Nuusflits: Vrydag, 16 November

Laai die PDF weergawe hier af:

 Newsflash 16 Nov AFR

 

1.  VERENIGDE GEBED VIR SUID-AFRIKA: 22-24 FEBRUARIE 2019

Liewe Kollegas,

Volgende jaar sal die 4de agtereenvolgende jaar wees wat ons bymekaar kom as Christene regoor Suid-Afrika om ons nasie met gebed te bedek.  In 2018 was daar meer as 250 gebedspunte waar menige plaaslike gemeenskappe verenig is in gebed gedurende dieselfde naweek.  Up4SA (“United Prayer for South Africa”) is ‘n landswye gebeds-inisiatief op “grassroots” vlak.  (Grassroots CommUNITY Prayer – beweeg oor die grense van ras en denominasie).

As ambassadeurs van van ons Here Jesus kan ons ‘n groot rol speel in die vereniging van ons gemeenskappe! Ek wil jou graag aanmoeding en uitdaag om weereens hande te vat met die “Up4SA 2019”-span waar ons gaan verenig in gebed vir Suid-Afrika! Ons almal erken dat 2019 ‘n beduidende jaar vir ons gaan wees as ‘n nasie aangesien dit Suid-Afrika se algemene verkiesingsjaar is.

Ek vra al ons pastore en gemeenskapsleiers om biddend te oorweeg om as vrywilligers en koördineerders by ‘n gebedspunt in die plaaslike gemeenskap op te treë.  Elke gemeenskapsleier wat as vrywilliger optreë sal ‘n hulpbronpakket ontvang en sal bemagtig word om die gebedspunt te koördineer.

Om as vrywilliger op te tree, kontak ons by: admin@up4sa.co.za or 072 083 1371

Meer informasie, webtuiste: www.up4sa.co.za
Meer informasie, Facebook.com/up4sa

Om alle inligting af te laai, besoek die skakel hieronder:
http://afm-ags.org/category/media/

“Up4SA” Nasionale koöordineerder:
Past. Robbie Black 082 462 1540

 

2.  PCD KENNISGEWING

Neem asseblief kennis van die nuut opgedateede PCD webtuiste by www.pcdafm.co.za – boek verslae kan maklik op die webtuiste gelaai word. Onthou asseblief dat alle geordende pastore (behalwe emeriti) 200 PCD krediete moet versamel teen die einde van Desember 2018 vir die 2015-2018 PCD siklus.  Voltooide PCD registers moet eerstens gestuur word aan die PCD streekskoördineerders wat dit sal verwerk en dan dit sal stuur aan die Nasionale PCD kantoor.

Kontak die PCD kantoor by pcdafm@gmail.co.za 083 793 9112 of 083 2828 432 indien daar enige vra is.

Vriendelike groete,
Dr. Henri Weideman

 

3.  SPESIALE VERSOEK

Een van ons Pastore, Romien Joubert, is huidiglik besig met studies oor die welstand van Suid-Afrikaanse kerkleiers wat ‘n rede tot kommer bly:  “Many church leaders are struggling to passionately persevere in ministry.”

Die teoretiese argument van haar studie is dat veerkragtigheid (resilience) en die opsetlike en holistiese verbouing daarvan enorme waarde kan byvoeg tot ‘n moontlike oplossing.  Staan haar by deur ‘n vraelys te voltooi wat fokus op die ondersoek van kerkleiers se begrip van veerkragtigheid, hulle huidige pogings om dit in hulle lewens in te bou asook hulle huidige veerkragtigheidsvlakke.  Jou deelname en bydrae is noodsaaklik en hoogs gewaardeerd.  Dankie by voorbaat vir jou hulp.

…KLIEK HIER OM VRAESTEL TE BEGIN…

Seënwense!
M.G. Mahlobo

Newsflash: Friday, 2 November

Download the PDF version here:

 2 NOV ENG 2018

THE AFM IN ZIMBABWE

Our brothers and sisters in the AFM in Zimbabwe are currently going through a painful experience with a potential of the church splitting. As you may be aware the leadership of the AFM International is continuing with its intervention. In its intervention report a plea was made to all parties and groups to avoid any action that may lead to the splitting of the church. This has not yet happened. There are national church elections planned for this coming Saturday, 3rd November 2018. During these elections the national Office Bearers will be elected. This will take place when the other group, under the leadership of the current Deputy President, claim to have already elected the national Church leaders. Both groups are using the same constitution and the same name.  I am asking that we pray for God’s intervention. Let us pray for an amicable resolution of all differences with a view of them becoming a united church again.

PASSING ON OF EUGENE PETERSON

Eugene Peterson, the Presbyterian pastor who authored 35 books amongst which is the Message Bible, passed on at the age of 85, a week after his admission into a hospice care for complications related to heart failure. He retired from pastoring in 1991 and became a Professor at Regent College in Vancouver, British Columbia. Among his final words were: “Let’s go.” Let’s keep his bereaved family in our prayers.

Past. MG Mahlobo

Nuusflits: Vrydag, 2 November

Laai die PDF weergawe hier af:

 2 NOV AFR 2018

DIE AGS IN ZIMBABWE

Ons broers en susters in die AGS in Zimbabwe gaan tans deur ‘n pynlike ervaring met die moontlikheid van kerkverdeling. Soos jy dalk al bewus is, beplan die AGS Internationaal om voort te gaan met sy ingryping. In die AGS Internationaal se intervensieverslag is ‘n pleidooi aan alle partye en groepe gedoen om enige aksie te vermy wat tot die verdeling van die kerk kan lei. Dit het nog nie gebeur nie. Daar word huidiglik ‘n nasionale verkiesing beplan vir hierdie komende Saterdag, 3 November 2018. Tydens hierdie geleentheid sal die nasionale ampsdraers verkies word. Dit sal plaasvind terwyl ‘n ander groep, onder leiding van die huidige adjunkpresident, beweer dat die nasionale ampsdraers alreeds verkies is. Beide groepe gebruik dieselfde konstitusie en dieselfde naam. Ek vra dat ons bid vir God se ingryping. Kom ons bid vir ‘n vriendskaplike oplossing van alle verskille met die oog daarop dat hulle weer ‘n verenigde kerk kan word.

EUGENE PETERSON IS OORLEDE

Eugene Peterson, die Presbiteriaanse pastoor wat 35 boeke geskryf het en wat die “Message Bible” insluit, is op 85-jarige ouderdom oorlede. Hy is een week na sy opname in ‘n “hospice” oorlede aan komplikasies wat verband hou met hartversaking. Hy het as pastoor afgetree in 1991 en word toe ‘n professor by Regent College in Vancouver, British Columbia. Van sy laaste woorde was: “Let’s go.” Kom ons hou sy familie in ons gebede.

Past. MG Mahlobo

Newsflash: Friday, 19 October

Download the PDF version here:

 19 OCT ENG 2018

Dear Colleague,

1.   APPLICATIONS FOR THEOLOGICAL TRAINING

 NWU THEOLOGY BOOKLET BROCHURE_E-VERSION 2018

The closing date for the acceptance of applications from AFM students who want to do theological training through North West University (Potchefstroom), is 30 October 2018. All applications must be done online through the following link:
http://studies.nwu.ac.za/studies/how-apply-online.

AFM applicants studying with a view to be ordained by the AFM of SA need recommendations from their Assemblies’ Governing Bodies  (AGB) and Regional Committees (RC). These recommendations are given after interviews have been conducted by both the AGB and RC. These recommendations must be made before the application forms are submitted to North West University.

Applicants are responsible for the payment of a R600-00 non-refundable admin fee. Banking details for this fee is provided on the AFM Seminary form:

 Seminary Application for Admission to Study for 2019

2.   2019 AFM NATIONAL CALENDAR

The 2019 AFM National Calendar is now available from the AFM website for download:
http://afm-ags.org/category/media/

3.   THE 25TH PENTECOSTAL WORLD CONFERENCE CALGARY 2019

Canada is proud to host Pentecostal leaders from around the globe for the 25th Pentecostal World Conference. We welcome you to be part of this global event being held August 27–30, 2019. Featuring over 55 guests from all over the world, Canada is proud to host Spirit-filled believers for this four-day event, where intentionally chosen speakers will challenge our hearts. The Pentecostal World Fellowship is a co-operative body of Pentecostal churches and groups worldwide of approved standing, and PAOC is a member.

For all related information regarding this conference, do visit:
https://25pwc.org/
http://afm-ags.org/category/events/
https://youtu.be/MvOvWCmimtg

Blessings!
M.G. Mahlobo

Nuusflits: Vrydag, 19 Oktober

Laai hier die PDF weergawe af:

 19 OKT AFR 2018

Liewe Kollega,

1.   AANSOEKE VIR TEOLOGIESE OPLEIDING

 NWU THEOLOGY BOOKLET BROCHURE_E-VERSION 2018

Die sluitingsdatum vir die aanvaarding van aansoeke vanaf AGS studente wat teologiese opleiding deur die Noordwes Universiteit (Potchefstroom) wil ondergaan, is 30 Oktober 2018.  Alle aansoeke moet aanlyn gedoen word deur die volgende skakel te gebruik:
http://studies.nwu.ac.za/studies/how-apply-online.

AGS applikante wat studeer met die oog om georden te word by die AGS van SA het aanbevelings nodig vanaf hulle Gemeente se Beheeerliggaam (Assemblies’ Governing Bodies – AGB) en Streekskomitees (Regional Committees – RC).  Hierdie aanbevelings word gegee na onderhoude gevoer is deur beide die AGB en RC.  Hierdie aanbevelings moet gedoen word voordat die aansoekvorms ingedien word by die Noordwes Universiteit.

Applikante is verantwoordelik vir die betaling van ‘n R600-00 nie-terugbetaalbare admin fooi.  Bankbesonderhede vir hierdie fooi word verskaf op die AGS Kweekskool Vorm:

 Seminary Application for Admission to Study for 2019

2.   2019 AGS NASIONALE KALENDER

Die 2019 AGS Nasionale Kalender is nou beskikbaar op die AGS webtuiste om afgelaai te word:
http://afm-ags.org/category/media/

3.   DIE 25STE PINKSTER WêRELD KONFERENSIE CALGARY 2019

Kanada is trots om gasheer te wees vir Pinkster leiers regoor die wêreld vir die 25ste Pinkster Wêreld Konferensie.  Ons verwelkom jou om deel te wees van hierdie globale gebeurtenis wat gehou word 27-30 Augustus 2019.  Met meer as 55 gaste van regoor die wêreld is Kananda trots om die gasheer te wees vir geesvervulde gelowiges tydens hierdie vierdag gebeurtenis waar doelbewuste gekose sprekers ons harte sal aanraak.  Die Pinkster Wêreld Gemeenskap is ‘n koöperatiewe liggaam van Pinkster kerke en groepe van goedgekeurde status wêreldwyd, en PAOC is ‘n lid.

Vir alle verwante informase rakende hierdie konferensie, gebruik die volgende skakels:
https://25pwc.org/
http://afm-ags.org/category/events/
https://youtu.be/MvOvWCmimtg

Seënwense!
M.G. Mahlobo

Newsflash, 5 October

Download the Newsflash here in PDF format:

 5 OCT ENG 2018

Dear Colleague,

1.   APPRECIATION TO PASTORS AND THEIR FAMILIES

The month of October is known as Pastors Appreciation Month. It is a special time that has been set aside for the AFM of SA congregations and other statutory bodies to honor their pastors or assembly leaders as well as their spouses and children. Our appreciation is for their hard and sacrificial work and multiple blessings that they provide.

Allow me to take this time to express my deepest appreciation to all AFM pastors, assembly leaders, their spouses and children for what you are doing for both the Apostolic Faith Mission of South Africa and God’s Kingdom. Our Chief Shepherd and our Lord and Savior, Jesus Christ, has entrusted upon you one of the most delicate and most precious of assignments –  the spiritual well-being of His flock. Many of you are serving in ministry under incredible pressures mostly created by unrealistic expectations. You are expected to have ideal families, to be perfect people, to always be available, to never be down and to have all the answers that your members need to keep their lives stable and moving forward.

The same can be said with regard to those who serve on a full-time basis in the AFM in other structures beyond the congregation. In this case I am specifically referring to those that are serving the church at Regional and National structures. You fulfill these responsibilities in addition to other work that you do. Most of you fulfill this added role without any renumeration.

My prayer for you and your family is similar to the one John prayed for Gaius who was given a hard time by Diotrephes:

“Dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you, even as your soul is getting along well”  3 John 1:2 (NIV).

2.   PCD WORKSHOPS AT THE 2018 GBM

Pastors who attended the PCD Workshops at the recent General Business Meeting (GBM) received stickers for the workshops that they participated in. These stickers must be pasted in your PCD log-sheets. In this way you will be able to receive the credits. If you didn’t receive these stickers or maybe you lost them, you are welcome to contact the National PCD Co-ordinator, Dr Henri Weideman during Office Hours at 012 644 0490. I trust that these workshops added value to all who attended.

3.   THE 25TH PENTECOSTAL WORLD CONFERENCE CALGARY 2019

Canada is proud to host Pentecostal leaders from around the globe for the 25th Pentecostal World Conference. We welcome you to be part of this global event being held August 27–30, 2019. Featuring over 55 guests from all over the world, Canada is proud to host Spirit-filled believers for this four-day event, where intentionally chosen speakers will challenge our hearts. The Pentecostal World Fellowship is a co-operative body of Pentecostal churches and groups worldwide of approved standing, and PAOC is a member.

For all related information regarding this conference, do visit:
https://25pwc.org/
http://afm-ags.org/category/events/

Blessings!
M.G. Mahlobo

Nuusflits, 5 Otkober

Laai die Nuusflits hier af in PDF formaat:

 5 OKT AFR 2018

Liewe Kollega,

1.   WAARDERING VIR PASTORE EN HULLE FAMILIES

Oktober maand staan bekend as ons Pastorale Waarderingsmaand. Dit is ‘n spesiale tyd wat uitgesit is vir die AGS van SA se gemeentes en ander statutêre liggame om hulle pastore of gemeente leiers sowel as hulle eggenotes en kinders, te eer.  Ons waardeer hulle harde, opofferende werk en veelvoudige seëninge wat daaruit spruit.

Laat my toe om my diepste waardering uit te spreek teenoor alle AGS pastore, gemeente leiers, hulle eggenotes en kinders vir dit wat hulle doen beide vir die Apostoliese Geloofsending van Suid-Afrika en God se Koninkryk.  Ons Hoofherder en ons Here en Redder, Jesus Christus, het aan julle een van die mees delikate en kosbare opdragte toevertrou – die geestelike welstand van Sy kudde. Baie van julle staan in die bediening onder ongelooflike druk wat meestal ontstaan as gevolg van onrealistiese verwagtinge. Daar word van julle verwag om die ideale familie te hê, om perfek te wees as mens, om altyd beskikbaar te wees, om nooit mismoedig te wees nie en om altyd al die antwoorde te hê wat julle gemeentelede nodig het om hulle lewens stabiel te hou en vooruit te laat gaan.

Dieselfde kan gesê word van diegene wat op ‘n voltydse basis die AGS dien in strukture buite die gemeente. In hierdie geval verwys ek spesifiek na diegene wat die kerk dien in Streeks- en Nasionale struktrure. Julle kom hierdie verantwoordelikheid na benewens al die ander werk wat julle doen.  Meeste van julle vervul hierdie bykomende rol sonder enige vergoeding.

My gebed vir julle en julle families is dieselfde as die gebed wat Johannes gebid het vir Gaius wat ‘n harde tyd gegee is deur Diotrephes:

“Dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you, even as your soul is getting along well” 3 John 1:2 (NIV).

2.   PCD WERKSWINKELS – GBM 2018

Pastore wat die PCD werkswinkels by die onlangse Algemene Besigheidsvergadering (GBM) bygewoon het, het plakkers ontvang vir die werkwinkels waaraan hulle deelgeneem het. Hierdie plakkers moet geplak word in jou PCD “log-sheet”.  Op hierdie wyse sal jy krediete kan ontvang. As jy nie hierdie plakkers ontvang het nie of hulle miskien verloor het, is jy welkom om die Nasionale PCD Koördineerder, Dr Henri Weideman gedurende kantoorure te skakel by 012 644 0490. Ek vertrou dat hierdie werkswinkels waarde toegevoeg het vir almal wat dit bygewoon het.

3.   DIE 25STE PINKSTER WêRELD KONFERENSIE CALGARY 2019

Kanada is trots om gasheer te wees vir Pinkster leiers regoor die wêreld vir die 25ste Pinkster Wêreld Konferensie.  Ons verwelkom jou om deel te wees van hierdie globale gebeurtenis wat gehou word 27-30 Augustus 2019.  Met meer as 55 gaste van regoor die wêreld is Kananda trots om die gasheer te wees vir geesvervulde gelowiges tydens hierdie vierdag gebeurtenis waar doelbewuste gekose sprekers ons harte sal aanraak.  Die Pinkster Wêreld Gemeenskap is ‘n koöperatiewe liggaam van Pinkster kerke en groepe van goedgekeurde status wêreldwyd, en PAOC is ‘n lid.

Vir alle verwante informase rakende hierdie konferensie, gebruik die volgende skakels:
https://25pwc.org/
http://afm-ags.org/category/events/

Seënwense!
M.G. Mahlobo

Pastoral Letter 3rd Quarter

Download the PDF version of the Pastoral Letter here:

 AFM Pastoral Letter 3rd Quarter 

Dear Colleague,

Allow me to reflect on the 2018 GBM (General Business Meeting) and NC (National Conference), held on Sunday 9 September to Thursday 13 September at the Word and Life Assembly in Boksburg. Two words come to mind – historic and memorable! The theme of the Conference was “Go Tell”. It is anchored on Isaiah 6:8-9 (NIV):

“Then I heard the voice of the Lord saying, “Whom shall I send” and who will go for us?”
And I said, “Here am I. Send me!” He said, “Go and tell this people: …”

Our strategic plan encapsulated in the phrase “One AFM Game Plan” is reaching an important implementation stage. During the evening services we unpacked the theme around implementation and established that it is time for our pastors, members and church structures to have a transformational impact in our society, through the sharing of the Gospel of the Kingdom of God.

This Conference was historic in the sense that it was used as a platform to celebrate the 110th Anniversary of the AFM of SA. The church’s national office celebrated this anniversary on 25 May 2018, which was the “official” birthday of the AFM of SA. The Leadership thought it wise to allow the broader church to celebrate it during our September 2018 GBM and National Conference.

It was also a memorable event, as we honoured the pastors with 40 years of unbroken service before retirement in the AFM. This was done during the evening services. We also handed over tokens of appreciation to all those who contributed towards the unification of the church in 1996 (some were appreciated in 2016 and the rest were appreciated at this Conference). Further the program also included development sessions on topics such as “Financial Reporting and Tax Laws”, “A Healthy Family Life for Pastors”, “Bringing About Social Cohesion in Society” and “Praying the Psalms in Different Seasons of Life”. AFM ordained pastors that attended accrued PCD points.

Delegates to this GBM considered important amendments to our church’s constitution. These amendments deal with the issue of leadership succession in the church. The objective is to build into the succession plan, transitional mechanisms to allow orientation and a smooth hand over to the newly elected Officers. These amendments also seek to ensure a higher level of experience and clear core responsibilities for the Officers, especially at the national level. The possibility of creating an election pool, from which eligible candidates may be nominated and elected were also considered.

In this Pastoral Letter I share some of the highlights of the GBM and National Conference with you. I pray that it will bless you and give you a view into this historic and memorable event!

WHO WILL GO FOR US?

Past. M.G. Mahlobo – President of the AFM of SA

The 2018 General Business Meeting (GBM) celebrated the 110th Anniversary of the AFM of SA. The official “birthday” of the AFM is 25 May 1908. Our name “The Apostolic Faith Mission” is a description of a people on a mission. The objective of this mission is to fulfill the Great commission of Jesus in Matthew 28:18-20. It has the characteristics of the ministry of the Apostles and operates through faith.

“Our name “The Apostolic Faith Mission” is a description of a people on a mission.” 

In its early years missions described the reason for the existence of the AFM. It was done through evangelistic outreaches which involved church members and their leaders. As years went by the passion to reach subsided and only a few carried on with missions. The church established a department to take care of missions. Gradually missions shifted from the center to the periphery of the church’s ministry. The focus shifted to taking care of members at the expense of the lost. The Missions Department was later closed. Missions were carried by individuals who had to do it on self-support basis. In 2007 a Missions’ Advisory Committee (MAC) was established to coordinate missions’ projects.

During this time the leadership felt that the church needed to go back to its basics. MAC developed a missional strategy, which became known as: Vision 2020. It was also known as “Qalakabusha” (roughly translated as: ‘new beginning’). Vision 2020 sought to re-commit the AFM to its missional calling. The AFM would be:

“The whole church taking the whole Gospel to the whole world, saturating communities with the presence and principles of the Kingdom of God.”

The church’s slogan became prominent: “Wherever you find people you will find the AFM.”

Our vision of “the church that is accessible to all people, celebrating its God-given diversity, empowering its members for caring and transforming communities to the glory of God,” was combined with Vision 2020 and this led to the concept of a missional church. This concept became the anchor of the church’s strategic plan, namely the One AFM Game Plan. A missional church is a Christian community that defines itself and organizes its life around being the agent of God’s mission to the world, as its real purpose. The One AFM Game Plan is driven by five drivers which are broadly known as discipleship, empowerment, ecumenical involvement, community involvement (social responsibility) and governance (stewardship).

“A missional church is a Christian community that defines itself and organizes its life around being the agent of God’s mission to the world, as its real purpose.”

GO TELL
I have chosen Isaiah 6:1-10 and Matthew 28:18-20 in order lay the foundation for a missional church. Basically, there are four important issues in this regard. These are (i) our understanding of missional context, (ii) acknowledgment of God’s sovereign rule in a missional context, (iii) hearing God’s missional call and (iv) making a missional commitment. Let us briefly look at these.

Missional context for Isaiah, the Disciples of Jesus and our context. Missional context for Isaiah, the Disciples of Jesus and our context. In Isaiah the context is that of bereavement (king Uzziah has died) and moral degeneration in Judah (Isaiah 5:8-21). In Matthew 28, the Lord is risen from the grave and has all authority in heaven and on earth. Our context today points to the following: 35% of the world’s people claim to be Christians, the nominalism percentage is huge among Christians, poverty, war and diseases.

God’s sovereignty in all missional contexts. In the midst of bereavement, as a result of king Uzziah’s death, Isaiah is reminded that God is still reigning on His throne. The disciples of Jesus, in their moment of bewilderment and doubt, they are confronted by the risen Lord upon whom all Divine authority had been conferred. Jesus is still the Lord of lords and the King of kings in our context. We need to acknowledge God’s rule and power in all situations. It is through this power that we bring the good news to all nations.

God’s missional call: “Whom shall I send and who will go for us?”. God’s missional call requires messengers of integrity. One of the Seraphs had to do purification on Isaiah before God called him. The lives of those who are God-sent must exemplify a life of “walking the talk”. Our conduct must give credibility to our message. In Isaiah God’s call has to do with the state of Judah at the time. Jesus calls us to the unreached nations to represent Him in word and in deed.

“Here am I, send me Lord.”

Missional commitment. Isaiah saw, heard and made a commitment: “Here am I, send me Lord”. We are calling on our members, irrespective of race, color, language, gender and age to make a missional commitment and like Isaiah say: “Here am I, send me.” Pastors we need you to offer coaching to our members as they reach out to the nations with the Gospel of Jesus. Would you make a commitment today, by saying: “Here am I, send me?”

THE BIBLICAL MANDATE FOR THE WELLBEING OF PASTORS AND LEADERS IN THE CHURCH

Dr. Vincent Atterbury

To be called by God to serve as a leader in His work on earth is a great honor and privilege. Such a call is irrevocable (Romans 11:29) and comprehensive. It has bearing on the total being of those who are called. The call of God is never at the expense of anything that is part and parcel of the total existence of the called.

The wellbeing of those who are called by God to serve as leaders is relevant and addressed in the Bible over and over. The Biblical perspective on the wellbeing of God’s leaders emphasise that they are accountable for their own wellbeing and that it is an inherent requirement. Those who are called by God to serve as leaders have a personal responsibility for their own wellbeing. In Paul’s last meeting with the leaders at Ephesus, he emphasised that they have a responsibility for their own wellbeing and not only for the people God placed under their leadership.

“Those who are called by God to serve as leaders have a personal responsibility for their own wellbeing.”

ACTS 20:28 (ESV) “Pay careful attention to yourselves and to all the flock, in which the Holy Spirit has made you overseers, to care for the church of God, which He obtained with His own blood.”

From the context it is clear that there are many challenges and threats that may have an effect and influence a leader’s ability to live his/her calling with sustainable fruitfulness. Paul’s message to Archippus is clear and applicable to all leaders in the church “Be sure to finish the task you were given in the Lord’s service.” (Colossians 4:17 – GNB). This is not something that will be achieved without focus and without a disciplined lifestyle that enhances personal wellbeing. Each leader has the responsibility to respond in a responsible way to God’s call by attending to their own wellbeing in order for them to be an example to those they lead in fulfillment of God’s call.

In Romans 12:11 Paul emphasises that as part of the normal christian’s life, each one have to ensure that their courage and fervor for God stay intact. “Never let the fire in your heart go out. Keep it alive. Serve the Lord.” (NIV) This is even more crucial for leaders that are to be the examples to those they lead. Ministry in itself is demanding in all areas of a person’s life. Not only the leader is affected by the demands and pressures encountered, but those who are led and those that are the closest to the leader. The best gift a leader can give to those that are led and those who are closest to him/her, is to prioritise his/her time and to ensure personal wellbeing.

“Never let the fire in your heart go out. Keep it alive. Serve the Lord.”

“My greatest gift to you is a healthy me.” (Paul Scanlon)

In ministry leadership it is easy to experience burnout because of the inherent demands that seldom leave time for self-care. “Don’t burn out; keep yourselves fueled and aflame.” (Romans 12:11 – The Message)

“Zeal without Burnout” (Christopher Ash)

When Paul gives instructions and guidelines to Timothy and Titus with regard to the criteria for those who are suitable to serve as leaders in the church he touches on all the areas of their personal lives (1 Timothy 3:1-13; Titus 1:6-9). Paul clearly indicates that there is not one area in a person’s life that is unimportant and can be neglected in favor of another. Paul emphasises that leaders who serve in the church should live a life that is an example of a well-managed life where there is a healthy balance between spirituality and the physical. Paul himself was an example of a balanced, disciplined life and ministry, taking care of himself in order that he himself could share in the hope he brings to others (1 Corinthians 9:23-27).

The primary responsibility of each and everyone who are called by God to serve as a leader in ministry and the church is first and foremost to attend to and take care of themselves. Taking care of yourself enables and empowers you to take care of God’s people. A leader’s wellbeing has an effect not only on him/herself, but also on those that are the closest to them, e.g. spouse and children, and on their ability to be able to care for others and lead them.

Taking care of yourself enables and empowers you to take care of God’s people.”

Jesus Himself exemplified it by taking care of Himself during His life and ministry on earth. In spite of the growing needs and demand for His ministry, He took time out when needed (Matthew 14:23, John 6:15); He allowed people to take care of His personal and physical needs (Mark 15:41, Matthew 21:1, John 4:7). He stayed in control of His own ministry (John 2:24 & 11:6).

Paul in his advice to Timothy indicate that self-care is the key to endurance in ministry (1 Timothy 4:6-8). It is the key to a long, sustainable and fruitful ministry in spite of and in the midst of all the inherent demands and challenges in ministry. He also indicates that at the core of self-care is self-discipline in all areas and facets of life, e.g. spiritual, emotional, mental and physical. “Focus on working on your own development and on what you teach. If you do this, you will save yourself and those who hear you. (1 Timothy 4:16 – CEB)

“…self-care is the key to endurance in ministry…”

Following the example of Jesus and implementing Paul’s advice pastors will be able to live out God’s calling upon their lives with great zeal and sustainable fruitfulness extending the kingdom of God on earth.

THE AFM ON THE MOVE

Puleng Nimrod Kekana
A Poem to Celebrate 110 Years of the AFM!

Designed and assigned by God
To reach the lost and hopeless of the world
From Azusa street to Bree street
The Spirit of God moved men as they obeyed
The mission of God kept on expanding
Yes, the move of God’s plan
Cannot, will not, shall not be hindered
The Apostolic Faith Mission is on the move
110 years later,
The move is getting stronger and stronger!

From the southern tip of Africa
To the ends of the world.
Let the message go to all nations.
Blow the trumpet Dr. Chikane,
Let the sound be heard everywhere
Jesus is Lord of the nations
Let missions run down like waters
And church planting like a mighty tsunami
Declare Dr. Murefu,
‘That the mission field is open
And that every congregation
Is an outreach centre to the world.’
The AFM is on the move!

Proclaim it Dr. Burger,
Wherever there are people,
You will find the AFM.
Qualified or unqualified,
Ordained or not ordained
Let everyone go back to their family, friends and community
And share the good news
Of what Jesus had done for them
Mercy is our song,
For sins forgiven and remembered no more
Grace is written all over us,
For our lives are restored and renewed
No longer strangers and foreigners,
But part of God’s family,
The AFM is on the move!

‘The Church is built upon the Rock,
And the gates of hell will not prevail against it’’.
Dr. Lapoorta reminded us.
‘Unity in action,
Let us move forward.’
Pastor Mahlobo preached passionately.
‘To fulfill our mission as mandated by the Lord.’
The AFM is on the move!

From Africa to Europe,
India to the Middle-East,
South to North America,
This thing is exploding and advancing,
It is unstoppable and unbreakable
The AFM is on the move!

It has the cross,
Signifying our commitment to Christ
And our preparedness to die for our calling
In the foolishness of the cross,
Lies our power and confidence
Circled by the golden crown,
It’s a guarantee for our promise
For a crown of life that will not fade away,
To be steadfast, unmovable and always abounding in the Lord’s work
Sink or swim,
Dark or blue,
Favourable or unfavourable,
In season and out of season
Let the message sound,
‘Jesus is Lord of the nations’
Faith in his name,
And hope in his promise,
Is our inspiration.
The AFM is on the move!

In South Africa, it is everywhere
It is blue, red and gold
It is blue, representing our dependence on the Holy Spirit
It is red, representing that salvation is found in no one else,
But in the precious blood of the lamb,
Jesus Christ our Blessed Lord!
It is gold, signifying the King of kings,
Who seat on the throne,
The Lion of the tribe of Judah,
And the Father of All mercies,
The AFM is on the move!

Wherever you find people, you will find the AFM
It is in the army,
It is in the police,
It is in the schools,
It is in hospitals,
It is in the public service,
It is in the private sector,
It is in business,
It is in politics,
It is in entertainment,
It is in the villages,
It is in the small towns,
It is in the cities
The AFM is everywhere!

From Zimbabwe to the UK,
From the UK to Australia,
From Ireland to Pakistan,
From India to Suriname
The AFM is going everywhere,

The AFM is everywhere!
It is like a mighty tornado,
A tsunami that covers everything
This is not a monument but a movement,
A mighty move of the Holy Spirit,
I can hear the sound,
I can hear the thunder,
It’s getting stronger and louder,
It is the move of the Holy Spirit.
And the AFM is privileged to be part,
Of this great deployment of the Spirit.
The AFM is on the move!

HAPPY 110 YEARS OLD!
Happy birthday AFM! GOD BLESS YOU!

CONCLUSION

In conclusion I would like to refer you to an article about the AFM’s 110th Birthday on the website of the South African Council of Churches. Myself and Dr. J.J. La Poorta had the opportunity to do an interview that would further shed light on this historic and memorable 110th year of the AFM! I trust that it will also bless you – http://sacc.org.za/celebrating-110-years-afm/.

Past. M.G. Mahlobo 

Pastorale Brief 3de Kwartaal

Laai die PDF weergawe van die Pastorale Brief hier af:

 AGS Pastorale Brief 3de Kwartaal

Liewe Kollega,

Laat my toe om te reflekteer op die 2018 “GBM” (Algemene Sake Vergadering) en Nasionale Konferensie wat gehou was vanaf Sondag, 9 September tot Donderdag, 13 September te Woord en Lewe Gemeente in Boksburg.  Twee woorde kom na vore – histories en onvergeetlik!  Die tema van die Konferensie was “Go Tell”.  Dit is geanker in Jesaja 6:8-9 (NLV):

“Toe het ek die Here hoor vra: “Wie kan Ek met ’n boodskap na my volk toe stuur? Wie sal vir Ons gaan?”
Ek het geantwoord: “Here, ek sal gaan! Stuur my!”
Hy het gesê: “Ja, gaan.  Sê vir hierdie mense …”

Ons strategiese plan, wat vervat is in die frase “One AFM Game Plan”, is besig om ‘n belangrike implementeringsfase te bereik.  Gedurende die aanddienste het ons die tema rondom implementasie aangespreek. Ons het vasgestel dat dit tyd is vir ons pastore, lidmate en kerkstrukture om  ‘n transformerende impak te maak in ons samelewing deur die deel van die Evangelie van die Koninkryk van God.

Hierdie Konferensie was histories omdat dit gedien het as platform om die 110de herdenking van die AGS van SA te vier. Die kerk se nasionale kantoor het hierdie herdenking op 25 Mei 2018 gevier wat die “amptelike” verjaarsdag was van die AGS van SA.  Die Leierskap het dit goed gedink dat die wyer kerk die herdenking vier tydens ons September 2018 “GBM” en Nasionale Konferensie.

Dit was ook ‘n onvergeetlike gebeurtenis omdat ons ons pastore met 40 jaar ononderbroke diens voor aftrede in die AGS, vereer het. Dit het geskied tydens die aanddienste. Ons het ook toekennings van waardering oorhandig aan diegene wat bygedra het tot die eenwording van die kerk in 1996 (sommige was vereer in 2016 en die res is erken tydens hierdie Konferensie). Die program het verder ook ontwikkelingssessies ingesluit met onderwerpe soos “Financial Reporting and Tax Laws”, “A Healthy Family Life for Pastors”, “Bringing About Social Cohesion in Society” en “Praying the Psalms in Different Seasons of Life”.  AGS geordende pastore wat bygewoon het het PCD punte daarvoor ontvang.

Afgevaardiges na die “GBM” het belangrike wysigings aan ons kerk se konstitusie oorweeg. Hierdie wysigings handel oor die kwessie van leierskap opvolging in die kerk. Die doel is om binne die opvolgingsplan oorgangsmeganismes daar te stel wat oriëntering en ‘n gemaklike oorhandiging aan die nuutverkose beamptes sal bewerkstellig. Hierdie wysigings beoog ook om ‘n hoër vlak van ondervinding en duidelike kernverantwoordelikhede vir die beamptes daar te stel, veral op nasionale vlak. Die moontlikheid van die daarstelling van ‘n verkiesingspoel waaruit wenslike kandidate genomineer en verkies kan word, is ook oorweeg.

In hierdie Pastorale Brief deel ek van die hoogtepunte van die “GBM” en Nasionale Konferensie met jou. Ek glo dat dit ‘n seëning sal wees vir jou en meer lig werp op hierdie historiese en onvergeetlike gebeurtenis!

WIE SAL VIR ONS GAAN?

Past. M.G. Mahlobo – President van die AGS van SA

Die 2018 Algemene Sake Vergadering (“GBM”) het die 110de verjaarsdag van die AGS van SA gevier. Die “amptelike” verjaarsdag van die AGS is 25 Mei 1908. Ons naam “Die Apostoliese Geloofsending” is ‘n beskrywing van mense op ‘n missie.  Die doel van hierdie missie is om die Groot Opdrag van Jesus in Mattheus 28:18-20 te vervul.  Dit het die eienskappe van die bediening van die Apostels en werk deur geloof.

“Ons naam “Die Apostoliese Geloofsending” is ‘n beskrywing van mense op ‘n missie.”

Gedurende die vroeë jare het missies die rede vir die bestaan van die AGS omskryf.  Dit het geskied deur evangelistiese uitreike waarby kerklidmate en hul leiers betrek was.  Soos wat die jare aanbeweeg het het die passie om uit te reik verminder en het slegs ‘n paar voortgegaan met missies. Die kerk het ‘n departement gestig om na missies of sendings om te sien.  Geleidelik het sendings geskuif vanaf die kern na die periferie van die kerk se bediening.  Die fokus het verskuif na die welstand van die lidmate ten koste van die verlorenes.  Die sendingsafdeling is later gesluit.  Sendings is uitgevoer deur individue wat dit op selfondersteunende basis moes doen.  Gedurende 2007 is ‘n Sendingsadvies Komitee of  te wel die “Missions’ Advisory Committee (MAC)” gestig om sendingsprojekte te koördineer.

Gedurende hierdie tyd het die leierskap gevoel dat die kerk nodig het om terug te keer na die basiese beginsels.  “MAC” het ‘n missionale strategie ontwikkel wat bekend geword het as:  “Vision 2020”.  Dit was ook bekend as “Qalakabusha” (rofweg vertaal as: nuwe begin).  “Vision 2020” het as doel gehad om die AGS opnuut te verbind met die sendingsroeping.  Die AGS sou wees:

“The whole church taking the whole Gospel to the whole world, saturating communities with the presence and principles of the Kingdom of God.”

Die kerk se slagspreuk het prominent geword: “Wherever you find people you will find the AFM.”

Ons visie van ‘n “…kerk (AGS) wat toeganklik is vir alle mense, wat eenheid en ‘n Godgegewe-diversiteit vier, wat lidmate bemagtig om met sorg gemeenskappe te transformeer tot die glorie van God”, is gekombineer met “Vision 2020” en dit het gelei na die konsep van ‘n missionale kerk. Hierdie konsep het die anker geword van die kerk se strategiese plan, naamlik die “One AFM Game Plan”. ‘n Missionale kerk is ‘n Christelike gemeenskap wat homself definieër en organiseer rondom die ware doel – om die agente te wees van God se missie in die wêreld. Die “One AFM Game Plan” word bestuur deur vyf drywers wat algemeen bekend is as dissipelskap, bemagtiging, ekumeniese betrokkenheid, gemeenskapsbetrokkenheid (sosiale verantwoordelikheid) en goeie bestuur (rentmeesterskap).

“‘n Missionale kerk is ‘n Christelike gemeenskap wat homself definieër en organiseer rondom die ware doel – om die agente te wees van God se missie in die wêreld.”

GAAN VERTEL
Ek het Jesaja 6:1-10 en Mattheus 28:18-20 gekies om die fondasie van ‘n missionale kerk te vestig.  Basies is daar 4 belangrike kwessies in hierdie verband.  Daar is (i) ons begrip van missionale konteks, (ii) erkenning van God se soewereine heerskappy in ‘n missionale konteks, (iii) gehoorsaamheid aan God se missionale opdrag en (iv) om toegewyd te wees aan missionaliteit.  Laat ons kortliks na dit kyk.

Missionale konteks vir Jesaja, die Dissipels van Jesus en ons konteks. In Jesaja is die konteks verlies (Koning Uzziah het gesterf) en morele agteruitgang in Judah (Jesaja 5:8-21).  In Mattheus 28 het Jesus opgestaan uit die graf en besit alle outoriteit in die hemel en op aarde.  Ons konteks vandag wys na die volgende: (i) 35% van die mense in die wêreld voer aan dat hulle Christene is, (ii) die nominale persentasie is groot onder Christene, (iii) armoede, (iv) oorlog en (v) siektes.

God se soewereiniteit in alle missionêre kontekste. In die middel van verlies, as gevolg van Koning Uzziah se dood, word Jesaja daaraan herinner dat God steeds vanaf Sy Troon heers. Die dissipels van Jesus, in hulle oomblik van verwarring en twyfel, word gekonfronteer met die opgestane Here waarop alle Goddelike outoriteit nou rus. Jesus is nog steeds die Heer en Koning van konings in ons konteks.  Ons het nodig om God se heerskappy en krag in alle situasies te erken.  Dit is deur hierdie krag wat ons die goeie nuus aan alle nasies bring.

God se missionale oproep:  “Wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan?”.  God se sendingsoproep vereis boodskappers met integriteit.  Een van die Serafs moes Isaiah reinig voordat God hom geroep het. Die lewens van diegene wat deur God gestuur is moet ‘n lewe illustreer van “doen wat jy preek”. Ons optrede moet geloofwaardigheid gee aan ons boodskap. In Jesaja het God se oproep te doen met die toestand van Judah op daardie oomblik. Jesus roep ons na die onbereikte nasies om Hom te verteenwoordig in woord en daad.

“Hier is ek, stuur my Here”.

Missionale toewyding:  Jesaja het gesien, gehoor en ‘n toewyding gemaak:  “Hier is ek, stuur my Here”.  Ons maak ‘n beroep ons lidmate, ongeag van ras, kleur, taal, geslag en ouderdom om ‘n missionale toewyding te maak en soos Jesaja te sê:  “Hier is ek, stuur my.”  Pastore, ons het julle nodig om leiding aan te bied vir ons lidmate sodat hulle die nasies met die Goeie Nuus van Jesus kan bereik.  Sal jy ‘n toewyding vandag maak deur te sê:  “Hier is ek, stuur my.”?

DIE BYBELSE MANDAAT VIR DIE WELSTAND VAN PASTORE EN LEIERS IN DIE KERK

Dr. Vincent Atterbury

Om deur God geroep te wees om as leier te dien in Sy werk op aarde is ‘n groot eer en voorreg. So ‘n roeping is onherroeplik (Romeine 11:29) en omvattend. Dit het betrekking op die totale wese van diegene wat geroep is.  Die roeping van God is nooit ten koste van enigeiets wat deel is van die totale bestaan van die een wat geroep is nie.

Die welstand van diegene wat geroep is deur God om te dien as leiers is relevant en word in die Bybel oor en oor aangespreek. Die Bybelse perspektief op die welstand van God se leiers benadruk dat hulle verantwoordelik is vir hulle eie welsyn en dat dit ‘n inherente vereiste is.  Diegene wat deur God geroep is om as leiers te dien het ‘n persoonlike verantwoordelikheid vir hulle eie welstand.  Tydens Paulus se laaste vergadering met die leiers van Efesus het hy benadruk dat hulle verantwoordelik is vir hulle eie welsyn en nie net vir die welsyn van diegene wat God onder hulle leierskap geplaas het nie.

Diegene wat deur God geroep is om as leiers te dien het ‘n persoonlike verantwoordelikheid vir hulle eie welstand.”

ACTS 20:28 (ESV) “Pay careful attention to yourselves and to all the flock, in which the Holy Spirit has made you overseers, to care for the church of God, which He obtained with His own blood.”

Vanuit hierdie konteks is dit duidelik dat daar baie uitdagings en bedreigings is wat ‘n effek kan hê en ‘n leier kan beinvloed in sy vermoë om sy/haar roeping uit te leef met volhoubare vrugbaarheid.  Paulus se boodskap aan Argippus is duidelik en toepaslik op alle leiers in die kerk: “Be sure to finish the task you were given in the Lord’s service.” (Colossians 4:17 – GNB)Dit is nie iets wat bereik kan word sonder fokus en sonder ‘n gedissiplineerde lewensstyl wat persoonlike welsyn verbeter nie.  Elke leier het die verantwoordelikheid om te antwoord op God se roeping deur na hulle eie welstand om te sien en sodoende ‘n voorbeeld te wees vir diegene wat hulle lei tot hul vervulling van God se roeping.

In Romeine 12:11 benadruk Paulus dat as deel van die normale christen lewe, elkeen verantwoordelik is om toe te sien dat hulle moed en ywer vir God in plek bly.  “Never let the fire in your heart go out. Keep it alive. Serve the Lord.” (NIV) Dit is selfs meer krities vir leiers wat ‘n voorbeeld moet wees vir diegene wat hulle lei.  Bediening op sigself is veeleisend in alle vlakke van ‘n persoon se lewe.  Nie net word die leier geaffekteer deur die eise en druk wat hy/sy teëkom nie maar ook diegene wat die naaste aan die leier is. Die beste geskenk wat ‘n leier kan gee aan diegene wat hy/sy lei en wat die naaste aan hom/haar is, is om sy/haar tyd te prioritiseer en persoonlike welstand te verseker.

“Never let the fire in your heart go out. Keep it alive. Serve the Lord.”

“My greatest gift to you is a healthy me.” (Paul Scanlon)

In bediening is dit maklik vir leiers om uitbranding te ondervind as gevolg van die inherente eise wat selde tyd laat vir persoonlike welsyn.  “Don’t burn out; keep yourselves fueled and aflame.” (Romans 12:11 – The Message)

“Zeal without Burnout” (Christopher Ash)

Wanneer Paulus instruksies en riglyne gee aan Timothy en Titus met betrekking tot die kriteria vir diegene wat geskik is om te dien as leiers in die kerk, raak hy alle gebiede van hulle persoonlike lewens aan (1 Timoteus 3:1-13;  Titus 1:6-9).  Paul maak dit duidelik dat daar nie ‘n gebied in ‘n persoon se lewe is wat onbelangrik is en afgeskeep kan word ten koste van ‘n ander nie.  Paul benadruk dat leiers wat dien in die kerk ‘n lewe moet leef wat ‘n voorbeeld is van ‘n goeie bestuurde lewe waar daar ‘n gesonde balans is tussen geestelik en fisies. Paulus homself was ‘n voorbeeld van ‘n gebalanseerde, dissiplineerde lewe en bediening.  Hy het na sy eie welsyn omgesien sodat hy kon deel in die hoop wat hy vir ander bring (1 Korintiërs 9:23-27).

Die hoof verantwoordelikheid van ieder en elk wat geroep is deur God om te dien as ‘n leier in bediening en die kerk is hoofsaaklik om aandag aan hulself te gee en hulself te versorg.  Deur jouself te versorg word jy in staat gestel en bemagtig om God se mense te versorg. ‘n Leier se welsyn het nie net ‘n effek op hom/haar nie, maar ook op diegene naaste aan hulle, bv. eggenote en kinders asook op hulle vermoë om ander te versorg en te lei.

“Deur jouself te versorg word jy in staat gestel en bemagtig om God se mense te versorg.”

Jesus Homself het dit geïllustreer deur Homself te versorg gedurende Sy lewe en bediening op aarde.  Ten spyte van die groeiende behoeftes en eise van Sy bediening het Hy tyd vir Homself geneem wanneer nodig (Mattheus 14:23, Johannes 6:15);  Hy het ander mense toegelaat om na Sy persoonlike en fisiese behoeftes om te sien (Markus 15:41, Mattheus 21:1, Johannes 4:7).  Hy het in beheer gebly van Sy eie bediening (Johannes 2:24 & 11:6).

Paulus, tydens sy advies aan Timoteus, wys Timoteus daarop dat selfsorg die sleutel tot volhouding in die bediening is (1 Timoteus 4:6-8).  Dit is die sleutel tot ‘n lang, volhoubare en vrugbare bediening ten spyte van en te midde alle inherente eise en uitdagings in bediening. Hy wys ook aan dat die kern van selfsorg self-dissipline in alle areas en fasette van die lewe (geestelik, emosioneel, verstandelik en fisies) is.  Focus on working on your own development and on what you teach. If you do this, you will save yourself and those who hear you.” (1 Timothy 4:16 – CEB)

“…selfsorg die sleutel tot volhouding in die bediening is …”

Deur Jesus se voorbeeld te volg en Paulus se advies te implementeer sal pastore in staat wees om God se roeping op hulle lewens uit te leef met groot ywer en volhoubare vrugbaarheid wat die Koninkryk van God op aarde uitbrei.

THE AFM ON THE MOVE

Puleng Nimrod Kekana
A Poem to Celebrate 110 Years of the AFM!
[Hierdie gedig is oorspronklik in Engels geskryf en so gelos om die integriteit van die boodskap te behou.]

Designed and assigned by God
To reach the lost and hopeless of the world
From Azusa street to Bree street
The Spirit of God moved men as they obeyed
The mission of God kept on expanding
Yes, the move of God’s plan
Cannot, will not, shall not be hindered
The Apostolic Faith Mission is on the move
110 years later,
The move is getting stronger and stronger!

From the southern tip of Africa
To the ends of the world.
Let the message go to all nations.
Blow the trumpet Dr. Chikane,
Let the sound be heard everywhere
Jesus is Lord of the nations
Let missions run down like waters
And church planting like a mighty tsunami
Declare Dr. Murefu,
‘That the mission field is open
And that every congregation
Is an outreach centre to the world.’
The AFM is on the move!

Proclaim it Dr. Burger,
Wherever there are people,
You will find the AFM.
Qualified or unqualified,
Ordained or not ordained
Let everyone go back to their family, friends and community
And share the good news
Of what Jesus had done for them
Mercy is our song,
For sins forgiven and remembered no more
Grace is written all over us,
For our lives are restored and renewed
No longer strangers and foreigners,
But part of God’s family,
The AFM is on the move!

‘The Church is built upon the Rock,
And the gates of hell will not prevail against it’’.
Dr. Lapoorta reminded us.
‘Unity in action,
Let us move forward.’
Pastor Mahlobo preached passionately.
‘To fulfill our mission as mandated by the Lord.’
The AFM is on the move!

From Africa to Europe,
India to the Middle-East,
South to North America,
This thing is exploding and advancing,
It is unstoppable and unbreakable
The AFM is on the move!

It has the cross,
Signifying our commitment to Christ
And our preparedness to die for our calling
In the foolishness of the cross,
Lies our power and confidence
Circled by the golden crown,
It’s a guarantee for our promise
For a crown of life that will not fade away,
To be steadfast, unmovable and always abounding in the Lord’s work
Sink or swim,
Dark or blue,
Favourable or unfavourable,
In season and out of season
Let the message sound,
‘Jesus is Lord of the nations’
Faith in his name,
And hope in his promise,
Is our inspiration.
The AFM is on the move!

In South Africa, it is everywhere
It is blue, red and gold
It is blue, representing our dependence on the Holy Spirit
It is red, representing that salvation is found in no one else,
But in the precious blood of the lamb,
Jesus Christ our Blessed Lord!
It is gold, signifying the King of kings,
Who seat on the throne,
The Lion of the tribe of Judah,
And the Father of All mercies,
The AFM is on the move!

Wherever you find people, you will find the AFM
It is in the army,
It is in the police,
It is in the schools,
It is in hospitals,
It is in the public service,
It is in the private sector,
It is in business,
It is in politics,
It is in entertainment,
It is in the villages,
It is in the small towns,
It is in the cities
The AFM is everywhere!

From Zimbabwe to the UK,
From the UK to Australia,
From Ireland to Pakistan,
From India to Suriname
The AFM is going everywhere,

The AFM is everywhere!
It is like a mighty tornado,
A tsunami that covers everything
This is not a monument but a movement,
A mighty move of the Holy Spirit,
I can hear the sound,
I can hear the thunder,
It’s getting stronger and louder,
It is the move of the Holy Spirit.
And the AFM is privileged to be part,
Of this great deployment of the Spirit.
The AFM is on the move!

HAPPY 110 YEARS OLD!
Happy birthday AFM! GOD BLESS YOU!

SLOT

Ten slotte wil ek jou graag verwys na ‘n artikel oor die AGS se 110de verjaarsdag op die webtuiste van die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke.  Myself en Dr. J.J. La Poorta het die geleentheid gehad om ‘n onderhoud te doen wat verdere lig sal werp op hierdie historiese en onvergeetlike 110de jaar van die AGS!  Ek vertrou dat sal tot seën wees vir jou – http://sacc.org.za/celebrating-110-years-afm/.

Past. M.G. Mahlobo 

Newsflash: Friday, 7 September

 7 SEPTEMBER

Dear Colleague,

1.  SOUTH AFRICAN POLICE COMMEMORATION DAY

On Sunday, the 2nd of September 2018, the South African Police Service (SAPS) hosted its annual Commemoration Day ceremony in honor of 29 members who lost their lives in the line of duty between 01 April 2017 to 31 March 2018. The names of the 29 officers who died in the line of duty were added to the wall of remembrance.

During the ceremony, families, friends and colleagues of the deceased members and the leadership of the Department of Police laid wreaths as they paid their respects to the fallen heroes and heroines. I am requesting that we remember the bereaved families in our prayers, especially this coming Sunday. Where possible let us accompany them in this journey of bereavement with healing messages of hope. I call upon our pastors and members to work with the police in fighting the scourge of crime including police killings. Police members are a national asset and they need to be protected by all of us. One police killing is one too many.

Blessings!
MG Mahlobo  

2.  DEALING WITH STRESSFULL TIMES, REALIZING THE SANCTITY OF YOUR LIFE
Stress is part of our everyday life. We need to acknowledge that to ourselves and to our children. Denial is not helpful.  As Spiritual leaders in our churches and communities, we need to create an openness for our members, young and old, as well as our children to talk about the stressful times in their lives and receive guidance on how to handle it.

I am saying this in the light of the fact that we are entering one of those stressful times again, as we do every year – when students at tertiary institutions and leaners at school prepare for exams. During this time many of our young people feel stressed, they are worried that they are not adequately prepared and will not pass the exams.  Some do not know how to handle these feelings and thoughts. They might feel that they are not “allowed” to express their concerns and worries, because it will show that they do not have enough faith.

The fact is: Most of us will at certain seasons in our lives, face times that are extra stressful and can shake us to our core. You can experience stress when you worry about things like your job, money, relationships, or a friend or family member who is ill or going through a difficult time. At those times, having strong coping strategies can make a big difference. During stressful times (always actually) it is important to look after your physical health, to get support, tackle your challenges and strengthen your Spiritual life.

I would like to encourage you by sharing a few key guidelines contained in the document below:

 Stressful Times in Difficult Situations

I trust that his might be helpful to us as Pastors ant those that we are leading and ministering to.
Henri Weideman