Newsflash: Friday, 31 January

Download the PDF version here:

31 JANUARY ENG 2020

The National Office Bearers are looking forward to connect with the church leadership in the upcoming NOB Empowerment Visits! I encourage you to attend this strategic gathering in your province. More information is given below in this Newsflash.
1. SPECIAL INVITATION: NOB VISITS 2020

We hereby invite all AFM Pastors, Governing Body Members, Leaders and National Youth to the 2020 NOB Empowerment Visits. The intention of the Empowerment Visits is to inform, equip, train and engage in dialogue on matters of strategic importance to the church. I want to strongly encourage you to attend the empowerment session in your province.

The theme for the visits is:

Actions with Impact
Leading in a missional church

We are looking forward to engaging with the church on the following topics:

 1. The Impact of the Ministry on Pastor’s Children.
 2. The Nomination Process and Dates for the 2020 National Office Bearers Elections.
  A document is already available on this matter. Kindly download from:
  http://afm-ags.org/category/media/
 3. Women in Leadership.
 4. The Role and Function of the Pastor within a Missional Church.
 5. Being Church in the Public Domain.
 6. Community Involvement: Practical Implementation (Presented by the AFM Welfare)

The programme for the Friday and Saturday can be downloaded from the link below:
http://afm-ags.org/category/events/

The National Office Bearers will be visiting all Provinces on the following dates:

2. UP4SA – National Prayer Initiative

I am thankful to all of you who have already commenced with prayer & fasting.

It’s not necessary to mention that South Africa is experiencing difficulties on many terrains. The main responsibility of Christians is to pray earnestly and faithfully to God. On the 1st of March 2020 a nationwide prayer initiative is taking place. My request is that pastors and community leaders prayerfully consider volunteering and co-ordinating a prayer point in their local community. Every community leader that volunteers receives a resources and will be empowered to coordinate the prayer point.

Please read the information and be part of what I believe, is a God-inspired initiative:
up4sa AFM of SA 2020

You can also connect directly with Up4SA via their online platforms:
Website: www.up4sa.co.za
Facebook: https://www.facebook.com/Up4SA/

3. CIRCULAR: JANUARY 2020

Kindly take note of a Circular that was sent to all AFM Assemblies earlier this week – either by e-mail or postage. For your reference, we include it here in the Newsflash again:

 • Nomination forms for the pool of the 2020 NOB elections (Annexure A & B). Please take note that there is a separate form for Assemblies and Regional Committees.
 • A request from Dr. Isak Burger regarding a book of miracles (Annexure C).
 • The appointment of a new Bible Society Representative.
 • A reminder to honour the dates of activities and events on the official AFM Calendar.

To download the Circular and all Annexures kindly follow the link below to the AFM Website:
http://afm-ags.org/category/media/

Blessings!
Past. M.G. Mahlobo

Newsflash: Friday, 31 January

Download the PDF version here:

31 JANUARY ENG 2020

The National Office Bearers are looking forward to connect with the church leadership in the upcoming NOB Empowerment Visits! I encourage you to attend this strategic gathering in your province. More information is given below in this Newsflash.
1. SPECIAL INVITATION: NOB VISITS 2020

We hereby invite all AFM Pastors, Governing Body Members, Leaders and National Youth to the 2020 NOB Empowerment Visits. The intention of the Empowerment Visits is to inform, equip, train and engage in dialogue on matters of strategic importance to the church. I want to strongly encourage you to attend the empowerment session in your province.

The theme for the visits is:

Actions with Impact
Leading in a missional church

We are looking forward to engaging with the church on the following topics:

 1. The Impact of the Ministry on Pastor’s Children.
 2. The Nomination Process and Dates for the 2020 National Office Bearers Elections.
  A document is already available on this matter. Kindly download from:
  http://afm-ags.org/category/media/
 3. Women in Leadership.
 4. The Role and Function of the Pastor within a Missional Church.
 5. Being Church in the Public Domain.
 6. Community Involvement: Practical Implementation (Presented by the AFM Welfare)

The programme for the Friday and Saturday can be downloaded from the link below:
http://afm-ags.org/category/events/

The National Office Bearers will be visiting all Provinces on the following dates:

2. UP4SA – National Prayer Initiative

I am thankful to all of you who have already commenced with prayer & fasting.

It’s not necessary to mention that South Africa is experiencing difficulties on many terrains. The main responsibility of Christians is to pray earnestly and faithfully to God. On the 1st of March 2020 a nationwide prayer initiative is taking place. My request is that pastors and community leaders prayerfully consider volunteering and co-ordinating a prayer point in their local community. Every community leader that volunteers receives a resources and will be empowered to coordinate the prayer point.

Please read the information and be part of what I believe, is a God-inspired initiative:
up4sa AFM of SA 2020

You can also connect directly with Up4SA via their online platforms:
Website: www.up4sa.co.za
Facebook: https://www.facebook.com/Up4SA/

3. CIRCULAR: JANUARY 2020

Kindly take note of a Circular that was sent to all AFM Assemblies earlier this week – either by e-mail or postage. For your reference, we include it here in the Newsflash again:

 • Nomination forms for the pool of the 2020 NOB elections (Annexure A & B). Please take note that there is a separate form for Assemblies and Regional Committees.
 • A request from Dr. Isak Burger regarding a book of miracles (Annexure C).
 • The appointment of a new Bible Society Representative.
 • A reminder to honour the dates of activities and events on the official AFM Calendar.

To download the Circular and all Annexures kindly follow the link below to the AFM Website:
http://afm-ags.org/category/media/

Blessings!
Past. M.G. Mahlobo

Nuusflits: Vrydag, 31 Januarie

Laai die PDF weergawe hier af:

31 JANUARY AFR 2020

Die Nasionale Ampsdraers sien daarna uit om met die leierskap van die kerk in die komende NOB-bemagtigingsbesoeke, kontak te maak! Ek moedig jou aan om hierdie strategiese byeenkoms in jou provinsie by te woon. Meer inligting word hieronder gegee in vandag se Nuusflits.
1. SPESIALE UITNODIGING: NOB STREEKSBESOEKE 2020

Hiermee nooi ons alle Pastore, lede van die Beheerliggame, Leiers en Nasionale Jeug uit na die 2020 NOB Bemagtigingsbesoeke. Die doel van die besoeke is om inligting te deel, opleiding te verskaf en gesprek te voer oor kwessies van strategiese belang vir die kerk. Ek wil jou sterk aanmoedig om die bemagtigingsessie in jou Provinsie by te woon.

Die tema vir die besoeke is:

Aksies met Impak
Leierskap in ‘n missionale kerk

Ons sien uit daarna om met die kerk oor die volgende onderwerpe te praat:

 1. Die Impak van die Bediening op die kinders van Pastore.
 2. Die Nominasieproses en datums vir die verkiesing van die Nasionale Ampsdraers in 2020.
  Hier is alreeds ‘n dokument beskikbaar oor die onderwerp. Laai gerus af by die volgende skakel: http://afm-ags.org/category/media/
 3. Vroue in Leierskap.
 4. Die Rol en Funksie van ‘n Pastoor binne ‘n Missionale kerk.
 5. Om Kerk te wees in die markplein.
 6. Gemeenskapsbetrokkenheid: Praktiese Implementering (Aangebied deur die AFM Welfare)

Die program vir Vrydag en Saterdag kan afgelaai word vanaf die volgende skakel:
http://afm-ags.org/category/events/

Die Nasionale Ampsdraers gaan besoeke aflê aan al die Provinsies op die volgende datums:

2. UP4SA: Nasionale Gebedsinitiatief

Ek is dankbaar vir die wat alreeds in Januarie-maand gebid en gevas het.

Dit is ‘n algemene feit dat Suid-Afrika uitdagings ervaar op vele tereine. Die belangrikste verantwoordelikheid van Christene is om ernstig en getrou te bid. Op 1 Maart 2020 vind ‘n landswye gebedsinitiatief plaas. My versoek is dat pastore en gemeenskapsleiers dit biddend sal oorweeg om vrywillig ‘n gebedspunt in hul plaaslike gemeenskap te koördineer. So ‘n individu word bemagtig om die gebedspunt te koördineer en ontvang ‘n hulpbronne.

Wees bewus van die nodige inligting om deel te neem aan wat ek glo is ‘n God-geïnspireerde initiatief:
up4sa AFM of SA 2020

3. OMSENDBRIEF: Januarie 2020     

Neem asseblief kennis van ‘n omsendbrief (of ‘n “Circular”) wat vroeër die week aan alle AGS-gemeentes gestuur is; hetsy per e-pos of pos. Ter verwysing, sluit ons dit weer hier in die Nuusflits in:

 • Nominasievorms vir die poel van die NOB-verkiesing in 2020 (Bylae A & B). Let daarop dat daar ‘n aparte vorm vir Gemeentes en Streekskomitees is.
 • ‘n Versoek van Dr. Isak Burger rakende ‘n boek oor wonderwerke (Bylaag C).
 • Die aanstelling van ‘n nuwe AGS verteenwoordiger vir die Bybelgenootskap.
 • ‘n Herinnering om die datums van aktiwiteite en gebeure op die amptelike AGS-kalender in ag te neem.

Volg die skakel hieronder na die AGS-webwerf om die Omsendbrief en alle bylaes af te laai:
http://afm-ags.org/category/media/

4.    VAKANTE POS: Oos-Kaap

Presiderende Pastoor – Middelburg, Oos-Kaap.
Die posisie is oop vanaf 1 Maart 2020 of so gou daarna.
CV’s kan gestuur word na [email protected].
Alle navrae kan gerig word aan Pastoor Nico Luther: 084 956 3097 of 049 842 3645.

Seën
Past. M.G. Mahlobo

Newsflash: Friday, 17 January

Download the PDF version here:

17 JANUARY ENG 2020

I would like to take this opportunity to compliment you with best wishes for 2020. I hope you had a good recess and that you have begun the new year with vigor.
1. JANUARY – PRAYER & FASTING

January is our month for prayer and fasting. Each congregation exercises its discretion in this regard. My request is that you add the following items in your prayer list:

AFM of SA Elections

2020 is the election year in the AFM of SA. Pray that the elections, in all church structures, will go smoothly and result in the election of God-fearing, Christ-centered, Holy Spirit-guided, Bible-based, Caring and Committed leaders.

Socio-Economic Situation

I am also asking you to include our country’s socio-economic situation. We began this year with load shedding, despite promises that there would be no load shedding until 13 January 2020. It seems load shedding and its concomitant impact at the social and economic level will be with us for some time. Let us pray that those who are tasked with the generation and supply of electricity will be granted wisdom and capacity to deliver on their assignment. Let us also pray for social cohesion. Levels of intolerance, violence and crime continue to be the features in the public discourse. We need the Divine intervention in this regard.

Revival

Last but not least, let us pray for revival which is accompanied by passion for winning lost and hurting people in South Africa, in Africa and the entire world.

Colleagues and Colleagues’ Spouses who Passed on

In an unprecedented manner many of our Colleagues and Spouses passed on in December 2019 and beginning of January 2020. Let us remember their bereaved families in our prayers. I am referring to Past. Joseph Roux, Mrs. Ntombekhaya Booi, Past. Evert Phillipus Botha, Past. Michael Mncedisi Mkhosana, Past. Theodorus Ernest Cornelius Botha, Mrs. Shirley Mandean, Past. Samuel Hendrik Mandean (emeritus), Mrs. Engela van Zyl, Past.  Ndodwa Blekiwe, Prof. Leonard Phillipus Maré, Mrs. Rita Gerber, Past. Simon Modisaotsile Modisane, Evangelist Evelyn Gigaba, Mrs. Mohanoa Johanna Selepe, Past. Moses Swartz, Past. Isaac Harvey, Past. Thembekile Sokabo and Past. Pieter van der Westhuizen. Evangelist Reinhard Bonnke also passed on, this past December.

2. SPECIAL INVITATION: NOB VISITS 2020

We hereby invite all AFM Pastors, Governing Body Members, Leaders and National Youth to the 2020 NOB Empowerment Visits. The intention of the Empowerment Visits is to inform, equip, train and engage in dialogue on matters of strategic importance to the church. I want to strongly encourage you to attend the empowerment session in your province.

The theme for the visits is:

Actions with Impact
Leading in a missional church

We are looking forward to engaging with the church on the following topics:

 1. The Impact of the Ministry on Pastor’s Children.
 2. The Nomination Process and Dates for the 2020 National Office Bearers Elections.
  A document is already available on this matter. Kindly download from:
  http://afm-ags.org/category/media/
 3. Women in Leadership.
 4. The Role and Function of the Pastor within a Missional Church.
 5. Being Church in the Public Domain.
 6. Community Involvement: Practical Implementation (Presented by the AFM Welfare)

The programme for the Friday and Saturday can be downloaded from the link below:
http://afm-ags.org/category/events/

The National Office Bearers will be visiting all Provinces on the following dates:

3. BACK TO SCHOOL!

BACK TO SCHOOL MESSAGE FROM THE NATIONAL CHILDREN’S MINISTRY (NCM)
Past. Sam Tshabalala

Dear Scholars, Parents and Guardians,

Compliments and blessings to all the children as they start the new 2020 school year. I hope you have relaxed and replenished your energy for the new school year.  We also congratulate the Matric Class of 2019 who have achieved over 80% overall pass. We thank the Lord and the education authorities for this remarkable improvement and achievement. And to those who did not make it, it is not the end of the world; don’t give up, try again my child.

Now, it is back to school time for all children and none must remain at home or denied the right to education. I hope you will work hard in order to pass at the end of the year. We trust the Lord for divine protection against the schemes of the devil that torment our children at schools through bullying, drug abuse, teenage pregnancy and suicide amongst other things.  My beloved children, stay away from such bad things and focus on your education in order to be a better person in future. As a Church we pray to the Lord Jesus Christ and support you to excel in your school work so that you can pass and lead our nation and society in future. Your future and that of the church depend on you and therefore it is important to prepare for this noble task like a person preparing for the Olympic Games or the Comrade Marathon. This preparation requires hard work and it entails praying and reading your Bible regularly, attending school and doing your school work and homework diligently.

The Bible teaches us:
“Study and do your best to present yourself to God approved, a workman…” – (2 Timothy 2:15, AMP)

I hereby wish as I do now to urge all parents and guardians to become prayer warriors for the success of the children of our church and the country in all their spheres of life in 2020 and beyond. Once more, compliments and may the good Lord be with you as you begin your school year! Do so with vigor and oomph!

Blessings!
Past. M.G. Mahlobo

Nuusflits: Vrydag, 17 Januarie

Laai die PDF weergawe hier af:

17 JANUARY AFR 2020

Ek wil graag hierdie geleentheid gebruik om jou net die beste toe te wens vir 2020. Ek hoop jy het ‘n goeie ruskansie gehad en dat jy die nuwe jaar met ywer begin het.
1. JANUARIE – GEBED & VAS

Januarie is ons maand van gebed en vas.  Elke gemeente gebruik hulle eie diskressie in hierdie verband.  My versoek is dat jy die volgende items op jou gebedslys sal byvoeg:

AGS van SA Verkiesings

2020 is ‘n verkiesingsjaar vir die AGS van SA. Bid dat hierdie verkiesing vir alle kerk strukture glad sal verloop en dat Godvresende, Christus-gesentreerde, Heilige Gees-geleide, Bybel-gebaseerde, omgee en toegewyde leiers tot gevolg gekies sal word.

Sosio-Ekonomiese Situasie

Ek vra jou ook om ons land se sosio-ekonomiese situasie in te sluit. Ons het vanjaar met beurtkrag begin, ondanks beloftes dat daar nie tot 13 Januarie 2020 enige beurtkrag sou wees nie. Dit lyk of beurtkrag en sy gepaardgaande impak op die sosiale en ekonomiese vlak saam met ons sal wees vir ‘n geruime tyd. Laat ons bid dat diegene wat getaak is met die opwekking en voorsiening van elektrisiteit, wysheid en vermoë gegun sal word om hulle opdrag te uit te voer. Laat ons ook bid vir sosiale samehorigheid. Vlakke van onverdraagsaamheid, geweld en misdaad vorm nog steeds die publieke diskoers. Ons het die Goddelike ingryping in hierdie verband nodig.

Herlewing

Laaste maar nie die minste nie, laat ons bid vir herlewing wat gepaard gaan met passie vir die wen van verlore en stukkende mense in Suid-Afrika, in Afrika en die hele wêreld.

Afsterwe van Kollegas en Kollegas se Gades

Op ‘n ongekende wyse het baie van ons kollegas en gades in Desember 2019 en begin van Januarie 2020 gesterf. Laat ons hulle bedroefde families in ons gebede onthou. Ek verwys na Past. Joseph Roux, Mev. Ntombekhaya Booi, Past. Evert Phillipus Botha, Past. Michael Mncedisi Mkhosana, Past. Theodorus Ernest Cornelius Botha, Mev. Shirley Mandean, Past. Samuel Hendrik Mandean (emeritus), Mev. Engela van Zyl, Past.  Ndodwa Blekiwe, Prof. Leonard Phillipus Maré, Mev. Rita Gerber, Past. Simon Modisaotsile  Modisane, Evangelis Evelyn Gigaba, Mev. Mohanoa Johanna Selepe, Past. Moses Swartz, Past. Isaac Harvey, Past. Thembekile Sokabo and Past. Pieter van der Westhuizen. Evangelis Reinhard Bonnke het ook die afgelope Desember gesterf.

2. SPESIALE UITNODIGING: NOB STREEKSBESOEKE 2020

Hiermee nooi ons alle Pastore, lede van die Beheerliggame, Leiers en Nasionale Jeug uit na die 2020 NOB Bemagtigingsbesoeke. Die doel van die besoeke is om inligting te deel, opleiding te verskaf en gesprek te voer oor kwessies van strategiese belang vir die kerk. Ek wil jou sterk aanmoedig om die bemagtigingsessie in jou Provinsie by te woon.

Die tema vir die besoeke is:

Aksies met Impak
Leierskap in ‘n missionale kerk

Ons sien uit daarna om met die kerk oor die volgende onderwerpe te praat:

 1. Die Impak van die Bediening op die kinders van Pastore.
 2. Die Nominasieproses en datums vir die verkiesing van die Nasionale Ampsdraers in 2020.
  Hier is alreeds ‘n dokument beskikbaar oor die onderwerp. Laai gerus af by die volgende skakel: http://afm-ags.org/category/media/
 3. Vroue in Leierskap.
 4. Die Rol en Funksie van ‘n Pastoor binne ‘n Missionale kerk.
 5. Om Kerk te wees in die markplein.
 6. Gemeenskapsbetrokkenheid: Praktiese Implementering (Aangebied deur die AFM Welfare)

Die program vir Vrydag en Saterdag kan afgelaai word vanaf die volgende skakel:
http://afm-ags.org/category/events/

Die Nasionale Ampsdraers gaan besoeke aflê aan al die Provinsies op die volgende datums:

3.      TERUG SKOOL TOE!

‘N BOODSKAP VAN DIE NASIONALE KINDER BEDIENINGS-DIREKTEUR
Past. Sam Tshabalala

Liewe Skoliere, Ouers en Voogde,

Komplimente en seëninge aan al die kinders met die begin van die  nuwe 2020 skooljaar. Ek hoop jy het ontspan en is weer vol energie vir die nuwe skooljaar. Ons wens ook die Matriekklas van 2019 geluk wat oor die 80% algehele slaagsyfer behaal het. Ons dank die Here en die onderwysowerhede vir hierdie merkwaardige verbetering en prestasie. En aan diegene wat dit nie gemaak het nie, dit is nie die einde van die wêreld nie; moenie opgee nie, probeer weer my kind.

Nou is dit terug skool toe vir alle kinders en niemand mag by die huis bly of die reg tot onderwys ontken word nie. Ek hoop jy sal hard werk om aan die einde van die jaar te slaag. Ons vertrou die Here vir Goddelike beskerming teen die planne van die duiwel wat ons kinders pynig by skole deur afknouery, dwelmmisbruik, tienerswangerskap en selfmoord onder andere.  My geliefde kinders, bly weg van sulke slegte dinge en fokus op jou opvoeding om ‘n beter persoon in die toekoms te wees. As ‘n kerk bid ons tot die Here Jesus Christus en ondersteun jou om te presteer in jou skoolwerk sodat jy kan slaag en ons nasie en samelewing in die toekoms lei. Jou toekoms en dié van die kerk is afhanklik van jou en daarom is dit belangrik om voor te berei vir hierdie edele taak soos ‘n persoon wat voorberei vir die Olimpiese Spele of die Comrades marathon. Hierdie voorbereiding vereis harde werk en dit behels bid en die gereelde lees van jou Bybel, skool bywoon en die getroue doen van jou skoolwerk en huiswerk.

Die Bybel leer ons:
“Werk hard sodat God jou kan goedkeur. Wees ’n goeie werker, …” (2 Timothy 2:15, NLV)

Ek wil hiermee alle ouers en voogde bemoedig om gebedskrygers te word vir die sukses van die kinders van ons kerk en die land in alle sfere van die lewe in 2020 en daarna. Weereens, komplimente en mag die goeie Here met jou wees as jy jou skooljaar begin! Doen dit met ywer!

Seën
Past. M.G. Mahlobo

Pastoral Letter: 4th Quarter

Download the PDF version here:

AFM Newsltr 4th Qrt 2019 ENG 2

Dear AFM Colleagues,

The year 2019 is slowly but surely drawing to a close. It is a privilege and blessing for me to address you in this last Pastoral Letter for the year. We take a look at the strategic direction and the way forward for 2020, we consider the most important results of the pastoral wellness survey, we take note of the AFM Welfare’s intent to serve and enable AFM Assemblies to practically implement Community Involvement and lastly we celebrate Rev. Frank Chikane’s contribution to leadership in the AFM.

 

AFM’S STRATEGIC DIRECTION – ONE AFM GAME PLAN
Past. M.G. Mahlobo (President of the AFM of SA) – [email protected]

The strategy or plan is to align all church structures with the Great Commission (Matthew 28: 18-20). Ultimately, we would like to see our members becoming disciples discipling others and our church buildings becoming Missional equipping centres. Our pastors and members are critical in transitioning the AFM from being a traditional church into becoming a missional movement.

“…we would like to see our members becoming disciples discipling others and our church buildings becoming Missional equipping centres.”
Importance of having Goals
A lot of energy and resources have been spent in developing and conceptualizing our understanding of our missional calling. We have reached an implementation phase. Without goals we risk: (i) staying at a level of information, (ii) providing training in our regions that are not relevant or bringing us any closer to being more missional and (iii) we stay unaccountable for our progress. There is a reputational risk if we don’t actively pursue our mission or calling – which we claim to be our calling. Trust in the church to do what they say they are doing, is vital.

We requested the National Leadership Forum (NLF) to propose implementation goals for each of the five Game Plan drivers. The feedback received from the NLF helped us in mapping future focus and direction. The following focus goals have been identified:

Discipleship: We need practical models to guide local assemblies on discipleship. Such a model must enable believers to grow through the different stages of spiritual development. It must also help them understand that they are missionaries with the responsibility to share the gospel. We would like to see every member measuring up to a Christ-like lifestyle. For 2020 the goal is that our assemblies and departments must come up with a good and effective model for discipleship training.

Empowerment: The most prevalent goal, hereof, is to teach, equip and train members to embrace their Great Commission calling. In most cases teaching, equipping and training focus too much on the “what” do to with insufficient emphasis on the practical question of “how to” do it. Regional, Network and Departmental Committees would like to know which training programs are currently being used by local assemblies and departments.

Governance: At an assembly level the main goal is to see excellence in administration and full compliance with the church’ constitution. Among leaders the goal is to see more accountability and stronger communication of the vision. This should result in less uncontrollable debts and more trustworthiness. We would like to see our members becoming good stewards on all resources that God has entrusted in their personal care (finances, marriage & children).

Community Involvement: We need 2-3 models that are effective in dealing with needs of communities. Poverty & unemployment are major concerns. We would like to see AFM Assemblies becoming agents of change in their communities. We would like to see our members becoming the salt of the earth and the light of the world (as described in Matthew 5: 13-14) by getting involved in their communities’ structures to make transformation possible. The AFM Welfare’s intent is to serve, enable and equip AFM Assemblies with practical knowledge, tools and programmes to implement social development actions that will have a positive impact on the lives of people in local communities. (Also refer to the AFM Welfare’s article in this letter.)

Ecumenical Involvement: It is necessary that we build relationships with other Christian institutions to demonstrate our unity. Our ecumenical involvement goal is to see our pastors initiating or getting involved in Pastors’ Forums in their communities. We would like to see our assemblies initiating or becoming involved in ecumenical activities such as prayers for rain or making a public demonstration of Christian churches in confronting social ills. At a national level the AFM of SA is part of ecumenical bodies such as the South African Council of Churches (with Provincial sub-structures) and the Evangelical Alliance of South Africa.

The Importance of Accountability
Accountability is becoming increasingly important today. When an AFM member or any member of the public sees the AFM of SA logo, they should agree that it stands for something – a church that  is passionate about winning souls for Jesus, a church where the members are active Kingdom workers, a church that is passionate about local communities and always visible in their local communities. We cannot afford to carry the name and logo of the AFM when we are not one hundred percent devoted and committed to this missional calling.

PASTORAL WELLNESS SURVEY: RESULTS
Past. M.G. Mahlobo (President of the AFM of SA)

Wellness is not only related to physical health, but it includes spiritual wellness, social wellness, mental wellness and emotional wellness. Traditionally “wellness” has been used to mean the opposite of illness and the absence of disease and disability. More recently it is widely used to describe living the best possible life that one can regardless of his/her medical condition.

“Wellness is not only related to physical health, but it includes spiritual wellness, social wellness, mental wellness and emotional wellness.”

Pastors’ wellness is also a Biblical mandate. In the first part of Acts 20:28 church leaders are instructed “to keep watch over themselves”. During this year’s NOB Empowerment Visits, we conducted a survey on AFM pastors’ wellness. The most important results are:

 • In terms of the wellness of assemblies, results indicate that they are focusing more on “having” church than “being” church outside the walls of the church building. Currently there are areas that do not receive the same attention as others, including: (i) collaborating with other AFM churches, (ii) collaborating with other non-AFM churches, (iii) helping the local community with its specific problems, (iv) members as soul winners and full-time Kingdom workers and (v) training and equipping courses for members. All these areas are not receiving the attention it should in AFM Assemblies.
 • When it comes to the functioning between the Pastor and his/her Governing Body, there is no clear understanding of roles.
 • Pastors show hesitation in their understanding of how the ministry impacts their children, as well as the ways in which an assembly can support these children.

The full report can be downloaded from the AFM website: http://afm-ags.org/category/media/. All of the above take-outs will be addressed during the 2020 NOB Regional Visits – either through a live presentation or a pre-recorded video. We encourage our Pastors to join us at these meetings:

For more information about the 2020 NOB Empowerments and to download the programme kindly visit the following link: http://afm-ags.org/category/events/.

AFM WELFARE: WITH AND THROUGH ASSEMBLIES FOR IMPROVED COMMUNITY IMPACT
Ashley Theron (Acting CEO of the Executive Welfare Council of the AFM of SA) 
[email protected]

Moving towards Full Integration
The Executive Welfare Council of the AFM of SA (also known as EWC or AFM Welfare) is the Welfare Department of the church – The Apostolic Faith Mission of South Africa. For most of the past 81 years, the AFM Welfare focused mainly on the provision of institutional care of vulnerable Children and Older Persons. More recently Community Development was added as an additional focus area where the AFM Welfare works with and through assemblies to implement social development actions to the benefit of local communities.

In the beginning years, the church was involved with the Welfare. At some point in history the AFM Welfare systematically started to “drift” away from being an integral part the church – to such an extent that some AFM Assemblies today are not even aware of welfare projects in their geographic area. Somewhat isolated from the church and experiencing financial challenges, the AFM Welfare was left in a vulnerable position. Fortunately, the NLF (National Leadership Forum) intervened and through the visionary leadership of the present Executive Welfare Board a new strategic plan was presented to ensure the future sustainability of the Welfare: Moving towards full integration of the Welfare with the AFM of SA.

Currently AFM Assemblies are challenged with the practical implementation of the One AFM Game Plan of which Community Involvement is one of the drivers. There is a great synergy to be realised through the full integration of the AFM Welfare and the church. While AFM Assemblies are focused on implementing Community Involvement – the AFM Welfare can serve, enable and equip AFM Assemblies with the practical tools and programmes to implement social development actions in their local communities. The AFM Welfare then works with and through AFM Assemblies to reach communities, assisting Assemblies to become service points and later service centres in the community.

“There is a great synergy to be realised through the full integration of the AFM Welfare and the church.”

Social Development Questionnaire
The AFM Welfare has recently started circulating a Questionnaire to ascertain what type of social development services or projects are currently being rendered or planned by the various Assemblies. We therefore encourage every AFM Assembly to complete the questionnaire and send it back to us. The questionnaire can be downloaded from the following link: http://afm-ags.org/leading-the-afm/one-afm-game-plan/ We are also planning a follow-up questionnaire to measure the impact of the church in addressing social challenges.

Main Categories of Community Services
The AFM Welfare sees social development in its broadest sense and can serve, enable and equip AFM Assemblies to implement Community Involvement through the following strategies.

Strategy 1: Child Protection and Family Strengthening 
Family Support 

Examples of Services/Projects: Parenting Skills Training, Victim Empowerment Centres, Parents Support Groups and Marriage Enrichment Programmes.
Services or Support to Vulnerable Children
Examples of Services/Projects: Raising awareness of the importance of child protection and child safety, Shelters children living on the streets, Child & Youth Care Centres, Foster Homes and Drop-in Centres.

Strategy 2: Care and protection of Older Persons and Persons with Disabilities 
Care and Protection Services to Older Persons
Examples of Services/Projects: Home-based Care, Old Age Homes or Service Centres.
Care and Protection Services to Persons with Disabilities
Examples of Services/Projects:  Home-based Care, Residential Care Facilities or Day-care Centres.

Strategy 3: Socio-Health Services 
Services to Persons Affected or Infected with AIDS
Examples of Services/Projects: Prevention/raising awareness or supporting patients through long-term care programmes.
Services or any Projects related to Substance/Drug Abuse
Examples of Services/Projects: Support Groups, School Outreach Programmes and Rehab or Outpatient Services (Day-Treatment Programme).

Strategy 4:  Socio-Education services 
Examples of Services/Projects: Schools, Early Childhood Development (ECD), Literacy Projects, After-school Centres.

Strategy 5: Socio-Economic Services 
Poverty Alleviation Services
Examples of Services/Projects: Soup Kitchens, Social Relief, Food Parcels, Clothing Distribution, Small Scale Farming.
Services Related to Job Creation or Employability Preparation
Examples of Services/Projects:  Upskilling, assisting with CVs or preparing for job interviews.
Empowerment Programmes to address Inequality
Examples of Services/Projects: Women Empowerment, Youth Development.

The AFM Welfare is looking forward to connecting with Pastors, Governing Body Members and other leaders in the church during the 2020 NOB Empowerment Visits. I want to encourage you to join us for the Welfare session that is scheduled for the Saturday afternoon 14:00-16:00. During this session we will elaborate more on different strategies through which Community Involvement can be implemented and how the AFM Welfare can serve, enable and equip Assemblies in this regard.

REV FRANK CHIKANE: THE RARE BREED IN AFRICAN LEADERSHIP
With acknowledgement to the AFM International Facebook page:
https://www.facebook.com/AFMIntl/

In a time in Africa where many leaders want to continue to hold on to power long after their strength is gone, we want to honour our former AFM International President who decided to step down when he still had the strength to go on. Pastor Frank Chikane announced during the August 2019 AFM International Conference held in Nairobi (Kenya) that he was not going to stand again for election after being at the helm of AFMI for 23 years.

In his Presidential report he stated that he wanted to retire in 2016 but the AFM International prevailed on him to give them another three years. “I do not want to cause people to think that no one else can lead the church besides me. I also don’t want a scenario where the church crumbles because of my overstaying on the leadership position,” he said. Past. Chikane has led AFM International as a servant leader who sacrificed a lot of himself and his family for the sake of the church.

He had a powerful vision for AFM. It was under his leadership that AFM grew worldwide. Today we have the AFM’s presence in more than 35 countries of the world and in all continents. It was him who pushed that the church must be visible online in the different platforms and for the establishment of the AFM International Business Forum which is intended to link AFM businesses across the globe. It is worth noting that he has not only retired as President of the AFM International, but he has also retired as Presiding Pastor of the AFM of SA Naledi Assembly (Soweto) in South Africa.

We also know that he had worked for the South African Government as the Director General in the Office of the Presidency for many years and that he took retirement after he felt that he had played his part. This is a good example to follow for all leaders whose time to retire has come.

May God Bless Rev. Chikane, his spouse Mme Chikane and their Children.

CONCLUSION

We are almost at the end of 2019. Some of the memorable events in 2019 include the SA National elections and the Springbok Rugby Team becoming the World Champions for the third time since the dawn of the democracy in SA. We will also remind ourselves about the resurgence of the Gender-based violence, xenophobic attacks, electricity load shedding and the increase of the unemployment rate in the country. As we reflect on these moments and many other challenges let us not give up hope. May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit (Romans 5:13). Allow me to wish you a peaceful and blessed Christmas. May 2020 renew your vigour and passion to continue to serve our Saviour and Lord, Jesus Christ with sincerity.

“May 2020 renew your vigour and passion to continue to serve our Saviour and Lord, Jesus Christ with sincerity.”

Blessings! Past. M.G. Mahlobo

Pastorale Brief: 4de Kwartaal

Laai die PDF weergawe hier af:

AFM Newsltr 4th Qrt 2019 AFR

Liewe AGS Kollega,

2019 is stadig maar seker om tot ‘n einde te kom. Dit is ‘n voorreg en seën vir my om met jou te gesels in hierdie laaste Pastorale Brief vir die jaar. Ons kyk na die strategiese rigting en die pad vorentoe vir 2020, ons beskou die belangrikste resultate van die Pastorale Welstand vraelys, ons neem kennis van die AGS Welsyn se voorneme om AGS gemeentes te bemagtig en in staat te stel om gemeenskapsbetrokkenheid prakties te implementeer. Laastens vier ons Past. Frank Chikane se bydrae tot leierskap in die AGS.

AGS SE STRATEGIESE RIGTING – “ONE AFM GAME PLAN”
Past. M.G. Mahlobo (President van die AGS van SA) – [email protected]

Die strategie of plan is om alle kerkstrukture met die Groot Opdrag te belyn (Matteus 28:18-20). Uiteindelik wil ons graag sien dat ons lidmate dissipels word wat ander mense na Christus toe lei en ons kerkgeboue Missionale-gerigte sentrums. Ons pastore en lidmate is krities in die proses om die AGS te transformeer vanaf tradisionele kerkwees na ‘n missionale beweging.

 “…wil ons graag sien dat ons lidmate dissipels word wat ander mense na Christus toe lei en ons kerkgeboue Missionale-gerigte sentrums.”
Belangrikheid van Doelwitte
Baie energie en hulpbronne is gespandeer om ons begrip van ons missionale roeping te ontwikkel en te konseptualiseer. Ons het ‘n implementeringsfase bereik. Sonder doelwitte loop ons die risiko: (i) om te bly op ‘n vlak van inligting, (ii) om opleiding in ons streke aan te bied wat nie relevant is nie of ons nie nader bring om meer missionaal te wees nie en (iii) om onverantwoordbaar (accountable) te bly vir ons vordering. Indien ons nie aktief ons missie of roeping nastreef nie loop ons ‘n risiko vir skade aan ons reputasie. Vertroue in die kerk om te doen wat hulle sê hulle doen, is noodsaaklik.

Ons het die Nasionale Leierskapsforum (NLF) versoek om implementeringsdoelwitte vir elk van die vyf “Game Plan” drywers vas te stel. Die terugvoer wat ons ontvang het help ons om fokus areas and doelwitte vir die toekoms te identifiseer:

Dissipelskap: Ons het praktiese modelle nodig om plaaslike gemeentes in dissipelskap op te lei. So ‘n model moet gelowiges in staat stel om te groei deur die verskillende stadiums van geestelike ontwikkeling. Dit moet hulle ook help verstaan dat hulle sendelinge is met die verantwoordelikheid om die evangelie te deel met ander. Ons wil graag sien dat elke lidmaat na ‘n Christus-lewenstyl beweeg. Vir 2020 is die doel dat ons gemeentes en departemente moet kom met ‘n goeie en doeltreffende model vir dissipelskap opleiding.

Bemagtiging:  Die mees algemene doel hiervan is om lidmate te onderrig, toe te rus en op te lei om hul Groot Opdrag of roeping te omhels. In die meeste gevalle fokus onderrig, toerusting en opleiding te veel op die “wat” gedoen moet word met onvoldoende klem op die praktiese vraag van “hoe om” dit te doen. Streeks-, netwerk- en departementele komitees wil graag weet watter opleidingsprogramme tans deur plaaslike gemeentes en departemente gebruik word.

Goeie Bestuur: Op ‘n gemeente vlak is die hoofdoel om uitnemendheid in administrasie en volle nakoming van die kerk se Grondwet te sien. Onder leierskap is die doel om meer aanspreeklikheid en sterker kommunikasie van die visie te sien. Dit behoort minder onbeheerbare skuld en meer betroubaarheid mee te bring. Ons wil graag sien dat ons lidmate goeie rentmeesters word van alle hulpbronne wat God toevertrou het in hulle persoonlike sorg (finansies, huwelik en kinders).

Gemeenskapsbetrokkenheid: Ons benodig 2-3-modelle wat effektief is om plaaslike gemeenskappe se behoeftes aan te spreek. Armoede & werkloosheid is groot bekommernisse. Ons wil graag sien dat AGS Gemeentes verteenwoordigers van verandering in hulle gemeenskappe word.  Ons wil graag sien dat ons lidmate die sout van die aarde en die lig van die wêreld word (soos beskryf in Mattheus 5:13-14) deur betrokke te raak by hul gemeenskappe se strukture om transformasie moontlik te maak.

Die AGS Welsyn se doel is om AGS Gemeentes te bemagtig en toe te rus met praktiese kennis en programme om sosiale ontwikkelingsaksies te implementeer. Die doel is om ‘n positiewe impak op die lewens van mense in plaaslike gemeenskappe te hê. (Verwys ook na die AFM Welfare se artikel in hierdie brief.)

Ekumeniese Betrokkenheid: Dit is nodig dat ons verhoudings met ander Christeninstellings bou om ons eenheid te demonstreer. Ons doelwit is om te sien dat ons eie pastore forums begin of betrokke raak by bestaande forums in hul gemeenskappe. Ons wil graag sien dat ons gemeentes ekumeniese aktiwiteite initieer of betrokke raak by bestaande initiatiewe, byvoorbeeld gebede vir reën of ‘n openbare demonstrasie van Christelike kerke om sosiale euwels te konfronteer. Op nasionale vlak is die AGS van SA deel van ekumeniese liggame soos die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke (met Provinsiale sub-strukture) en die Evangeliese Alliansie van Suid-Afrika.

Die Belangrikheid van Toerekenbaarheid (Accountability)
Toerekenbaarheid word vandag toenemend belangrik. Wanneer ‘n AGS lidmaat of enige lid van die publiek die AGS van SA se “logo” sien, moet hulle saamstem dat dit vir iets staan – ‘n kerk wat passievol is oor die wen van siele vir Jesus, ‘n kerk waar die lidmate aktiewe Koninkrykswerkers is, ‘n kerk wat passievol is oor sy plaaslike gemeenskap en altyd sigbaar is in hul plaaslike gemeenskappe. Ons kan nie bekostig om die naam en “logo” van die AGS te dra wanneer ons nie een honderd persent gewy en verbind is tot hierdie missionale roeping nie.

PASTORALE WELSTAND OPNAME: RESULTATE
Past. M.G. Mahlobo (President of the AFM of SA) – [email protected]
Tradisioneel is “welstand” gebruik om die teenoorgestelde van siekte en die afwesigheid van siekte en gestremdheid te beteken.  Meer onlangs word dit algemeen gebruik om die beste moontlike lewe wat ‘n mens kan leef, ongeag sy/haar mediese toestand, te beskryf. Welstand is nie net verwant aan fisiese gesondheid nie, maar dit sluit geestelike welstand, sosiale welstand, verstandelike welstand en emosionele welstand in.

“Welstand is nie net verwant aan fisiese gesondheid nie, maar dit sluit geestelike welstand, sosiale welstand, verstandelike welstand en emosionele welstand in.”

Pastore se welstand is ook ‘n Bybelse mandaat. In die eerste deel van Handelinge 20:28 word kerkleiers opdrag gegee “om te waak oor hulself“. Tydens vanjaar se NOB Bemagtigingbesoeke het ons ‘n opname oor AGS pastore se welstand gedoen. Die belangrikste resultate is as volg:

 • In terme van die welstand van gemeentes, dui resultate daarop dat hulle meer intern gefokus is. Dieselfde aandag word nie gegee aan ‘n eksterne fokus nie, m.a.w. om die kerk “te wees” buite die mure van die kerkgebou. Tans is daar gebiede wat nie dieselfde aandag as ander ontvang nie, insluitend: (i) samewerking met ander AGS kerke, (ii) samewerking met ander nie-AGS kerke, (iii) hulp aan die plaaslike gemeenskap in terme van spesifieke probleme, (iv) lidmate as siele wenners en voltydse Koningkrykwerkers en (v) opleiding en toerustings geleenthede/kursusse vir lidmate. Al hierdie gebiede ontvang nie die aandag wat dit in ons gemeentes moet ontvang nie.
 • Wanneer dit kom by die funksionering tussen die Pastoor en sy/haar kerkraad (of Governing Body), is daar geen duidelike begrip van rolle nie.
 • Pastore wys huiwering in hul begrip van hoe die bediening hul kinders beïnvloed, asook die maniere waarop ‘n gemeente hierdie kinders kan ondersteun.

Die volledige verslag kan van die AGS webtuiste afgelaai word: http://afm-ags.org/category/media/. Al die bogenoemde onderwerpe sal aangespreek word tydens die 2020 NOB Bemagtigingsbesoeke – hetsy deur ‘n aanbieding of ‘n voorafopgeneemde video. Ons moedig ons pastore aan om by ons aan te sluit tydens hierdie byeenkomste:

Vir meer inligting oor die 2020 NOB Bemagtigingsbesoeke en om die program af te laai, besoek asseblief die volgende skakel: http://afm-ags.org/category/events/.

AGS WELSYN: MET EN DEUR GEMEENTES VIR ‘N HOëR IMPAK OP GEMEENSKAPPE
Ashley Theron 
(Waarnemende Hoof van die Uitvoerende Welsynsraad van die AGS van SA)
[email protected]

Beweeg na Volle Integrasie
Die Uitvoerende Welsynsraad van die AGS van SA (ook bekend as EWC of AGS Welsyn) is die Welsynsdepartement van die kerk – die Apostoliese Geloofsending van Suid-Afrika. Die AGS Welsyn het vir die meeste van die afgelope 81 jaar hoofsaaklik gefokus op die voorsiening van institusionele versorging van kwesbare kinders en ouer persone. Meer onlangs is gemeenskapsontwikkeling as ‘n fokusgebied bygevoeg – waar daar gewerk word met en deur gemeentes om maatskaplike ontwikkelingsaksies tot voordeel van plaaslike gemeenskappe te implementeer.

In die beginjare was die kerk betrokke. Op ‘n stadium in die geskiedenis het die AGS Welsyn stelselmatig begin om weg te beweeg en om nie meer ‘n integrale deel van die kerk te wees nie – tot so ‘n mate dat sommige AGS Gemeentes vandag nie eens bewus is van welsynsprojekte in hul geografiese gebied nie. Ietwat geïsoleerd van die kerk en met finansiële uitdagings is die AGS Welsyn in ‘n kwesbare posisie gelaat. Gelukkig het die NLF (Nasionale Leierskapsforum) ingegryp, en deur die visionêre leierskap van die huidige Uitvoerende Welsynsraad, is ‘n nuwe strategiese plan voorgelê om toekomstige volhoubaarheid te verseker: Die beweging na volle integrasie van die AGS Welsyn met die AGS van SA.

Tans word AGS gemeentes uitgedaag met die praktiese implementering van die “One AFM Game Plan” waarvan gemeenskapsbetrokkenheid een van die drywers is. Daar is ‘n groot sinergie wat gerealiseer kan word deur die volle integrasie van die AGS Welsyn en die kerk. Terwyl AGS gemeentes gefokus is op die implementering van gemeenskapsbetrokkenheid – kan die AGS Welsyn gemeentes toerus en bemagtig met praktiese kennis en programme. Spesifiek om sosiale ontwikkelingsaksies binne hul plaaslike gemeenskappe te implementeer. Die AGS Welsyn werk dan saam met en deur gemeentes om gemeenskappe te bereik, gemeentes by te staan en om dienspunte, en latere dienssentrums, in die gemeenskap te word.

“Daar is ‘n groot sinergie wat gerealiseer kan word deur die volle integrasie van die AGS Welsyn en die kerk.”

Gemeenskapsbetrokkenheid Vraelys
Die AGS Welsyn het onlangs ‘n vraelys begin sirkuleer om te bepaal watter tipe maatskaplike ontwikkelingsdienste of projekte tans deur die onderskeie gemeentes gelewer of beplan word. Ons moedig dus elke gemeente aan om die vraelys te voltooi en dit terug te stuur aan ons. Die vraelys kan by die volgende skakel afgelaai word: http://afm-ags.org/leading-the-afm/one-afm-game-plan/. Ons beplan ook ‘n opvolgvraelys om die impak van die kerk te meet om sosiale uitdagings aan te spreek.

Hoofkategorieë van Gemeenskapsbetrokkenheid
Die AGS Welsyn sien sosiale ontwikkeling in die breedste sin en kan gemeentes bemagtig en toerus om gemeenskapsbetrokkenheid deur die volgende strategieë te implementeer:

Strategie 1: Kinderbeskerming en Gesinsversterking 
Familie-ondersteuning
Voorbeelde van dienste/projekte: Ouerskapvaardighede Opleiding, Slagoffer Bemagtiging Sentrums, Ondersteunings Groepe vir Ouers en Huwelik Verrykingsprogramme.
Dienste of ondersteuning aan kwesbare kinders
Voorbeelde van dienste/projekte: Bewustheid van die belangrikheid van kinderbeskerming en kinderveiligheid, skuilings vir kinders wat op die strate woon, kinder- en jeug versorgingsentrums, Pleeghuise en “Drop in” sentrums.

Strategie 2: Versorging en Beskerming van Ouer Persone en Persone met Gestremdhede 
Sorg en beskermingsdienste aan Ouer Persone
Voorbeelde van dienste/projekte: Tuisgebaseerde sorg, Ouetehuise of Dienssentrums.
Sorg en beskermingsdienste aan Persone met Gestremdhede
Voorbeelde van dienste/projekte: Tuisgebaseerde sorg, Residensiële Sorggeriewe of Dagsorgsentrums.

Strategie 3: Socio-Gesondheidsdienste 
Dienste aan persone wat geraak word of besmet is met Vigs
Voorbeelde van dienste/projekte: Voorkoming/verhoging van bewustheid of ondersteuning van pasiënte deur langtermyn-versorgingsprogramme.
Dienste of projekte wat met middel-/dwelmmisbruik verband hou
Voorbeelde van dienste/projekte: Ondersteuningsgroepe, Skool Uitreikingsprogramme en Rehabilitasie of Buite-pasiëntdienste (Dagbehandelingsprogram).

Strategie 4: Sosio-Onderwys Dienste 
Voorbeelde van dienste/projekte: Skole, Early Childhood Development (ECD), Geletterdheidsprojekte, na-skool sentrums.

Strategie 5: Sosio-Ekonomiese Dienste 
Armoedeverligting-dienste
Voorbeelde van dienste/projekte: Sopkombuise, Sosiale Verligting, Kospakkies, Klereverspreiding, Kleinskaalse boerdery.
Dienste wat verband hou met werkskepping of indiensneming voorbereiding
Voorbeelde van dienste/projekte: Slyping van vaardighede, hulp met “Curriculum Vitae” of voorbereiding vir werksonderhoude.
Bemagtigingsprogramme om ongelykheid aan te spreek
Voorbeelde van dienste/projekte: Vrouebemagtiging, Jeugontwikkeling.

Ons sien uit daarna om met pastore, kerkrade en ander leiers in die kerk te gesels tydens die 2020 NOB Bemagtigingbesoeke. Ek wil jou aanmoedig om by ons aan te sluit vir die Welsynssessie wat geskeduleer is vir die Saterdag middag 14:00-16:00. Tydens hierdie sessie sal ons meer op verskillende strategieë uitbrei waardeur gemeenskapsbetrokkenheid geïmplementeer kan word en hoe die AGS Welsyn in hierdie verband gemeentes kan bystaan.

PAST. FRANK CHIKANE: SELDSAME LEIERSKAP IN AFRIKA
Met erkenning aan die AGS Internasionale Facebook bladsy:    
https://www.facebook.com/AFMIntl/

“In a time in Africa where many leaders want to continue to hold on to power long after their strength is gone, we want to honour our former AFM International President who decided to step down when he still had the strength to go on. Pastor Frank Chikane announced during the August 2019 AFM International Conference held in Nairobi (Kenya) that he was not going to stand again for election after being at the helm of AFMI for 23 years.

In his Presidential report he stated that he wanted to retire in 2016 but the AFM International prevailed on him to give them another three years. “I do not want to cause people to think that no one else can lead the church besides me. I also don’t want a scenario where the church crumbles because of my overstaying on the leadership position,” he said. Past. Chikane has led AFM International as a servant leader who sacrificed a lot of himself and his family for the sake of the church.

He had a powerful vision for AFM. It was under his leadership that AFM grew worldwide. Today we have the AFM’s presence in more than 35 countries of the world and in all continents. It was him who pushed that the church must be visible online in the different platforms and for the establishment of the AFM International Business Forum which is intended to link AFM businesses across the globe. It is worth noting that he has not only retired as President of the AFM International, but he has also retired as Presiding Pastor of the AFM of SA Naledi Assembly (Soweto) in South Africa.

We also know that he had worked for the South African Government as the Director General in the Office of the Presidency for many years and that he took retirement after he felt that he had played his part. This is a good example to follow for all leaders whose time to retire has come.

May God Bless Rev. Chikane, his spouse Mme Chikane and their Children.” 

SLOT

Ons is byna aan die einde van 2019. Van die onvergeetlike gebeure in 2019 sluit in: die SA Nasionale verkiesings en die Springbok-rugbyspan wat die Wêreldkampioene word vir die derde keer sedert die begin van die demokrasie in SA. Ons sal onsself ook herinner aan die herlewing van die geslagsgebaseerde geweld, xenofobiese aanvalle, beurtkrag en die verhoging van die werkloosheidskoers in die land.  As ons besin oor hierdie oomblikke en baie ander uitdagings, laat ons nie ophou hoop nie. Mag die God van hoop julle vul met alle blydskap en vrede soos julle op Hom vertrou, sodat julle met hoop kan oorloop deur die krag van die Heilige Gees (Romeine 5:13). Laat my toe om jou ‘n vreedsame en Geseënde Kersfees toe te wens. Mag 2020 jou ywer en passie vernuwe om voort te gaan om met opregtheid ons Verlosser en Here te dien, Jesus Christus.

“Mag 2020 jou ywer en passie vernuwe om voort te gaan om met opregtheid ons Verlosser en Here te dien, Jesus Christus.”

Seën! Past. M.G. Mahlobo

Newsflash: Friday, 22 November

Download the PDF version from the link below:

22 NOVEMBER ENG 2019

AFM Colleague,

SPECIAL INVITATION
2020 NOB Empowerment Visits

We hereby invite all AFM Pastors, Governing Body Members, Leaders and National Youth to the 2020 NOB Empowerment Visits. The intention of the Empowerment Visits is to inform, equip, train and engage in dialogue on matters of strategic importance to the church. I want to strongly encourage you to attend the empowerment session in your province.

The theme for the visits is:

Actions with Impact
Leading in a missional church

We are looking forward to engaging with the church on the following topics:

 1. The Impact of the Ministry on Pastor’s Children.
 2. The Nomination Process and Dates for the 2020 National Office Bearers Elections.
  A document is already available on this matter. Kindly download from:
  http://afm-ags.org/category/media/
 3. Women in Leadership.
 4. The Role and Function of the Pastor within a Missional Church.
 5. Being Church in the Public Domain.
 6. Community Involvement: Practical Implementation (Presented by the AFM Welfare)

The programme for the Friday and Saturday can be downloaded from the link below:
http://afm-ags.org/category/events/

The National Office Bearers will be visiting all Provinces on the following dates:

Date: Province: Venue:
7-8 February Cape Town AGS Goodwood
7-8 February Free State AFM Jubilate
21-22 February Kwazulu-Natal Amanzimtoti
6-7 March Limpopo Ha-Dumasi Conference Centre
6-7 March Mpumalanga Lighuis Middelburg
17-18 April Gauteng Herlwingsentrum (Wonderboom)
17-18 April North-West AFM Oase (Klerksdorp)
8-9 May Eastern-Cape Gees en Lewe (East London)
8-9 May Northern-Cape AFM Rehobot Upington

Blessings!

MG Mahlobo

Nuusflits: Vrydag, 22 November

Download the PDF version from the link below:

22 NOVEMBER AFR 2019

AGS Kollega,

SPESIALE UITNODIGING
2020 NOB Bemagtigingsbesoeke

Hiermee nooi ons alle Pastore, lede van die Beheerliggame, Leiers en Nasionale Jeug uit na die 2020 NOB Bemagtigingsbesoeke. Die doel van die besoeke is om inligting te deel, opleiding te verskaf en gesprek te voer oor kwessies van strategiese belang vir die kerk. Ek wil jou sterk aanmoedig om die bemagtigingsessie in jou Provinsie by te woon.

Die tema vir die besoeke is:

Aksies met Impak
Leierskap in ‘n missionale kerk

Ons sien uit daarna om met die kerk oor die volgende onderwerpe te praat:

 1. Die Impak van die Bediening op die kinders van Pastore.
 2. Die Nominasieproses en datums vir die verkiesing van die Nasionale Ampsdraers in 2020.
  Hier is alreeds ‘n dokument beskikbaar oor die onderwerp. Laai gerus af by die volgende skakel: http://afm-ags.org/category/media/
 3. Vroue in Leierskap.
 4. Die Rol en Funksie van ‘n Pastoor binne ‘n Missionale kerk.
 5. Om Kerk te wees in die markplein.
 6. Gemeenskapsbetrokkenheid: Praktiese Implementering (Aangebied deur die AFM Welfare)

Die program vir Vrydag en Saterdag kan afgelaai word vanaf die volgende skakel:
http://afm-ags.org/category/events/

Die Nasionale Ampsdraers gaan besoeke aflê aan al die Provinsies op die volgende datums:

Datum: Provinsie: Plek:
7-8 Februarie Kaapstad AGS Goodwood
7-8 Februarie Vrystaat AFM Jubilate
21-22 Februarie Kwazulu-Natal Amanzimtoti
6-7 Maart Limpopo Ha-Dumasi Conference Centre
6-7 Maart Mpumalanga Lighuis Middelburg
17-18 April Gauteng Herlwingsentrum (Wonderboom)
17-18 April Noordwes AFM Oase (Klerksdorp)
8-9 Mei Oos-Kaap Gees en Lewe (East London)
8-9 Mei Noord-Kaap AFM Rehobot Upington

Seën!
MG Mahlobo

Special Update: Friday, 15 November

Special Update: From the 60th National Leadership Forum

Friday, 15 November

Dear Colleagues,

The 60th National Leadership Forum (NLF) since unity, was held during this past week from 11-14 November 2019 in Gauteng. In this special update we share three important matters.

1. PROCESS FOR ELECTION

During this meeting amendments to the Rules of Order regarding the process for election of the National Office Bearers from 2020, were promulgated. More information on this process, including the dates for 2020, were made available to Regional Leaders and will also be discussed during the NOB’s Regional Empowerment visits during the first few months of 2020.

Election of National Office Bearers

2. PASTORAL WELLNESS RESULTS

The meeting also took note of the results of the Pastoral Wellness Survey conducted among our pastors during this year. You can access the results of the survey at the link below and take note of the interesting statistics and important information relating to the ministry, physical, financial and personal life of Pastors and assemblies. Please take note of the key take-outs that can possibly improve Pastoral Wellness.

Survey Results NOB Visits PASTORAL WELLNESS

3. NOB EMPOWERMENT VISITS 2020

Please make a note of the dates of the 2020 NOB Empowerment visit in your Region as per the national AFM Calendar and ensure that you do attend it, as it will cover a few subjects of importance to the church, such as:
1. The role and function of a pastor within a Missional church context.
2. Women in leadership.
3. The impact of the ministry on the children of pastors.
4. Being church in the Public Domain, and
5. The Nomination process and dates for the 2020 National Office Bearers Elections.

Blessings!
MG Mahlobo