Nuusflits: Vrydag, 24 Julie 2020

Laai die PDF-weergawe hier af:

24 JULIE AFR 2020

Geagte Kollegas,

Ek wil jou graag bedank vir jou gebede. Op 21-22 Julie 2020 het ons ‘n suksesvolle virtuele vergadering van die NLF (National Leadership Forum) gehad. Die Algemene Sekretaris sal mettertyd die kerk inlig oor sommige van die belangrikste besluite wat tydens die vergadering geneem is. Ek wil ‘n paar hiervan uitlig.

1. 2020 ALGEMENE BESIGHEIDSVERGADERING (GBM) & JAARLIKSE KONFERENSIE

As gevolg van die huidige inperkingsregulasies sal dit nie moontlik wees om die 2020 Algemene Besigheidsvergadering (GBM) & Jaarlikse Konferensie op 6-9 September 2020 te hou nie. Die NLF het besluit, afhangende van die beperkings op byeenkomste, dat die 2020 GBM & Jaarlikse Konferensie voorlopig geskeduleer sal word vir 8-12 November 2020, of 14-18 Februarie 2021 of 14-18 Maart 2021. Dit sal steeds plaasvind by die AGS Woord en Lewe Kerk in Boksburg.

2. AGS DAG VAN GEBED EN VAS – 2 AUG 2020By die vergadering is besluit dat die AGS Dag van Gebed en Vas vir 2 Augustus 2020 geskeduleer is. Gebedspunte sal die volgende insluit:

  • God se ingryping in die daling van die infeksiekurwe van die Covid-19-pandemie.
  • Gebed vir ons werkers in die voorste linie (mediese dokters, verpleegkundiges, sleutelwerkers in die gesondheidsindustrie, sekuriteitsgroepe, leerlinge en onderwysers).
  • Die land se ekonomie.
  • Almal wat met die virus besmet is – veral die families van diegene wat hul lewens aan die pandemie verloor het.
  • Ons sal ook bid teen die demoniese gees agter geslagsgebaseerde geweld in ons land.
  • Ek vra dat jy ‘n solidariteitsgebed op Sondag 2 Augustus 2020 van 12h00 – 13h00 sal hou. Ek sal ‘n videoboodskap in die verband uitreik.

3. MEEGEVOEL

Die NLF het ‘n oomblik van stilte gehou vir ons kollegas en eggenote wat sedert Maart hierdie jaar, oorlede is. Ek vra dat ons vir hulle gesinne sal bid:

• Emeritus Pastoor H.S. Rezant (South Peninsula Region)

• Emeritus Pastoor B.M. Malo (Northern-Cape Region),

• Emeritus Pastoor T.A. Kanase (South Peninsula),

• Emeritus Pastoor G.M. Faleni (Kei Region),

• Mev. N.T. Mabaso (Zululand Region),

• Mev Lottering (Woord en Lewe Network),

• Pastoor T. Martin (South Peninsula Region),

• Mev E.T. Magqi (Umzimvubu Region),

• Emeritus Pastoor T.C. Vimba (Umzimvubu Region),

• Mev T.R. Ndlovu (East Rand Region),

• Mev N.M. Mzandolo (Eastern Cape Region),

• Mev B. Sheldon (West-Coast Region),

• Emeritus Pastoor M.D. Lotter (East Rand Region),

• Mev J. Titus (South Peninsula),

• Mev K.S. Dlamini (KZN South Coast Region),

• Pastoor H.J. Plaatjies (South Peninsula),

• Aktiewe Emeritus Pastoor K.M. Silomo (East Rand Region),

• Aktiewe Emeritus Pastoor L.T. Xolo (East Rand Region),

• Pastoor C.S. Mabena (Umzimvubu Region),

• Pastoor B. Mashiya (Southern Free State Region),

• Aktiewe Emeritus Pastoor M.W. Mfeka (KZN Midlands Region),

• Aktiewe Emeritus Pastoor S.B. Mdletshe (Durban North Network),

• Emeritus Pastoor C. Luke Joseph (Durban Central Region)

• Pastoor Marius Ferreira (Central Gauteng Region),

• Pastoor Owen Delport (Central Gauteng Region),

• Pastoor P. Masondo (East Rand Region),

• Pastoor R.I. Matasane (Southern Free State Region),

• Mev. M. Mabena (East Rand Region) en

• Pastoor Riaan Metabo (Western Cape Region).

Seëninge
MG Mahlobo

Spread the word...