Nuusflits: AGS van SA Verkiesings

AGS Nuusflits_AGS Verkiesings 2024_Vrydag23FEB2024

HULPBRONNE

Up4SA Verenigde Gebed Vir Suid-Afrika:
https://www.facebook.com/Up4SA?ref=page_internal

NOB Bemagtiging Besoeke 2024 (Uitnodiging):
https://afm-ags.org/category/events/

AGS van SA Kalender 2024:
https://afm-ags.org/afm-calendar-2024/

 

Liewe Kollega,

1. DIE AGS VAN SA: 2024 VERKIESINGS

Nie net is 2024 ‘n verkiesings jaar vir ons land Suid-Afrika nie, maar ook ‘n verkiesings jaar vir ons Kerk.

Hiermee herinner ons graag alle Pastore, AGS Gemeentes en Streke om kandidate vir die Nasionale Ampsdraers nominasie poel te nomineer. Die nominasie vorms kan afgelaai word vanaf die volgende skakel: https://afm-ags.org/category/media/ (Bylae A en B)

Die nominasie vorms (Bylae A en B) moet terug gestuur word teen die sperdatum van 25 Maart 2024 om 16h00.

Die vorms kan per e-pos ingedien word deur die volgende adres te gebruik: verkiesings2024@afm-ags.org. Indien die vorms persoonlik ingedien word, kan dit van Maandag tot Vrydag gedoen word by Gebou nr. 14, Central Office Park, Jean Laan 257, Centurion, Gauteng, 0046, RSA. Die  vorms moet verseël wees in ‘n koevert en gerig wees aan die Hoofverkiesingsbeampte, Pastoor Frank Chikane. Die vorms kan ook per geregistreerde pos gestuur word.

Neem asseblief kennis dat dit belangrik is om nie nominasie vorms na pastoor Frank Chikane se privaat- of woonadresse te stuur nie. Dankie vir jou samewerking in hierdie verband. Vir verdere ondersteuning of navrae, stuur ‘n e-pos aan die kantoor van die Hoofsekretaris by selby@afm-ags.org.

Groete!
Pastoor Selby Khumalo
(Hoofsekretaris)

2. NOB-BEMAGTIGING BESOEKE

Fan into Flame the Gift of God!

Ons sien uit daarna om tydens die 2024 NOB-bemagtiging besoeke tyd in bediening deur te bring saam met ons Pastore, Gemeenteleiers, Kerkrade, Departemente en lidmate. Die tema is: Fan into Flame the Gift of God!

Die Nasionale Ampsdraers het gelei gevoel om voort te gaan met die fokus op wie ons is en hoe ons in 2024 as Heilige Gees vervulde mense en Kerk moet leef. Hierdie keer met die fokus op die gawes van die Heilige Gees. Dit is gebaseer op 2 Timoteus 1: 6 (AFR’83) “Om hierdie rede herinner ek jou daaraan dat jy die genadegawe wat God jou gegee het toe ek jou die hande opgelê het, soos ‘n vuur moet aanblaas.”  2 Timothy 1: 6 (NIV) “…Fan into flame the git of God, which is in you…” Ons sal deel oor die geestelike gawes, gesonde lering, ons getuienis en eenheid.

Neem asseblief kennis dat die datums en lokale van die 2024 NOB-bemagtiging besoeke bevestig is as volg:

Die programme vir Vrydag en Saterdag is beskikbaar vanaf ons webwerf:
https://afm-ags.org/category/events/  

Ons sien uit daarna om jou daar te sien!

 

Vriendelike Groete!
Henri Weideman

Spread the word...