Nuusflits: Vrydag, 23 April 2021

Laai hierdie Nuusflits af in PDF-weergawe (om maklik te stuur per e-pos of uit te druk):

23 APR AFR NUUSFLITS

HULPBRONNE:

1. GBM Aanlyn Registrasievorm
https://afm.easychurch.co.za/?page_id=413

2. Pastorale Brief: 1ste Kwartaal
https://afm-ags.org/pastorale-brief-1ste-kwartaal-2021/

3. Moontlike Aanvaarding van ‘n Enkele Huwelikswet
https://afm-ags.org/category/media/ 

4. Doop in die Heilige Gees: Kort Vraelys
https://www.surveymonkey.com/r/8TCZNZN

AGS Kollega,

1. MOONTLIKE AANVAARDING VAN ‘N ENKELE HUWELIKSWET

Jy is moontlik alreeds bewus dat die SALRC (South African Law Reform Commission) ‘n   besprekingsdokument opgestel het om alle wette wat huwelike in Suid-Afrika reguleer, onder een wet saam te vat (Project 144 – Discussion Paper 152). Vir verwysings doeleindes sluit ek hier ‘n skakel na die relevante SALRC-mediaverklaring (Januarie 2021) in: https://afm-ags.org/category/media/

Die besprekingsdokument is op die volgende webwerf vanaf die internet beskikbaar:
https://www.justice.gov.za/salrc/dpapers.htm

Ek heg ook die leierskap van die AGS van SA se verklaring oor hierdie aangeleentheid aan vir jou aandag:
https://afm-ags.org/category/media/

Ons beplan om in Mei-maand aan die virtuele SALRC werkswinkels deel te neem. Bid asseblief vir ons deelname asook die uitkomste van die proses.

2. DIE DOOP IN DIE HEILIGE GEES: KORT VRAELYS

Die AGS DEL (Doktrine, Etiek & Liturgie) Komitee versoek AGS Pastore om ‘n kort (3 vrae) vraelys te beantwoord oor die belangrikheid van die doop in die Heilige Gees vir Pinkster-gelowiges in die AGS:

https://www.surveymonkey.com/r/8TCZNZN

Agtergrond inligting:

Die AGS staan ​​bekend as ‘n Pinksterkerk en is deel van die wêreldwye Pinksterbeweging. Wêreldwyd is die Pinksterbeweging besig om weer te kyk na wat dit beteken om Pinkster te wees. Dit hou verband met hoe hulle hulself beskou as ‘n kerk wat gebore is uit die krag van die Heilige Gees. Deel van die ervaring is geloof met die Doop in die Heilige Gees. Die AGS se geloofsbelydenis (https://afm-ags.org/about-us/confessions-of-faith/) sluit in dat ons glo in die doop in die Heilige Gees met die aanvanklike bewys dat daar in tale gepraat word.

Seën!

MG Mahlobo

Spread the word...