Pastorale Brief 4de Kwartaal

Laai die PDF weergawe hier af:

 Pastorale Brief 4de Kwartaal 2018 WEB

Liewe Kollega,

Die einde van 2018 is besig om nader te kom en ons kyk na die nuwe jaar met hoop en vars verwagtinge.  2019 dui op ‘n belangrike jaar vir die Suid-Afrikaanse nasie omdat dit ‘n algemene verkiesingsjaar is. Ons sien ‘n sterk beweging in Suid-Afrika na korporatiewe of verenigde gebedsvergaderings en byeenkomste. Up4SA is so ‘n inisiatief met die doel om eenheid in ons plaaslike gemeenskappe te bring deur gebed.  Dit is ‘n aksie wat deur ons plaaslike AGS gemeentes geneem kan word wat direk die implementering van missionale kerk bevorder – soos beskryf in ons One AFM Game Plan.

Dit is ‘n aksie wat deur ons plaaslike AGS gemeentes geneem kan word wat direk die implementering van missionale kerk bevorder – soos beskryf in ons One AFM Game Plan.”

My vraag aan jou is:  Het jy ‘n gebedspunt in jou plaaslike gemeenskap?  Ek vra al ons pastore en gemeenskapsleiers om biddend te oorweeg om vrywillig ‘n gebedspunt in jou plaaslike gemeenskap te koördineer.  Elke leier of vrywilliger ontvang ook ‘n hulpbronpakket en sal toegerus word om die gebedspunt te koördineer.  Kom ons bedek ons nasie met gebed deur die Up4SA gebeds-inisiatief gedurende 2019 (22-24 Februarie).  Informasie is beskikbaar vanaf:

http://afm-ags.org/category/media/
https://www.facebook.com/Up4SA/
Past. Robbie Black 082 462 1540

LAAT ONS BID!

Past. M.G. Mahlobo – President van die AGS van SA

Januarie maand word spesifiek opsy gesit vir gebed en vas in die AGS van SA.  (Laai die AGS se nasionale kalender af by:  http://afm-ags.org/category/media/.)  Elke plaaslike gemeente se leierskap besluit op die aanvang, die wyse en duur van gebed en vas.  Ek versoek alle AGS pastore en lidmate om hulle te verbind tot gebed en vas gedurende die maand van Januarie 2019.  Alhoewel elke gemeente self sal besluit op die fokus van gebed is my versoek dat die volgende gebedsitems ingesluit sal word:

Suid-Afrika se algemene verkiesings sal bepaal wie die volgende President van ons land sal word.  Die datum van die komende verkiesings moet nog aangekondig word deur die Staatspresident.  Ons moet bid vir vredevolle en suksesvolle verkiesings.

Die AGS Internasionaal (The AFM International) sal hulle Driejaarlikse Konferensie in Nairobi (Kenya) aanbied op 19-24 Augustus 2019.  Hierdie konferensie sal onder andere besprekings insluit oor die status van AGS kerke in al die lande waar die AGS voorkom.  Die AGS se lede lande is in verskillende fases van groei op hulle pad na selfonderhoud, selfbestuur en selfvoorplanting.  In menige van hierdie lede kerke is daar ‘n behoefte na leierskapsontwikkeling en die vestiging van bestuurstrukture.  My versoek is dat jy bid vir die suksesvolle Driejaarlikse Konferensie in Kenia en vir die groei van al die lede kerke.

Meeste van julle is bewus dat die 25ste Wêreld Pinkster Konferensie wat plaasvind in Calgary (Kanada) op 27-30 Augustus 2019, een van die globale gebeurtenisse is wat ek bevorder.  Die AGS is ‘n aktiewe lid van die Wêreld Pinkstergemeenskap wat hierdie Konferensie saamroep.  Dit sal bygewoon word deur verteenwoordigers van Pinksterkerke van regoor die wêreld en aangebied word onder die tema:  “Spirit Now!”  Sonder gebed mag ons planne dalk nie slaag nie.  Ek beroep my op ons pastore en lidmate om te bid vir die 25ste Wêreld Konferensie in Kanada.

“…laat ons bid vir ‘n groot oes van siele gedurende 2019 en vir die transformasie van ons gemeenskappe deur die krag en teenwoordigheid van die Heilige Gees.”

GAME PLAN IMPLEMENTASIE: ‘n INSPIRERENDE STORY

Past. Johan Brits – Fokus Deo Gemeente (Modimolle Limpopo)

Tydens die Algemene Besigheidsvergadering (General Business Meeting – GBM) wat gehou is in September was daar een aanbieding wat gefokus het op die suksesvolle implementasie van die “One AFM Game Plan” drywers.  Hierdie aanbieding is nou beskikbaar in artikel formaat en wys hoe die “Game Plan” drywers geimplementeer kan word op ‘n praktiese wyse.  Past. Johan Brits van die Fokus Deo gemeente vertel ons hulle inspirerende verhaal:

PAS AAN BY VERANDERING:  OP ‘n MISSIE VIR N NUWE ENGELSE DIENS

“Ons is die AGS/AFM in Modimolle, Limpopo (geleë in die middel van die dorp) en is deel van die Familia Dei Netwerk.  Ons het opgemerk dat menige families dorp toe trek vanaf die “township” wat ons met die volgende vraag gelaat het: Waar sal hulle kerk toe gaan? Ons het gesien dat hulle nie teruggaan na die kerk in die “township” nie en het besef dat ons ‘n tuiste vir hulle kan word!  Hierdie gedagte verskuiwing het gekom nadat die leierskap die “Walk Thru the Bible:  High Impact Church”-kursus gedoen het.  Daar het ons besef dat dit nie saak maak wat die grootte van jou kerk is nie, maar wel wat die impak van jou kerk op die gemeenskap is.  Die leierskap het die besluit geneem om ‘n Engelse diens aan die begin van 2017 te vestig en het die volgende beginsels aanvaar:

“…dat dit nie saak maak wat die grootte van jou kerk is nie, maar wel wat die impak van jou kerk op die gemeenskap is.”

 • Ons fokus op die middelkas persoon in die dorp. Ons fokus nie op die “township” nie, want daar is reeds ‘n AGS kerk wat ‘n geestelike tuiste is vir menige gelowiges.
 • Ons voorsien nie vervoer van veraf plekke nie – ons fokus is op ons onmiddellike gemeenskap.
 • Dit is nie ‘n multi-kulturele diens nie. Ons sien dit is ‘n moderne Engelse diens waar alle kleure en kulture die diens bywoon (daar is selfs Duitsers wat ver ry om die diens by te woon).
 • Ons is ‘n moderne gemeenskap en het ‘n moderne diens met multi-media.  Dienste is nie langer as 1 uur en 15 minute nie.
 • Ons het nog nie ‘n orkes nie, maar ons sien dit nie as ‘n struikelblok nie. Ons gebruik video om ons liedere aan te bied (en die mense is gaande daaroor!).
 • Die pastore werk doelbewus daaraan om enige rassekwessies uit die weg te ruim en praat openlik daaroor met die gemeente.
 • “Fellowship” is baie belangrik. Ons maak kontak en bou verhoudige oor ‘n koffie/tee/beskuit na en tussen die dienste.

Ons kerk se leierskap het besluit:  Dit is nie “ons” en “hulle” nie, maar net ONS, dieselfde gemeente, net ‘n ander diens presies soos die res maar in Engels.  Ons preek dieselfde boodskap in hierdie Engelse diens as wat in die Afrikaanse dienste gepreek word.
“Ons preek dieselfde boodskap in hierdie Engelse diens as wat in die Afrikaanse dienste gepreek word.”
Om hierdie Engelse diens in ons gemeenskap te begin was dit nodig om veelvuldige aksies en strategieë te beplan. Ons het begin deur pamflette te druk en dit oral moontlik uit te deel – by skole en op straat. Ons het selfs ons huidge gemeentelede gevra om hierdie pamflette na hulle werksplekke te neem. Ons het ‘n straat-braai in die hoofstraat van ons dorp gehou en het 1,000 worsrolletjies gratis weggegee! Ons het mense vertel van ons nuwe diens, hulle die pamlfette gegee en vir hulle gebid. Ek het baie keer gegaan (en ek doen dit steeds) na die hoofstrate op ‘n Saterdagmôre met my Bybel in my hand. Ek het met mense gepraat, saam met hulle gebid en hulle uitgenooi na ons kerk – so het ek mense na Jesus gelei, nuwe lidmate bekom en hulle gedoop! Ons doen kerk veldtogte (vanuit Walk Thru the Bible) gedurende ons dienste – dit veroorsaak dat die gemeente groei deur bywoning en selgroepe. Jy kan hulle webtuiste besoek by:  www.bible.org.za.  Ons doen projekte wat uitreik na skole en besighede – met die intensie om hulle bekend te stel aan die kerk.


Met die hulp van ‘n goeie vriend, Pastoor Elvis Mvulane het ons die Engelse diens begin met 20 mense.  Die gemiddelde bywoning van ons Engelse diens is nou 120 mense per Sondag.  Dit het in so ‘n mate ontwikkel dat ons ‘n pastoor het (wat in Alberton woon) wat 180km elke Sondag ry om te help met die prediking en huisbesoeke. Vier maande nadat die Engelse dienste begin is het ons die behoefte raakgesien vir ‘n Engelse Sondagskool – en huidiglik bedien ons 60 kinders op ‘n Sondag.  Ons het ook nou iemand in diens geneem wat in beheer staan van ons Sondagskool. Ons droom is om 5,000 mense in ons Engelse diens te hê!  Met 80,000 mense in die omgewing glo ons dat dit ‘n realistiese teiken is.

“Ons droom is om 5,000 mense in ons Engelse diens te hê!  Met 80,000 mense in die omgewing glo ons dat dit ‘n realistiese teiken is.”
Indien jy belang stel in die direkte verband tussen hierdie verhaal en die “One AFM Game Plan” drywers vertrou ek dat die GBM aanbieding dit duidelik sal wys en demonstreer:

PASTORALE WELSTAND: DIE VOLLE PRENTJIE

Dr. Vincent Atterbury   (‘n Opvolg artikel vanuit die Pastorale Brief 3de Kwartaal)

God roep en bemagtig mense met die Heilige Gees om deel te wees van die uitbreiding en voortsetting van die bediening van Sy Seun, Jesus Christus se bediening op aarde.  Alhoewel dit ‘n eer is om geroep te wees deur God sluit dit ook ‘n persoonlike verantwoordelikheid in – om die ywer van die oorspronklike roeping in stand te hou sonder om te kort te skiet as gevolg van uitbranding.  God se roeping is nooit ten koste van enigeiets binne die totaliteit van enige een se menslike bestaan nie.

“God se roeping is nooit ten koste van enigeiets binne die totaliteit van enige een se menslike bestaan nie.”

Aloewel groot vordering gemaak is in die pogings om die totale bestaan van mense te verstaan het hierdie pogings slegs die oppervlak gedek.  Elke persoon is geskep deur Hom op ‘n unieke wyse wanneer Hy hulle aanmekaar weef vir Sy glorie en doel (Psalm 139:13-14).  Op ‘n manier is dit vir mense ‘n uitdaging om presies te verstaan hoe wonderlik en kompleks God hulle gemaak het.

Die welstand van ‘n persoon word vasgestel nie net deur een area of faset nie, maar wel deur ‘n kombinasie van verskillende areas en fasette van die lewe. By die oorweging van die welstand van pastore word ten minste 7 areas, wat geintegreer en verweef met mekaar is, toegepas en moet daarop gefokus word wanneer gestreef word na pastorale welstand.

 1. Geestelik: Die kern van enige mens se welstand is hulle persoonlike verhouding met God.  Om binne ‘n regte verhouding met God te leef deur middel van sy Seun, Jesus Christus, en gelei te word deur Sy Gees.  Vanaf so ‘n verhouding sal ‘n persoon ‘n diepe besef van doel (roeping) en betekenis van die lewe beleef.  Die waardes, beginsels en gedrag van individue word vasgestel deur hulle persoonlike verhouding met God.  Om sterker te groei in jou verhouding met God is van allerbelang vir enige pastoor se welstand.
 2. Emosioneel: Elke mens het die inherente vermoë om ‘n verskeidenheid emosies te ervaar, bv. geluk, hartseer, vreugde, hoop, spanning, vrees, woede ens.  Menige gevoelens is gekoppel aan teenoorgesteldes wat skommelinge in buie, effektiwiteit, produktiwiteit, perspektiewe, gedrag en hantering van uitdagings veroorsaak.  Om te groei in emosionele intelligensie (die vermoë om onsself te verstaan) en die hantering van die lewe se uitdagings is noodsaaklik vir pastorale welstand.
 3. Intellektueel: Elke persoon is geskep met ‘n intellektuele vermoë wat ontwikkel moet word deur ‘n lewenslange proses van die bekoming van kennis en vaardighede. Dit is ‘n onophoudende proses soos wat die wêreld, kennis en die lewe self konstant verander. Nuwe idees en probleemoplossingsvermoëns word benodig om relevant te bly en suksesvol te leef. Pastore moet lewenslange leerders wees om ten einde by te dra tot hulle eie welstand.
 4. Fisies: God gee vir die mens een liggaam wat dien as a voertuig waardeur Hy die meesterstuk ten toon stel wat Hy geskep het in daardie persoon.  Die liggaam is soos ‘n voertuig, hoe beter daarna gekyk word, hoe langer dien dit die persoon met uitnemendheid.  Pastorale welstand kan bevorder word deur gesonde gewoontes te kweek, aan te neem en in stand te hou (bv. gereelde mediese ondersoeke, ‘n gebalanseerde dieët, oefening, rus, ens).  Vernietigende leefstylpatrone moet vermy word ten alle koste.
 5. Sosiaal: God skep elke individu om interafhanklik te wees van ander mense. Verhoudings met gades, kinders, ander familie, ens is baie belangrik vir die pastoor se welstand. Groei in die skep en instandhouding van positiewe verhoudings bevorder pastorale welstand. Dit sluit ook in beroeps- en institusionele verhoudings, bv. met kollegas, vrywilligers, gemeentelede, die beheerliggaam, streeksforum, nasionale leierskap en kantoor.
 6. Beroepsgesondheid: God het ons geskep vir ‘n spesifieke doel (roeping). Die welstand van pastore word beìnvloed deur die vlak van persoonlike vervulling wat hulle ondervind in dit wat hulle doen, wat hulle toegelaat word om te doen en wat hulle bemagtig word om te doen.  Pastorale welstand kan bevorder word deur betrokkenheid in bediening te bepaal volgens die individu se God-gegewe talente en gawes, dus in ooreenstemming met ‘n geskikte werksomgewing.
 7. Finansieël: Ons verhouding met aardse besittings, geld en die bestuur van hulpbronne is ‘n belangrike onderwerp in die Bybel.  Die Bybel verduidelik die effek daarvan op die welstand van die mens.  Groei in Bybelse begrip van God se voorsiening, ons verhouding daarmee asook ons verantwoordelikheid om God se voorsiening te bestuur, sal pastorale welstand bevorder.

Pastorale welstand is kompleks en daar is geen kitsoplossing, enkele sleutel of geheim wat pastorale welstand sal verseker nie.  Elke pastoor moet pertinent bewus wees van die feit dat hy/sy veelsydig is.  Alle areas vereis aandag en bepaal welstand.

Die gebed van Johannes vir Gaius benadruk dat pastore nie net slegs geestelik wel moet wees nie, maar ook in ander areas van hulle lewens (3 Joh 1:2).  In Spreuke 4:23 benadruk Salomo dat ons na alle areas in ons lewens moet kyk omdat die totaliteit en kwaliteit van ons lewens en bediening daardeur geaffekteer word.  Dit is dan, en slegs dan dat pastore in staat sal wees om God se roeping vir hulle lewens te vervul deur volhoubare vrugbaarheid, seisoen na seisoen.

“Dit is dan, en slegs dan dat pastore in staat sal wees om God se roeping vir hulle lewens te vervul deur volhoubare vrugbaarheid, seisoen na seisoen.”

LEIERSKAP VANUIT DIE HART: HELENA JACKSON
Past. M.G. Mahlobo – President van die AGS van SA

Die AGS se Welsyn Departement is ‘n uitstekende voorbeeld van die AGS se sosiale verantwoordelikheid sedert die eenwording van die AGS in 1996. Helena Jackson het Past. Eben Muller opgevolg as die Direkteur van hierdie Departement. Dit is een van die Departemente wat wysheid en ‘n hoë vlak van rentmeesterskap vereis. Helena het hierdie Welsynsskip gestuur totdat dit ‘n finansiële ysberg geslaan het. Sy het nie die skip verlaat nie. Sy het voortgegaan om haar beste te doen om die skip op die water te hou. In die tussentyd het die Nasionale Leierskap ingegryp met die doel om te red en die Departement om te keer. Helena het optimisties gebly dat hierdie bediening sal bly voortbestaan. Sy het sedertdien bedank as die Direkteur van die AGS Welsyn Departement. Ons sal verseker haar passie en toewyding om die behoeftiges te bedien, mis.  Nieteenstaande is ek oortuig daarvan dat sy nie net terug sal sit en haar arms sal vou in die aangesig van die vele sosiale uitdagings wat ons land in die gesig staar nie. Sy sal ‘n weg vind om haar begeerte om om te sien na mense wat seer het, uit te druk.

Namens die AGS van SA wil ek haar bedank vir haar waardevolle insette in die Kerk se Welsyn Departement. Ek bid dat God voort sal gaan om Sy glorie op haar te laat skyn. Baie dankie Helena.

Wat het jou aanvanklik aangespoor om betrokke te raak by die werk van die AGS Welsynsraad?
Ek kom vanuit ‘n Nederduitse Gereformeerde Kerk agtergrond. Tydens my studies vir my Maatskaplikewerk graad in Wellington in die Wes-Kaap het ek begin om dienste van die AGS kerk by te woon – waar ek tot bekering gekom het in 1977, gedoop is en gedoop is met die Heilige Gees.  Ek het my man ontmoet gedurende dieselfde tyd en hy was ‘n lidmaat van die AGS kerk.  Ek het gegradueer as ‘n geregistreerde Maatskaplike werker in 1978 en soos alle studente aansoek gedoen vir soveel vakante poste as moontlik.  Onder ander suksesvolle aansoeke was die AGS uitvoerende welsynsposisie – wat ek aanvaar het omdat ek geweet het my toekoms saam met my man sal in die AGS kerk wees.

Wat is die mees opwindende ontwikkeling wat  jy nooit sal vergeet nie?
Die desentralisasie van die Kinderafdeling sedert 1999, wat weereens baanbrekerswerk in kindersorg was.  Dit was hierdie ontwikkeling wat die meeste waarde tot die lewens van ons kinders toegevoeg het asook tot die stand van die AGS Uitvoerende Welsynsraad in die welsynsektor.

Wat van jou rol sal jy mis?
Die geleentheid om ‘n verskil te maak in die lewens van die begunstigdes waarmee ek gewerk het vir 39 jaar en 6 maande, asook die geleentheid om die personeel te bemagtig – oor die hele spektrum van die werk van die AGS Uitvoerende Welsynsraad.

Wat glo jy is die kritiese sukses faktore vir die toekoms van die AGS Welsynsraad?
Twee baie belangrike faktore WAS die dryfkrag van veral die laaste 20 jaar.  Die een was vir seker die inkoop van die AGS gemeentes wat mede-verantwoordelikheid geneem het vir projekte sedert die desentralisasie proses.  Asook die passie, getrouheid en harde werk van die personeel.

Wat is jou finale wens vir die AGS Welsynsraad?
Dat dit die huidige onsekerheid in terme van rigting sal oorleef en die missie en visie sal vervul wat van die begin af vasgestel is.

Wat beplan jy om na aftrede te doen?
Ek sal daarvan hou om aan te hou om betrokke te wees in gemeenskapsprojekte en het reeds begin deelneem.  Ek is ‘n mense-mens en wil van nut wees vir diegene wat in nood verkeer.  Buiten dit wil ek graag reis, tuin maak en soveel tyd moontlik met my familie spandeer.

Enige finale advies aan die AGS gemeentes in verband met Gemeenskapsbetrokkenheid? 
Dit is ons verantwoordelikheid as kerk om om te gee vir ons gemeenskappe soos wat ons geleer word in die boek van Handelinge. Ons het geen keuse nie en ek wil graag gemeentes aanmoedig om die behoeftes in hulle gemeenskappe te bepaal en te vervul, vind die seer en genees dit.  Word betrokke en dien diegene wat nie vir hulle self kan sorg nie.

“…vind die seer en genees dit.  Word betrokke en dien diegene wat nie vir hulle self kan sorg nie.”

SLOT

Ons nader die einde van 2018. Dit sal onthou word as die jaar waarin die AGS se 110de herdenking gevier is. Ons is dankbaar teenoor God vir Sy voorsiening. Ons het ook ‘n waterskeiding Algemene Besigheidsvergadering in 2018 gehad waar belangrike besluite aangaande die opvolgingsplan vir die Nasionale Ampsdraers deurgevoer is.

Ek wil graag van hierdie geleentheid gebruik maak om jou te bedank vir jou bediening insette gedurende die jaar.  Jou bediening het bygedra tot die groei van die kerk. Ek wens jou ‘n geseënde Kersfees en ‘n voorspoedige 2019 toe.

Past. M.G. Mahlobo

Newsflash: Friday, 16 November

Download the PDF version here:

 Newsflash 16 Nov ENG

 

1.  UNITED PRAYER FOR SOUTH AFRICA: 22-24 FEBRUARY 2019

Dear Colleagues,

Next year will be the 4th consecutive year that we gather as Christians all across South Africa to cover our nation in prayer. In 2018 there were more than 250 prayer points where many local communities united in prayer over the same weekend! Up4SA (United Prayer for South Africa) is a nationwide Prayer initiative on grassroots level. (Grassroots CommUNITY Prayer – Across race and denomination).

As ambassadors of our Lord Jesus we can play a huge roll in unifying our communities! I would like to encourage and challenge you again to take hands with the “Up4SA 2019” team, as we unite in prayer for South Africa! We all acknowledge that 2019 is a very significant year for us as a nation, as it is South Africa’s general election year.

I ask all our pastors and community leaders to prayerfully consider volunteering and co-ordinating a prayer point in your local community. Every community leader that volunteers will receive a resource pack and will be empowered to coordinate the prayer point.

To volunteer contact us at: admin@up4sa.co.za or 072 083 1371

More information, website: www.up4sa.co.za

More information, Facebook.com/up4sa

To download the full information, visit the link the below:
http://afm-ags.org/category/media/

Up4SA National Co-ordinator:
Past. Robbie Black 082 462 1540

2.  PCD NOTICE

Please take note of the newly updated PCD website at www.pcdafm.co.za – book reports can easily be uploaded to the website. Please remember that all ordained pastors (excluding emeriti) need to accumulate 200 PCD credits by the end of December 2018 for the 2015-2018 PCD cycle. Completed PCD registers must first be send to the Regional PCD Coordinators who will process it and send it to the National PCD office.

Contact the PCD office at pcdafm@gmail.co.za  083 793 9112 or 083 2828 432 if you have any questions.

Warm Regards
Dr. Henri Weideman

 

3.  SPECIAL REQUEST

One of our Pastors, Romien Joubert is currently busy with studies on the well being of South African Church Leaders which remains a cause for concern: “Many church leaders are struggling to passionately persevere in ministry.”

The theoretical argument of her study is that resilience and the intentional and holistic cultivation thereof, could add immense value in offering a solution. Please assist her by completing a questionnaire focused on exploring church leaders’ understanding of resilience, their current attempts to build it into their lives, and their current resilience levels. Your participation and contribution is crucial and highly valued. Thank you in advance for your time.

…CLICK HERE TO START QUESTIONNAIRE…

Blessings!
M.G. Mahlobo

Nuusflits: Vrydag, 16 November

Laai die PDF weergawe hier af:

 Newsflash 16 Nov AFR

 

1.  VERENIGDE GEBED VIR SUID-AFRIKA: 22-24 FEBRUARIE 2019

Liewe Kollegas,

Volgende jaar sal die 4de agtereenvolgende jaar wees wat ons bymekaar kom as Christene regoor Suid-Afrika om ons nasie met gebed te bedek.  In 2018 was daar meer as 250 gebedspunte waar menige plaaslike gemeenskappe verenig is in gebed gedurende dieselfde naweek.  Up4SA (“United Prayer for South Africa”) is ‘n landswye gebeds-inisiatief op “grassroots” vlak.  (Grassroots CommUNITY Prayer – beweeg oor die grense van ras en denominasie).

As ambassadeurs van van ons Here Jesus kan ons ‘n groot rol speel in die vereniging van ons gemeenskappe! Ek wil jou graag aanmoeding en uitdaag om weereens hande te vat met die “Up4SA 2019”-span waar ons gaan verenig in gebed vir Suid-Afrika! Ons almal erken dat 2019 ‘n beduidende jaar vir ons gaan wees as ‘n nasie aangesien dit Suid-Afrika se algemene verkiesingsjaar is.

Ek vra al ons pastore en gemeenskapsleiers om biddend te oorweeg om as vrywilligers en koördineerders by ‘n gebedspunt in die plaaslike gemeenskap op te treë.  Elke gemeenskapsleier wat as vrywilliger optreë sal ‘n hulpbronpakket ontvang en sal bemagtig word om die gebedspunt te koördineer.

Om as vrywilliger op te tree, kontak ons by: admin@up4sa.co.za or 072 083 1371

Meer informasie, webtuiste: www.up4sa.co.za
Meer informasie, Facebook.com/up4sa

Om alle inligting af te laai, besoek die skakel hieronder:
http://afm-ags.org/category/media/

“Up4SA” Nasionale koöordineerder:
Past. Robbie Black 082 462 1540

 

2.  PCD KENNISGEWING

Neem asseblief kennis van die nuut opgedateede PCD webtuiste by www.pcdafm.co.za – boek verslae kan maklik op die webtuiste gelaai word. Onthou asseblief dat alle geordende pastore (behalwe emeriti) 200 PCD krediete moet versamel teen die einde van Desember 2018 vir die 2015-2018 PCD siklus.  Voltooide PCD registers moet eerstens gestuur word aan die PCD streekskoördineerders wat dit sal verwerk en dan dit sal stuur aan die Nasionale PCD kantoor.

Kontak die PCD kantoor by pcdafm@gmail.co.za 083 793 9112 of 083 2828 432 indien daar enige vra is.

Vriendelike groete,
Dr. Henri Weideman

 

3.  SPESIALE VERSOEK

Een van ons Pastore, Romien Joubert, is huidiglik besig met studies oor die welstand van Suid-Afrikaanse kerkleiers wat ‘n rede tot kommer bly:  “Many church leaders are struggling to passionately persevere in ministry.”

Die teoretiese argument van haar studie is dat veerkragtigheid (resilience) en die opsetlike en holistiese verbouing daarvan enorme waarde kan byvoeg tot ‘n moontlike oplossing.  Staan haar by deur ‘n vraelys te voltooi wat fokus op die ondersoek van kerkleiers se begrip van veerkragtigheid, hulle huidige pogings om dit in hulle lewens in te bou asook hulle huidige veerkragtigheidsvlakke.  Jou deelname en bydrae is noodsaaklik en hoogs gewaardeerd.  Dankie by voorbaat vir jou hulp.

…KLIEK HIER OM VRAESTEL TE BEGIN…

Seënwense!
M.G. Mahlobo

Newsflash: Friday, 2 November

Download the PDF version here:

 2 NOV ENG 2018

THE AFM IN ZIMBABWE

Our brothers and sisters in the AFM in Zimbabwe are currently going through a painful experience with a potential of the church splitting. As you may be aware the leadership of the AFM International is continuing with its intervention. In its intervention report a plea was made to all parties and groups to avoid any action that may lead to the splitting of the church. This has not yet happened. There are national church elections planned for this coming Saturday, 3rd November 2018. During these elections the national Office Bearers will be elected. This will take place when the other group, under the leadership of the current Deputy President, claim to have already elected the national Church leaders. Both groups are using the same constitution and the same name.  I am asking that we pray for God’s intervention. Let us pray for an amicable resolution of all differences with a view of them becoming a united church again.

PASSING ON OF EUGENE PETERSON

Eugene Peterson, the Presbyterian pastor who authored 35 books amongst which is the Message Bible, passed on at the age of 85, a week after his admission into a hospice care for complications related to heart failure. He retired from pastoring in 1991 and became a Professor at Regent College in Vancouver, British Columbia. Among his final words were: “Let’s go.” Let’s keep his bereaved family in our prayers.

Past. MG Mahlobo

Nuusflits: Vrydag, 2 November

Laai die PDF weergawe hier af:

 2 NOV AFR 2018

DIE AGS IN ZIMBABWE

Ons broers en susters in die AGS in Zimbabwe gaan tans deur ‘n pynlike ervaring met die moontlikheid van kerkverdeling. Soos jy dalk al bewus is, beplan die AGS Internationaal om voort te gaan met sy ingryping. In die AGS Internationaal se intervensieverslag is ‘n pleidooi aan alle partye en groepe gedoen om enige aksie te vermy wat tot die verdeling van die kerk kan lei. Dit het nog nie gebeur nie. Daar word huidiglik ‘n nasionale verkiesing beplan vir hierdie komende Saterdag, 3 November 2018. Tydens hierdie geleentheid sal die nasionale ampsdraers verkies word. Dit sal plaasvind terwyl ‘n ander groep, onder leiding van die huidige adjunkpresident, beweer dat die nasionale ampsdraers alreeds verkies is. Beide groepe gebruik dieselfde konstitusie en dieselfde naam. Ek vra dat ons bid vir God se ingryping. Kom ons bid vir ‘n vriendskaplike oplossing van alle verskille met die oog daarop dat hulle weer ‘n verenigde kerk kan word.

EUGENE PETERSON IS OORLEDE

Eugene Peterson, die Presbiteriaanse pastoor wat 35 boeke geskryf het en wat die “Message Bible” insluit, is op 85-jarige ouderdom oorlede. Hy is een week na sy opname in ‘n “hospice” oorlede aan komplikasies wat verband hou met hartversaking. Hy het as pastoor afgetree in 1991 en word toe ‘n professor by Regent College in Vancouver, British Columbia. Van sy laaste woorde was: “Let’s go.” Kom ons hou sy familie in ons gebede.

Past. MG Mahlobo

Newsflash: Friday, 19 October

Download the PDF version here:

 19 OCT ENG 2018

Dear Colleague,

1.   APPLICATIONS FOR THEOLOGICAL TRAINING

 NWU THEOLOGY BOOKLET BROCHURE_E-VERSION 2018

The closing date for the acceptance of applications from AFM students who want to do theological training through North West University (Potchefstroom), is 30 October 2018. All applications must be done online through the following link:
http://studies.nwu.ac.za/studies/how-apply-online.

AFM applicants studying with a view to be ordained by the AFM of SA need recommendations from their Assemblies’ Governing Bodies  (AGB) and Regional Committees (RC). These recommendations are given after interviews have been conducted by both the AGB and RC. These recommendations must be made before the application forms are submitted to North West University.

Applicants are responsible for the payment of a R600-00 non-refundable admin fee. Banking details for this fee is provided on the AFM Seminary form:

 Seminary Application for Admission to Study for 2019

2.   2019 AFM NATIONAL CALENDAR

The 2019 AFM National Calendar is now available from the AFM website for download:
http://afm-ags.org/category/media/

3.   THE 25TH PENTECOSTAL WORLD CONFERENCE CALGARY 2019

Canada is proud to host Pentecostal leaders from around the globe for the 25th Pentecostal World Conference. We welcome you to be part of this global event being held August 27–30, 2019. Featuring over 55 guests from all over the world, Canada is proud to host Spirit-filled believers for this four-day event, where intentionally chosen speakers will challenge our hearts. The Pentecostal World Fellowship is a co-operative body of Pentecostal churches and groups worldwide of approved standing, and PAOC is a member.

For all related information regarding this conference, do visit:
https://25pwc.org/
http://afm-ags.org/category/events/
https://youtu.be/MvOvWCmimtg

Blessings!
M.G. Mahlobo

Nuusflits: Vrydag, 19 Oktober

Laai hier die PDF weergawe af:

 19 OKT AFR 2018

Liewe Kollega,

1.   AANSOEKE VIR TEOLOGIESE OPLEIDING

 NWU THEOLOGY BOOKLET BROCHURE_E-VERSION 2018

Die sluitingsdatum vir die aanvaarding van aansoeke vanaf AGS studente wat teologiese opleiding deur die Noordwes Universiteit (Potchefstroom) wil ondergaan, is 30 Oktober 2018.  Alle aansoeke moet aanlyn gedoen word deur die volgende skakel te gebruik:
http://studies.nwu.ac.za/studies/how-apply-online.

AGS applikante wat studeer met die oog om georden te word by die AGS van SA het aanbevelings nodig vanaf hulle Gemeente se Beheeerliggaam (Assemblies’ Governing Bodies – AGB) en Streekskomitees (Regional Committees – RC).  Hierdie aanbevelings word gegee na onderhoude gevoer is deur beide die AGB en RC.  Hierdie aanbevelings moet gedoen word voordat die aansoekvorms ingedien word by die Noordwes Universiteit.

Applikante is verantwoordelik vir die betaling van ‘n R600-00 nie-terugbetaalbare admin fooi.  Bankbesonderhede vir hierdie fooi word verskaf op die AGS Kweekskool Vorm:

 Seminary Application for Admission to Study for 2019

2.   2019 AGS NASIONALE KALENDER

Die 2019 AGS Nasionale Kalender is nou beskikbaar op die AGS webtuiste om afgelaai te word:
http://afm-ags.org/category/media/

3.   DIE 25STE PINKSTER WêRELD KONFERENSIE CALGARY 2019

Kanada is trots om gasheer te wees vir Pinkster leiers regoor die wêreld vir die 25ste Pinkster Wêreld Konferensie.  Ons verwelkom jou om deel te wees van hierdie globale gebeurtenis wat gehou word 27-30 Augustus 2019.  Met meer as 55 gaste van regoor die wêreld is Kananda trots om die gasheer te wees vir geesvervulde gelowiges tydens hierdie vierdag gebeurtenis waar doelbewuste gekose sprekers ons harte sal aanraak.  Die Pinkster Wêreld Gemeenskap is ‘n koöperatiewe liggaam van Pinkster kerke en groepe van goedgekeurde status wêreldwyd, en PAOC is ‘n lid.

Vir alle verwante informase rakende hierdie konferensie, gebruik die volgende skakels:
https://25pwc.org/
http://afm-ags.org/category/events/
https://youtu.be/MvOvWCmimtg

Seënwense!
M.G. Mahlobo

Newsflash, 5 October

Download the Newsflash here in PDF format:

 5 OCT ENG 2018

Dear Colleague,

1.   APPRECIATION TO PASTORS AND THEIR FAMILIES

The month of October is known as Pastors Appreciation Month. It is a special time that has been set aside for the AFM of SA congregations and other statutory bodies to honor their pastors or assembly leaders as well as their spouses and children. Our appreciation is for their hard and sacrificial work and multiple blessings that they provide.

Allow me to take this time to express my deepest appreciation to all AFM pastors, assembly leaders, their spouses and children for what you are doing for both the Apostolic Faith Mission of South Africa and God’s Kingdom. Our Chief Shepherd and our Lord and Savior, Jesus Christ, has entrusted upon you one of the most delicate and most precious of assignments –  the spiritual well-being of His flock. Many of you are serving in ministry under incredible pressures mostly created by unrealistic expectations. You are expected to have ideal families, to be perfect people, to always be available, to never be down and to have all the answers that your members need to keep their lives stable and moving forward.

The same can be said with regard to those who serve on a full-time basis in the AFM in other structures beyond the congregation. In this case I am specifically referring to those that are serving the church at Regional and National structures. You fulfill these responsibilities in addition to other work that you do. Most of you fulfill this added role without any renumeration.

My prayer for you and your family is similar to the one John prayed for Gaius who was given a hard time by Diotrephes:

“Dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you, even as your soul is getting along well”  3 John 1:2 (NIV).

2.   PCD WORKSHOPS AT THE 2018 GBM

Pastors who attended the PCD Workshops at the recent General Business Meeting (GBM) received stickers for the workshops that they participated in. These stickers must be pasted in your PCD log-sheets. In this way you will be able to receive the credits. If you didn’t receive these stickers or maybe you lost them, you are welcome to contact the National PCD Co-ordinator, Dr Henri Weideman during Office Hours at 012 644 0490. I trust that these workshops added value to all who attended.

3.   THE 25TH PENTECOSTAL WORLD CONFERENCE CALGARY 2019

Canada is proud to host Pentecostal leaders from around the globe for the 25th Pentecostal World Conference. We welcome you to be part of this global event being held August 27–30, 2019. Featuring over 55 guests from all over the world, Canada is proud to host Spirit-filled believers for this four-day event, where intentionally chosen speakers will challenge our hearts. The Pentecostal World Fellowship is a co-operative body of Pentecostal churches and groups worldwide of approved standing, and PAOC is a member.

For all related information regarding this conference, do visit:
https://25pwc.org/
http://afm-ags.org/category/events/

Blessings!
M.G. Mahlobo

Nuusflits, 5 Otkober

Laai die Nuusflits hier af in PDF formaat:

 5 OKT AFR 2018

Liewe Kollega,

1.   WAARDERING VIR PASTORE EN HULLE FAMILIES

Oktober maand staan bekend as ons Pastorale Waarderingsmaand. Dit is ‘n spesiale tyd wat uitgesit is vir die AGS van SA se gemeentes en ander statutêre liggame om hulle pastore of gemeente leiers sowel as hulle eggenotes en kinders, te eer.  Ons waardeer hulle harde, opofferende werk en veelvoudige seëninge wat daaruit spruit.

Laat my toe om my diepste waardering uit te spreek teenoor alle AGS pastore, gemeente leiers, hulle eggenotes en kinders vir dit wat hulle doen beide vir die Apostoliese Geloofsending van Suid-Afrika en God se Koninkryk.  Ons Hoofherder en ons Here en Redder, Jesus Christus, het aan julle een van die mees delikate en kosbare opdragte toevertrou – die geestelike welstand van Sy kudde. Baie van julle staan in die bediening onder ongelooflike druk wat meestal ontstaan as gevolg van onrealistiese verwagtinge. Daar word van julle verwag om die ideale familie te hê, om perfek te wees as mens, om altyd beskikbaar te wees, om nooit mismoedig te wees nie en om altyd al die antwoorde te hê wat julle gemeentelede nodig het om hulle lewens stabiel te hou en vooruit te laat gaan.

Dieselfde kan gesê word van diegene wat op ‘n voltydse basis die AGS dien in strukture buite die gemeente. In hierdie geval verwys ek spesifiek na diegene wat die kerk dien in Streeks- en Nasionale struktrure. Julle kom hierdie verantwoordelikheid na benewens al die ander werk wat julle doen.  Meeste van julle vervul hierdie bykomende rol sonder enige vergoeding.

My gebed vir julle en julle families is dieselfde as die gebed wat Johannes gebid het vir Gaius wat ‘n harde tyd gegee is deur Diotrephes:

“Dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you, even as your soul is getting along well” 3 John 1:2 (NIV).

2.   PCD WERKSWINKELS – GBM 2018

Pastore wat die PCD werkswinkels by die onlangse Algemene Besigheidsvergadering (GBM) bygewoon het, het plakkers ontvang vir die werkwinkels waaraan hulle deelgeneem het. Hierdie plakkers moet geplak word in jou PCD “log-sheet”.  Op hierdie wyse sal jy krediete kan ontvang. As jy nie hierdie plakkers ontvang het nie of hulle miskien verloor het, is jy welkom om die Nasionale PCD Koördineerder, Dr Henri Weideman gedurende kantoorure te skakel by 012 644 0490. Ek vertrou dat hierdie werkswinkels waarde toegevoeg het vir almal wat dit bygewoon het.

3.   DIE 25STE PINKSTER WêRELD KONFERENSIE CALGARY 2019

Kanada is trots om gasheer te wees vir Pinkster leiers regoor die wêreld vir die 25ste Pinkster Wêreld Konferensie.  Ons verwelkom jou om deel te wees van hierdie globale gebeurtenis wat gehou word 27-30 Augustus 2019.  Met meer as 55 gaste van regoor die wêreld is Kananda trots om die gasheer te wees vir geesvervulde gelowiges tydens hierdie vierdag gebeurtenis waar doelbewuste gekose sprekers ons harte sal aanraak.  Die Pinkster Wêreld Gemeenskap is ‘n koöperatiewe liggaam van Pinkster kerke en groepe van goedgekeurde status wêreldwyd, en PAOC is ‘n lid.

Vir alle verwante informase rakende hierdie konferensie, gebruik die volgende skakels:
https://25pwc.org/
http://afm-ags.org/category/events/

Seënwense!
M.G. Mahlobo

Pastoral Letter 3rd Quarter

Download the PDF version of the Pastoral Letter here:

 AFM Pastoral Letter 3rd Quarter 

Dear Colleague,

Allow me to reflect on the 2018 GBM (General Business Meeting) and NC (National Conference), held on Sunday 9 September to Thursday 13 September at the Word and Life Assembly in Boksburg. Two words come to mind – historic and memorable! The theme of the Conference was “Go Tell”. It is anchored on Isaiah 6:8-9 (NIV):

“Then I heard the voice of the Lord saying, “Whom shall I send” and who will go for us?”
And I said, “Here am I. Send me!” He said, “Go and tell this people: …”

Our strategic plan encapsulated in the phrase “One AFM Game Plan” is reaching an important implementation stage. During the evening services we unpacked the theme around implementation and established that it is time for our pastors, members and church structures to have a transformational impact in our society, through the sharing of the Gospel of the Kingdom of God.

This Conference was historic in the sense that it was used as a platform to celebrate the 110th Anniversary of the AFM of SA. The church’s national office celebrated this anniversary on 25 May 2018, which was the “official” birthday of the AFM of SA. The Leadership thought it wise to allow the broader church to celebrate it during our September 2018 GBM and National Conference.

It was also a memorable event, as we honoured the pastors with 40 years of unbroken service before retirement in the AFM. This was done during the evening services. We also handed over tokens of appreciation to all those who contributed towards the unification of the church in 1996 (some were appreciated in 2016 and the rest were appreciated at this Conference). Further the program also included development sessions on topics such as “Financial Reporting and Tax Laws”, “A Healthy Family Life for Pastors”, “Bringing About Social Cohesion in Society” and “Praying the Psalms in Different Seasons of Life”. AFM ordained pastors that attended accrued PCD points.

Delegates to this GBM considered important amendments to our church’s constitution. These amendments deal with the issue of leadership succession in the church. The objective is to build into the succession plan, transitional mechanisms to allow orientation and a smooth hand over to the newly elected Officers. These amendments also seek to ensure a higher level of experience and clear core responsibilities for the Officers, especially at the national level. The possibility of creating an election pool, from which eligible candidates may be nominated and elected were also considered.

In this Pastoral Letter I share some of the highlights of the GBM and National Conference with you. I pray that it will bless you and give you a view into this historic and memorable event!

WHO WILL GO FOR US?

Past. M.G. Mahlobo – President of the AFM of SA

The 2018 General Business Meeting (GBM) celebrated the 110th Anniversary of the AFM of SA. The official “birthday” of the AFM is 25 May 1908. Our name “The Apostolic Faith Mission” is a description of a people on a mission. The objective of this mission is to fulfill the Great commission of Jesus in Matthew 28:18-20. It has the characteristics of the ministry of the Apostles and operates through faith.

“Our name “The Apostolic Faith Mission” is a description of a people on a mission.” 

In its early years missions described the reason for the existence of the AFM. It was done through evangelistic outreaches which involved church members and their leaders. As years went by the passion to reach subsided and only a few carried on with missions. The church established a department to take care of missions. Gradually missions shifted from the center to the periphery of the church’s ministry. The focus shifted to taking care of members at the expense of the lost. The Missions Department was later closed. Missions were carried by individuals who had to do it on self-support basis. In 2007 a Missions’ Advisory Committee (MAC) was established to coordinate missions’ projects.

During this time the leadership felt that the church needed to go back to its basics. MAC developed a missional strategy, which became known as: Vision 2020. It was also known as “Qalakabusha” (roughly translated as: ‘new beginning’). Vision 2020 sought to re-commit the AFM to its missional calling. The AFM would be:

“The whole church taking the whole Gospel to the whole world, saturating communities with the presence and principles of the Kingdom of God.”

The church’s slogan became prominent: “Wherever you find people you will find the AFM.”

Our vision of “the church that is accessible to all people, celebrating its God-given diversity, empowering its members for caring and transforming communities to the glory of God,” was combined with Vision 2020 and this led to the concept of a missional church. This concept became the anchor of the church’s strategic plan, namely the One AFM Game Plan. A missional church is a Christian community that defines itself and organizes its life around being the agent of God’s mission to the world, as its real purpose. The One AFM Game Plan is driven by five drivers which are broadly known as discipleship, empowerment, ecumenical involvement, community involvement (social responsibility) and governance (stewardship).

“A missional church is a Christian community that defines itself and organizes its life around being the agent of God’s mission to the world, as its real purpose.”

GO TELL
I have chosen Isaiah 6:1-10 and Matthew 28:18-20 in order lay the foundation for a missional church. Basically, there are four important issues in this regard. These are (i) our understanding of missional context, (ii) acknowledgment of God’s sovereign rule in a missional context, (iii) hearing God’s missional call and (iv) making a missional commitment. Let us briefly look at these.

Missional context for Isaiah, the Disciples of Jesus and our context. Missional context for Isaiah, the Disciples of Jesus and our context. In Isaiah the context is that of bereavement (king Uzziah has died) and moral degeneration in Judah (Isaiah 5:8-21). In Matthew 28, the Lord is risen from the grave and has all authority in heaven and on earth. Our context today points to the following: 35% of the world’s people claim to be Christians, the nominalism percentage is huge among Christians, poverty, war and diseases.

God’s sovereignty in all missional contexts. In the midst of bereavement, as a result of king Uzziah’s death, Isaiah is reminded that God is still reigning on His throne. The disciples of Jesus, in their moment of bewilderment and doubt, they are confronted by the risen Lord upon whom all Divine authority had been conferred. Jesus is still the Lord of lords and the King of kings in our context. We need to acknowledge God’s rule and power in all situations. It is through this power that we bring the good news to all nations.

God’s missional call: “Whom shall I send and who will go for us?”. God’s missional call requires messengers of integrity. One of the Seraphs had to do purification on Isaiah before God called him. The lives of those who are God-sent must exemplify a life of “walking the talk”. Our conduct must give credibility to our message. In Isaiah God’s call has to do with the state of Judah at the time. Jesus calls us to the unreached nations to represent Him in word and in deed.

“Here am I, send me Lord.”

Missional commitment. Isaiah saw, heard and made a commitment: “Here am I, send me Lord”. We are calling on our members, irrespective of race, color, language, gender and age to make a missional commitment and like Isaiah say: “Here am I, send me.” Pastors we need you to offer coaching to our members as they reach out to the nations with the Gospel of Jesus. Would you make a commitment today, by saying: “Here am I, send me?”

THE BIBLICAL MANDATE FOR THE WELLBEING OF PASTORS AND LEADERS IN THE CHURCH

Dr. Vincent Atterbury

To be called by God to serve as a leader in His work on earth is a great honor and privilege. Such a call is irrevocable (Romans 11:29) and comprehensive. It has bearing on the total being of those who are called. The call of God is never at the expense of anything that is part and parcel of the total existence of the called.

The wellbeing of those who are called by God to serve as leaders is relevant and addressed in the Bible over and over. The Biblical perspective on the wellbeing of God’s leaders emphasise that they are accountable for their own wellbeing and that it is an inherent requirement. Those who are called by God to serve as leaders have a personal responsibility for their own wellbeing. In Paul’s last meeting with the leaders at Ephesus, he emphasised that they have a responsibility for their own wellbeing and not only for the people God placed under their leadership.

“Those who are called by God to serve as leaders have a personal responsibility for their own wellbeing.”

ACTS 20:28 (ESV) “Pay careful attention to yourselves and to all the flock, in which the Holy Spirit has made you overseers, to care for the church of God, which He obtained with His own blood.”

From the context it is clear that there are many challenges and threats that may have an effect and influence a leader’s ability to live his/her calling with sustainable fruitfulness. Paul’s message to Archippus is clear and applicable to all leaders in the church “Be sure to finish the task you were given in the Lord’s service.” (Colossians 4:17 – GNB). This is not something that will be achieved without focus and without a disciplined lifestyle that enhances personal wellbeing. Each leader has the responsibility to respond in a responsible way to God’s call by attending to their own wellbeing in order for them to be an example to those they lead in fulfillment of God’s call.

In Romans 12:11 Paul emphasises that as part of the normal christian’s life, each one have to ensure that their courage and fervor for God stay intact. “Never let the fire in your heart go out. Keep it alive. Serve the Lord.” (NIV) This is even more crucial for leaders that are to be the examples to those they lead. Ministry in itself is demanding in all areas of a person’s life. Not only the leader is affected by the demands and pressures encountered, but those who are led and those that are the closest to the leader. The best gift a leader can give to those that are led and those who are closest to him/her, is to prioritise his/her time and to ensure personal wellbeing.

“Never let the fire in your heart go out. Keep it alive. Serve the Lord.”

“My greatest gift to you is a healthy me.” (Paul Scanlon)

In ministry leadership it is easy to experience burnout because of the inherent demands that seldom leave time for self-care. “Don’t burn out; keep yourselves fueled and aflame.” (Romans 12:11 – The Message)

“Zeal without Burnout” (Christopher Ash)

When Paul gives instructions and guidelines to Timothy and Titus with regard to the criteria for those who are suitable to serve as leaders in the church he touches on all the areas of their personal lives (1 Timothy 3:1-13; Titus 1:6-9). Paul clearly indicates that there is not one area in a person’s life that is unimportant and can be neglected in favor of another. Paul emphasises that leaders who serve in the church should live a life that is an example of a well-managed life where there is a healthy balance between spirituality and the physical. Paul himself was an example of a balanced, disciplined life and ministry, taking care of himself in order that he himself could share in the hope he brings to others (1 Corinthians 9:23-27).

The primary responsibility of each and everyone who are called by God to serve as a leader in ministry and the church is first and foremost to attend to and take care of themselves. Taking care of yourself enables and empowers you to take care of God’s people. A leader’s wellbeing has an effect not only on him/herself, but also on those that are the closest to them, e.g. spouse and children, and on their ability to be able to care for others and lead them.

Taking care of yourself enables and empowers you to take care of God’s people.”

Jesus Himself exemplified it by taking care of Himself during His life and ministry on earth. In spite of the growing needs and demand for His ministry, He took time out when needed (Matthew 14:23, John 6:15); He allowed people to take care of His personal and physical needs (Mark 15:41, Matthew 21:1, John 4:7). He stayed in control of His own ministry (John 2:24 & 11:6).

Paul in his advice to Timothy indicate that self-care is the key to endurance in ministry (1 Timothy 4:6-8). It is the key to a long, sustainable and fruitful ministry in spite of and in the midst of all the inherent demands and challenges in ministry. He also indicates that at the core of self-care is self-discipline in all areas and facets of life, e.g. spiritual, emotional, mental and physical. “Focus on working on your own development and on what you teach. If you do this, you will save yourself and those who hear you. (1 Timothy 4:16 – CEB)

“…self-care is the key to endurance in ministry…”

Following the example of Jesus and implementing Paul’s advice pastors will be able to live out God’s calling upon their lives with great zeal and sustainable fruitfulness extending the kingdom of God on earth.

THE AFM ON THE MOVE

Puleng Nimrod Kekana
A Poem to Celebrate 110 Years of the AFM!

Designed and assigned by God
To reach the lost and hopeless of the world
From Azusa street to Bree street
The Spirit of God moved men as they obeyed
The mission of God kept on expanding
Yes, the move of God’s plan
Cannot, will not, shall not be hindered
The Apostolic Faith Mission is on the move
110 years later,
The move is getting stronger and stronger!

From the southern tip of Africa
To the ends of the world.
Let the message go to all nations.
Blow the trumpet Dr. Chikane,
Let the sound be heard everywhere
Jesus is Lord of the nations
Let missions run down like waters
And church planting like a mighty tsunami
Declare Dr. Murefu,
‘That the mission field is open
And that every congregation
Is an outreach centre to the world.’
The AFM is on the move!

Proclaim it Dr. Burger,
Wherever there are people,
You will find the AFM.
Qualified or unqualified,
Ordained or not ordained
Let everyone go back to their family, friends and community
And share the good news
Of what Jesus had done for them
Mercy is our song,
For sins forgiven and remembered no more
Grace is written all over us,
For our lives are restored and renewed
No longer strangers and foreigners,
But part of God’s family,
The AFM is on the move!

‘The Church is built upon the Rock,
And the gates of hell will not prevail against it’’.
Dr. Lapoorta reminded us.
‘Unity in action,
Let us move forward.’
Pastor Mahlobo preached passionately.
‘To fulfill our mission as mandated by the Lord.’
The AFM is on the move!

From Africa to Europe,
India to the Middle-East,
South to North America,
This thing is exploding and advancing,
It is unstoppable and unbreakable
The AFM is on the move!

It has the cross,
Signifying our commitment to Christ
And our preparedness to die for our calling
In the foolishness of the cross,
Lies our power and confidence
Circled by the golden crown,
It’s a guarantee for our promise
For a crown of life that will not fade away,
To be steadfast, unmovable and always abounding in the Lord’s work
Sink or swim,
Dark or blue,
Favourable or unfavourable,
In season and out of season
Let the message sound,
‘Jesus is Lord of the nations’
Faith in his name,
And hope in his promise,
Is our inspiration.
The AFM is on the move!

In South Africa, it is everywhere
It is blue, red and gold
It is blue, representing our dependence on the Holy Spirit
It is red, representing that salvation is found in no one else,
But in the precious blood of the lamb,
Jesus Christ our Blessed Lord!
It is gold, signifying the King of kings,
Who seat on the throne,
The Lion of the tribe of Judah,
And the Father of All mercies,
The AFM is on the move!

Wherever you find people, you will find the AFM
It is in the army,
It is in the police,
It is in the schools,
It is in hospitals,
It is in the public service,
It is in the private sector,
It is in business,
It is in politics,
It is in entertainment,
It is in the villages,
It is in the small towns,
It is in the cities
The AFM is everywhere!

From Zimbabwe to the UK,
From the UK to Australia,
From Ireland to Pakistan,
From India to Suriname
The AFM is going everywhere,

The AFM is everywhere!
It is like a mighty tornado,
A tsunami that covers everything
This is not a monument but a movement,
A mighty move of the Holy Spirit,
I can hear the sound,
I can hear the thunder,
It’s getting stronger and louder,
It is the move of the Holy Spirit.
And the AFM is privileged to be part,
Of this great deployment of the Spirit.
The AFM is on the move!

HAPPY 110 YEARS OLD!
Happy birthday AFM! GOD BLESS YOU!

CONCLUSION

In conclusion I would like to refer you to an article about the AFM’s 110th Birthday on the website of the South African Council of Churches. Myself and Dr. J.J. La Poorta had the opportunity to do an interview that would further shed light on this historic and memorable 110th year of the AFM! I trust that it will also bless you – http://sacc.org.za/celebrating-110-years-afm/.

Past. M.G. Mahlobo