Nuusflits: Vrydag, 12 Julie

Laai die PDF weergawe hier af:

12 JULIE AFR 2019

Geagte Kollega,

1.  ‘n SPESIALE VERSOEK: AGS NASIONALE KONFERENSIE

Ons sien daarna uit om die AGS-familie te verwelkom by ons jaarlikse Nasionale Konferensie wat in September gaan plaasvind. Ons wil graag sien dat al ons lidmate en gemeentes bewus is van die konferensie. Ons glo dat vanjaar se tema “Gewortel in Christus” ‘n belangrike boodskap is vir die missionêre-gedrewe kerk.

Vir hierdie doel het ons spesiale bemarkingsmateriaal ontwikkel wat ons pastore tydens dienste kan gebruik. Dit sluit die volgende elemente in:

 • ‘n 2:00 min promosie-videogreep.
 • ‘n Facebook-omslagfoto.
 • Twee “Power Point Slides” wat ook tydens dienste gebruik kan word.
 • En ‘n Plakkaat.

Die bemarkingsmateriaal is tans in Engels, maar gaan ook in Afrikaans en Xhosa beskikbaar gestel word. Hierdie weergawes sal vrygestel word op Vrydag, 19 Julie.

Ek wil jou solank aanmoedig om van die Engelse hulpbronne af te laai en intussen te gebruik in jou kommunikasie met ons lidmate:
http://afm-ags.org/category/media/

Onthou ook dat aanlynregistrasies aanvaar word:
https://afm.easychurch.co.za/?page_id=365

2.  KONFERENSIE TERUGVOER: AGS NASIONALE DEPARTEMENTE

Nasionale Jeug Departement Konferensie – Oos-London

Die Jeug Konferensie het op 21-23 Junie 2019 in Oos-Londen plaasgevind. Die konferensie bywoning getal was 3,500 – hoofsaaklik jongmense. Die tema vir die konferensie was: “Die Impak van die Heilige Gees.” Tydens die konferensie is aangekondig dat die 2020 Konferensie in Kimberly in die Noord-Kaap gehou sal word. Inligting in hierdie verband sal betyds beskikbaar gestel word. Kom ons hou aan ons jeug ondersteun om die konferensies by te woon!

Nasionale Susters Konferensie – Kaapstad

Die Nasionale Susters Konferensie het op 5-7 Julie 2019 in Kaapstad plaasgevind. Altesaam 9,073 mense, meestal vroue, het vir hierdie konferensie geregistreer. Die voorsitter van die departement, Mev. M.J. Mahlobo, het in haar verwelkoming sommige van die departement se doelwitte uiteengesit:

 • Om te sorg vir die behoeftiges,
 • Om fondse en goedere vir die departement se doelwitte te versamel, en
 • Om ‘n Christus-gesentreerde karakter te fasiliteer.

Die konferensie se tema was: “Remaining strong in the face of storms”. Die konferensie sprekers het die vrouens gemotiveer om sterk en veerkragtig te bly in die lig van die storms van die lewe. Op hierdie manier sal hulle ‘n Christus-gesentreerde karakter ontwikkel.

Een van die hoogtepunte van die konferensie was om vir die behoeftiges te sorg. Die konferensie het R20,000-00 aan die Garankuwa Sunrise Hospice geskenk. Die konferensie het ook skooluniforms geskenk aan 40 leerlinge van die Laerskool Vuselela in Khayelitsha (Kaapstad). Die uniformpakkette bevat 40 skoene, 40 sokkies, 40 reënjasse, 40 sweetpakke, 40 truie; 20 “tunics” (vir die meisies) en 20 dasse (vir die seuns). Op hierdie manier het die susters hulle betrokkenheid getoon by die plaaslike gemeenskap en hul behoeftes. Gemeenskapsbetrokkenheid is een van ons Game Plan drywers.

Ek wil beide die Jeug en die Susters gelukwens met suksesvolle konferensies!

3.  DRIEJAARLIKSE AGS INTERNASIONALE KONFERENSIE 2019

2019 is die jaar vir die AGS se internasionale konferensie.

TEMA: “MISSIONAL CHURCH DISCIPLING THE NATIONS”
Datums: 19 – 24 Augustus 2019; Nairobi, Kenia.

Vir alle inligting wat verband hou met Registrasie, verwys asseblief na die onderstaande skakels:
https://apostolicfaithkenya.com/events/2019-afm-international-conference/
http://afm-ags.org/category/events/

Seën!
Past. M.G. Mahlobo

Newsflash: Friday, 28 June

Download the PDF version here:

28 JUNE ENG 2019

Dear AFM Colleague,

1.  INVITATION TO THE AFM NATIONAL CONFERENCE

Download Accommodation List now available:
http://afm-ags.org/category/events/

Online Registrations are also now accepted:
https://afm.easychurch.co.za/?page_id=365

The AFM National Conference will be held in Cape Town at the Lighthouse Ministries, 275 Voortrekker Road, Parow. The theme is “Rooted in Christ”. It will start with the evening service on Sunday, 15 September and conclude with the evening service on Wednesday, 18 September 2019.

Apart from the inspirational evening services, there will also be PCD (Pastoral Continuous Development) sessions that will focus on those issues that are necessary for spiritual growth. Pastors and members are welcome to attend. It will cover “Prayer” presented by Suzette Hattingh, “Succession” by Dr. Anthony Jacobs and “Church Planting” by Danie Vermeulen. It will also include a session focused on the needs of Pastor’s wives.

You can find more information about the conference at:
http://afm-ags.org/
https://www.facebook.com/AFMOFSA/

We look forward to receiving you at the conference!

2.  DVD RECORDING NOW AVAILABLE
After 40 years in ministry the President of the AFM, Past. MG Mahlobo and the Deputy President, Dr. JJ La Poorta share valuable leadership lessons and principles – especially with the youth and young pastors. In this recording they talk about the unity in the AFM and the kind of leadership that God used in unifying the church. They also touch on: balancing hectic schedules with family responsibilities, regrettable personal mistakes, people who gave advice and counseling along the way and internal and external challenges facing the church.

To get a copy of this DVD, please send an e-mail to:
[email protected]

R100 per DVD – Postage included.

R50 per DVD – If collected directly from the National Office.

The AFM National Office address is:
257 Jean Avenue
Building Nr. 14
Central Office Park
Centurion
Gauteng

We trust that this recording will bless and equip our leaders with valuable insight and experience. Please note that this is the recording that was used as part of the 2019 National Office Bearer’s (NOB) Regional Empowerment Visits earlier this year.

Blessings
M.G. Mahlobo

Nuusflits: Vrydag, 28 Junie

Laai die PDF weergawe hier af:

28 JUNE AFR 2019

1.  UITNODIGING NA DIE AGS NASIONALE KONFERENSIE

Laai die nuutste Akkommodasie Lys hier af:
http://afm-ags.org/category/events/

Aanlyn Registrasies word ook nou aanvaar:
https://afm.easychurch.co.za/?page_id=365

Die AGS Nasionale Konferensie sal plaasvind in Kaapstad by “The Lighthouse Ministries”, Voortrekkerweg 275, Parow. Die tema is “Rooted in Christ”. Dit begin met ‘n aanddiens op Sondag, 15 September en eindig weer met ‘n aanddiens op Woensdag, 18 September 2019.

Afgesien van die inspirerende aanddienste, sal daar ook PCD (Pastorale Deurlopende Ontwikkeling) sessies wees wat fokus op die kwessies wat nodig is vir geestelike groei. Pastore en lidmate is welkom. Dit sal die volgende onderwerpe insluit: “Gebed” aangebied deur Suzette Hattingh, “Opvolging” deur Dr. Anthony Jacobs en “Kerkplaning” deur Danie Vermeulen. Dit sal ook ‘n sessie insluit wat gefokus is op die behoeftes van pastoor vrouens.

Vir meer inligting besoek gerus die volgende skakels:
http://afm-ags.org/
https://www.facebook.com/AFMOFSA/

Ons sien uit daarna om jou by die konferensie te ontvang!

2.  DVD OPNAME NOU BESKIKBAAR
Na 40 jaar in die bediening deel die President van die AGS, Past. M.G. Mahlobo en die Adjunkpresident, Dr. J.J. La Poorta waardevolle leierskaplesse en beginsels – veral met die jeug en jong pastore. In hierdie video opname praat hulle oor die eenheid in die AGS en die soort leierskap wat God gebruik het om die kerk te verenig. Hulle raak ook die volgende onderwerpe aan: die balans tussen bedienings- en  gesinsverantwoordelikhede, persoonlike foute wat al gemaak is, die belangrikheid van mense wat raad en advies gegee het asook die interne en eksterne uitdagings wat die kerk in die gesig staar.

Om ‘n DVD te bestel, stuur asseblief ‘n e-pos na:
[email protected]

R100 per DVD – Posgeld ingesluit.

R50 per DVD – As dit direk by die Nasionale Kantoor afgehaal word.

Die AGS Nasionale Kantoor se adres is:
257 Jean Avenue
Gebou Nr. 14, Central Office Park
Centurion Gauteng

Ons vertrou dat hierdie opname ons leiers sal seën en toerus met waardevolle insig en ervaring. Let asseblief daarop dat hierdie opname vroeër vanjaar gebruik was as deel van die 2019 Nasionale NOB Bemagtigings- of Streeksbesoeke.

3.  VAKANTE POS: NAMIBIA

VAKANTE POS VIR LERAAR
AGS OTJIWARONGO TABERNAKEL

AANSOEKE WORD INGEWAG VIR BOGEMELDE VAKATURE

Otjiwarongo Tabernakel is ‘n plattelandse AGS gemeente met ‘n moderne aanslag, geleë te Otjiwarongo in die Sentrale Noorde van Namibia.

Applikante moet aan die volgende vereistes voldoen:

• Geordende Pastoor van die AGS wees.
• Namibiese burger wees of kwalifiseer vir burgerskap.
• Oor vorige ondervinding beskik as Pastoor van ‘n gemeente.
• Oor goeie leierskap en bestuursvaardighede beskik.
• Bereid wees om as ‘n span saam te werk met leierskap in die gemeente.
• Nuut en innoverend kan dink.
• Oor Koningkryks-visie beskik.

Navrae kan gerig word en CV kan gestuur word aan:

P. Fourie
Tel:  09 264 67 303389
Sel:  +264 81 343 7590
[email protected]

SLUITINGSDATUM VIR AANSOEKE IS 12 JULIE 2019.

Seën
M.G. Mahlobo

Pastoral Letter: 2nd Quarter

AFM Newsltr 2ND Qrt 2019 ENG WEB

Dear Colleague,

We are gearing up for our annual AFM National Conference – this year hosted in the beautiful city of Cape Town. The conference theme is: “Rooted in Christ” and the main text is Colossians 2:6-7:

Spiritual Fullness in Christ
6 So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in him, 7 rooted and built up in him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness.

The theme is aimed at the empowerment of our members and pastors on how to deepen our relationship with Christ, in such a way that we remain strong in the face of many challenges that come our way. In Psalm 1:3, the Psalmist likens a blessed person to a fruitful tree planted by the stream of water. It is expected that children of God should be firmly anchored in Christ, that they should continually feed from God’s word, share Christ with others and keep their faith intact.

Apart from the inspirational evening services, there will also be PCD (Pastoral Continuous Development) sessions that will focus on those issues that are necessary for spiritual growth. Pastors as well as members are welcome to attend. It will cover “Prayer” presented by Suzette Hattingh, “Succession” by Dr. Anthony Jacobs and “Church Planting” by Danie Vermeulen. It will also include a session focused on the needs of Pastor’s wives.

To register online please visit the AFM website by using the following links:
https://afm.easychurch.co.za/?page_id=365
http://afm-ags.org/category/events/

I trust that this Pastoral Letter will bless you! We take a deeper look at our Pentecostal roots and what it truly means to be an Apostolic Church. We consider the issue of leading from the inside-out and present you with a reflection on one of Pastor Sam Adeyemi’s teachings. Lastly, we share a discussion on the AFM’s proposed Foreign Missions Policy.

PENTECOSTAL ROOTS: AS AT THE BEGINNING
Dr. I.S. Burger – Former President of the AFM – [email protected]

Beginnings are important, especially as far as the church is concerned. The Bible often refers to beginnings. On Israel’s journey to the Promised Land, they were cautioned never to forget their beginnings, how God brought them out of Egypt. When Peter had to explain to the leaders in Jerusalem why he baptized the household of Cornelius, he justified it by referring them to the beginning: “And as I began to speak, the Holy Spirit fell on them, as on us at the beginning.” (Acts 11:15). In other words, if God reckoned them worthy and gave them the Holy Spirit in the same way as to us in the beginning, who am I to discriminate. On the other hand, when the Pharisees tried to justify divorce and even quoted Moses in this regard, Jesus went beyond Moses to “the beginning”. He said: “From the beginning it was not so.” (Mt. 19:8.)

A visionary church will never loose hold of its origin. Roots are important. “

I am more and more aware of the healthy and wholesome tension between “where we come from” and “where we are going.” People often want to know from a leader (and rightly so): What is your vision, where do you see us in future? It is important to cast a vision, but it is equally important to remind those you are leading where they come from. A visionary church will never loose hold of its origin. Roots are important. It may be disastrous to continue building and then to forget about the foundations and the plan. Like in the Bible, how it was “at the beginning”, will indicate when one deviates from the God-given plan.

The Apostolic Faith Mission must never forget its origins. As part of the Pentecostal movement, Pentecostals constantly need to be reminded that Pentecost is a restoration of the church in Apostolic times (→ 100 AD). That is the New Testament Church, the Church at the beginning. Where almost the whole Pentecostal movement was called the “Apostolic Faith Mission” at the beginning of the 20th century. Our denomination is about the only one which retained the original name. And this name links us unequivocally to the church in Biblical times. Are we worthy of that name?

A true “Apostolic church” like the church “at the beginning”, is a church where the characteristic doctrines, religious experiences and basic practices will resemble the patterns of the early church and “the faith which was one delivered unto the saints.” (Jude 1:3) What are some of the most important characteristics?

(With acknowledgement to David A. Womack, “The Wellsprings of the Pentecostal Movement”):

1 – You will find it in the way they view the Scriptures. They will believe that the Old Testament prepares the way for the coming of the Messiah and they will interpret the Old Testament in the light of the teachings of the Apostles. They will believe in the New Testament as the only valid source of Christian doctrine, religious experience and principles of practice. They will interpret the Scriptures in a literal sense wherever the context is not obviously figurative or poetic, for the Bible is essentially a practical book – the divinely inspired Word of God to men.

2 – A true “Apostolic church” will believe every doctrine taught by the apostles and will reject any religious teaching not included in the New Testament. There can be no major doctrine today that was not also major for the Christians of the first century.

3 – A true “Apostolic church” will teach and actively seek to preserve amongst its members and adherents the religious experiences of the first-century church. First, salvation as a definite experience in which a person is convicted of sin, repents of that sin to God, accepts Jesus Christ as the Son of God, be cleansed through the atoning blood of Jesus and begins a life of holiness before God. Secondly, daily prayer and meditation on the Word of God will be at the order of the day. Believers will be baptized in water and will regularly participate in the Lord’s Supper. All believers will actively seek to receive the baptism in the Holy Spirit with its distinctive sign and spiritual experience of speaking with other tongues as the Spirit gives them utterance.

All believers will actively seek to receive the baptism in the Holy Spirit with its distinctive sign and spiritual experience of speaking with other tongues as the Spirit gives them utterance.”

4 – An “Apostolic church” will be characterized by the continuing manifestation of the gifts of the Spirit.

5 – Such a church will be intensely missional in concept and in action.

6 – The priesthood of all believers will be a daily reality as each one realizes that he/she has a ministry within the body of Christ.

7 – An “Apostolic church” transcends racial, cultural and language differences. This characteristic was obvious on the Day of Pentecost, in Azusa Street as well as with the start of the AFM in Doornfontein in 1908. Thank God, in April 1996 this characteristic again became evident with our unification!

8 – The Second Coming of our Lord Jesus Christ was a burning reality in the Early Church. It was the same with the start of the modern-day Pentecostal Movement. It was the theme of many songs and sermons. It was an urge to holy living. I doubt whether this is still the case. We need to be reminded that Pentecostal people are people to whom the Second Coming is an every-day reality.

The Second Coming of our Lord Jesus Christ was a burning reality in the Early Church.”

We, as Pentecostal pastors and members, need to constantly evaluate and test ourselves, our ministries, our church services and our local churches. The only way in which we can assure ourselves of our own apostolicity, is to measure and compare ourselves with the Christianity of the first century.

Does our theology match that of the New Testament, or have other ideas been added that cannot be found in the apostolic teaching? Do the doctrines of our church stand out obviously in the New Testament, or must they hang on slender little phrases removed from their context in Scripture? Do our religious experiences correspond to those of the early Christians, or is there only mental assent to the spiritual happenings of the first century? Have we, as Pentecostals in our claimed return to apostolic theology, reproduced the dedicated, evangelistic spirit of the early church? Has it produced a missions outreach with any possibility of carrying out the Great Commission of Christ?

God help us to be worthy of the name “Apostolic Faith Mission!”

LEADING FROM THE INSIDE OUT
Dr. H.J. Weideman – General Secretary – [email protected]

One of the 2019 NOB Empowerment sessions included a video presentation by Pastor Sam Adeyemi, the pastor of Daystar Christian Centre in Lagos Nigeria. He titled his talk: “Leading from the inside out” and focused on the importance of what we are and think in our inner being and how that influences the way we lead and grow.

In leadership you don’t attract “who you WANT”, he said, “you attract who you ARE”. That makes the sense of identity for leaders and for those whom they lead very important. How do you see yourself? What do you believe about yourself? Do you believe the words of the teacher or authority figure who once told you that you cannot do something or that you are not good enough, to be true? Do you see yourself as somehow inferior and not able to succeed? Negative voices and experiences, even from childhood causes many leaders to have a diminished belief in their ability and possibilities.

The problem is, if you believe you are not capable, have no abilities or you are negative about life, you will most probably attract people with the same inclination. Adeyemi says that the greatest gift that you can give someone is a new belief about him- or herself.  About who they are, what they have and what they can do or become.

God makes champions out of ordinary people.”

This is what God does and this is what leaders should do: God makes champions out of ordinary people. He takes every day, normal people, with all their issues and hang ups and transforms them into people who do extraordinary things. The Bible is full of examples of this. Just look at the lives of the disciples that Jesus chose. They were ordinary men. Jesus saw not just what and who they were (fishermen), but who they could become and what He could do by His Holy Spirit in and through them. Those ordinary men became the leaders and apostles of the first church and were instrumental in the spread and growth of Christianity across the world and even today!

This is what we as leaders should also do. We should not look at the people we work with and wish that we had other “better” and more capable members or colleagues. We should start by seeing the possibilities in them. Great leaders see leaders in their followers and begin to describe the kind of leaders they see. By doing this they have an enabling effect on people around them.

As leaders we should also model the transformation we are talking and preaching about.”

As leaders we should also model the transformation we are talking and preaching about. We can talk a lot about how people should live and what they should do and not do: But do we live it ourselves? Are we modelling our own teaching? Do we in fact walk our talk? In this context Adeyemi pointed to the example of Jesus and also to His example in leadership when it comes to how we want people to react to and treat us as leaders. He talked about a culture in his own country where leaders are respected and honoured to such an extent that people will make way for them to walk and would even be pushed aside so that they can enter a venue without restraint. Then he said: “This should not be so, if anyone should be pushed out of the way, push me. Do not push people on my behalf.” Our leadership should be a servant leadership. Our attitude should not be to reign over, or command people, but rather to serve them through our leadership abilities.

Our leadership should be a servant leadership.”

Adeyemi ended his talk by reminding us that we should be reinventing ourselves over and over again. That we should continuously grow and develop. In character, personality and ability, we should not be the same person that we were a year ago. We should “die” at one level to evolve to another. On a daily basis we as leaders create the organisational and general operational culture in our organisations and churches. How we see ourselves. How we speak and carry ourselves. Our attitude, lifestyle and behaviour. All these things that comes from the inside of a person, determines how we lead and how we influence those around us.

All these things that comes from the inside of a person, determines how we lead and how we influence those around us.”

[This article was not an attempt to summarise the session by Sam Adeyemi, but rather a reflection on what he said. – Henri Weideman]

PROPOSED POLICY ON FOREIGN MISSIONS
Past. M.G. Mahlobo – President of the AFM of SA – [email protected]

In its March 2019 meeting, the National Leadership Forum (NLF) accepted the AFM of SA’s draft policy on Foreign Missions – which was drafted and presented by the AFM President. This policy will now be circularized to all church structures in terms of Clause 12.2 of the church’s constitution for final approval by the NLF.

The link to the policy is included here for ease of reference:
http://afm-ags.org/category/media/

Historical Background
This was for the first time, since its unity in 1996, that the AFM accepted a policy on Foreign Missions. Prior to 1996 the former church leadership had a department which catered for missions in South Africa and beyond. This department was closed down (mainly as a result of the decentralization of our church structures). Subsequent to this closure various foreign missions’ projects run by local AFM assemblies and individual pastors emerged. In 2006 the NLF realized that there was no national, coordinating and representative missionary body in our church. After serious consideration of this lack, the NLF established a Missions Advisory Committee (MAC) which was led by the church’s President at that time (Dr. Isak Burger). One of the key areas on which MAC focused was the development of a missions’ strategic policy.

In 2011 MAC presented a more comprehensive and all-inclusive missions’ strategy. The main objective of this strategy was to transform the AFM into an Apostolic movement or into a Missional movement. MAC’s vision was named Vision 2020 and Qalakabusha (New beginning). It envisioned AFM as the whole church taking the whole gospel to the whole world, saturating our communities with the presence and principles of the Kingdom of God. This gave birth to the AFM’s slogan: “Wherever you find people you will find the AFM.

Vision 2020 (Qalakabusha) eventually became part of the AFM’s vision and the strategic implementation plan known as the “One AFM Game Plan.” The church is currently at the implementation phase of the One AFM Game Plan. Foreign perspective is the missing part in the One AFM Game Plan. The focus is primarily internal. This necessitated the development of a policy on Foreign Missions for the AFM.

This policy includes the following five critical elements:

 1. Coordination of the work currently done by the AFM of SA missions’ agencies and local assemblies across the world;
 2. Establishment of AFM churches in countries where it does not exist, especially in countries where there is no presence of any Evangelical or Pentecostal churches;
 3. Involvement or the role of our local assemblies and our members in the diaspora;
 4. Strengthening of church structures (policies), and
 5. The development of church leadership.

Coordination of the work currently done
All missions’ activities beyond our country need to be well coordinated. The office of the General Secretary will be responsible for this coordination.

Missions’ activities where AFM does not exist
The policy urges the establishment of AFM churches where it has no presence at all. Due compliance with laws of the relevant countries should be adhered to. We must always bear in mind that the scope of the Great Commission in Matthew 28:18-20, goes beyond South Africa and covers the entire global community. The National Leadership Forum (NLF) must identify countries that are the least reached in terms of the Gospel of Jesus Christ. One indicator in this regard should be where there is no presence of Evangelical or Pentecostal churches.

We must always bear in mind that the scope of the Great Commission in Matthew 28:18-20, goes beyond South Africa and covers the entire global community.”

Missions’ activities in countries where AFM already exist
The policy makes a plea that all agencies and individuals of the AFM of SA who are doing foreign missions in countries where the AFM church exists, need to take their existence into cognizance with a view of taking hands with them. This will avoid unnecessary duplication of AFM churches or competition of AFM churches in foreign countries.

The role of our local assemblies and members
There are many South African AFM members in the diaspora. Some have kept their membership with the AFM local assemblies here in South Africa. Local assemblies should make our members aware of their missional calling wherever they are deployed. They should be encouraged to live up to it.

Development of structures and church leadership
In many countries where the AFM has been established issues of governance have been neglected. Our missions’ agencies and local assemblies involved in foreign missions are requested to prioritize the issue of the development of church structures and leadership (governance).

NLF’s role
The NLF must mobilize and coordinate missional activities to reach out to countries that have not been reached with the Gospel of Jesus.

CONCLUSION

We are approaching our National Conference with an expecting heart! I really hope to see many of our Pastors, members and leaders there. May we always stay “Rooted in Christ” – loving God, sharing Christ, serving others and growing together.

God bless!
Past. M.G. Mahlobo
(President of the AFM of SA)

Pastorale Brief: 2de Kwartaal

Laai die PDF weergawe hier af:

AFM Newsltr 2ND Qrt 2019 AFR WEB

Liewe Kollega,

Ons is tans besig om voor te berei vir ons jaarlikse AGS Nasionale Konferensie wat aangebied gaan word in Kaapstad. Die Konferensie se tema is: “Rooted in Christ” en die kernvers is Kolossense 2:6-7:

Geestelike volheid in Christus
6Aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met Hom lewe, 7in Hom gewortel en op Hom gebou, vas in die geloof soos julle geleer is, en met dankbaarheid vervul.

Die tema is gemik op die bemagtiging van ons lidmate en pastore, spesifiek oor hoe om ons verhouding met Christus so te verdiep dat ons sterk bly wanneer uitdagings op ons pad kom. In Psalm 1:3 vergelyk die Psalmdigter ‘n geseënde mens met ‘n vrugbare boom wat langs ‘n stroom water geplant word. Daar word verwag dat kinders van God stewig in Christus geanker moet wees, dat hulle voortdurend op God se Woord moet voed, Christus met ander moet deel en hul geloof ongeskonde moet hou.

Afgesien van die inspirerende aanddienste, sal daar ook PCD (“Pastoral Continuous Development”) sessies wees wat fokus op die kwessies wat nodig is vir geestelike groei. Pastore sowel as lidmate is welkom om dit by te woon. Die volgende onderwerpe sal aangebied word: “Gebed” deur Suzette Hattingh, “Opvolging” deur Dr. Anthony Jacobs en “Kerkplanting” deur Danie Vermeulen. Daar sal ook ‘n sessie wees wat gefokus is op die behoeftes van die pastoorsvrou.

Om aanlyn te registreer besoek die AGS se webtuiste deur die volgende skakels te gebruik:
https://afm.easychurch.co.za/?page_id=365
http://afm-ags.org/category/events/

Ek vertrou dat hierdie Pastorale Brief jou sal seën! Ons kyk dieper na ons Pinksterwortels en wat dit werklik beteken om ‘n “Apostoliese” Kerk te wees. Ons beskou die kwessie van leierskap en “hoe om te lei vanuit die binnekant” – deur te reflekteer op een van Pastoor Sam Adeyemi se aanbiedinge. Laastens deel ons ‘n bespreking oor die AGS se voorgestelde “Foreign Missions Policy” (Beleid t.o.v. Buitelandse Sendingprojekte)

APOSTOLIESE WORTELS:  SOOS IN DIE BEGIN
Dr. I.S. Burger – Vorige President van die AGS van SA  [email protected]

Die begin is belangrik, veral sover dit die kerk betref. Die Bybel verwys dikwels na die begin. Op Israel se reis na die Beloofde Land is hulle gewaarsku om nooit hul begin te vergeet nie, hoe God hulle uit Egipte uitgelei het. Toe Petrus aan die leiers in Jerusalem moes verduidelik waarom hy die huishouding van Cornelius gedoop het, het hy dit geregverdig deur hulle na die begin te verwys: “Skaars het ek begin praat, of die Heilige Gees kom op hulle net soos op ons in die begin.” (Handelinge 11:15). Met ander woorde, as God hulle waardig geag het, en vir hulle die Heilige Gees gegee het op dieselfde manier as vir ons in die begin, wie is ek om te diskrimineer? Aan die anderkant toe die Fariseërs die egskeiding probeer regverdig het en Moses selfs in hierdie verband aangehaal het, het Jesus verder gegaan as Moses na “die begin””. Hy het gesê: “Maar dit was nie van die begin af so nie.” (Matt. 19: 8.)

“‘n Visioenêre kerk sal nooit sy oorsprong verloor nie. Wortels is belangrik.”

Ek is meer en meer bewus van die gesonde en heilsame spanning tussen “waar ons vandaan kom” en “waarheen ons gaan.” Mense wil dikwels (en met goeie reg) van ‘n leier weet: Wat is jou visie, waar sien jy ons in die toekoms? Dit is belangrik om ‘n toekomsvisie te hê, maar dit is ewe belangrik om diegene wat jy lei te herinner aan waar hulle vandaan kom. ‘n Visioenêre kerk sal nooit sy oorsprong verloor nie. Wortels is belangrik. Dit kan rampspoedig wees om voort te gaan om te bou en dan te vergeet van die fondament en die plan.  Soos in die Bybel, hoe dit “aan die begin” was, sal aandui wanneer ‘n mens afwyk van die God-gegewe plan.

Die Apostoliese Geloofsending moet nooit sy oorsprong vergeet nie. As deel van die Pinksterbeweging moet ons gedurig herinner word dat Pinkster ‘n herstel van die kerk in die Apostoliese tye is (→ 100 n.C.). Dit is die Nuwe Testamentiese Kerk, die Kerk in die begin, waar byna die hele Pinksterbeweging in die begin van die 20ste eeu die “Apostoliese Geloofsending” genoem was. Ons denominasie is omtrent die enigste wat die oorspronklike naam behou het. En hierdie naam verbind ons onomwonde aan die kerk in Bybeltye. Is ons die naam waardig?

‘n Ware “Apostoliese kerk” soos die kerk “aan die begin”, is ‘n kerk waar die kenmerkende leerstellings, godsdienstige ervarings en basiese gebruike sal ooreenstem met die patrone van die vroeë kerk en “die geloof wat eenmaal aan die heiliges gegee is” (Judas 1:3). Wat is sommige van die belangrikste eienskappe?

(Met erkenning aan David A. Womack, “The Wellsprings of the Pentecostal Movement”):

1 – Jy sal dit vind in die manier waarop daar na die Skrif gekyk word. Hulle sal glo dat die Ou Testament die weg voorberei vir die koms van die Messias en hulle sal die Ou Testament interpreteer in die lig van die leerstellings van die Apostels. Hulle sal in die Nuwe Testament glo as die enigste geldige bron van Christelike leer, godsdienstige ervaring en praktykbeginsels. Hulle sal die Skrif in ‘n letterlike sin interpreteer waar die konteks nie natuurlik figuurlik of poëties is nie, want die Bybel is in wese ‘n praktiese boek – die Goddelike geïnspireerde Woord van God vir die mens.

2 – ‘n “Apostoliese kerk” sal elke leerstelling deur die apostels glo en sal enige godsdienstige leerstelling wat nie in die Nuwe Testament ingesluit is nie, verwerp. Daar kan vandag nie ‘n belangrike leerstelling wees wat nie ook vir die Christene van die eerste eeu belangrik was nie.

3 – ‘n “Apostoliese kerk” sal sy lidmate onderrig en aktief poog om die godsdienstige ervarings van die eerste-eeuse kerk te bewaar. Eerstens, verlossing as ‘n spesifieke ervaring waarin ‘n mens oortuig word van sonde, die sonde aan God bely, aanvaar dat Jesus Christus die Seun van God is, gereinig word deur die versoenende bloed van Jesus en ‘n heilige lewe begin leef voor God. Tweedens sal daaglikse gebed en meditasie op die Woord van God aan die orde van die dag wees. Gelowiges sal gedoop word in water en sal gereeld aan die nagmaal deelneem. Alle gelowiges sal aktief poog om die doop met die Heilige Gees te ontvang met sy kenmerkende teken en geestelike ervaring deur in ander tale te praat soos die Gees hulle uitspraak gee.

Alle gelowiges sal aktief poog om die doop met die Heilige Gees te ontvang met sy kenmerkende teken en geestelike ervaring deur in ander tale te praat soos die Gees hulle uitspraak gee.”

4 – ‘n “Apostoliese kerk” sal gekenmerk word deur die voortgesette manifestasie van die gawes van die Gees.

5 – So ‘n kerk sal intens missionaal wees – in konsep en aksie.

6 – Die priesterskap van alle gelowiges sal ‘n daaglikse werklikheid wees, aangesien elkeen sal besef dat hy/sy ‘n bediening in die liggaam van Christus het.

7 – ‘n “Apostoliese kerk” oorskrei rasse-, kulturele en taalverskille. Hierdie kenmerk was duidelik sigbaar op Pinksterdag, in Azusa Straat sowel as met die begin van die AGS in Doornfontein in 1908. Dankie Here, in April 1996 het hierdie kenmerk weer duidelik geword met ons eenwording!

8 – Die Wederkoms van ons Here Jesus Christus was ‘n brandende realiteit in die vroeë kerk. Dit was dieselfde met die begin van die moderne Pinkster-beweging. Dit was die tema van baie liedjies en preke. Daar was ‘n drang na ‘n heilige lewe. Ek twyfel of dit nog steeds die geval is. Ons moet onthou dat Pinkster-mense, mense is vir wie die Wederkoms ‘n daaglikse werklikheid is.

Die Wederkoms van ons Here Jesus Christus was ‘n brandende realiteit in die vroeë kerk.”

Ons, as Pinkster-pastore en lidmate, moet onsself, ons bedieninge, ons kerkdienste en ons plaaslike kerke voortdurend evalueer en toets. Die enigste manier waarop ons onsself van ons eie Pinkster karakter kan verseker, is om ons te meet en te vergelyk met die Christene van die eerste eeu.

Stem ons teologie ooreen met die Nuwe Testament, of is daar ander idees bygevoeg wat nie in die apostoliese lering gevind kan word nie? Staan die leerstellings van ons kerk duidelik uit in die Nuwe Testament, of moet hulle aan klein frases wat uit konteks uit die Skrif verwyder word, hang? Stem ons godsdienstige ervarings ooreen met dié van die vroeë Christene, of is daar net geestelike toestemming vir die geestelike gebeure van die eerste eeu? Het ons, as Pinksterlinge in ons beweerde terugkeer na die apostoliese teologie, die toegewyde, evangelistiese gees van die vroeë kerk gereproduseer? Het dit ‘n sendinguitreik opgelewer met enige moontlikheid om die Groot Opdrag van Christus uit te voer?

God help ons om die naam “Apostoliese Geloofsending” waardig te wees!

OM VAN BINNE NA BUITE TE LEI
Dr. Henri Weideman – Algemene Sekretaris van die AGS van SA – [email protected]

Een van die Nasionale Ampsdraers se 2019 bemagtigings sessies het ‘n video aanbieding deur Pastoor Sam Adeyemi, die senior pastoor van Daystar Christian Centre in Lagos Nigeria, ingesluit. Die titel van sy aanbieding was: “Leading from the inside out” en het basies gefokus op die belangrikheid van wat ons in ons innerlike wese is en dink en oor hoe dit die manier waarop ons groei en ander lei, beïnvloed.

In leierskap trek jy nie die mense na jou toe aan wat jy graag WIL aantrek nie, sê Adeyemi, maar die mense wat soos jy IS. Dit beteken dat die identiteit van leiers, sowel as die van die mense wat hulle volg, baie belangrik is. Hoe sien jy jouself? Wat glo jy ten opsigte van jouself? Glo jy die woorde wat die onderwyser of gesagsfiguur lank terug aan jou gesê het, dat jy nie in staat is om iets te doen nie, of dat jy nie goed genoeg is nie? Glo jy dat dit waar is? Sien jy jouself as minderwaardig en nie in staat om suksesvol te wees nie? Negatiewe stemme en ervarings, selfs gedurende ons vroeë kinderjare,  veroorsaak dat baie leiers ‘n beperkende beeld het ten opsigte van hulle eie vermoëns en moontlikhede.

Die probleem is dat as jy negatief is oor die lewe, en oortuig is dat jy nie in staat is om sukses te behaal of oor die nodige vermoëns besit nie, jy heel waarskynlik mense met dieselfde tipe ingesteldheid na jou toe sal aantrek. Volgens Adeyemi is die grootste geskenk wat jy aan iemand kan gee, ‘n nuwe begrip ten opsigte van hom- of haarself.  ‘n Nuwe beeld oor wie hulle is, wat hulle het en wat hulle kan wees.

God maak kampioene van gewone mense.”

Dit is wat God doen en dit is ook wat leiers moet doen: God maak kampioene van gewone mense. Hy vat gewone alledaagse mense, met al hulle kwessies en eiesoortighede en omvorm hulle in mense wat buitengewone dinge doen. Die Bybel is vol voorbeelde hiervan. Kyk maar net na die lewens van die disippels wat Jesus gekies het. Hulle was gewone mense. Jesus het nie net gesien wat hulle was nie (vissermanne), maar wie hulle kon word en wat Hy deur die Heilige Gees in en deur hulle kon doen.  Daardie gewone vissermanne het die leiers en apostels van die eerste kerk geword en het ‘n kernrol gespeel in die verspreiding en groei van Christenskap regoor die wêreld en selfs tot vandag toe.

Dit is wat ons as leiers behoort te doen: Ons moenie na die mense saam met wie ons werk kyk en wens dat ons ander, “beter” en meer vaardige lidmate en kollegas gehad het nie. Ons moet begin om die moontlikhede in hulle raak te sien.  Goeie leiers sien leiers in hulle volgelinge en begin om dit wat hulle sien te beskryf. Deur dit te doen het hulle ‘n bemagtigende effek op die mense om hulle.

…die feit dat leiers die transformasie waaroor hulle praat en preek moet modeleer. “

Dit is deel van wat dit beteken om ‘n visie te hê: Adeyemi sê: “Visie is om mense, plekke en dinge te sien, nie net soos wat hulle is nie, maar soos wat hulle kan wees.” Leiers moet moontlikheidsdenkers word en nie net die uitdagings in elke situasie raaksien nie, maar ook die geleenthede. ‘n Ander belangrike aspek van Adeyemi se praatjie was die feit dat leiers die transformasie waaroor hulle praat en preek moet modeleer. Ons praat baie oor hoe mense behoort te leef en wat hulle behoort te doen, maar doen ons dit self? Modeleer ons ons eie idees? Doen ons werklik dit wat ons sê? In hierdie verband wys Adeyemi na die voorbeeld van Jesus en ook na Sy leierskap – veral as dit kom by hoe ons will hê mense op ons moet reageer en hoe hulle ons as leiers moet hanteer. Hy het gepraat oor ‘n kultuur in sy eie land waarvolgens leiers tot so ‘n mate vereer en gerespekteer word dat mense sal padgee voor hulle en selfs uit die pad gestoot sal word, sodat hulle kan verbygaan. Hierop sê hy: “Dit behoort nie so te wees nie.  As enige iemand uit die pad gestoot moet word, stoot my uit die pad uit, maar moenie ander mense terwile van my wegstoot nie.” Ons leierskap moet gekenmerk wees deur diensbaarheid. (Servant Leadership) Ons ingesteldheid moenie wees om oor mense te regeer en hulle te hiet en gebied nie, maar eerder om hulle te dien deur ons leierskapsvaardighede.

Ons leierskap moet gekenmerk wees deur diensbaarheid. “

Adeyemi eindig sy aanbieding deur ons daarop te wys dat ons onsself voortdurend moet herontwerp. Ons behoort op ‘n voortgesette basis te groei en te ontwikkel. Ten opsigte van karakter, persoonlikheid en vermoëns behoort ons nie dieselfde persoon te wees wat ons ‘n jaar gelede was nie. Ons moet “sterf” op een vlak van ons bestaan, sodat ons kan groei na ‘n volgende vlak. As leiers is ons op ‘n daaglikse basis besig om die organisatoriese- en operasionele kultuur van ons organisasies en gemeentes te skep. Hoe ons onself sien. Hoe ons praat en onsself dra. Ons ingesteldheid, leefstyl en gedrag. Al hierdie dinge wat uit ons innerlike mens kom, bepaal hoe ons  lei en hoe ons die mense om ons beïnvloed en vorm.

Al hierdie dinge wat uit ons innerlike mens kom, bepaal hoe ons  lei en hoe ons die mense om ons beïnvloed en vorm.”

[Die doel van hierdie artikel was nie om dit wat Sam Adeyemi gesê het op te som nie, maar eerder om daarop te reflekteer. -Henri Weideman]

VOORGESTELDE BELEID OOR BUITELANDSE SENDINGPROJEKTE (“Foreign Missions Policy”)
Past. M.G. Mahlobo – President van die AGS van SA – [email protected]

Tydens die Nasionale Leierskapsforum (NLF) vergadering in Maart 2019, is ‘n konsepbeleid oor Buitelandse Sendingprojekte aanvaar – opgestel en aangebied deur die President van die AGS van SA. Hierdie beleid sal nou aan alle kerkstrukture gesirkuleer word ingevolge klousule 12.2 van die kerk se grondwet vir finale goedkeuring deur die NLF.

Die skakel na die beleid is hier ingesluit ter verwysing:
http://afm-ags.org/category/media/

Historiese Agtergrond
Dit was vir die eerste keer sedert sy eenheid in 1996 dat die AGS ‘n beleid oor Buitelandse Sendingprojekte aanvaar het. Voor 1996 het die voormalige kerkleiers ‘n departement gehad wat vir sendings in Suid-Afrika en vir buite die land se grense voorsiening gemaak het. Hierdie departement is gesluit (hoofsaaklik as gevolg van die desentralisasie van ons kerkstrukture). Na afloop van hierdie sluiting het ‘n hele aantal buitelandse sendingprojekte wat deur plaaslike AGS-gemeentes en individuele pastore bestuur word, ontstaan. In 2006 het die NLF besef dat daar geen nasionale, koördinerende en verteenwoordigende sendingliggaam in ons kerk was nie. Na ernstige oorweging van hierdie gebrek het die NLF ‘n “Missions Advisory Committee” (MAC) ingestel wat deur die President van die kerk op daardie tydstip, Dr Isak Burger gelei is. Een van die sleutelareas waarop MAC gefokus was, was die ontwikkeling van ‘n strategiese missionale beleid.

In 2011 het MAC ‘n meer omvattende en insluitende sendingstrategie aangebied. Die hoofdoel van hierdie strategie was om die AGS te omskep in ‘n Apostoliese beweging of in ‘n Missionale beweging. MAC se visie is genoem Visie 2020 en Qalakabusha (Nuwe begin). Dit het beoog om die AGS ‘n kerk te maak wat die hele Evangelie na die hele wêreld neem en ons gemeenskappe versadig met die teenwoordigheid en beginsels van die Koninkryk van God. Dit het aanleiding gegee tot die AGS se slagspreuk: “Waar jy ookal mense vind, sal jy die AGS vind.”

Visie 2020 (Qalakabusha) het met tyd deel geword van die AGS se visie en die strategiese implementerings plan beter bekend as die “One AFM Game Plan.” Die kerk is tans in die implementeringsfase van die “One AFM Game Plan”. Buitelandse perspektief is tans ‘n ontbrekende deel in die “One AFM Game Plan”. Die fokus is hoofsaaklik intern. Dit het die ontwikkeling van ‘n beleid op Buitelandse Sendingprojekte nodig gemaak.

Hierdie beleid sluit die volgende vyf kritiese elemente in:

 1. Koördinering van die werk wat tans deur die AGS van SA se sending-agentskappe en plaaslike gemeenstes regoor die wêreld gedoen word;
 2. Vestiging van AGS-kerke in lande waar dit nie bestaan ​​nie, veral in lande waar geen Evangeliese of Pinkster kerke teenwoordig is nie;
 3. Betrokkenheid en die rol van ons plaaslike gemeentes en ons AGS lidmate in die diaspora;
 4. Versterking van kerkstrukture (beleide), en
 5. Die ontwikkeling van kerkleierskap.

Koördinering van die werk wat tans gedoen word
Alle sending of missionale aktiwiteite buite ons land moet goed gekoördineer word. Die kantoor van die Algemene Sekretaris sal verantwoordelik wees vir hierdie koördinering.

Missionale aktiwiteite waar die AGS nie bestaan nie
Die beleid moedig die oprigting van AGS-kerke, waar dit glad nie teenwoordig is nie, aan. Die wette van die betrokke lande moet nagekom word. Ons moet altyd in gedagte hou dat die omvang van die Groot Opdrag in Mattheus 28: 18-20 verder gaan as Suid-Afrika en die hele wêreldgemeenskap dek. Die Nasionale Leierskapsforum (NLF) moet lande identifiseer wat die minste bereik word in terme van die Evangelie van Jesus Christus. Een aanwyser in hierdie verband moet wees waar daar geen teenwoordigheid van Evangeliese of Pinksterkerke is nie.

Ons moet altyd in gedagte hou dat die omvang van die Groot Opdrag in Mattheus 28: 18-20 verder gaan as Suid-Afrika en die hele wêreldgemeenskap dek.”

Missionale aktiwiteite in lande waar die AGS reeds bestaan
Die beleid lewer ‘n pleidooi dat alle agentskappe en individue van die AGS van SA wat betrokke is in buitelandse sendingprojekte in lande waar die AGS-kerk bestaan, die bestaande AGS rolspelers in ag sal neem met die oog daarop om hande saam te vat. Dit sal onnodige duplisering van AGS-kerke of kompetisie tussen  AGS-kerke  in die buiteland vermy.

Die rol van ons plaaslike gemeentes en lidmate
Daar is baie AGS-lidmate in die diaspora. Sommige het hul lidmaatskap behou by hul plaaslike AGS-gemeentes hier in Suid-Afrika.  Plaaslike gemeentes moet ons lidmate bewus maak van hul missionale roeping waar hulle ookal ontplooi word. Hulle moet aangemoedig word om hierdie roeping uit te leef.

Ontwikkeling van strukture en kerkleierskap
In baie lande waar die AGS gevestig is, is kwessies van goeie bestuur ( “Good Governance”) nagelaat. Ons sending-agentskappe en plaaslike gemeentes betrokke by buitelandse projekte word gevra om die kwessie van die ontwikkeling van kerkstrukture en leierskap (bestuur) te prioritiseer.

NLF se rol
Die NLF moet sendingaktiwiteite mobiliseer en koördineer om uit te reik na lande wat nie bereik is met die Evangelie van Jesus nie.

SLOT

Ons beplan voort aan ons Nasionale Konferensie met ‘n hart vol verwagting! Ek hoop regtig om baie van ons Pastore, lidmate en leiers daar te sien. Mag ons altyd stewig gewortel wees in Christus – God lief hê, Christus met ander deel, mekaar dien en saam groei!

Seën!
Past. M. G. Mahlobo
(President van die AGS van SA)

Newsflash: Friday, 31 May

Download the PDF version here:

31 MAY ENG 2019

Dear AFM Colleague,

1.  PENTECOSTAL WEEK AND PENTECOST SUNDAY

May has been a significant month for the AFM of SA. The AFM was birthed on 25 May 1908. It turned 111 years old on 25 May 2019. The 2019 Ascension Day was yesterday, 30 May 2019. Today (31 May 2019) the Pentecostal Week begins. It will continue until the Pentecost Sunday on 9 June 2019.

Pentecostal Week is a ten-day period which begins on the day following the Ascension Day and concludes on the tenth day which is traditionally known as Pentecost Sunday. Pentecostal Week is the Christian commemoration of the ten days leading to the Outpouring of the Holy Spirit. In Acts 1:4-5 (NIV) we read: On one occasion, while he was eating with them, he gave them this command: “Do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised, which you have heard me speak about. For John baptized with (or in) water, but in a few days,  you will be baptized with (or in) the Holy Spirit.”

He said the above words after he had been with them for forty (40) days post his resurrection. My appeal to all pastors and AFM congregations is that we should make use of the Pentecostal week as a time of reflection on the significance of the outpouring of the Holy Spirit. Where possible let us have services that will focus on Baptism in the Holy Spirit (Acts 2), the Gifts of the Holy Spirit (1 Corinthians 12:4-11) and the Fruit of the Spirit (Galatians 5:22-23).

The Pentecostal Sunday is the celebration of the Outpouring of the Holy Spirit on the day of Pentecost (Acts 2:1). If you read the Old Testament, you will discover that Pentecost was one of the Jewish feast days. The Jews did not call it Pentecost (which is the Greek word for fifty). The Jews called it the Feast of Harvest or the Feast of Weeks. We read about it in five places in the first five books of the Bible. These are Exodus 23, Exodus 24, Leviticus 16, Numbers 28, and Deuteronomy 16. It was the celebration of the beginning of the early weeks of harvest.

Many Christian churches observe Pentecost Sunday not to celebrate a wheat harvest, but to remember the outpouring of the Holy Spirit in Acts 2. Let us make use of 9 June 2019 as a time of celebrating the outpouring of the Holy Spirit.

2.  INVITATION TO THE AFM NATIONAL CONFERENCE


Remember that the AFM National Conference will be in Cape Town at the Lighthouse Ministries, 275 Voortrekker Road, Parow. The theme is “Rooted in Christ”. It will start with the evening service on Sunday, 15 September and conclude with the evening service on Wednesday, 18 September 2019.

Apart from the inspirational evening services, there will also be PCD (Pastoral Continuous Development) sessions that will focus on those issues that are necessary for a pastor’s spiritual growth. It will cover “Prayer” presented by Suzette Hattingh, “Succession” by Dr. Anthony Jacobs and “Church Planting” by Danie Vermeulen. It will also include a session focused on the needs of Pastor’s wives.

You can find more information about the conference at:
http://afm-ags.org/
https://www.facebook.com/AFMOFSA/

Online registrations are also now accepted:
https://afm.easychurch.co.za/?page_id=365

We are looking forward to see you at the conference!
Blessings
M.G. Mahlobo

Newsflash: Friday, 31 May

Laai die PDF weergawe hier af:

31 MEI AFR 2019

Liewe AGS Kollega,

1. PINKSTER WEEK & PINKSTER SONDAG

Mei-maand is ‘n uiterse betekenisvolle maand vir die AGS van Suid-Afrika. Die AGS is gebore op 25 Mei 1908. Vanjaar op 25 Mei het die AGS 111 jaar gevier. Gister was Hemelvaartdag en vandag op 31 Mei 2019 is dit die begin van die Pinksterweek. Die Pinksterweek eindig weer op Pinkster Sondag, 9 Junie 2019.

Pinksterweek is ‘n tien-dag periode wat begin op die dag direk na Hemelvaartdag en eindig weer op die tiende dag wat tradisioneel bekend staan as Pinkster Sondag. Pinksterweek is die Christelike herdenking van die tien dae wat lei tot die uitstorting van die Heilige Gees. In Handelinge 1:4-5 (AFR83) lees ons: 4Terwyl Hy ‘n keer saam met hulle aan tafel was, het Hy hulle beveel: “Moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader belowe het, soos julle van My gehoor het. 5Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne ‘n paar dae met die Heilige Gees gedoop word.”

Jesus het die bogenoemde woorde gesê nadat hy vir 40 dae na sy opstanding saam met hulle was. My beroep op alle pastore en AGS gemeentes is dat ons van die Pinksterweek gebruik moet maak as ‘n tyd van besinning oor die betekenis van die uitstorting van die Heilige Gees. Waar moontlik, laat ons dienste hê wat fokus op die doop in die Heilige Gees (Handelinge 2), die Gawes van die Heilige Gees (1 Korintiërs 12: 4-11) en die Vrug van die Gees (Galasiërs 5: 22-23).

Die Pinkster Sondag is die viering van die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag (Handelinge 2: 1). As jy die Ou Testament lees, sal jy ontdek dat Pinkster een van die Joodse feesdae was. Die Jode het dit nie Pinkster genoem nie (dit is die Griekse woord vir vyftig). Die Jode het dit die “Feast of Harvest” of die “Feast of Weeks” genoem. Ons lees dit op vyf plekke in die eerste vyf boeke van die Bybel. Dit is Eksodus 23, Eksodus 24, Levitikus 16, Numeri 28, en Deuteronomium 16. Dit was die viering van die begin van die vroeë weke van die “harvest” of oes.

Baie Christelike kerke vier Pinkster Sondag, nie om ‘n koringoes te vier nie, maar om die uitstorting van die Heilige Gees in Handelinge 2 te onthou. Laat ons van Sondag, 9 Junie 2019 gebruik maak as ‘n tyd om die uitstorting van die Heilige Gees te vier.

2.  UITNODIGING NA DIE AGS NASIONALE KONFERENSIE

Onthou dat die AGS Nasionale Konferensie in Kaapstad sal plaasvind by The Lighthouse Ministries,  Voortrekkerweg 275, Parow. Die tema is “Rooted in Christ”. Dit begin met ‘n aanddiens op Sondag, 15 September en eindig weer met ‘n aanddiens op Woensdag, 18 September 2019.

Afgesien van die inspirerende aanddienste, sal daar ook PCD (Pastorale Deurlopende Ontwikkeling) sessies wees wat fokus op die kwessies wat nodig is vir die geestelike groei van ‘n pastoor. Dit sal die volgende onderwerpe insluit: “Gebed” aangebied deur Suzette Hattingh, “Opvolging” deur Dr. Anthony Jacobs en “Kerkplaning” deur Danie Vermeulen. Dit sal ook ‘n sessie insluit wat gefokus is op die behoeftes van pastoor vrouens.

Vir meer inligting besoek gerus die volgende skakels:
http://afm-ags.org/
https://www.facebook.com/AFMOFSA/

Aanlyn registrasies word ook nou aanvaar:
https://afm.easychurch.co.za/?page_id=365

Ons sien uit daarna om jou by die konferensie te ontvang.
Seën
M.G. Mahlobo

Newsflash: Friday, 17 May

Download the PDF version here:

 17 MAY ENG 2019

2019 AFM ANNUAL CONFERENCE

In my 19 February 2019 Newsflash I informed you about the 2019 AFM National Conference which will be convened in Cape Town on 15 to 18 September 2019.

The conference theme is being “Rooted in Christ”. The main text is Colossians 2:6-7. The theme is aimed at the empowerment of our members and pastors on how to deepen our relationship with Christ in such a way that we remain strong in the face of many challenges that come our way. Plant roots have four primary functions. These are (i) absorption of water and minerals, (ii) anchoring or fixing the plant body firmly to the ground, (iii) transportation of water and minerals to the stem of the pant and (iv) holding the soil together.

In Psalm 1:3, the Psalmist likens a blessed person to a fruitful tree planted by the stream of water. It is expected that Children of God should be firmly anchored in Christ, that they should continually feed from God’s word, share Christ with others and keep their faith intact.

We will also have PCD sessions that will be focused on those issues that are necessary for our spiritual growth. The PCD sessions will cover “Prayer” presented by Suzette Hattingh, “Succession” by Dr. Anthony Jacobs and “Church Planting” by Danie Vermeulen. I will also include a session focused on the needs of Pastor’s wives.

I am urging you to do everything in your power to attend this important event.

For all related information, please visit the AFM website:
http://afm-ags.org/category/events/

Blessings!
Past. MG Mahlobo

Nuusflits: Vrydag, 17 Mei

Laai die PDF weergawe hier af:

 17 MAY AFR 2019

2019 AGS JAARLIKSE KONFERENSIE

In my Nuusflits van 19 Februarie het ek jou ingelig oor die 2019 AGS Nasionale Konferensie wat sal plaasvind in Kaapstad vanaf 15 tot 18 September 2019.

Die konferensie se tema is “Rooted in Christ”. Die kernskrif is Kolossense 2:6-7. Die doel van die tema is om ons lidmate en pastore te bemagtig oor hoe om ‘n dieper verhouding met Christus te vestig in so ‘n mate dat ons sterk bly in vele moeilike omstandighede. Plantwortels het vier primêre funksies. Dit is (i) om water en minerale te absorbeer, (ii) om die plant te anker in die grond, (iii) om water en minerale te vervoer na die stam van die plant en (iv) om die grond bymekaar te hou.

In Psalm 1:3 vergelyk die Psalmis ‘n geseënde persoon met ‘n vrugbare boom wat geplant is by ‘n waterstroom. Daar word verwag dat kinders van God stewig geanker moet wees in Christus, dat hulle voortdurend moet voed op God se Woord, dat hulle Christus met ander deel en hulle geloof behou.

Ons sal ook PCD sessies hê wat sal fokus op daardie kwessies wat benodig word vir geestelike groei. Die sessies wat aangebied sal word sluit in “Prayer” deur Suzette Hattingh, “Succession” deur Dr. Anthony Jacobs and “Church Planting” deur Danie Vermeulen. Daar sal ook ‘n sessie wees wat gaan fokus op die behoeftes van pastoor vrouens.

Ek moedig jou aan om alles in jou mag te doen om hierdie belangrike geleentheid by te woon.

Vir alle verwante informasie, besoek gerus die AGS se webblad:
http://afm-ags.org/category/events/

Seënwense!
Past. MG Mahlobo

Newsflash: Friday, 3 May

Download the PDF version here:

 3 MAY ENG 2019

EMERGENCY RELIEF PLAN & PRAYER FOR ELECTIONS

Dear AFM Colleague,

Emergency Relief Plan
Recent floods in Durban and Port St John’s were disastrous. Many people lost their homes, furniture, food, clothes and other valuable goods. Many lives were lost. Roads and bridges were destroyed. I requested our Regional Leaders in the affected areas to do everything within their power to assist (refer to the AFM Facebook message issued on 25 April 2019 – https://www.facebook.com/AFMOFSA/).

I would like to thank our Regional Committees in all affected areas who reached out to the flood victims. They have demonstrated that the AFM takes its social responsibility (community involvement) and caring aspects seriously. I would like to urge our pastors to implement the AFM’s emergency plan which was approved of by the NLF in 2015. In terms of this plan each AFM family should be asked to bring non-perishable food, water and other necessities such as clothes and candles to the local congregation on a specific Sunday. These items should then be placed in a storage designed for emergencies. Each assembly should have an emergency committee appointed for the management and distribution of these materials in emergency times. Or to needy assembly/community members if no emergencies occurred in that year.

The lesson from the recent floods is that real disaster has a potential of leaving even prosperous communities vulnerable and in crisis. The church must reposition itself in society not only as a pastoral and prophetic agent but also priestly as a social agent for the benefit of the community.

Prayer for Elections on 8 May 2019
In five days time, South Africa will be voting. Unlike the previous elections, I sense a high level of uncertainty and some despondency from those eligible to cast votes. Failure of the government to deliver on promises made, lack of service delivery in many of our communities, corruption and impunity are some of the things causing people to lose hope that politicians will deliver on their manifestos promises.

Some voters have decided not to vote while others want to vent their dissatisfaction through spoiling voting ballot papers. There are other voices that are talking about alternative ways of forcing elected officials to do what any government is expected to do for its citizens, e.g. public protests. They reckon that public pressure through mass demonstrations deliver results quicker than a voting ballot paper.

As a leader of this church I would like to call on our members to seriously consider voting because one of the ways in which a citizen can influence governmental decision-making is through voting. It is within the power of the voters to hold those in public office accountable to the citizens of the country. Citizens can always demand accountability through civil actions such as demonstrations, if government fails to deliver on its mandate and promises. But there are many who say: “I don’t know who to vote for.” Indeed, this is a dilemma for many South Africans. Well I am not persuaded that there is a political party at this point in time which has a ‘silver bullet’ to all the country’s problems. Anybody who promises a quick fix to the country’s problems is preposterous.

Our guidance should be Biblical principles, equality, justice, ubuntu and social cohesion. I know that many of you have been praying for the coming elections. I am asking that we take time this coming Sunday, 5 May 2019 to pray for God’s intervention in the coming elections on 8 May 2019.

Blessings!
M.G. Mahlobo