Nuusflits: Vrydag, 1 September 2023

AGS Nuusflits Vrydag_1 September 2023

HULPBRONNE

ABLAZE AGS Nasionale Konferensie 2023: Program
https://afm-ags.org/category/events/ 

Liewe Kollega,

ABLAZE AGS NASIONALE KONFERENSIE 2023

Welkom!

Die tema van ons konferensie is “Ablaze”. Dit is geanker in ons tema vir die jaar, naamlik “Keep the Fire Burning” asook in Matteus 5: 14-16 (AFR83) wat ons soos volg opdrag gee: “Julle is die lig vir die wêreld. ‘n Stad wat op ‘n berg lê, kan nie weggesteek word nie; ook steek ‘n mens nie ‘n lamp op en sit dit onder ‘n emmer nie maar op ‘n lampstaander, en dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik.”

Die tyd waarin ons leef roep ons soos nog nooit van tevore nie om ‘n lamp op ‘n lampstaander te wees – om nie weg te steek wie ons is en wat ons glo nie. Ons moet onbeskaamd wees in ons Pinkstergetuienis en geloof, ons geloof verkondig en deel met ander en ons Missionêre-roeping opneem as mense van die Heilige Gees.

Ons lig moet nie net skyn vir diegene in ons gemeenskappe en werksplekke nie, maar moet ook lig gee aan almal in ons huis. Dit is van uiterste belang dat ons ons geloofserfenis en die Pinkster-DNA aan die volgende generasie oordra. Ons kinders en jongmense moet verstaan ​​waar ons vandaan kom, wie ons is en wat ons glo. Ons “huis” (die AGS Kerk), moet ‘n plek wees wat toeganklik is vir alle mense, veral vir ons jeug en kinders.

In ‘n tyd van etiese en morele verval op ‘n wêreldwye basis, moet ons ons lig op so ‘n wyse voor alle mense laat skyn dat hulle ons goeie dade en morele uitnemendheid kan sien en ons Vader in die hemel erken, eer en verheerlik. Dit spreek van die belangrikheid van ‘n voortdurende getuienis wat uitgeleef word – nie net op Sondae of by sekere geleenthede nie, maar elke dag en oral waar ons onself bevind. Dit sluit die vrugte en die gawes van die Heilige Gees in. Die kinderliedjie “This little light of my, I’m gonna let it shine…” is gebaseer op Matteus 5: 16 en oorspronklik geskryf deur Harry Dixon in 1920. Hierdie liedjie herinner ons om ons lig te laat skyn oral waar ons gaan.

Ons lig moet nooit daarop gefokus wees om menslike leiers, persoonlikhede of aardse filosofieë te verheerlik nie, maar moet altyd Jesus weerspieël. Al ons dienste en bedieningsaktiwiteite moet ruimtes wees waar die Heilige Gees welkom en aktief is. Waar die Heilige Gees ook al teenwoordig is, sal Jesus verheerlik word.

Ek vertrou dat die 2023 Nasionale Konferensie nie net nog ‘n byeenkoms sal wees nie, maar ‘n tyd van werklike opheffing, transformasie, motivering en vernuwing. Laat ons mekaar se teenwoordigheid geniet (praat met iemand wat jy nie ken nie) en maak die meeste daarvan om God saam as een AGS Kerk te aanbid.

PROGRAM:

DONDERDAG – 7 SEPTEMBER
Aanddiens: 19h00-21h00
Spreker: Pastoor Rudi Coertzen
Onderwerp: A Lamp on a Lampstand

VRYDAG – 8 SEPTEMBER
PCD Sessies:
10h00-12h00
14h00-16h00

Pastors Continuous Development (PCD) sessies sal gratis aangebied word om 10h00-12h00 en 14h00-16h00 herhaal word. ‘n Totaal van 6 PCD-krediete sal toegeken word vir die bywoning van beide aanbiedings:

Proactively addressing Mental Health –
Deur die Themba Thandeka Leierskapsinstituut

The Fake Prophets phenomenon – a Pentecostal response –
Deur Dr Daniel Andrew

Aanddiens: 19h00-21h00
Spreker: Pastoor Barend Petersen
Onderwerp: Give Light to All

SATERDAG – 9 SEPTEMBER
Oggenddiens: 9h00-11h00
Spreker: Pastoor Selby Khumalo
Onderwerp: Let Your Light Shine

Middagdiens: 14h00-16h00
Spreker: Pastoor Jeremy Josias
Onderwerp: The Source, Cause & Force of being the Light of the World

Aanddiens: 18h00-20h00
Spreker: Dr Henri Weideman
Onderwerp: Our Light Reflects Jesus

Neem kennis dat die bogenoemde dienste en PCD-sessies regstreeks op die volgende AGS van SA nasionale sosiale media-platforms gestroom sal word:

https://www.facebook.com/AFMOFSA/ 
https://youtube.com/@theapostolicfaithmissionof621?si=iOskqOjjBG1PIjRg

Die “Woord van Welkom” en “Program” is nou beskikbaar in PDF formaat:

ABLAZE AFM National Conference_Program_2023

Vriendelike Groete!
Henri Weideman

Spread the word...