Nuusflits: Goeie Vrydag en Opstanding-Sondag

Laai die PDF-weergawe hier af (om maklik te e-pos of uit te druk):

AGS van SA Nuusflits_Vrydag_8MRT24

HULPBRONNE

AGS van SA Verkiesings 2024:
https://afm-ags.org/afm-elections-nomination-forms/

Opkomende Konferensies en Geleenthede:
https://afm-ags.org/category/events/

NOB Bemagtiging Besoeke 2024 (Uitnodiging):
https://afm-ags.org/category/events/

AGS van SA Kalender 2024:
https://afm-ags.org/afm-calendar-2024/

Liewe Kollega,

Die eerste vergadering van die Nasionale Leierskapsforum (NLF) vir vanjaar word van 11 tot 14 Maart 2024 in die Strand, naby Kaapstad gehou. Die leiers van die 43 Streke van die kerk sowel as die Nasionale Departemente, sal verslae ontvang oor verskeie aktiwiteite en bedieninge van die kerk en sal ook sake wat relevant is vir die bediening en toekoms van die AGS van SA bespreek en besluite daaroor neem. Bid asseblief vir leiding en onderskeidingsvermoë terwyl die NLF-lede in interaksie met mekaar die sake wat ter sprake is bespreek.

1. GOEIE VRYDAG EN OPSTANDING-SONDAG

Goeie Vrydag (29 Maart 2024)

Goeie Vrydag herdenk die kruisiging van ons Here en Verlosser, Jesus Christus, en is ‘n deurslaggewende gebeurtenis in die lewe van Christene. Soos in die Bybel vertel, veral in die Evangelie van Matteus 27: 32-56, Markus 15: 21-41, Lukas 23: 26-49 en Johannes 19: 16-37, het Jesus geweldige lyding verduur vir die verlossing van die mensdom se sondes. Hy het gewillig die kruis na Golgota gedra, waar hy saam met twee misdadigers gekruisig is. Te midde van geweldige pyn en lyding, het Jesus die roerende woorde geuiter, “Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie” (Lukas 23:34). Duisternis het die land omhul, wat dui op die gewig van die sonde en skeiding van God. Terwyl Jesus sy laaste asem uitgeblaas het, het Hy uitgeroep, “Dit is volbring” (Joh. 19:30) en Sy versoeningsoffer vir almal voltooi.

Goeie Vrydag dien as ‘n plegtige herinnering aan Jesus se opofferende liefde en die belofte van verlossing deur Sy dood en opstanding. Kom ons moedig ons lidmate aan om op hierdie dag bymekaar te kom om dit wat Jesus vir ons gedoen het te vier, terwyl ons ook Sy dood verkondig in die deel van die nagmaal (1 Korintiërs 11:26).

Opstanding-Sondag (31 Maart 2024)

Opstanding-Sondag, ook bekend as Paas-Sondag, vier die triomf van Jesus Christus oor die kruis en die dood. Dit is die hoeksteen van die Christelike geloof, wat hoop, wedergeboorte en die belofte van die ewige lewe simboliseer. Soos beskryf in die Evangelie van Matteus 28: 1-10, Markus 16: 1-8, Lukas 24: 1-12 en Johannes 20: 1-18, is die graf waar Jesus gelê is op die derde dag na Sy kruisiging, leeg gevind, en het Hy lewendig aan sy dissipels verskyn. Die engel het aan die vroue by die graf uitgeroep: “Hy is nie hier nie; Hy is uit die dood opgewek, soos Hy gesê het” (Matteus 28:6).

Jesus se opstanding het Sy goddelikheid bekragtig, en die Skrif vervul wat God se mag oor die dood demonstreer. Hierdie wonderbaarlike gebeurtenis bring vreugde en dankbaarheid vir gelowiges wêreldwyd, sowel as inspirerende geloof in die belofte van nuwe lewe en die oorwinning van lig oor duisternis.

Beide Goeie Vrydag en Opstanding-Sondag is fundamentele gebeure in ons geloof as Christene. Dit is nie regtig ‘n naweek van vakansiedae (holidays) nie, maar van “Heilige dae” (holy days) en moet as sodanig gevier word. Mag jy God se leiding en teenwoordigheid op ‘n baie spesiale manier ervaar terwyl jy die Woord voorberei en bedien gedurende hierdie besonderse tyd in die Christelike kalender.

2. OPKOMENDE KONFERENSIES

Die NMF-konferensie (17-19 Mei)

Die manne van die AGS van SA is gereed en voorbereid met die jaarlikse inligting oor die National Men’s Fellowship-konferensie. Noteer gerus die datum en verwys na die brief vir meer inligting deur die skakel hieronder te besoek:

LETTER TO RMF FOR CONF2024 INVITATION

Die International Children’s Ministry Educator’s-konferensie (25-28 April)

Pastoor A.K. Khoza, Direkteur van die AFM International Children’s Ministry nooi almal – veral die internasionale AGS-gemeenskap uit, om vir die komende konferensie in April (by die AGS Kempton Park) te registreer en by te woon. Hy rig hierdie uitnodiging sowel as ‘n nederige versoek vir finansiële bydraes/skenkings via twee video boodskappe wat verkry kan word vanaf die skakel hieronder:

3. NOB-BEMAGTIGING BESOEKE

Fan into Flame the Gift of God!

Ons sien uit daarna om tydens die 2024 NOB-bemagtiging besoeke tyd in bediening deur te bring saam met ons Pastore, Gemeenteleiers, Kerkrade, Departemente en lidmate. Die tema is: “Fan into Flame the Gift of God!”

Die Nasionale Ampsdraers het gelei gevoel om voort te gaan met die fokus op wie ons is en hoe ons in 2024 as Heilige Gees vervulde mense en Kerk moet leef. Hierdie keer met die fokus op die gawes van die Heilige Gees. Dit is gebaseer op 2 Timoteus 1: 6 (AFR’83) “Om hierdie rede herinner ek jou daaraan dat jy die genadegawe wat God jou gegee het toe ek jou die hande opgelê het, soos ‘n vuur moet aanblaas.”  2 Timothy 1: 6 (NIV) “…Fan into flame the git of God, which is in you…” Ons sal deel oor die geestelike gawes, gesonde lering, ons getuienis en eenheid.

Neem asseblief kennis dat die datums en lokale van die 2024 NOB-bemagtiging besoeke bevestig is as volg:

Die programme vir Vrydag en Saterdag is beskikbaar:

NOB Programme 2024

Ons sien uit daarna om jou daar te sien!

Vriendelike Groete!
Henri Weideman

Spread the word...