Nuusflits: Ons vier 28 Jaar van Eenheid

Laai die PDF-weergawe hier af (om maklik te e-pos of uit te druk):

AGS Nuusflits_5APR2024

HULPBRONNE

AGS van SA Kalender 2024:
https://afm-ags.org/afm-calendar-2024/

NOB Bemagtiging Besoeke (Uitnodiging):
https://afm-ags.org/category/events/

AGS Pastorale Brief 1ste Kwartaal (Nuut!):
https://afm-ags.org/pastorale-brief-1ste-kwartaal-2024/

 

Liewe AGS Kollega,

1. AGS EENHEID: ONS VIER 28 JAAR

Terwyl ons met dankbaarheid 28 jaar van strukturele eenheid op Vrydag, 5 April 2024 vier, herinner ek ons aan ‘n paar belangrike beginsels:

Eenheid onder Sy volgelinge was ‘n belangrike gebed van Jesus. Hy sê: “Maar Ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in My sal glo – dat almal een mag wees net soos U, Vader, in My en Ek in U; dat hulle ook in Ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U My gestuur het” Johannes 17: 20-21 (AFR83). Johannes beskryf ‘n sigbare eenheid, want dit is slegs ‘n sigbare eenheid wat die wêreld kan sien, en wat mense kan lei om in Jesus te glo. Hierdie eenheid moet tot uitdrukking kom in alles wat ons doen en sê.

Ons moet ook onthou dat ons tot eenheid geroep is. In Efesiërs 4: 1-6 sê Paulus: “Ek druk julle dit op die hart, ek wat ‘n gevangene is omdat ek die Here dien: Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig, en verdra mekaar in liefde. Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het, te handhaaf deur in vrede met mekaar te lewe. Daar is net één liggaam en net één Gees, soos daar net één hoop is waartoe God julle geroep het. Daar is net één Here, één geloof, één doop, één God en Vader van almal: Hy wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon” (AFR83).

Soos die Efesiese Christene, is ons tot eenheid geroep en moet ons daardie roeping gestand doen. Paulus het almal aangemoedig om alles in hul vermoë te doen om eenheid in die band van vrede te handhaaf. In vers 3 verwys Paulus na “die eenheid van die Gees”, wat aandui dat die eenheid wat tussen ons bestaan, ‘n eenheid is wat deur God deur Sy Heilige Gees geskep is.

As die AGS het ons al ‘n hele ent gevorder op hierdie reis. Laat ons voortgaan om hande te vat, om te groei in ons verhoudings met mekaar, en om saam te reis. Laat ons ons daartoe verbind om die eenheid wat ons het te waardeer en te verdiep, terwyl ons ook ons ​​Godgegewe diversiteit vier. Tydens ons 20ste Eenheid herdenking is ‘n spesiale video greep saamgestel wat die geskiedenis deel wat gelei het tot die eenwording van die AGS in 1996. Ek moedig jou aan om dit te kyk en te deel (indien jy dit nog nie gedoen het nie):

2. NOB-BEMAGTIGING BESOEKE

Fan into Flame the Gift of God!

Ons sien uit daarna om tydens die 2024 NOB-bemagtiging besoeke tyd in bediening deur te bring saam met ons Pastore, Gemeenteleiers, Kerkrade, Departemente en lidmate. Die tema is: “Fan into Flame the Gift of God!”

Die Nasionale Ampsdraers het gelei gevoel om voort te gaan met die fokus op wie ons is en hoe ons in 2024 as Heilige Gees vervulde mense en Kerk moet leef. Hierdie keer met die fokus op die gawes van die Heilige Gees. Dit is gebaseer op 2 Timoteus 1: 6 (AFR’83) “Om hierdie rede herinner ek jou daaraan dat jy die genadegawe wat God jou gegee het toe ek jou die hande opgelê het, soos ‘n vuur moet aanblaas.”  2 Timothy 1: 6 (NIV) “…Fan into flame the git of God, which is in you…” Ons sal deel oor die geestelike gawes, gesonde lering, ons getuienis en eenheid.

Neem asseblief kennis dat die datums en lokale van die 2024 NOB-bemagtiging besoeke bevestig is as volg:

Die programme vir Vrydag en Saterdag is beskikbaar:

NOB Programme 2024

Ons sien uit daarna om jou daar te sien!

3. UITNODIGING: “IGNITE THE FIRE” (DURBAN)

Hiermee nooi ons al ons Gemeentes, Lidmate en Pastore in die Durban area uit na die “Ignite the Fire” geleentheid wat op Saterdag, 15 Junie by die Moses Mabhida Stadion gaan plaasvind. Pastoor Ronnie Naidoo is aktief betrokke by die organisering van hierdie geleentheid. Ons moedig ons AGS Familie aan om deel te neem!

Vriendelike Groete
Henri Weideman

Spread the word...