Nuusflits: Week van Vas & Gebed

Laai die PDF-weergawe hier af (om maklik te e-pos of uit te druk):

AGS Nuusflits_Gebed & Vas 2024_12 JAN

HULPBRONNE

AGS van SA Kalender 2024 Nuwe Opdatering:
https://afm-ags.org/afm-calendar-2024/

Pastorale Brief van die 4de Kwartaal (Nuut):
https://afm-ags.org/pastorale-brief-4de-kwartaal-2023/

Liewe Kollega,

Welkom by 2024! Soos ons deur hierdie jaar reis, laat ons onthou dat God met ons is; by Hom is alle dinge moontlik. ‘n Gelukkige Nuwejaar word jou toegewens – Mag God se seëninge oorvloedig wees in ons land en ons lewens.

MAAND VAN VAS EN GEBED

Gebed en die oortuiging dat God gebed verhoor, bly kern in ons geloofslewe as Pinkster gelowiges. As die leiers van die AGS in Suid-Afrika doen ons ‘n beroep op al ons Pastore, Gemeenteleiers en lidmate om ‘n vasberade poging aan te wend om ons fokus op gebed en vas gedurende Januariemaand te vernuwe en te versterk. Ek vra elke Gemeente om tye van gebed en vas in Januarie 2024 te fasiliteer.

Soos aangedui in die verlede, is Maandag, 15 Januarie tot Vrydag, 19 Januarie 2024 ‘n fokus week in hierdie verband.

Vyf video grepe sal op die AGS sosiale media beskikbaar gestel word. Hierdie video grepe kan gebruik word in Whatsapp-kommunikasie oor die vyf dae, of as ‘n vertrekpunt tydens gebedsbyeenkomste. Die volgende onderwerpe sal behandel word:

Gebed is:

   • Enige tyd en enige plek.
   • Ons direkte kommunikasielyn met God.
   • Om ons harte met God te deel.
   • Om ons harte in lyn te bring met die hart van God.
   • ‘n Uitdrukking van dankbaarheid.

Ek erken die feit dat ons gemeentes binne verskillende omstandighede funksioneer en daarom wil ek nie voorskriftelik wees oor hoe julle hierdie maand en fokus week van gebed en vas moet struktureer nie. Ek doen egter ‘n beroep op jou om hierdie belangrike saak te oorweeg en ‘n manier te vind wat effektief in jou konteks sal werk.

Kom ons herinner ons lidmate dat ons oor niks besorg moet wees nie, maar in elke situasie, deur gebed en smeking, met danksegging, ons versoeke aan God moet voorlê. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor ons harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus (Filippense 4: 6-7).

Vriendelike Groete,
Henri Weideman

Spread the word...