Pastorale Brief: 3de Kwartaal 2019

Laai die PDF weergawe hier af:

AFM Newsltr 3RD Qrt 2019 AFR small

Liewe Broers en Susters,

Groete in die lieflike en kosbare Naam van ons Here en Verlosser Jesus Christus. Hierdie week val die kollig op die 2019 AGS Nasionale Konferensie. Die konferensie het op 15-18 September by die Lighthouse Ministries in Parow (Kaapstad) plaasgevind. Die konferensie tema was gebaseer op Kolossense 2:6-7 “Gewortel in CHRISTUS”. In hierdie Pastorale Brief besin ons oor enkele kernboodskappe wat tydens die konferensie gedeel is.  Ek vertrou dat dit jou sal seën en bemoedig!

GEWORTEL IN CHRISTUS: GEVESTIG IN ONS GELOOF 
Past. M.G. Mahlobo (President van die AGS van SA) – [email protected]

Die antieke stad Kolosse was in die omgewing van die antieke stad Laodisea en nie ver van Efese nie. Paul het ten tyde van die skryf van hierdie brief nog nie Kolosse besoek nie. Dit het waarskynlik begin vanweë sy bediening in Efese, wat byna oor twee jaar strek. Terwyl Paulus in huisarres en verhoorafwagtend in Rome was, het Epafras hom besoek. Epafras het Paulus ingelig oor die geestelike toestand van die Christene in Kolosse wat eens sterk in hul geloof was, maar nou kwesbaar geword het vir valse leringe (2:4, 8, 16, 18, 21-23). Hy het hierdie brief (Kolossense) geskryf om hierdie valse leringe te weerlê. Sommige van die kenmerke van die kettery (of “heresy”) in Kolosse het te make gehad met die oppergesag van Christus, genoegsaamheid van ons verlossing in Christus en aanvullende dinge tot verlossing.

Oppergesag van Christus

Daar was ‘n valse lering wat ontken dat God se volheid in Christus woon. Dit het probeer om die goddelike aspek van Jesus Christus te verlaag. Dit was ‘n mengsel van Christendom, Griekse filosofie en Zoroastrianisme. Dit het onder andere geleer dat die geskape wêreld boos is en dat alle materie korrup is. Dit het gelei tot die gevolgtrekking dat Jesus se liggaam korrup was. Paulus reageer op hierdie lering in Kolossense 1: 15-17: “Die Seun is die sigbare uitbeelding van die onsigbare God. Hy is die Eerste van die hele skepping, omdat God alles deur Hom geskep het. Ja, alles in die hemel en op die aarde – die dinge wat gesien kan word en die dinge wat nie gesien kan word nie, of dit nou konings of heersers, regeerders of magshebbers is – álle dinge is deur Hom en vir Hom geskep. Hý was daar vóór alles, en in Hom word alles saamgebind.” (NLV) en in Kolossense 2:9: “Die volheid van God is mos liggaamlik in Christus teen­woor­dig.” (NLV)

Genoegsaamheid van ons Verlossing in Christus

Volgens die Kolossiese kettery (of “heresy”) word die verlossing bewerkstellig deur geheime kennis (gnose) waardeur individue hulself, hul oorsprong en bestemming leer ken. Paulus se reaksie is in Kolossense 2:10 waar hy sê: “…En omdat julle één is met Christus deel julle in sy volheid – Hy wat die hoof is van elke heerskappy en gesag.” (NLV)

Aanvullings tot ons Redding

Die valse leraars wou die verlossing deur Jesus vervang met verskillende asketiese onthoudinge, Joodse rituele, aanbidding van engele, drome en visioene (sien Kolossense 2: 8-12 & 16-18). Die boodskap van Paulus aan hulle en aan ons is: “Terwyl julle Christus Jesus, die Here, ontvang het, wandel in Hom, gewortel en opgebou in Hom en gevestig in die geloof soos julle geleer is, in oorvloed met danksegging.”

“Dit is wanneer ons geestelik volwasse word dat ons in staat sal wees om vals leringe en moeilike tye teë te staan…”

Die metafoor van wortels en die bou van strukture as verwysings na die Kolossiese heiliges, moet ons herinner aan die belangrikheid daarvan om in Christus geanker te wees. Die ontvangs van Christus en die doop moet gevolg word deur te groei tot die volle beeld van ons Here en Verlosser Jesus Christus. Dit is wanneer ons geestelik volwasse word dat ons in staat sal wees om vals leringe en moeilike tye teë te staan ​​- op dieselfde manier staan ons tans voor verskillende uitdagings. Sommige hiervan is materialisme, sekulêre humanisme en formalisme.

Materialisme

Materiële dinge, soos geld, is belangrik as ‘n instrument om ‘n doel te bereik. Daar is ‘n neiging onder ons om materiële besittings en liggaamlike gemak belangriker te ag as ons geestelike waardes. Ek is nie daarteen om materiële dinge te koop met die oog op nut nie. My probleem is as dit gebed, nederigheid, om ander mense te dien en God te vereer (met die besittings wat God jou gegee het) vervang. Die lewe is belangriker as materiële rykdom. Die Here Jesus waarsku ons in Lukas 12:15 en sê: “Pas op! Moenie gierig wees nie. Ware lewe word nie gemeet aan hoeveel ons besit nie.” (NLV) Ons lewe moet Christus weerspieël. Ons moet altyd in gedagte hou dat ware bevryding kom uit geregtigheid en nie uit die rykdom wat ons het nie (Spreuke 11:4).

“Ons lewe moet Christus weerspieël.”

Sekulêre Humanisme

Hierdie frase word sedert die dertigerjare deur Anglikaanse priesters gebruik. Dit is ‘n progressiewe lewensfilosofie wat ons vermoë en verantwoordelikheid aanmoedig om etiese lewens van persoonlike vervulling te lei – wat streef na die groter welvaart van die mensdom, sonder God of ander bonatuurlike oortuigings. Met ander woorde, dit is ‘n omvattende nie-godsdienstige, lewenshouding. Tot op datum weet ek van vier manifeste wat in hierdie verband geproduseer is. Hulle is Humanist Manifesto i (1933), Manifesto ii (1973), Manifesto iii (2003) en Manifesto iv (2017). In hul Manifesto ii het hul gesê dat: “… geloof in ‘n gebedsverhorende God wat aanneem dat God leef en omgee vir persone, gebede hoor, verstaan ​​en in staat is om iets daaraan te doen, ‘n onbewese en verouderde geloof is. Die standpunt van die sekulêre humanisme rakende godsdiens kan opgesom word as volg: “Geen God sal ons red nie; ons moet onsself red.”

Formalisme

Ons is ‘n kerk met ‘n missie om die Groot Opdrag uit te voer (Matteus 20: 18-20). Ons moet altyd ons ‘wortels’ onthou. Ons is ‘n Bybel-gebaseerde kerk, ons bediening is Christus-gesentreerd en Heilige Gees gedrewe. Ons lidmate moet Jesus as Verlosser en Here ontvang. Hulle moet in water en in die krag van die Heilige Gees gedoop word. Hulle moet die Bybelse waardes van integriteit, aanspreeklikheid, konstruktiewe verhoudings en uitnemendheid handhaaf. Bo alles moet ons altyd onthou dat ons sendelinge is wat die Goeie Nuus van Jesus Christus dra. Ons moet waak teen formalisme.

“Ons is ‘n Bybel-gebaseerde kerk, ons bediening is Christus-gesentreerd en Heilige Gees gedrewe.”

Formalisme is wanneer die werking van die Heilige Gees vervang word met menslike programme wat niks met die uitbreiding van die Koninkryk van God te doen het nie. Ons is formeel wanneer ons die bou van swembaddens in die kerke begin beklemtoon ten koste van die doopfonte. Paul het ‘n waarskuwing gegee in 2 Timoteus 3: 1-5 toe hy sê: “Jy moet ook dít weet, Timoteus, dat daar gedurende die laaste dae moeilike tye sal kom. Want mense sal net hulleself en hulle geld liefhê. Hulle sal grootpraterig en arrogant wees, met God spot, ongehoorsaam aan hulle ouers en ondankbaar wees. Hulle sal niks as heilig beskou nie. Hulle sal liefdeloos en onvergewensgesind wees; hulle sal ander mense belaster en geen selfbeheersing hê nie; hulle sal wreed wees en geen belangstelling hê in wat goed is nie. Hulle sal hulle vriende verraai, roekeloos wees, hooghartig, en hulle sal plesier liewer hê as vir God. Hulle sal optree asof hulle godsdienstig is, maar dit ontken wat aan die Christelike godsdiens sy krag gee. Jy moet wegbly van sulke mense af. ”(NLV)

“…gevestig in ons geloof…”

Dit is my gebed dat ons nie net Christus sal ontvang nie, maar dat ons saam met Hom sal wandel, gewortel en opgebou in Hom, gevestig in ons geloof en oorvloedig met danksegging. Ons moet ons wortels verdiep deur gebed en leiding van diegene wat gewortelde Christelike lewens lei. Ons moet opgebou word in Christus deur die Woord (Bybel) en verhoudinge met ons broers en susters.

GEWORTEL IN CHRISTUS: DIENSBAAR AAN ANDER
Dr. H.J. Weideman – (Algemene Sekretaris) – [email protected]

Ek het 2 jaar gelede ‘n appelkoosboom in my tuin geplant en was verheug om Augustus vanjaar bloeisels daarop te sien. Begin September het ek verskillende klein appelkose sien vorm – nou is ek seker dat dit inderdaad ‘n appelkoosboom is! Ek het die vrugte herken. Het jy al ooit tussen vrugtebome gewandel en was jy onseker of dit ‘n perske- of ‘n appelkoosboom, ‘n appel- of ‘n peerboom, ‘n lemoen- of ‘n suurlemoenboom was? Matteus 7:20 vertel dat ons ‘n boom aan sy vrugte sal herken. Het jy geweet dat die vrug van ‘n boom jou baie vertel van die wortels van die boom? Veral as dit ‘n vrugteboom is.

Die areas in Suid-Afrika wat vrugte produseer, het groot boorde vol vrugtebome wat op ‘n bepaalde wortelstok (of onderstok) geënt is. Om ‘n boom in te ent, behels dat ‘n jong loot of takkie van ‘n bepaalde kultivar of tipe vrug, fisies op die wortelstok van ‘n ander, maar soortgelyke spesie ingeplant word, sodat die twee dele saam kan groei tot een plant. Die proses van samevoeging van die twee verskillende variteite, moet verseker dat daar maksimum kontak tussen die laag net onder die bas (die kambium) van die twee dele – die wortelstok en die klein takkie, genoem die “bo-stok” is, sodat hulle suksesvol kan saamgroei.

Die wortelstok, of onderstok maak ‘n groot verskil in die lewe van ‘n vrugteboom: Dit bepaal die kwaliteit en krag van die nuut gevormde boom se wortelstelsel. Die onderstok word spesifiek gekies omdat dit sterk wortels het. Wortels wat die boom instaatstel om voedingstowwe op ‘n meer effektiewe manier te absorbeer.  Dit stel die boom instaat om droogtes beter te kan hanteer, asook om weerstand te kan bied teen wortelverotting en verskeie peste soos grondvirusse, snywurms en bakteriële infeksies. Dit maak ook ‘n groot bydrae om die boom te anker, sodat dit kan vas bly staan in tye van storms. Die wortelstok wat ‘n wortelstelsel aan die boom voorsien, het ook ‘n groot invloed op die hoeveelheid bloeisels wat die boom voortbring. Dit bepaal die kwaliteit en kwantiteit, sowel as die grootte, vorm en selfs die smaak van die vrugte wat die boom produseer.  Wetenskaplike studies wys dat die wortels van die meeste bome ‘n area beslaan wat twee tot vier keer so groot is as die deursnee van die boom se kroon. Dit beteken dat vir die meeste bome, as die wortelverspreiding klein is, die boom selfs nog kleiner sal wees. (Daar is natuurlik uitsonderings).

Om gewortel te wees in Jesus Christus, beteken dat ons anders sal groei. Ons sal geanker wees teen die storms en peste van die lewe. Ons sal vrugte dra van ‘n bepaalde vorm, grootte en smaak as ons vas en diep in Jesus gewortel is. As ons wortels in Jesus Christus egter klein en vlak is, sal die bome wat ons lewens verteenwoordig waarskynlik ook swak en klein wees. In Johannes 15 praat Jesus oor die belangrikheid daarvan dat die takke van ‘n boom gesnoei word, sodat dit beter vrug kan dra. Hy beklemtoon egter ook die belangrikheid van die wortels van ‘n boom, en sê dat ‘n tak geen vrugte kan produseer as dit nie verbonde is aan die hoofstam nie. Die hoofstam is op sy beurt verbind aan die wortelstelsel, wat die voeding en water voorsien wat benodig word om vrugte te produseer.

Psalm 1, sowel as Jeremia, Jesus en Paulus vergelyk ons met bome: Jeremia 17:7-8 (NLV) sê: “Gelukkig is die mense wat op die Here vertrou en hulle verwagting in Hom stel. Hulle is soos bome wat langs ‘n rivier staan. Hulle wortels reik diep tot by die water. Hitte bedreig hulle nie en hulle blare bly groen.  Lang maande van droogte pla hulle ook nie. Hulle hou nie op om vrugte te dra nie.”

“Ons word dieper gewortel in Christus deur ons toenemende liefde vir God die Vader. Deur Hom lief te hê soos wat Jesus Sy Vader liefhet.”

Jesus sê in Johannes 15:4b (NLV): “’n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra as dit nie aan die druiwestok verbind bly nie, en so julle ook nie as julle nie aan My verbonde bly nie.” Hy is die wynstok, die hoofstam. Hy moet ons wortelstok wees. Ons moet al meer en meer in Hom gewortel raak. Ons word dieper gewortel in Christus deur ons toenemende liefde vir God die Vader. Deur Hom lief te hê soos wat Jesus Sy Vader liefhet. Hoe meer ons groei in liefde vir die Vader, hoe dieper sal ons gewortel wees in Jesus, want Hy en Sy Vader is Een. Ons word dieper gewortel in Christus as ons Hom deel met almal om ons. Dit is soos die wortelstelsel van ‘n boom wat op ‘n missie is om wyer en dieper te versprei. En, soos wat ons hierbo gelees het: Hoe verder en groter die wortelstelsel van ‘n boom versprei, hoe groter word die deursnee van daardie boom se kroon. Hoe meer ons gewortel is in Jesus, hoe meer vrug sal ons dra. Die vrug van die Heilige Gees, wat ook die vrug is van die karakter en aard van Jesus.

Ons leer meer oor een van hierdie vrugte in Johannes 13 waar Jesus Sy dissipels se voete was. In verse 12-17(NLV) lees ons die volgende: “Nadat Jesus hulle voete klaar gewas het, het Hy sy bo-klere aangetrek en weer aangelê by die ete. Hy sê toe vir hulle: Verstaan julle wat Ek vir julle gedoen het? Julle noem my Leermeester en Here, en tereg so, want Ek is dit. As Ek dan, wat julle Here en Leermeester is, julle voete gewas het, moet julle ook mekaar se voete was. Ek het vir julle ‘n voorbeeld gestel, en soos Ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. Hoe waar is dit tog nie: ‘n Slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie en ‘n gestuurde ook nie belangriker as die een wat hom gestuur het nie. As julle hierdie dinge insien en julle eie maak, sal julle geseënd wees as julle dit ook doen.“

“Hy leer sy volgelinge die beginsel om ander te dien.” 

Die beginsel wat Jesus sy dissipels en ons as sy volgelinge leer, is nie soseer om voete te was nie. Hy sê nie jy moet elke Sondag, selfs in die 21ste eeu, die skoene van jou medegelowiges in die kerk uittrek en hul voete was nie. Hy leer sy volgelinge die beginsel om ander te dien. Om in Christus gewortel te wees is om ander te dien net soos Hy gedien het: Hy, ons Heer en Leermeester, het Sy kleed afgehaal, ‘n handdoek om Sy middel toegedraai, water in ‘n wasbak gegooi en gedoen wat gewoonlik destyds deur ‘n dienskneg gedoen is: Hy het die voete van sy dissipels gewas. Hy stel ‘n voorbeeld van ‘n leier wat nie op ‘n groot leuenstoel met ‘n hoë rugleuning sit nie, maar wat neerkniel en Sy volgelinge dien.

Ons is boodskappers van die Goeie nuus van God se genade en vergifnis. Ons is nie belangriker as die Een wat die boodskap stuur nie. Ons is nie groter as ons Meester nie. Ons mag nooit vergeet dat ons op ‘n missie gestuur is om ‘n spesifieke taak te verrig nie – om Jesus aan alle nasies bekend te maak. Ons is boodskappers. Ons is sendelinge. God is die een wat ons stuur. Aan Hom alleen behoort die glorie en die eer! Ons moet nooit dink dat ons allerbelangrik is en bedien moet word nie – dat mense stoele vir ons moet uittrek en deure vir ons moet oopmaak nie. Ons moet eerder sê soos Johannes in Johannes 3:30 (NLV): “Hy (Jesus) moet in belangrikheid toeneem en ek moet afneem.”

Al dink ons ​​aan onsself as groot en sterk leiers, word ons aan die woorde van Jesus in Matteus 20: 25-28 (NLV) herinner: “Jesus roep hulle toe bymekaar en sê: “Julle weet in hierdie wêreld tiranniseer die maghebbers die nasies, en die magtiges domineer hulle. Maar onder julle moet dit heeltemal anders wees. Wie onder julle ’n leier wil wees, behoort julle dienskneg te wees. En wie die eerste onder julle wil wees, moet julle slaaf wees. Net so het Ek, die Seun van die Mens, nie gekom om gedien te word nie, maar om diens te lewer en boonop my lewe te gee as ’n losprys vir baie mense. “

“Die voorbeeld van Jesus dwing ons as Sy volgelinge om ander te dien…”

Die voorbeeld van Jesus dwing ons as Sy volgelinge om ander te dien: Om die mense te groet wat niemand raaksien nie, om daarna te streef om die standpunt en belewenis van mense wat in ander kulture en omstandighede as jyself leef, te verstaan en te erken. Hoe doen ons dit? Deur om te gee, deur uit te reik, deur ander mense raak te sien en hulle menswaardigheid te erken, deur te glimlag, te groet, en aan te raak, deur respek te betoon, deur met ander te gesels, deur jou eie storie te vertel en te luister na die lewensstorie van die mense om jou. Deur die lewe saam te leef. Vir soveel as wat julle hierdie dinge aan die geringste van mense, selfs aan kinders doen, het julle dit aan My gedoen, het Jesus gesê.

GEWORTEL IN CHRISTUS: DIE SORG & BESKERMING VAN ONS GEMEENSKAPPE
Past. Barend Petersen (Algemene Sekretaris &Voorsitter van die Uitvoerende Welsyn Raad van die AGS van SA) [email protected]

Om ander lief te hê en te dien is nie net ‘n roeping nie, dit is ‘n opdrag van God en is bedoel vir almal. Die hart van God word weerspieël in die Woorde van Jesus Christus in Matteus 25: 34-36: Dan sal die Koning vir dié aan sy regterkant sê: ‘Kom, julle wat deur my Vader geseën is! Die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei. Neem dit as erfenis in besit, want Ek was honger, en julle het My iets gegee om te eet; Ek was dors, en julle het My iets gegee om te drink; Ek was ‘n vreemdeling, en julle het My gehuisves;  Ek was sonder klere, en julle het vir My klere gegee; siek, en julle het My verpleeg; in die tronk, en julle het My besoek.”

“Om ander lief te hê en te dien is nie net ‘n roeping nie, dit is ‘n opdrag van God en is bedoel vir almal.”

Van die belangrikste sosio-ekonomiese uitdagings in Suid-Afrika is armoede, hoë werkloosheid en lae inkomste, misdaad, gesins verbrokkeling en swak onderwysstandaarde. Dit is ons missionale konteks waarin ons ons omgee-gees moet demonstreer en ons moet verbind tot aksies wat ‘n verskil in die lewens van mense sal maak. Die Uitvoerende Welsynsraad van die AGS van SA, is die bediening waardeur die AGS reeds het en sal voortgaan om ‘n verskil te maak in die lewens van kwesbare mense, veral kinders, vroue en ouer persone. Deur die KERK kan ‘n omgee-gemeenskap verandering bring in die lewens van baie mense wat swaarkry. Sodanige gemeenskapsbetrokkenheid of ontwikkelingsaksies kan die seer “genees”, die behoefte bevredig en vir baie mense ‘n volhoubare bestaan meebring. 

Gemeenskapsbetrokkenheid is een van die drywers van die “One AFM Game Plan”. Elke AGS Gemeente kan en moet betrokke raak by ontwikkelingsaksies wat verandering vir hul gemeenskappe sal bring; en sodoende die oorspronklike missionêre roeping van ons kerk vervul. Die AGS Welsynsdepartement het die praktiese programme om gemeentes te ondersteun met begrip, beplanning en implementering van maatskaplike ontwikkelingsaksies en -projekte. Ons help pastore en gemeentes om die belangrikste sosiale probleme in hul gemeenskappe te identifiseer en rus hulle toe om deel te wees van die oplossing.

“Gemeenskapsbetrokkenheid is een van die drywers van die “One AFM Game Plan”.”

uManelisi is die program wat gemeentes bemagtig om op hierdie uitdagings te reageer. Ons werk met en deur gemeentes om die volgende dienste te lewer:

Gemeenskapsgebaseerde dienste – ondersteuning van kwesbare kinders, gesinne, vroue, ouer persone en persone met gestremdhede.
Sosio-gesondheidsdienste – bewusmaking deur onderwys en opleiding, ondersteuning van persone wat aan chroniese siektes soos VIGS en TB ly, sowel as diegene wat aan dwelms en ander middels verslaaf is.
Sosio-opvoedkundige dienste – ondersteun gemeentes wat programme vir “Early Childhood Development” aanbied, geletterdheidsprogramme, skole asook bewusmaking in openbare skole.
Sosio-ekonomiese projekte – met die oog op die ondersteuning van die regering se prioriteite rakende armoede, werkloosheid en ongelykheid deur projekte wat fokus op voedselsekerheid, maatskaplike verligting, werkskepping, vaardigheidsontwikkeling, vrouebemagtiging en jeugontwikkeling.

Die kerk is ideaal geplaas om verandering in die lewens van mense regoor Suid-Afrika teweeg te bring. Elke AGS Gemeente kan en moet betrokke raak by ontwikkelingsaksies wat verandering bring vir die mense in hulle gemeenskap. Kontak ons ​​waarnemende uitvoerende hoof, Ashley Theron, vir duidelike leiding oor hoe om gemeenskapsbetrokkenheid prakties te implementeer as drywer van die “One AFM Game Plan”.
Landlyn: Lizelle de Bruyn of Rebeca Kola – 012 753 7940/1
E-pos: [email protected]

SLOT

“Terwyl julle Christus Jesus, die Here, ontvang het, wandel in Hom, gewortel en opgebou in Hom en gevestig in die geloof soos julle geleer is, in oorvloed met danksegging.”
KOLOSSENSE 2:6-7

Newsflash: Friday, 13 September

Download the PDF version here:

SPECIAL 13 SEPTEMBER ENG 2019

AFM National Conference 2019
Invitation to Intercession Prayer
 
Thank you for registering for the AFM National Conference!
 
If you feel called to pray for the AFM National Conference and to intercede for the Body of Christ we invite you to join us for a special intercession prayer:
 
Date:
Sunday, 15 September
Venue:
Lighthouse Christian Ministries, 275 Voortrekker Road, Parow (Cape Town)
Time:
16h00
 
We will be PRAYING for:
 
Pastors that are tired and exhausted
Broken households
Our Country
Our Parliament
For the Conference Speakers – asking God to use them like never before!
For Healing & Miracles
 
We are looking forward to a great expectation in our spirits!
Thank you for joining us.

Special Newsflash: Wednesday, 11 September

Download the PDF version here:

SPECIAL 11 SEPTEMBER ENG 2019

SPECIAL NEWSFLASH!

AFM Colleague,

1. A SPECIAL INVITATION TO A MINI WELFARE CONFERENCE

Thank you for registering for the AFM National Conference!

The Executive Welfare Department of the AFM of SA would like to invite you to a Mini Welfare Conference that will be held during the upcoming AFM National Conference:

Date: Wednesday, 18 September 2019
Time: 09h00 – 15h00
Venue: Lighthouse Christian Centre (275 Voortrekker Road, Parow, Cape Town)
https://www.lighthouse.org.za/

We are especially inviting the Management Committees of:

 • The AFM Old Age Homes and Retirement Villages– Western Cape
 • EWC of the AFM CYCC’s/ Foster Homes – Western Cape

As well as Affiliates across all provinces that has already registered for the AFM National Conference.

We are also inviting our Pastors, Leaders and Members with existing welfare projects or programmes to join us and learn more about the practical implementation of Community Involvement.

The Mini AFM Welfare Conference will aim to:

 • Provide an update on the activities of the AFM Welfare Department,
 • Share information and provide training on:
 1. The Role of the Church in the Community (Community Involvement as a driver of the One AFM Game Plan),
 2. Financial Management, and
 3. Income Development and Marketing.

Kindly join us and use the link below to download the Registration Form:
http://afm-ags.org/category/media/

Blessings!
Past. B. Petersen
(NOB Member & Chairperson of the Executive Welfare Council of the AFM of SA)

**Kindly Note: This Newsflash is only sent in English as it pertains to the AFM National Conference.

Newsflash: Friday, 6 September

Download the PDF Version here:

6 SEPTEMBER ENG 2019

Dear AFM Colleagues,

1. REFLECTIONS ON THE 25TH PENTECOSTAL WORLD FELLOWSHIP CONFERENCE (PWF)

Pastors, Bishops and Members from various Pentecostal churches and movements convened at the Telus Convention Centre in Calgary (Canada) under the theme “Spirit Now.” The Conference was held on 27-30 August 2019. Among the special Guests to the Conference was the General Secretary of the World Council of Churches, Rev. Dr Olav Fykse Tveit and the Secretary of the Global Christian Forum, Rev. Dr Casely Essamuah.

There was a sense of expectation for spiritual renewal from those who attended.

The PWF’s Advisory Committee elected Dr Billy Wilson (President of Oral University – Oklahoma) as the new Chairperson to succeed Rev. Dr Prince Guneratnum. Rev. Dr David Wells (The General Superintendent of the Pentecostal Assemblies of Canada) was re-elected as Vice-Chairman and Dr Doug Beacham (Presiding Bishop of the International Pentecostal Holiness Church – Oklahoma) was elected as Secretary of the Fellowship. The AFM of SA’s President (MG Mahlobo) was elected a member of the PWF. Rev. Dr Prince Guneratnum was granted PWF Committee’s honorary membership status. In this respect he joins Dr Yonngi Cho (Korea) and Dr Jack Hayford (USA) who are serving as Honorary Committee Members.

The Conference concluded with Global prayers where specific continents were prayed for. One of the main objectives of PWF is to unite and mobilize Global Spirit-filled family for the completion of the Great Commission of Jesus Christ. The recurring sub-themes were spiritual renewal, missions and unity. There were eleven Affinity (Break-away) Groups which dealt with a variety of issues. Delegates were exposed to numerous resources through the exhibition stalls in the foyer of the Conference venue.

I would like to express my thanks and appreciation to all AFM leaders, Pastors and Members who attended the Conference.

2. LESS THAN TWO WEEKS TO THE AFM NATIONAL CONFERENCE

May we be grounded in Christ. May we be able to demonstrate fortitude and resilience in times of challenges. “…rooted and built up in Him…” as in Colossians 2: 6-7. Join us in Cape Town for the AFM National Conference as we reflect on the importance of being ROOTED IN CHRIST. Members and Pastors are invited to attend!

For Conference information visit:
http://afm-ags.org/category/events/

For Online Registrations visit:
https://afm.easychurch.co.za/?page_id=365

Download marketing resources in Afrikaans, English and Xhosa from the link below:
http://afm-ags.org/category/media/

Blessings
Past. MG Mahlobo

Nuusflits: Vrydag, 6 September

Laai die PDF weergawe hier af:

6 SEPTEMBER AFR 2019

Geagte AGS Kollegas,

1. TERUGVOER VANAF DIE 25STE PINKSTER WêRELD KONFERENSIE (PWK)

Pastore, Biskoppe en Lidmate van verskillende Pinksterkerke en -bewegings het in die Telus-konferensiesentrum in Calgary (Kanada) vergader onder die tema ‘Spirit Now’. Die konferensie was gehou op 27-30 Augustus 2019. Spesiale gaste by die konferensie was onder andere die Algemene Sekretaris van die Wêreldraad van Kerke, eerw. Dr. Olav Fykse Tveit en die Sekretaris van die “Global Christian Forum”, eerw. Dr. Casely Essamuah.

Daar was ‘n verwagting vir geestelike vernuwing onder diegene wat dit bygewoon het.

Die advieskomitee van die PWK het Dr. Billy Wilson (President van die “Oral University” – Oklahoma) as die nuwe Voorsitter aangewys om die eerw. Dr. Prince Guneratnum op te volg. Die eerw. David Wells (die Algemene Administrateur van die “Pentecostal Assemblies of Canada”) is herverkies tot Ondervoorsitter en Dr. Doug Beacham (Presiderende Biskop van die “International Pentecostal Holiness Church – Oklahoma”) is verkies tot Sekretaris van die genootskap.

Die AGS van Suid-Afrika se President (Past. M.G. Mahlobo) is verkies tot ‘n lid. Verder het Ds. Prins Guneratnum die status van ere-lidmaatskap ontvang vanaf die PWK–komitee. Hy sluit aan by Dr. Yonngi Cho (Korea) en Dr. Jack Hayford (VSA) wat as erekomiteelede dien.

Die konferensie is afgesluit met internasionale gebede waar daar vir spesifieke kontinente gebid is. Een van die hoofdoelstellings van die PWK is om die wêrledwye-geesvervulde familie te verenig en te mobiliseer vir die voltooiing van die Groot Opdrag van Jesus Christus. Die herhalende subtemas was geestelike vernuwing, sending en eenheid. Daar was elf wegbreek groepe wat verskillende kwessies bespreek het. Afgevaardigdes is aan talle bronne blootgestel deur die uitstallings in die voorportaal van die konferensielokaal.

Ek wil my dank en waardering uitspreek teenoor elke AGS-leier, pastoor en lidmaat wat die konferensie bygewoon het.

2. MINDER AS TWEE WEKE TOT DIE AGS NASIONALE KONFERENSIE

Mag ons gewortel en geanker wees in Christus. Mag ons in tye van uitdagings sterkte en veerkragtigheid toon. “… gewortel en opgebou in Hom …” soos in Kolossense 2: 6-7. Hiermee nooi ons jou uit om aan te sluit by vanjaar se AGS Nasionale Konferensie in Kaapstad, terwyl ons nadink oor die belangrikheid daarvan om in CHRISTUS gewortel te word. Lidmate en Pastore word uitgenooi om dit by te woon!

Vir Konferensie inligting besoek gerus:
http://afm-ags.org/category/events/

Om aanlyn te Registreer volg die skakel:
https://afm.easychurch.co.za/?page_id=365

Laai bemarkings hulpbronne af in Afrikaans, Engels en Xhosa by die skakel hieronder:
http://afm-ags.org/category/media/

Seën
M.G. Mahlobo

Newsflash: Friday, 23 August

Download the PDF version here:

23 AUGUST ENG 2019

AFM Colleague,

THE AFM INTERNATIONAL CONFERENCE: A REPORT FROM KENYA

The 2019 Triennial International Conference of the AFM is currently taking place in Nairobi, Kenya from the 19th to the 24th of August. Delegates from 32 countries in the world where the AFM is represented, are in attendance. The conference is held at the Kenyatta University, Amphitheatre with the theme of: Missional Church Discipling the Nations.

In a missional church, all members are called to be “missionaries”. The missional church is a community of God’s people that defines itself and organizes its life around its real purpose – that of being an agent of God’s mission to the world. I had the opportunity to present a workshop on Missional Church and would like to encourage you to download the presentation here:
http://afm-ags.org/category/media/

Our General Secretary, Dr Henri Weideman also delivered a sermon on the difference between the old and the new paradigm of missions. He emphasised that being a missional church implies that every member is sent and should live the life of a missionary.

We thank you for keeping the AFM International in your prayers.

Blessings!
Past. M.G. Mahlobo

Nuusflits: Vrydag, 23 Augustus

Laai die PDF weergawe hier af:

23 AUGUST AFR 2019

AGS Kollega,

DIE AGS INTERNASIONALE KONFERENSIE: ‘N VERSLAG VANAF KENYA

Die 2019 driejaarlikse AGS Internasionale Konferensie vind huidiglik plaas in Nairobi, Kenya vanaf 19-24 Augustus. Afgevaardiges van 32 lande waar die AGS teenwoordig is, woon hierdie konferensie by. Die konferensie word gehou by die Kenyatta Universiteit se Amfiteater met die tema: “Missional Church Discipling the Nations”.

In ‘n missionale kerk word alle lidmate geroep om sendelinge (of apostoliese agente) te wees. Die missionale kerk is ‘n gemeenskap van God se mense wat hulself definieer en organiseer rondom die oorspronklike doel – om ‘n agent te wees van God se missie in die wêreld. Ek het die geleentheid gehad om ‘n werkswinkel oor missionale kerk aan te bied en wil jou aanmoedig om die aanbieding hier af te laai:
http://afm-ags.org/category/media/.

Ons Algemene Sekretaris, Dr Henri Weideman het ook ‘n preek gelewer oor die verskil tussen die ou en die nuwe paradigmas. Hy benadruk dat om ‘n missionale kerk te wees impliseer dat elke lidmaat gestuur is en die lewe van ‘n aktiewe sendeling (of apostoliese agent) moet leef.

Dankie dat jy die AGS Internationaal in jou gebede hou.


Seën!
Past. M.G. Mahlobo

Newsflash: Thursday, 8 August

Download the PDF version here:

8 AUGUST ENG 2019

AFM Colleagues,

1.  PROPOSED SINGLE MARRIAGE STATUTE: COMMENTS & INPUT REQUIRED

As part of the Civil Society the AFM of SA has been invited by the South African Law Reform Commission (SALRC) to comment and give inputs on the proposal to integrate various Marriage Laws into a single statute. Initially we were given a deadline of 31 July 2019 to submit our comments and input. The deadline has been extended to 31 August 2019. The SALRC has drawn questions regarding this matter.

The questionnaire is available from “Issue Paper 35” at the following link:
http://www.justice.gov.za/salrc/qnr.htm

Some of the challenges are:

 • How will a single statute define marriage?
 • If all types of marriages are lumped together under one, what will be the impact of such reform to our Marriage Officers? (Bearing in mind that they are solemnizing marriages in terms of the 1961 Marriage Act).
 • Will Marriage Officers be compelled to solemnize same sex marriages?
I am requesting that you familiarize yourself with this matter and share your feedback with me before the 20th of August 2019. My e-mail address is [email protected]

2.  SPECIAL REQUEST: AFM NATIONAL CONFERENCE 2019

We are looking forward to welcoming the AFM Family at our annual National Conference that is taking place in September. We would like to see that all our members and assemblies know about the conference. We believe that this year’s theme “Rooted in Christ” is a vital message for the missional church going forward.

For this purpose we have developed special resources that our pastors can use during services. It includes the following:

 • A 3:00 min Promotional Video Clip.
 • A Facebook Cover Photo.
 • Two Power Point Slides.
 • A Poster.

We are also excited to present Afrikaans and Xhosa versions of all the above mentioned resources. Together with English, these 3 languages are predominant in the geographical area where the AFM National Conference will be hosted – Cape Town.

I want to encourage you to download and make use of the resources:
http://afm-ags.org/category/media/

Also remember that online registrations are accepted:
https://afm.easychurch.co.za/?page_id=365

Blessings!
Past. M.G. Mahlobo

Nuusflits: Donderdag, 8 Augustus

Laai die PDF weergawe hier af:

8 AUGUST AFR 2019

AGS Kollegas,

1.  VOORGESTELDE ENKEL HUWELIKSTATUUT: VERSOEK  VIR OPMERKINGS EN INSETTE

As deel van die burgerlike samelewing is die AGS van Suid-Afrika deur die South African Law Reform Commission (SALRC) uitgenooi om kommentaar en insette te lewer oor die voorstel om verskillende huwelikswette in ‘n enkele statuut te integreer. Aanvanklik was ons ‘n sperdatum van 31 Julie 2019 toegestaan om ons kommentaar en insette te lewer. Die sperdatum is verleng tot 31 Augustus 2019. Die SALRC het vrae rakende hierdie aangeleentheid gestel.

The vraelys is beskikbaar in “Issue Paper 35” by die volgende skakel:
http://www.justice.gov.za/salrc/qnr.htm

Van die uitdagings sluit die volgende in:

 • Hoe sal ‘n enkele statuut die huwelik definieer?
 • As alle soorte huwelike saamgevoeg word, wat sal die impak van hierdie samevoeging op ons huweliksbeamptes wees? (As jy in gedagte hou dat huwelike bevestig word in terme van die Huwelikswet van 1961.)
 • Sal huweliksbeamptes gedwing word om huwelike van dieselfde geslag te bevestig?
Graag versoek ek dat jy vertroud raak met hierdie aangeleentheid en jou terugvoering met my te deel voor die 20ste Augustus 2019. My e-pos adres is [email protected]

2.  SPESIALE VERSOEK: AGS NASIONALE KONFERENSIE

Ons sien daarna uit om die AGS-familie te verwelkom by ons jaarlikse Nasionale Konferensie wat in September gaan plaasvind. Ons wil graag sien dat al ons lidmate en gemeentes bewus is van die konferensie. Ons glo dat vanjaar se tema “Gewortel in Christus” ‘n belangrike boodskap is vir die missionêre-gedrewe kerk.

Vir hierdie doel het ons spesiale hulpbronne ontwikkel wat ons pastore tydens dienste kan gebruik. Dit sluit die volgende elemente in:
•                ‘n 2:00 min promosie-videogreep.
•                ‘n Facebook-omslagfoto.
•                Twee “Power Point Slides” wat ook tydens dienste gebruik kan word.
•                En ‘n Plakkaat.

Die hulpbronne is ook in Afrikaans en Xhosa beskikbaar. Saam met Engels, verteenwoordig hierdie drie tale die geografiese gebied waar die konferensie vanjaar aangebied gaan word – Kaapstad.

Ek wil jou aanmoedig om van die hulpbronne af te laai:
http://afm-ags.org/category/media/

Onthou ook dat aanlynregistrasies aanvaar word:
https://afm.easychurch.co.za/?page_id=365

Seën!
Past. M.G. Mahlobo

Newsflash: Friday, 12 July

Download the PDF version here:

12 JULY ENG 2019

AFM Colleagues,

1.  SPECIAL REQUEST: AFM NATIONAL CONFERENCE 2019

We are looking forward to welcoming the AFM Family at our annual National Conference that is taking place in September. We would like to see that all our members and assemblies know about the conference. We believe that this year’s theme “Rooted in Christ” is a vital message for the missional church going forward.

For this purpose we have developed special marketing material that our pastors can use during services. It includes the following:

 • A 3:00 min Promotional Video Clip.
 • A Facebook Cover Photo.
 • Two Power Point Slides.
 • A Poster.
We are also excited to release Afrikaans and Xhosa versions of all the above mentioned marketing material. These versions will be made available exactly one week from now, on Friday, the 19th of July.

I want to encourage you to download and make use of the English resources:
http://afm-ags.org/category/media/

Also remember that online registrations are accepted:
https://afm.easychurch.co.za/?page_id=365

2.  CONFERENCE FEEDBACK: AFM NATIONAL DEPARTMENT CONFERENCES

National Youth Department Conference – East London

The NYD conference took place in East London on 21-23 June 2019. The conference attendance was 3,500, mainly young people. The theme for the conference was: “The Holy Spirit Impact.” At the conference it was announced that the 2020 NYD conference will be held in Kimberly in the Northern Cape. Information in this regard will be made available in due course. Let us continue to support our youth to attend!

National Sisters’ Fellowship (NSF) Conference – Cape Town

The NSF conference took place on 5-7 July 2019 in Cape Town. A total of 9,073 people, mostly women, registered for this conference. The Chairperson of the NSF, Mrs. M.J. Mahlobo in her welcome address, stated some of the NSF objectives as follows:

 • To take care of the needy,
 • To collect funds and goods for the NSF objectives and
 • To facilitate a Christ-centered character.
The Conference theme was: “Remaining strong in the face of storms.” The conference speakers motivated attendees to remain strong and resilient in the face of the storms of life. In this way they will display a “Christ-centered character.”

One of the highlights of the conference was in the area of taking care of the needy. The conference donated R20,000-00 to the Garankuwa Sunrise Hospice. The conference also donated school uniforms to 40 pupils from Vuselela Primary School in Khayelitsha (Cape Town). The uniform packages included 40 shoes, 40 socks, 40 raincoats, 40 track suits, 40 jerseys; 20 tunics (for girls) and 20 ties (for boys). In this way the NSF demonstrated their involvement in meeting community needs which is one of the five Game Plan Drivers.

I would like to congratulate both the NYD and the NSF Committees for convening and running such  successful conferences.

3.  AFM TRIENNIAL INTERNATIONAL CONFERENCE 2019

2019 is the year for the Triennial International Conference of the AFM.

THEME: MISSIONAL CHURCH DISCIPLING THE NATIONS
Dates: 19 – 24 August 2019 ; Nairobi, Kenya.
For all information related to Registration, kindly refer to the links below:

https://apostolicfaithkenya.com/events/2019-afm-international-conference/

http://afm-ags.org/category/events/

Blessings!
Past. M.G. Mahlobo