Nuusflits: Gereed vir die Begin van ‘n Kragmaand

AGS Nuusflits_Vrydag_3Mei24

HULPBRONNE

AGS van SA Kalender 2024: 
https://afm-ags.org/afm-calendar-2024/ NOB 

Bemagtiging Besoeke (Uitnodiging): 
https://afm-ags.org/category/events/

AGS Pastorale Brief 1ste Kwartaal:
https://afm-ags.org/pastorale-brief-1ste-kwartaal-2024/

AGS Kollega,

1. GEREED VIR DIE BEGIN VAN ‘N KRAGMAAND

Hemelvaartdag:
Hemelvaartdag is ‘n sleutelmoment op die Christelike kalender. Dit herdenk die belangrike gebeurtenis toe Jesus Christus, na Sy opstanding, voor Sy dissipels se oë na die hemel opgevaar het. Hierdie oomblik soos dit vertel word in Handelinge 1: 9-11, het diepgaande betekenis vir ons as gelowiges: Dit bevestig die goddelike natuur en gesag van Jesus as die Seun van God en beklemtoon sy triomf oor sonde en dood. Die Hemelvaart waar Jesus die bemagtiging van die Heilige Gees aan Sy dissipels vir hulle sendingtaak belowe het, gaan Pinkster vooraf.

Verder verseker die boodskap van die engele gelowiges van Christus se uiteindelike wederkoms en beklemtoon die afwagting wat ons moet hê ten opsigte daarvan. Matteus 24: 42-44 moedig ons as gelowiges aan om waaksaam te bly en in gereedheid vir Sy wederkoms te leef. Hierdie dag vra nadenke oor die naderende koninkryk van God en spoor ons as gelowiges aan om met voortdurende en biddende verwagting te leef.

Pinkster:
Pinkster het ‘n diepgaande betekenis vir ons as Pinkster gelowiges. Dit wys op die oomblik in Handelinge 2 toe die Heilige Gees op die vroeë volgelinge van Jesus neergedaal het. Afgelei van die Griekse woord “pentēkostē”, wat “vyftigste” beteken, het Pinkster vyftig dae na Paassondag plaasgevind. Op hierdie belangrike dag het die Heilige Gees soos tonge van vuur verskyn en is die dissipels bemagtig vir hulle bediening – Jesus se belofte in Handelinge 1: 4-5 en 2: 1-4 was vervul. Pinkster word beskou as die geboorte van die Christelike Kerk. Dit was die begin van die kerk se missie om die Evangelie wêreldwyd te deel.

Hierdie gebeurtenis vervul Ou Testamentiese profesieë, veral Joël 2: 28-32, en het ‘n nuwe era van God se verlossingswerk deur die Heilige Gees ingelui. Pinkster simboliseer ook die Kerk se eenheid wat te midde van diversiteit, kulturele hindernisse oorskry deur die krag van die Heilige Gees.

Sentraal tot Pinkster is die bemagtiging van gelowiges deur die Heilige Gees. Dit stel hulle in staat om met vrymoedigheid die Evangelie te verkondig en God se krag deur geestelike gawes te demonstreer. As Pinkster Christene glo ons in die voortgaande werk van die Heilige Gees, wat gelowiges bemagtig vir ‘n dinamiese Christelike lewe en aanbidding. Soos ons Pinkster Sondag nader, moedig ek jou aan om ‘n dieper ontmoeting met die Heilige Gees te begeer – ten doel van jou eie persoonlike groei en bediening. Kom ons omhels die krag van Pinkster, die Heilige Gees, om doeltreffende getuies vir Christus in ons gemeentes en gemeenskappe te wees (Handelinge 1:8).

Moedersdag:
Moedersdag, wat jaarliks gevier word (Sondag, 12 Mei 2024), het ‘n diep betekenis vanuit ‘n Christelike perspektief as ‘n tyd om die opofferende liefde en koesterende gees van moeders te eer en te waardeer. In Spreuke 31: 25-31 prys die Bybel die deugde van ‘n goddelike vrou en beklemtoon haar krag, wysheid en vriendelikheid. Moeders weerspieël die koesterende en sorgsame aard van God, wat dikwels vergelyk word met ‘n moeder wat haar kinders versorg (Jesaja 66:13). Net soos God teer oor Sy kinders waak, beliggaam moeders Sy liefde deur hulle onbaatsugtige toewyding en leiding.

Moedersdag bied ‘n geleentheid vir ons om ons moeders en vroue te bedank vir hul onwrikbare ondersteuning en gebede, en erkenning te gee aan die onskatbare rol wat hulle speel in die vorming van die geloof en karakter van ons kinders. Dit is ‘n tyd om nie net biologiese moeders te vereer nie, maar ook geestelike moeders, mentors en versorgers wat wysheid en geloof oordra. Uiteindelik dien Moedersdag as ‘n herinnering aan die diepgaande impak wat moeders het in die vorming van gesinne en gemeenskappe, wat die goddelike liefde weerspieël wat ons almal saambind.

‘n Groot en opregte “dankie” aan elke moeder (biologies en geestelik) in ons gemeentes en gemeenskappe. Mag God jou ryklik seën. Dankie vir wie jy is en vir alles wat jy doen.

2. NOB-BEMAGTIGING BESOEKE

Fan into Flame the Gift of God!

Ons sien uit daarna om tydens die 2024 NOB-bemagtiging besoeke tyd in bediening deur te bring saam met ons Pastore, Gemeenteleiers, Kerkrade, Departemente en lidmate. Die tema is: “Fan into Flame the Gift of God!”

Die Nasionale Ampsdraers het gelei gevoel om voort te gaan met die fokus op wie ons is en hoe ons in 2024 as Heilige Gees vervulde mense en Kerk moet leef. Hierdie keer met die fokus op die gawes van die Heilige Gees. Dit is gebaseer op 2 Timoteus 1: 6 (AFR’83) “Om hierdie rede herinner ek jou daaraan dat jy die genadegawe wat God jou gegee het toe ek jou die hande opgelê het, soos ‘n vuur moet aanblaas.” 2 Timothy 1: 6 (NIV) “…Fan into flame the git of God, which is in you…” Ons sal deel oor die geestelike gawes, gesonde lering, ons getuienis en eenheid.

Neem asseblief kennis dat die datums en lokale van die 2024 NOB-bemagtiging besoeke bevestig is as volg:

Die programme vir Vrydag en Saterdag is beskikbaar vanaf:
https://afm-ags.org/category/events/

Ons sien uit daarna om jou daar te sien!

3. OPKOMENDE OPLEIDINGS- EN KONFERENSIE GELEENTHEDE

Maak gerus seker dat jy bewus is van alle inligting rondom opkomende geleenthede:

Vriendelike Groete!
Henri Weideman

Spread the word...