te vra of dit wat jy aan hulle verduidelik het, sin maak. As daar iets is wat hulle nie verstaan nie, neem die tyd en verduidelik dit na die beste van jou vermoë. As jy nie dadelik ‘n antwoord het nie, kry die inligting so gou as moontlik en gee dit aan die persoon deur.

Dit is goed om die persoon te vra waar hy/sy hulleself op die diagram sal plaas. Dit verseker dat jy nie die persoon “oordeel” of namens hulle besluit nie, maar hulle toelaat om self te besluit waar hulle op hulle reis oppad na God is. Indien dit duidelik is dat die persoon nog nie ‘n besluit geneem het om God se genadegawe en vergifnis in Jesus te aanvaar nie, moet jy vra of daar iets is wat hulle keer om wel die besluit te neem. Weereens, wees geduldig en vra God vir Sy wysheid om aan die persoon ‘n verduideliking te gee en hom/haar te begelei in hierdie geloofsbesluit.

Dit is baie belangrik om saam met die persoon te bid en hulle by te staan om ‘n gebed van bekering en aanvaarding te bid. Indien die persoon nog nie gereed is om te besluit om Jesus te volg nie, bid saam met hulle vir God se leiding, wysheid en moed.  Jy kan ook vir hulle sê dat jy weer met hulle hieroor sal praat. “Weet dan dat hy wat ’n sondaar van sy dwaalweg laat terugdraai, hom uit die dood verlos en maak dat ’n klomp sondes bedek word.” – Jakobus 5:20 (NLV).

Vir ‘n vinnige en maklike verwysing van “Die Brug-illustrasie” is jy welkom om gebruik te maak van die “Sakgids” wat vir hierdie doel ontwikkel is:
https://afm-ags.org/share-christ-with-another-person-pocket-guide/ 

Vriendelike Groete
Henri Weideman

Spread the word...