Nuusflits: Donderdag, 15 June 2023

Laai die PDF weergawe hier af (om maklik te e-pos of uit te druk):

AGS Nuusflits_Donderdag_15_Junie_2023

HULPBRONNE

NOB Bemagtigingsbesoeke: Video-aanbiedngs Nou Beskikbaar!

KLIK HIER

Liewe Kollega,

1. JEUGDAG 2023

In 1995 het die Suid-Afrikaanse regering 16 Junie as Jeugdag verklaar. Die doel van hierdie dag is om te dien as ‘n herinnering aan die vordering wat ons land gemaak het met betrekking tot gelykheid en gelyke geleenthede vir al ons jeug. Die historiese oorsprong van die dag is om ook die jongmense te vereer wat hul lewens verloor het tydens die Soweto-opstand, toe duisende swart skoolkinders op 16 Junie 1976 betoog het, om protes aan te teken teen die gedwonge instelling van Afrikaans as onderrigmedium in skole.

Die Suid-Afrikaanse Regering het verklaar dat Nasionale Jeugdag en Jeugmaand in 2023 gevier sal word onder die tema: “Versnel die ekonomiese emansipasie van die jeug vir ‘n volhoubare toekoms.”

Ons nasionale kalender is gevul met verskeie herdenkingsdae. Ons het dae om die moeders, die vaders, die jeug en die senior burgers in ons samelewing te vier. Ons het dae om te fokus op die beskerming van die regte van kinders en om te werk aan die uitwissing van geslagsgebaseerde geweld.  Soms blyk dit dat dit dikwels weinig meer as simboliese of politieke waarde het en dat hierdie dae toenemend geleenthede vir winsbejag word.

Laat ons op Jeugdag 2023, gedurende hierdie jeugmaand en vir die duur van ons lewens, nie net praat en lippediens lewer aan die belangrikheid van die jongmense in ons samelewing en gemeentes nie, maar laat ons ‘n gesindheid en ingesteldheid hê wat regtig omgee en poog om al ons jongmense te koester en te mentor. Kom ons lei hulle met oortuiging en bid vir hulle, sodat hulle hul Godgegewe potensiaal sal vervul en produktiewe individue sal wees wat met morele krag, integriteit, veerkragtigheid en ‘n onbeskaamde getuienis leef as Heilige Gees vervulde gelowiges en volgelinge van Jesus Christus.

“Dan sal ons seuns in hulle jeug opgroei soos goed versorgde plante. (Suksesvol en produktief) Ons dogters soos hoekpilare wees, uitgebeitel soos vir ‘n paleis.” (Sterk en voorsieners van struktuur) – Psalm 144:12 (NLV; Die kommentaar wat tussen hakies bygevoeg is, is my eie.)

Ek het die AGS van SA se Nasionale Jeugdepartement versoek om ‘n laaste boodskap te deel oor die komende Jeugkonferensie wat van 23-25 Junie 2023 plaasvind:

2. AGS VAN SA NASIONALE KONFERENSIE

Verwag asseblief binnekort meer inligting oor die komende Nasionale Konferensie. Hou die volgende datums oop:

Datums: 7-9 September 2023

Plek: Lighthouse Christian Centre (Kaapstad)

Tema: “Ablaze”

GRATIS Toegang – Geen registrasie word vereis nie.

Vriendelike Groete!

Henri Weideman

Spread the word...