Nuusflits: Vrydag, 1 Junie

Laai die Nuusflits af in PDF formaat:

 1 JUNE AFR 2018

1. DIE AGS VAN SA SE 110 JAAR FEESVIERINGE!

CENTURION – 25 MEI 2018

Op Vrydag die 25ste Mei is die Apostoliese Geloofsending van Suid Afrika se 110de verjaarsdag gevier!  Hierdie historiese mylpaal is gevier met ‘n spesiale byeenkoms wat gehou is by die AGS Centurion gemeente in Pretoria met Pastoor Rudi Briel en Mariesa Briel as gasheer en gasvrou. Die tema van die diens was “The Going Gospel – Moving Forward” en is uitgebeeld deur middel van ‘n 110-jaar embleem wat spesifiek vir die geleentheid ontwerp was. Die kern aspek van die embleem is die pyl wat simbolies is van die AGS se apostoliese DNA – simbolies van nuwe grond wat betreë word en die missie wat voortgedra word.

Die gaste was onder andere die Nasionale Ampsdraers, Streeks Ampsdraers in en rondom die Gauteng provinsie (verteenwoordigend van streke, netwerke en nasionale departemente), die AGS Nasionale Kantoor pesoneel, die leierskap van die AGS Centurion gemeente asook spesiale gaste van die Pinkster/Charismatiese Christen gemeenskap. Die program was verdeel in drie hoof afdelings.

Die eerste afdeling was getiteld: “Rewind – to move forward we need to understand where we come from”. Die gaste was aangenaam verras om te hoor toe die program koördineerder, Past. Rudi Coertzen (Streeksleier van die Oos Rand), vir Past. Dudley Goodenough (die agterkleinseun van Mev. C.L. Goodenough) na die verhoog roep. Dit is welbekend in die AGS se geskiedenis dat Mev. Goodenough gestuur was om twee Amerikaanse sendelinge (John G. Lake en Thomas Hezmalhalch) by die Johannesburg Park treinstasie te ontvang in Mei 1908. Hy het ‘n pragtige weergawe van haar lewe gegee. Dr. I.S. Burger (Vorige President van die AGS van SA) het verder ons wortels en geskiedenis met mekaar verbind deur sy bydrae oor missionaliteit en hoe die vroeë kerk spontaan en prakties ‘n missionale kerk was. Hy het ons herinner dat die kerk ‘n gestuurde entiteit is – dat die kerk primêr in die besigheid is van MISSIONALITEIT (Johannes 3:16). Elke AGS lidmaat is gestuur om “kerk te gaan wees”, ‘n verteenwoordiger van Christus in die wêreld.

Die tweede afdeling het die huidige impak en groei van die AGS gereflekteer en was getiteld:  “Pause – the current footprint of the AFM in South Africa and globally.” Dr. H.J. Weideman (Algemene Sekretaris) het verduidelik hoe die AGS sedert 1911 tot 2018 gegroei het. Hierdie groei is uitgebeeld in die figuur hieronder:

Dr. H.J. Weideman het ook verduidelik dat die AGS in die proses is om ‘n moderne en hedendaagse missionale beweging te word en het verwys na die “One AFM Game Plan” – die AGS se missionale strategie wat afgeskop is in 2013.  Om meer perspektief op die AGS se globale impak te gee het Past. F.C. Chikane (President van AGS Internasionaal) berig oor die AGS se teenwoordigheid in ongeveer 35 lande en 6 kontinente van die wêreld. Die eenheid wat bereik was in 1996 het gelei tot vele nuwe internasionale geleenthede vir die kerk.

Past. M.G. Mahlobo (President van die AGS) het die laaste afdeling aangespreek, getiteld: “Play – where is the AFM heading in the future?”.  Die President het ‘n moderne en hedendaagse konteks voorgelê waarin volgelinge van Jesus hulleself vandag bevind. Die visie van die AGS is herbeklemtoon:  “We see a church (AFM) that is accessible to all people, celebrating its unity and God-given diversity, empowering its members for caring and transforming communities to the glory of God”.

Hy het ook ‘n duidelike visie gelewer oor die twee belangrikste verskuiwings in die toekoms van die AGS en die proses om ‘n missionale kerk te word:

 • Die skuif vanaf ‘n passiewe lidmaat na ‘n aktiewe moderne apostoliese agent. Mag elke AGS lidmaat verstaan wat dit beteken om “gestuur” te wees deur God en sodoende die lewens van ander te impakteer met die liefde, karakter en boodskap van Jesus.
 • Die skuif vanaf Pastoor/Herder na “Coach” (afrigter). Mag elke AGS Pastoor verstaan wat dit beteken om ‘n missionale afrigter te wees en lidmate te bemagtig om moderne en hedendaagse sendelinge in hulle eie plaaslike gemeenskappe te word. Mag AGS gemeentes die kweekhuise word vir die vorming van apostoliese, moderne en hedendaagse Christus agente.
Die byeenkoms is afgesluit met ‘n kragtige gedig deur Past. P.N. Kekane getiteld:  “The AFM on the move!”  Hierdie gedig was spesiaal geskryf vir die 110de verjaarsdagvieringe en was die perfekte einde van ‘n geseënde feesdiens!

Verskillende streekstrukture en hulle gemeentes het hulle eie 110de verjaarsdag feesdienste gehou – dit was wonderlik om sommige van hierdie byeenkomste by te woon en om die video grepe te sien wat op sosiale media geplaas is. (Onthou om “@The Apostolic Faith Mission of South Africa” te tag sodat ons ook die feesvieringe kan geniet vanaf ‘n nasionale vlak).

Vir diegene wat nog hul eie feesvieringe wil hou, is daar hulpbronne beskikbaar wat afgelaai kan word op die AGS se webtuiste:
http://afm-ags.org/category/events/
2. AGS ALGEMENE BESIGHEIDSVERGADERING (GBM) 2018 

Die AGS Nasionale kantoor sien uit daarna om die gasheer te wees van die 2018 Algemene Besigheidsvergadering.  Ons kan die volgende bevestig:

Datum:                                            9-13 September 2018
Plek:                                                AGS Woord en Lewe (Boksburg)
Vroeë Registrasie Fooi:               R300 per persoon voor/op 30 Junie
Laat Registrasie Fooi:                  R350 per persoon

Neem asseblief kennis dat ‘n omsendbrief versprei sal word aan alle gemeentes.  Vir ‘n elektroniese afskrif verwys na die “Events” blad van die AGS webtuiste:  http://afm-ags.org/category/events/.  Op hierdie blad is die volgende ook te vinde:

 • Registrasievorm
 • Aanhangsel A:  Agenda
 • Aanhangsel E:  Program

3. GROND ONTEIENING SONDER VERGOEDING: AGS AANBIEDING

Die aanbieding is beskikbaar en kan afgelaai word vanaf die volgende skakel op die AGS webblad:
http://afm-ags.org/category/media/

4. EMPOWERED21 AFRIKA KONGRES: ‘n BESONDERE BYEENKOMS

BOKSBURG OP 16-19 MAY 2018

Die tema van die kongres was “Living to impact generations through the Holy Spirit.” – en vorm deel van die algehele visie van Empowered21 naamlik:

That every person living on earth would have an authentic encounter with Jesus Christ through the power and presence of the Holy Spirit by Pentecost 2033.”

 Beide die tema van die Kongres en die visie van Empowered21 is in harmonie met die AGS se strategie om ‘n missionale kerk te word. My versoek is dat ons maniere sal vind om die tema te omhels en dit ons eie slagspreuk te maak. Die Kongres is bygewoon deur ongeveer 2,000 afgevaardigdes vanaf 50 lande.  Sommige van die hoogtepunte van die Kongres sluit in:
‘n 2,400 stemme kinderkoor wat die verhoog vol gestaan het, almal gekleë in wit hemde. Hulle het die gehoor bekoor met sielvolle lof en aanbiddings liedere.  Apostel, Dr Opaku Onyinah, een van die mede-voorsitters van die Kongres het die volgende te sê gehad oor die kinderkoor:  “It moved me to the core of my being and brought tears to hear these children commit their love to Christ in song and spoken word to the 2033 challenge of Empowered21— to see every person on earth have an authentic encounter with the Holy Spirit by 2033.”

Die Empowered21 Afrika Kongress het geeindig op Saterdag, 19 Mei en meer as 1,100 jong mense het na vore gekom om gesalf te word vir bediening. Dr. Billy Wilson, president van die Oral Roberts Universiteit en globale mede-voorsitter van Empowered21, het gesê: “To see the altar filled with young leaders under the age of 35 ready to accept their destiny to make a spiritual impact as Spirit-empowered leaders was amazing. It was an honor to pray over them as the future doctors, lawyers, presidents, evangelists, pastors, bishops, government officials and professors…the next generation of leaders for the nations of Africa.

Empowered21 is ‘n waardevolle platform vir geesvervulde kerke en bedieninge om te reflekteer op die bediening van die kerk en om hulpbronne te deel. Sommige van hierdie hulpbronne is beskikbaar op hulle webtuiste: http://empowered21.com/. Ek wil van hierdie geleentheid gebruik maak om my dank uit te spreek teenoor al die AGS pastore en lidmate wat gebid het vir die sukses van die byeenkoms en die wat die byeenkoms bygewoon het.

Seënwense!
M.G. Mahlobo

Nuusflits: Vrydag, 18 May

Laai die Nuusflits af in PDF formaat:

 Nuusflits, Vrydag 18 Mei 2018

1.     AFRIKA HET 631 MILJOEN CHRISTENE

Liewe Kollegas,

Dit was vir my ‘n groot voorreg om die derde “Global Christian Forum” (GCF) in Bogota (Columbia) gedurende 23-27 April 2018, by te woon.  “Together Christians are called to take up the challenges of peace, unity and costly discipleship”, het die “Global Christian Forum” op 27 April gesê in ‘n boodskap aan kerke wêreldwyd.

‘n Breë spektrum en verskeidenheid van Christelike tradisies is deur die deelnemers verteenwoordig. Hulle het gekom vanaf die Katolieke Kerk (Pontifical Council for Promoting Christian Unity), die Pentakostale Wêreldgenootskap, die Wêreldraad van Kerke en die Wêreld Evangeliese Alliansie tesame met diegene van menige ander Christelike wêreld bedieninge en internasionale Christelike organisasies. Daar was 251 deelnemers in totaal. Die tema was “Let mutual love continue” (Heb 13:1).

Die byeenkoms het ‘n bruikbare platform geskep waar geloofs-ervaringe en geloofsstories gedeel kon word.  Dit was vir my verrassend om stories en ondervindinge, gelykstaande aan wat ons ervaar, te hoor vanuit die ander deelnemers se ontmoetings met Christus Jesus. Drie faktore wat na vore gekom het is: (i) Afrika se nuwe plek in globale Christenskap vanaf 2018, (ii) die opkoms van  onafhanklike Christenskap en (iii) Christene wat hulself identifiseer afsonderlik van Katolieke, Ortodokse en Protestante.

Hierdie faktore word huidiglik nagevors deur die Sentrum vir die Studie van Globale Christenskap gebaseerd te Gordon-Conwell Teologiese Kweekskool in South Hamilton, Massachussetss in die Verenigde State van Amerika. Gedurende die laaste 100 jaar periode het Christelike affiliasie ietwat verminder in die noordelike halfrond en aansienlik toegeneem in die suidelike halfrond.

Een aspek wat fassinerend was met betrekking tot die statistieke, is dat Afrika vir die eerste keer meer Christene het in vergelyking met ander kontinente. Afrika het 631 miljoen Christene. Dit beteken dat 45% van Afrika se populasie Christene is. Die globale prentjie lyk egter nie so rooskleurig nie. Die getal Christene wêreldwyd word geraam op 2.5 biljoen wat gelykstaande is aan 33% van die huidige wêreld populasie.

Die aantal Pinkster/Charismatiese Christene het eksponensiële groei getoon en is tweede na die Katolieke.  Alhoewel die getalle bemoedigend is, word die vraag gevra: Wat is die impak van hierdie getalle in die wêreld?  As daar na Suid-Afrika gekyk word is oor die 83% van die bevolking Christene en ‘n mens verwag, as gevolg van die persentasie, ‘n vooruitstrewende en vreedsame land. Ons weet egter dit is nie die geval nie.  Ons, as Suid-Afrikaners, sal dieper moet delf met die oogmerk om ons belydenis van geloof versoenbaar te maak met ons lewensstyl.

‘n Ware AGS lidmaat moet ‘n dissipel van Jesus wees in woord en daad.

Ek moedig jou aan om meer uit te vind van die globale Christelike statistieke deur die onderstaande skakel te besoek:

http://www.gordonconwell.edu/ockenga/research/documents/GlobalChristianityinfographic.pdfPg1.pdf

2. AGS ALGEMENE BESIGHEIDSVERGADERING (GBM)

Die AGS Nasionale Kantoor sien uit daarna om 2018 se Algemene Besigheidsvergadering (GBM) aan te bied. Ons kan die volgende bevestig:

Datum: 9-13 September 2018

Plek: AGS Woord en Lewe (Boksburg)

Vroeë Registrasie Fooi: R300 per persoon voor/op 30 Junie

Laat Registrasie Fooi: R350 per persoon

Neem asseblief kennis dat ‘n omsendbrief versprei sal word aan alle gemeentes. Vir ‘n elektroniese kopie besoek die “Events” bladsy van AGS webtuiste:  http://afm-ags.org/category/events/. Op hierdie bladsy sal jy ook die volgende vind:

 • Die Registrasie Vorm

 • Aanhangsel A:  Agenda

 • Aanhangsel E:  Program

3. ANDER OPKOMENDE AGS KONFERENSIES

Om ingelig te bly oor alle ander opkomende AGS konferensies moedig ek jou aan om die “Events” bladsy van die nuwe AGS webtuiste te besoek:

http://afm-ags.org/category/events/

Seënwense!
M.G. Mahlobo

Newsflash: Friday, 18 May

Download the Newsflash in PDF format:

 Newsflash Friday, 18 May 2018

1.     AFRICA HAS 631 MILLION CHRISTIANS

Dear Colleagues,

It was a great privilege for me to attend the third Global Christian Forum (GCF) in Bogota (Columbia) on 23-27 April 2018. “Together Christians are called to take up the challenges of peace, unity and costly discipleship”, the Global Christian Forum said on 27 April in a closing message to churches world wide.

Participants brought together the widest variety of Christian traditions. They came from the Catholic Church (Pontifical Council for Promoting Christian Unity), the Pentecostal World Fellowship, the World Council of Churches, and the World Evangelical Alliance together with those of many other Christian World Communions and international Christian organisations. We were 251 in total. The theme was ‘Let mutual love continue’ (Heb 13:1).

The meeting created a useful platform of sharing stories and faith experiences. It was for me surprising to hear stories and experiences, like that of ours, from the participants’ encounter with Lord Jesus. Three factors that emerged were (i) Africa’s new place in global Christianity as of 2018, (ii) the rise of Independent Christianity and (iii) Christians who identify themselves separately from Catholics, Orthodox, and Protestants.

These factors are currently researched by the Center for the Study of Global Christianity at Gordon-Conwell Theological Seminary in South Hamilton, Massachusetts, in the United States of America. Over the last 100-year period, Christian affiliation has decreased slightly in the northern hemisphere and increased substantially in the southern hemisphere.

One aspect that was fascinating with the statistics was that, for the first time, Africa has more Christians in comparison with other continents. Africa has 631 million Christians. This translates to 45% Christians in Africa. The global picture, however is not good at all. Christians are 2.5 Billion which is equivalent to 33% of the current world’s population.

The number of Pentecostal/Charismatic Christians has shown exponential growth and is second to that of the Catholics. While the numbers make one feel good the question that remains is: What is the impact of these numbers in the world? If one looks at South Africa with its over 83% Christians one would have expected a prosperous and peaceful country, but we know that it is not the case. We, as South-Africans, need to do more soul searching with a view to making our confession of faith compatible to our lifestyle.

A true AFM member must be a follower of Jesus in word and in deeds.

To learn more about Christian statistics globally I encourage you to visit the link below:

http://www.gordonconwell.edu/ockenga/research/documents/GlobalChristianityinfographic.pdfPg1.pdf

2. AFM GENERAL BUSINESS MEETING (GBM)

The AFM National Office is looking forward to hosting the 2018 General Business Meeting. We can confirm the following:

Date: 9-13 September 2018

Venue: AFM Woord en Lewe (Boksburg)

Early Registration Fee: R300 per person before/on 30 June

Late Registration Fee: R350 per person

Please take note that a Circular will be distributed to all assemblies. For an electronic copy refer to the Events page on the AFM website: http://afm-ags.org/category/events/. On this page you will also find:

 • The Registration Form

 • Annexure A: Agenda

 • Annexure E: Programme

3. OTHER UPCOMING AFM CONFERENCES

For a view on all upcoming AFM conferences I encourage you to visit the Events page on the new AFM website:

http://afm-ags.org/category/events/

Blessings!
M.G. Mahlobo

Newsflash: Friday, 4 May

Download the document in PDF format:

 Newsflash, Friday 4 May 2018

1. ASCENSION DAY, PENTECOSTAL WEEK & PENTECOSTAL SUNDAY

Dear Colleagues,

I trust you are well! I want to remind all that Ascension Day is next Thursday on the 10th of May 2018. The Pentecostal Week starts on 11 May 2018 and conclude on the Pentecostal Sunday which will be on the 20th of May 2018. My appeal is that Baptism in the Holy Spirit, the Gifts of the Spirit and the Fruit of the Spirit should be given priority both during the Pentecostal Week and the Pentecostal Sunday. Let’s believe God for a great outpouring of the Holy Spirit!

2. FEEDBACK – UP4SA

I have asked Past. Robbie Black to give us feedback on the Up4SA united prayer initiative that took place during the month of February this year. This is a growing prayer movement with more and more communities getting involved:

Up4SA is all about standing ‘Up’ to the call for PRAYER and UNITY in South Africa on grassroots level.  There is no better time for ordinary believers (across denomination and race) to grab the opportUNITY to be ambassadors of Unity through Prayer all across South Africa! The body of Christ needs to take the lead in this regard! I’m whole heartily convinced that healing in our Nation will come from grassroots level, it’s time for the Christian community to ACTIVELY PURSUE UNITY!
 
We honour the Lord for more than 250 towns that joined in united prayer this year. There are so many testimonies of towns where relationships are being restored in communities and between local churches and pastors since the start of Up4SA in 2016. The gates of hell are shaken when believers across race and denominations take hands in United Prayer. Strongholds of hate, anger, racism, self-righteousness etc. are broken when we unite in prayer. We have a responsibility as Christians to reach out to each other, we need to build relationships so that we can be united to take a stand for what is right and pure in our Communities and Country!  We can start by praying together in unity! Let’s not wait for next year’s nationwide Up4SA prayer weekend, start now!
 
There are some very important aspects on prayer that we need to emphasize! Remember that prayer is about relationship, whether we want to know it or not, our prayer life reflects our relationship with the Father, Son and Holy Spirit!  Secondly we know that prayer is a discipline. We need to discipline ourselves to pray, it doesn’t just happen or comes easily. Thirdly, prayer is also about responsibility. So many times we say that we pray for issues of concern and for each other, but do we really pray?
 
Lastly, we do realize that prayer is continual, Acts 12:5   (KJV) “Peter therefore was kept in prison: but prayer was made without ceasing of the church unto God for him.”  The Bible also teaches us that the Holy Spirit are constantly interceding for us. Praise the Lord! If we say that we are truly filled with the Holy Spirit and that we are Pentecostal, we should have the nature and fullness of the Holy Spirit in us. This means that we will have a supernatural unction / desire / yearning to be a praying Body! 
 
What a blessing it is to be a Pentecostal Church, the blessing of praying in the Holy Spirit!  When we don’t know what to pray, the Holy Spirit guides us. The wonder of receiving the revelation of the mysteries of God, to experience the heart of God in prayer, to get in sync with God as we pray in tongues.
 
Let us keep four things in mind: God hears prayer, God heeds prayer, God answers prayer, God delivers by prayer.” EM Bounds
 
Love and blessings!
Robbie Black

3. NATIONAL MEN’S FELLOWSHIP: CONFERENCE

We are excited to share information about the upcoming AFM National Men’s Fellowship:

To download the Formal Invitation Letter, Registration Form and Accommodation Options follow the link below to the Events page of the AFM website:
http://afm-ags.org/category/events/

Or visit the AFM Facebook page:
https://www.facebook.com/events/196441254470991/

4. AFM NATIONAL YOUTH: CONFERENCE 

All our regions, networks, committees and members are encouraged to register for the annual AFM National Youth Conference in Gauteng:


To download the Registration Form please visit the AFM website:
http://afm-ags.org/category/events/

For more information on how to register online for the conference visit:
https://www.facebook.com/events/171720516868544/

5. EMPOWERED21 AFRICAN CONGRESS AT WOORD & LEWE, BOKSBURG

Download the Registration Form Here:
http://afm-ags.org/category/events/


Today I am sharing an extremely important and strategic event with you – and especially with our AFM Pastors, Governing Body Members, Leaders and Members in and around the Gauteng Province.

Empowered21 is an organization that is helping to shape the future of the Spirit-empowered movement throughout the world. It is open to all Spirit-empowered churches, ministries, organisations, networks and fellowships. The Empowered21 African Congress is a strategic empowerment opportunity that speaks directly into the heart of missionality and the AFM’s “One AFM Game Plan”. The vision of EMPOWERED21 is:

“That every person on earth would have an authentic encounter with Jesus Christ through the power and presence of the Holy Spirit…by Pentecost 2033.”

This vision mirrors the Great Commission and connects to the basic vision of every Christian church – and especially every AFM assembly. In attendance will be a wide array of ministry leaders from around the world, including William Wilson (President, Oral Roberts University), George Wood (Chairman, World Assemblies of God Fellowship); Opoku Onyinah (President, Ghana Pentecostal and Charismatic Council), Frank Chikane (President, The Apostolic Faith Mission International); Daniel Kolenda (President, Christ for All Nations); Ron Luce (Global Youth Strategist, Generation Next) and many others.

Ten focus areas have been identified for both the main and individual track sessions (that are aligned with the AFM’s missional church strategy):

Evangelism

Discipleship

Prayer networks

Women’s ministry

Children’s ministry

Next Generation Youth Network (NGN)

Theological scholars

Advocacy & prophetic leadership

Humanitarian aid & disaster relief

Christian Business Network

Through registering for this congress you get the opportunity to be part of network structures (from contintental to national levels) that serve and network with African leaders on each of the focus areas. The idea is to create new connections that will empower the Spirit-filled movement to fulfil the Great Commission.

On Saturday 19 May 2018 the program will focus on inter-generational impartation. All young people, Youth Pastors & Leaders are invited to participate in the sessions hosted by the Next Generation Network (NGN). Local youth that can’t afford to come to the whole Congress are encouraged to buy tickets for the Saturday only at a special youth discounted price of R150. Youth tickets for the Saturday will be available soon.

I want to encourage you to attend this Congress as it will strengthen the overall leadership in your assembly, region, network or department. The registration fee has been lowered to R600. Online registration can be done through i-tickets at https://itickets.co.za/events/383130. The link is also on the Empowered21 official website:
www.empowered21.com

For more information contact:

Ms Lunga: Office 0126440987 Mobile: 0793358971

Past Modise Moatlhodi Mobile:0824494288

Mr Kabelo Ndlovu: Mobile: 0832918637

Inviting all Spirit-empowered movements:

Blessings!
M.G. Mahlobo

Nuusflits: Vrydag, 4 May

Laai die PDF weergawe hier af:

 Nuusflits, Vrydag 4 Mei 2018

1. HEMELVAARTDAG,  PINKSTERWEEK EN PINKSTER SONDAG  

Liewe Kollegas,

Ek glo dat dit goed gaan! Ek wil jou net herinner dat Hemelvaartdag volgende Donderdag op 10 Mei 2018 plaasvind.  Die Pinksterweek begin op 11 Mei 2018 en sluit af op Pinkster Sondag, 20 Mei 2018.  My versoek is dat Doping met die Heilige Gees, die Gawes van die Gees en die Vrugte van die Gees prioriteit sal geniet gedurende beide die Pinksterweek en Pinkster Sondag.  Laat ons op God vertrou vir ‘n glorieryke uitstorting van die Heilige Gees!

2. TERUGVOER – UP4SA 

Ek het vir Past. Robbie Black gevra om vir ons terugvoer te gee aangaande die “Up4SA” landswye gebeds inisiatief wat gedurende Februarie hierdie jaar plaasgevind het. Dit is ‘n groeiende gebedsbeweging waarby meer en meer gemeenskappe betrokke raak:

 Up4SA’ gaan daaroor dat ons op grondlvlak opstaan in GEBED en EENHEID vir Suid-Afrika.  Daar is geen beter tyd vir gewone gelowiges (oor denominasie en ras grense) om deur gebed eenheid te bewerkstellig in Suid-Afrika nie! Die Liggaam van Christus moet die leiding neem in hierdie verband.  Ek is heeltemal daarvan oortuig dat genesing in ons Nasie vanaf grondvlak sal kom, dit is tyd dat die Christelike gemeenskap daadwerklik eenheid sal nastreef en bevorder!
 
Ons eer die Here vir meer as 250 dorpe,ongeveer 800 gemeentes landswyd, wat hierdie jaar in verenigde gebed in hul gemeenskappe saam gebid het.  Daar is soveel getuienisse van dorpe waar verhoudinge in gemeenskappe herstel word!  Vele getuinisse van samewerking en eenheid word na jare beleef tussen plaaslike kerke en predikante sedert die begin van “Up4SA” in 2016.  Ons ervaar dat die poorte van die hel geskud word wanneer gelowiges oor ras en denominasies hande vat in Verenigde Gebed.  Vestings van onder andere haat, woede, rassisme en selfgeregtigheid word verbreek wanneer ons verenig in gebed.  Ons het verder ‘n verantwoordelikheid as Christene om na mekaar uit te reik.  Ons moet verhoudings bou sodat ons as Christene, verenig standpunt kan inneem teen enige vorm van ongeregtigheid en boosheid in ons gemeenskappe.  Ons kan begin deur saam te bid in eenheid!  Kom ons wag nie vir volgende jaar, 23 Februarie 2019, se “Up4SA” se naweek van gebed nie, begin nou!
 
Ek wil jul graag bemoedig met die volgende bekende aspekte rakende gebed.  Onthou dat gebed oor verhouding gaan, of ons dit wil erken of nie, ons gebedslewe weerspieël ons verhouding met die Vader, Seun en Heilige Gees!  Tweedens weet ons dat gebed ‘n dissipline is. Ons moet ons self dissiplineer om te bid, dit gebeur nie net, of kom maklik nie.  Derdens gaan gebed ook oor verantwoordelikheid!  Soveel keer sê ons dat ons vir kwessies van kommer en vir mekaar bid, maar bid ons regtig?
 
Laastens besef ons dat gebed aanhoudend moet wees. Handelinge 12: 5 (AOV)  “So is Petrus dan in die gevangenis bewaak; maar daar het ‘n aanhoudende gebed tot God deur die gemeente vir hom opgegaan.”  Die Bybel leer ons ook dat die Heilige Gees voortdurend vir ons intreë by die Vader.  As ons sê dat ons werklik met die Heilige Gees vervul is en dat ons ‘n Pinkster gemeenskap is, moet ons die natuur en die volheid van die Heilige Gees in ons hê.  Dit beteken dat ons ‘n biddende Liggaam sal wees met ‘n bonatuurlike verlange vir gebed!
 
Wat ‘n wonderlike seën is dit om ‘n Pinkster Kerk te wees, die seën om in die Heilige Gees te bid!  Wanneer ons nie weet wat om te bid nie, lei die Heilige Gees ons.  Die wonder om die openbaring van die verborgenhede van God te ontvang, om die hartklop van God in gebed te ervaar en om in lyn te kom met God terwyl ons in tale bid.
 
“Let us keep four things in mind: God hears prayer, God heeds prayer, God answers prayer, God delivers by prayer.” EM Bounds
 
Liefde en Seën!
Robbie Black

3. AGS NASIONALE MANNE BEDIENING:  

Ons is opgewonde om die informasie omtrent die opkomende AGS nasionale Manne Konferensie, te deel:

Volg die skakel hieronder na die “Events” bladsy van die AGS webtuiste om die Formele Uitnodigingsbrief, Registrasievorm en Akkommodasie Opsies af te laai:
http://afm-ags.org/category/events/

Of besoek die AGS se Facbook blad:
https://www.facebook.com/events/196441254470991/

4. AGS NASIONALE JEUG:  KONFERENSIE  

Al ons streke, netwerke, komitees en lede word aangemoedig om te registreer vir die jaarlikse AGS Nasionale Jeug Konferensie in Gauteng:

Besoek die AGS webtuiste om die Registrasie Vorm af te laai:
http://afm-ags.org/category/events/

Vir meer inligting aangaande aanlyn registrasie vir die konferensie, besoek:
https://www.facebook.com/events/171720516868544/

5. EMPOWERED21 AFRIKA KONGRES TE WOORD & LEWE, BOKSBURG

Laai die Registrasie Vorm hier af:
http://afm-ags.org/category/events/

Vandag deel ek ‘n uiters belangrike en strategiese byeenkoms met julle – veral met ons AGS Pastore, Beheerliggaam Lede, Leiers en Lede in en rondom die Gauteng Provinsie.

Empowered21 is ‘n organisasie wat help om die toekoms te vorm van die Geesvervulde beweging (Spirit-empowered movement) regdeur die wêreld.  Dit is toeganklik vir alle Geesvervulde kerke, bedienige, organisasies, netwerke en gemeenskappe.  Die Empowered21 Afrika Kongres is ‘n strategiese bemagtigende geleentheid wat direk praat tot die hart van die missionaliteit van die AGS se ‘One AFM Game Plan”.  Die visie van EMPOWERED21 is:

“That every person on earth would have an authentic encounter with Jesus Christ through the power and presence of the Holy Spirit…by Pentecost 2033.”

Die visie weerspieël die Groot Kommissie en verbind tot die basiese visie van elke Christelike kerk – en veral met elke AGS gemeente.  Bywoning sal ‘n wye verskeidenheid van bedieningsleiers regoor die wêreld verteenwoording, insluitende William Wilson (President, Oral Roberts University), George Wood (Voorsitter, World Assemblies of God Fellowship); Opoku Onyinah (President, Ghana Pentecostal and Charismatic Council), Frank Chikane (President, AGS Internasionaal); Daniel Kolenda (President, Christ for All Nations); Ron Luce (Globale Jeug Strategis, Generation Next) en menige ander.

Tien fokus areas is geìdentifiseer vir beide die hoof en individuele “track” sessies (wat ook in lyn is met die AGS se missionale kerk strategie):

Evangelisme
Dissipelskap
Gebedsnetwerke
Vroue Bediening
Kinder Bediening
Volgende Generasie Jeug Netwerk (Next Generation Youth Network – NGN)
Teologiese studente
Voorspraak en profetiese leierskap
Humanitêre hulp en rampverligting
Christelike Besigheids Netwerkvorming

Deur te registreer vir hierdie kongres bekom jy die geleentheid om deel te wees van ‘n netwerk strukture (vanaf kontinentale tot nasionale vlakke) wat dien en netwerk met Afrika leiers op elkeen van die fokus areas.  Die idee is om nuwe konneksies te skep wat die Geesvervulde beweging sal bemagtig om die Groot Kommissie te vervul.

Op Saterdag 19 Mei 2018 sal die program fokus op inter-generasie meedeling.  Alle jong mense, Jeug Pastore en leiers word uitgenooi om deel te neem in die sessies wat aangebied word deur die “Next Generation Network – NGN”.  Plaaslike jeug wat nie kan bekostig om die volle Kongres by te woon nie word aangemoedig om kaartjies vir slegs Saterdag te koop teen ‘n verminderde prys van R150.  Jeug kaartjies vir hierdie Saterdag sal binnekort beskikbaar wees.

Ek wil jou aanmoedig om hierdie Kongres by te woon aangesien dit die algehele leierskap in jou gemeente, streek, netwerk of departement sal versterk.  Daar is ‘n vroeë en laat registrasie fooi.  Die registrasie gelde is verlaag na R600.  Aanlyn registrasie kan geskied deur i-tickets te https://itickets.co.za/events/383130.  Die skakel is ook beskikbaar op Empowered21 se amptelike webtuiste:
www.empowered21.com

Vir meer inligting kontak:

Me Lunga: Kantoor 0126440987 Selfoon 0793358971
Past Modise Moatlhodi: Selfoon 0824494288
Mnr Kabelo Ndlovu: Selfoon 0832918637

Uitnodiging aan alle Geesvervulde bewegings:

Seënwense!
M.G. Mahlobo

Newsflash: Friday, 20 April 2018

 Download the Newsflash in PDF format

1. AFM COMMUNITY INVOLVEMENT RECEIVES DEPARTMENTAL AWARD

Dear Colleagues,

Today we are celebrating one of our AFM assemblies that received an award from their local government for active involvement in the local community. The AFM Emmanuel Assembly is situated in Potchefstroom (Ikageng) and led by Pastor Palo Motsi and Mrs. Theresa Motsi. The vision of the assembly is to influence and impact the world around them for God’s Glory.

The assembly has various programs and projects to support the local community. It was one specific issue that became evident in the community in 2017 – the below average matric results achieved by the learners. The AFM Emmanuel Assembly got involved and identified the Secondary Schools where matric results were below average. Empowerment sessions were used as tool to motivate scholars, teachers and the management of the school. The assembly invited an international motivational speaker (Dr. John Tibane) and a local motivational speaker (Lesego Tau from Soweto) to encourage and motivate the school.

The AFM Emmanuel Assembly is a great example of actively getting involved with the challenges of the local community and is one of the drivers in the One AFM Game Plan. The empowerment sessions contained valuable information to help matrics to reach higher and delve deeper to accomplish the matric results that are beneficial to their future and the community as a whole.

This Godly caring for and heartfelt involvement in the community was seen and noted by the Education and Sport Department of Northwest.  On 24 March 2018 the AFM Emmanuel Assembly was the blessed recipients of an award from the Department that acknowledged and recognized their service as a stakeholder for the Provincial Quality, Learning and Teaching Campaign in Northwest.

The AFM Emmanuel Assembly is an example of a missional church that is a church beyond the physical “church building”. Actively representing Christ in our communities and getting involved with the issues of the day, is being a missional church. We congratulate them on this exceptional achievement!

Note: Remember that the One AFM Game Plan resources are available from the AFM website in 4 different languages: Afrikaans, English, isiZulu and Sesotho.
http://afm-ags.org/leading-the-afm/one-afm-game-plan/

2. NATIONAL MEN’S FELLOWSHIP: CONFERENCE

We are excited to share information about the upcoming AFM National Men’s Fellowship:

To download the Formal Invitation Letter, Registration Form and Accommodation Options follow the link below to the Events page of the AFM website:

http://afm-ags.org/category/events/

3. EMPOWERED21 AFRICAN CONGRESS AT WOORD & LEWE, BOKSBURG

Download the Registration Form Here:
http://afm-ags.org/category/events/

Today I am sharing an extremely important and strategic event with you – and especially with our AFM Pastors, Governing Body Members, Leaders and Members in and around the Gauteng Province.

Empowered21 is an organization that is helping to shape the future of the Spirit-empowered movement throughout the world. It is open to all Spirit-empowered churches, ministries, organisations, networks and fellowships. The Empowered21 African Congress is a strategic empowerment opportunity that speaks directly into the heart of missionality and the AFM’s “One AFM Game Plan”. The vision of EMPOWERED21 is:

“That every person on earth would have an authentic encounter with Jesus Christ through the power and presence of the Holy Spirit…by Pentecost 2033.”

This vision mirrors the Great Commission and connects to the basic vision of every Christian church – and especially every AFM assembly. In attendance will be a wide array of ministry leaders from around the world, including William Wilson (President, Oral Roberts University), George Wood (Chairman, World Assemblies of God Fellowship); Opoku Onyinah (President, Ghana Pentecostal and Charismatic Council), Frank Chikane (President, The Apostolic Faith Mission International); Daniel Kolenda (President, Christ for All Nations); Ron Luce (Global Youth Strategist, Generation Next) and many others.

Ten focus areas have been identified for both the main and individual track sessions (that are aligned with the AFM’s missional church strategy):

 • Evangelism
 • Discipleship
 • Prayer networks
 • Women’s ministry
 • Children’s ministry
 • Next Generation Youth Network (NGN)
 • Theological scholars
 • Advocacy & prophetic leadership
 • Humanitarian aid & disaster relief
 • Christian Business Network

Through registering for this congress you get the opportunity to be part of network structures (from contintental to national levels) that serve and network with African leaders on each of the focus areas. The idea is to create new connections that will empower the Spirit-filled movement to fulfil the Great Commission.

On Saturday 19 May 2018 the program will focus on inter-generational impartation. All young people, Youth Pastors & Leaders are invited to participate in the sessions hosted by the Next Generation Network (NGN). Local youth that can’t afford to come to the whole Congress are encouraged to buy tickets for the Saturday only at a special youth discounted price of R150. Youth tickets for the Saturday will be available soon.

I want to encourage you to attend this Congress as it will strengthen the overall leadership in your assembly, region, network or department. The registration fee has been lowered to R600. Online registration can be done through i-tickets at https://itickets.co.za/events/383130. The link is also on the Empowered21 official website:
www.empowered21.com

For more information contact:

Ms Lunga: Office 0126440987 Mobile: 0793358971

Past Modise Moatlhodi Mobile:0824494288

Mr Kabelo Ndlovu: Mobile: 0832918637

Inviting all Spirit-empowered movements:

Blessings!
M.G. Mahlobo

Nuusflits: Vrydag, 20 April 2018

 Laai die Nuusflits af in PDF formaat

1. AGS GEMEENSKAPS BETROKKENHEID ONTVANG DEPARTEMENTELE TOEKENNING

Liewe Kollegas,

Vandag gee ons erkenning aan een van ons AGS gemeentes wat ‘n toekenning ontvang het vanaf hul plaaslike regering vir aktiewe betrokkenheid in die gemeenskap. Die AGS Emmanuel Gemeente is geleë in Potchefstroom (Ikageng) en word gelei deur Pastoor Palo Motsi en Me. Theresa Motsi. Die visie van die gemeente is om die wêreld om hulle te beinvloed en te impakteer met God se Glorie.

Die gemeente het verskeie programme en projekte wat die plaaslike gemeenskap ondersteun. Tydens 2017 het een spesifieke behoefte na vore gekom in die gemeenskap – die onder gemiddelde matriek uitslae wat die skoliere behaal het.  Die AGS Emmanuel gemeente het betrokke geraak en die Hoërskole geidentifiseer waar matriek uitslae onder gemiddeld was. Bemagtigings sessies is gebruik as a metode om die skoliere, onderwysers en bestuur van die skool te motiveer. Die gemeente het ‘n internasionale- (Dr. John Tibane) en ‘n plaaslike spreker genooi om die skool te bemoedig en te motiveer.

Die AGS Emmanuel Gemeente is ‘n uitstekende voorbeeld van aktiewe gemeenskaps betrokkenheid. Die uitdagings van die plaaslike gemeenskap is aangespreek – dit is een van die drywers van ons “One AFM Game Plan”. Die bemagtigings sessies het waardevolle inligting bevat wat die matrikulante gehelp het om hoër te mik en dieper te delf om matriek resultate te behaal wat voordelig is vir beide die skoliere se toekoms en die gemeenskap in geheel.

Hierdie Goddelike empatie en heelhartige betrokkenheid in die gemeenskap is raak gesien deur die Onderwys en Sport Departement van Noordwes.  Op 24 Maart 2018 is die AGS Emmanuel Gemeente geseën met ‘n toekenning van die Departement wat hulle diens as rolspeler in die “Provincial Quality, Learning and Teaching Campaign” in Noordwes erken en aanprys.

Die AGS Emmanuel Gemeente is ‘n voorbeeld van ‘n missionale kerk wat ‘n kerk is buite die fisiese “kerk gebou”.  Om aktief Christus in ons gemeenskappe te verteenwoordig en betrokke te raak by die behoeftes van die dag, omskryf ‘n missionale kerk.  Ons wens hulle geluk met hierdie uitstaande prestasie!

Nota:  Onthou dat die “One AFM Game Plan” hulpbronne beskikbaar is vanaf die AGS webtuiste in 4 verskillende tale:  Afrikaans, Engels, isiZulu en Sesotho.

http://afm-ags.org/leading-the-afm/one-afm-game-plan/

 

 

 

 

 

 

 

2. NASIONALE MANNE BEDIENING: KONFERENSIE

Ons is opgewonde om informasie te deel oor die komende AGS Nasionale Manne Bediening:

Volg die skakel hieronder om die Formale Uitnodigingsbrief, Registrasievorm en Behuisings Opsies vanaf die “Events”-blad op die AGS webtuiste af te laai.

http://afm-ags.org/category/events/

3. EMPOWERED21 AFRICAN KONGRES TE WOORD & LEWE, BOKSBURG

Laai die Registrasie Vorm hier af:
http://afm-ags.org/category/events/

Vandag deel ek ‘n uiters belangrike en strategiese byeenkoms met julle – veral met ons AGS Pastore, Beheerliggaam Lede, Leiers en Lede in en rondom die Gauteng Provinsie.

Empowered21 is ‘n organisasie wat help om die toekoms te vorm van die Geesvervulde beweging (Spirit-empowered movement) regdeur die wêreld.  Dit is toeganklik vir alle Geesvervulde kerke, bedienige, organisasies, netwerke en gemeenskappe. Die Empowered21 Afrika Kongres is ‘n strategiese bemagtigende geleentheid wat direk praat tot die hart van die missionaliteit van die AGS se ‘One AFM Game Plan”.  Die visie van EMPOWERED21 is:

“That every person on earth would have an authentic encounter with Jesus Christ through the power and presence of the Holy Spirit…by Pentecost 2033.”

Die visie weerspieël die Groot Kommissie en verbind tot die basiese visie van elke Christelike kerk – en veral met elke AGS gemeente.  Bywoning sal ‘n wye verskeidenheid van bedieningsleiers regoor die wêreld verteenwoording, insluitende William Wilson (President, Oral Roberts University), George Wood (Voorsitter, World Assemblies of God Fellowship); Opoku Onyinah (President, Ghana Pentecostal and Charismatic Council), Frank Chikane (President, AGS Internasionaal); Daniel Kolenda (President, Christ for All Nations); Ron Luce (Globale Jeug Strategis, Generation Next) en menige ander.

Tien fokus areas is geìdentifiseer vir beide die hoof en individuele “track” sessies (wat ook in lyn is met die AGS se missionale kerk strategie):

 • Evangelisme
 • Dissipelskap
 • Gebedsnetwerke
 • Vroue Bediening
 • Kinder Bediening
 • Volgende Generasie Jeug Netwerk (Next Generation Youth Network – NGN)
 • Teologiese studente
 • Voorspraak en profetiese leierskap
 • Humanitêre hulp en rampverligting
 • Christelike Besigheids Netwerkvorming

Deur te registreer vir hierdie kongres bekom u die geleentheid om deel te wees van ‘n netwerk strukture (vanaf kontinentale tot nasionale vlakke) wat dien en netwerk met Afrika leiers op elkeen van die fokus areas.  Die idee is om nuwe konneksies te skep wat die Geesvervulde beweging sal bemagtig om die Groot Kommissie te vervul.

Op Saterdag 19 Mei 2018 sal die program fokus op inter-generasie meedeling.  Alle jong mense, Jeug Pastore en leiers word uitgenooi om deel te neem in die sessies wat aangebied word deur die “Next Generation Network – NGN”.  Plaaslike jeug wat nie kan bekostig om die volle Kongres by te woon nie word aangemoedig om kaartjies vir slegs Saterdag te koop teen ‘n verminderde prys van R150.  Jeug kaartjies vir hierdie Saterdag sal binnekort beskikbaar wees.

Ek wil u aanmoedig om hierdie Kongres by te woon aangesien dit die algehele leierskap in u gemeente, streek, netwerk of departement sal versterk.  Daar is ‘n vroeë en laat registrasie fooi. Die registrasie gelde is verlaag na R600. Aanlyn registrasie kan geskied deur i-tickets te https://itickets.co.za/events/383130.  Die skakel is ook beskikbaar op Empowered21 se amptelike webtuiste:

www.empowered21.com

Vir meer inligting kontak:

Me Lunga: Kantoor 0126440987 Selfoon 0793358971

Past Modise Moatlhodi: Selfoon 0824494288

Mnr Kabelo Ndlovu: Selfoon 0832918637

Uitnodiging aan alle Geesvervulde bewegings:

Seënwense!
M.G. Mahlobo

Newsflash: Friday, 6 April 2018

 Download the Newsflash in PDF Format

1. SOCIAL MEDIA & MISSIONALITY

Dear Colleagues,

In my Pastoral Letter to you two weeks ago (http://afm-ags.org/category/publications/pastoral-letters/), I mentioned the AFM’s precious calling – to win souls. It is the vision of the church that every member claim their position as missionary, soul winner and “apostolic agent” – making the Great Commission of Jesus Christ their “Personal Commission”. Gone are the days where we have to travel to a foreign and distant country to proclaim the Gospel of Jesus Christ to the lost. The world is on our doorstep and the “mission field” is closer than we could ever have imagined! This now includes the Internet and social media.

Are you aware of the fact that 21 million South Africans are Internet users? Most of them access the Internet by using their mobile phones and new research indicates that 40% of the South African population were online in 2017 (World Wide Worx, Arthur Goldstuck). These statistics represent a major opportunity for the church, through its members, to interact, connect and build relationships with people who might never have set foot in a church. Imagine 1.4 million AFM members or Kingdom Workers actively spreading and embodying the Gospel online! When we use social media (e.g. Facebook, Instagram or Twitter to name a few) it is important to know and understand that what we “post” and how we “post” it, will have an impact on others. As believers our participation reflects our belief in Christ. It gives every follower an opportunity to extend the Kingdom of God online. What a valuable opportunity it is!

But there are also risks that we need to take note of. Behaviour that we should refrain from when we interact and participate on social media. The National Leadership Forum (NLF) approved a Social Media Policy for the AFM that all pastors, governing body members and leaders should take note of. The Policy can be downloaded from the link below:

http://afm-ags.org/category/media/

I would also like to direct your attention to:

The new AFM website: http://afm-ags.org/

And the official AFM Facebook page: https://www.facebook.com/AFMOFSA/

AFM FACEBOOK PAGE: I would like to encourage all our pastors, governing body members, leaders, regional/network committees and departments to connect with us on the official AFM Facebook page. Also encourage our members to join the AFM online missional community. We are looking forward to connect with our leaders and members across South Africa to focus on the precious calling of our church – the Great Commission.

2. EMPOWERED21 AFRICAN CONGRESS AT WOORD & LEWE, BOKSBURG

Download the Registration Form Here:

http://afm-ags.org/category/events/

Today I am sharing an extremely important and strategic event with you – and especially with our AFM Pastors, Governing Body Members, Leaders and Members in and around the Gauteng Province.

Empowered21 is an organization that is helping to shape the future of the Spirit-empowered movement throughout the world. It is open to all Spirit-empowered churches, ministries, organisations, networks and fellowships. The Empowered21 African Congress is a strategic empowerment opportunity that speaks directly into the heart of missionality and the AFM’s “One AFM Game Plan”. The vision of EMPOWERED21 is:

“That every person on earth would have an authentic encounter with Jesus Christ through the power and presence of the Holy Spirit…by Pentecost 2033.”

This vision mirrors the Great Commission and connects to the basic vision of every Christian church – and especially every AFM assembly. In attendance will be a wide array of ministry leaders from around the world, including William Wilson (President, Oral Roberts University), George Wood (Chairman, World Assemblies of God Fellowship); Opoku Onyinah (President, Ghana Pentecostal and Charismatic Council), Frank Chikane (President, The Apostolic Faith Mission International); Daniel Kolenda (President, Christ for All Nations); Ron Luce (Global Youth Strategist, Generation Next) and many others.

Ten focus areas have been identified for both the main and individual track sessions (that are aligned with the AFM’s missional church strategy):

 • Evangelism
 • Discipleship
 • Prayer networks
 • Women’s ministry
 • Children’s ministry
 • Next Generation Youth Network (NGN)
 • Theological scholars
 • Advocacy & prophetic leadership
 • Humanitarian aid & disaster relief
 • Christian Business Network

Through registering for this congress you get the opportunity to be part of network structures (from contintental to national levels) that serve and network with African leaders on each of the focus areas. The idea is to create new connections that will empower the Spirit-filled movement to fulfill the Great Commission.

On Saturday 19 May 2018 the program will focus on inter-generational impartation. All young people, Youth Pastors & Leaders are invited to participate in the sessions hosted by the Next Generation Network (NGN). Local youth that can’t afford to come to the whole Congress are encouraged to buy tickets for the Saturday only at a special youth discounted price of R150. Youth tickets for the Saturday will be available soon.

I want to encourage you to attend this Congress as it will strengthen the overall leadership in your assembly, region, network or department. There is an early and late registration fee. The early bird registration which closes on 31 March 2018 is R1,350.00. After 31 March 2018 registration is R1,500.00. Online registration can be done through i-tickets at https://itickets.co.za/events/383130. The link is also on the Empowered21 official website:

www.empowered21.com

For more information contact:

Ms Lunga: Office 0126440987 Mobile: 0793358971

Past Modise Moatlhodi Mobile:0824494288

Mr Kabelo Ndlovu: Moble: 0832918637

Inviting all Spirit-empowered movements:

3. REGIONAL EMPOWERMENT VISITS 2018

The NOB is looking forward to connect with the remaining regional, network and departmental committee members as well as all our Pastors, their Governing Bodies and other leaders in the church. The aim of these visits is to bring key issues to the leadership of the AFM and includes training, discussions, reflection and feedback sessions.

The key issues for 2018 include a focus on: ● Succession Planning ● Traditional mission paradigm vs. missionality paradigm ● Leadership Development ● Game Plan feedback ● Coaching relationships in regions, networks & departments. Kindly find the remaining dates and venues below:

Blessings!
M.G. Mahlobo

Nuusflits: Vrydag, 6 April 2018

 Laai die Nuusflits hier af in PDF Formaat

1. SOSIALE MEDIA EN MISSIONALITEIT

Liewe Kollegas,

In my Pastorale Brief van twee weke gelede (http://afm-ags.org/category/publications/pastoral-letters/), het ek die AGS se kosbare roeping – om siele te wen – genoem.  Dit is ons visie om toe te sien dat elke lidmaat hulle posisie as plaaslike sendeling, sielewenner en “apostoliese agent” inneem.  Dat elke lidmaat die Groot Opdrag van Jesus Christus hulle eie “Persoonlike Opdrag” maak.  Verby is die dae waar dit nodig was om na ‘n verre en vreemde land te reis om die Goeie Nuus van Jesus Christus aan die verlorenes te verkondig. Die wêreld is op ons voorstoep en die “sendelingveld” is nader as wat ons ons ooit kon voorstel! Dit sluit nou ook die Internet en sosiale media in.

Is jy bewus daarvan dat 21 miljoen Suid-Afrikaners die internet gebruik? Meeste van hulle kry toegang deur middel van hulle mobiele selfone en nuwe navorsing dui aan dat 40% van die Suid-Afrikaanse bevolking aanlyn aangeteken het in 2017 (World Wide Worx, Arthur Goldstuck). Hierdie statistiek verteenwoordig ‘n belangrike geleentheid vir die kerk. Deur middel van ons lidmate kan daar nou direk in verbinding getree word, verhoudings gebou word en gekommunikeer word met mense wat andersins nie kerk-gebonde is nie. Dink net aan die impak wanneer 1.4 miljoen AGS lidmate of sielewenners aktief die aanlyn omgewing gebruik om die Goeie Nuus te versprei!

Wanneer ons sosiale media (soos Facebook, Instagram of Twitter om slegs ‘n paar te noem) gebruik, is dit belangrik om te weet en te verstaan dat wat ons plaas en hoe ons dit plaas, ‘n impak op ander sal hê. As gelowiges reflekteer ons deelname ons geloof in Christus. Dit gee elke gelowige ‘n geleentheid om die Koninkryk van God aanlyn uit te brei. Wat ‘n waardevolle geleentheid is dit nie!

Maar daar is ook risiko’s waarop ons moet let – sekere gedrag waarvan ons ons moet weerhou wanneer ons kommunikeer en deelneem op sosiale media.  Die Nasionale Leierskap Forum (NLF) het ‘n Sosiale Media Beleid vir die AGS goedgekeur waarvan alle pastore, beheerliggaam lede en leiers moet kennis neem.  Die Beleid kan afgelaai word by die onderstaande skakel:
http://afm-ags.org/category/media/

Ek wil ook graag jou aandag vestig op:

Die nuwe AGS webtuiste: http://afm-ags.org/

Die amptelike AGS Facebook blad: https://www.facebook.com/AFMOFSA/

AGS FACEBOOK BLAD:  Ek wil ons pastore, beheerliggaam lede, leiers, streeks/netwerk kommitees en departemente aanmoedig om saam te gesels op die amptelike AGS Facebook blad. Moedig ook ons lidmate aan om aan te sluit by die aanlyn AGS missionale gemeenskap. Ons sien daarna uit om te kommunikeer met ons leiers en lidmate regoor Suid-Afrika en om te fokus op die kosbare roeping van ons kerk – die Groot Opdrag.

2. EMPOWERED21 AFRIKA KONGRES TE WOORD & LEWE, BOKSBURG

Laai die Registrasie Vorm hier af:

http://afm-ags.org/category/events/

Vandag deel ek ‘n uiters belangrike en strategiese byeenkoms met julle – veral met ons AGS Pastore, Beheerliggaam Lede, Leiers en Lidmate in en rondom die Gauteng Provinsie.

Empowered21 is ‘n organisasie wat help om die toekoms te vorm van die Geesvervulde beweging (Spirit-empowered movement) regdeur die wêreld.  Dit is toeganklik vir alle Geesvervulde kerke, bedienige, organisasies, netwerke en gemeenskappe. Die Empowered21 Afrika Kongres is ‘n strategiese bemagtigende geleentheid wat direk praat tot die hart van missionaliteit en die AGS se “One AFM Game Plan”. Die visie van EMPOWERED21 is:

“That every person on earth would have an authentic encounter with Jesus Christ through the power and presence of the Holy Spirit…by Pentecost 2033.”

Die visie weerspieël die Groot Opdrag van Jesus en is verbind tot die basiese visie van elke Christelike kerk – en veral met elke AGS gemeente. ‘n Wye verskeidenheid van bedieningsleiers regoor die wêreld sal daar wees, insluitende William Wilson (President, Oral Roberts University), George Wood (Voorsitter, World Assemblies of God Fellowship); Opoku Onyinah (President, Ghana Pentecostal and Charismatic Council), Frank Chikane (President, AGS Internasionaal); Daniel Kolenda (President, Christ for All Nations); Ron Luce (Globale Jeug Strategis, Generation Next) en menige ander.

Tien fokus areas is geìdentifiseer vir beide die hoof en individuele sessies (wat ook in lyn is met die AGS se missionale kerk strategie):

 • Evangelisme
 • Dissipelskap
 • Gebedsnetwerke
 • Vroue Bediening
 • Kinder Bediening
 • Volgende Generasie Jeug Netwerk (Next Generation Youth Network – NGN)
 • Teologiese studente
 • Voorspraak en profetiese leierskap
 • Humanitêre hulp en rampverligting
 • Christelike Besigheids Netwerkvorming

Deur te registreer vir hierdie kongres ontvang jy die geleentheid om deel te wees van netwerk strukture (vanaf kontinentale tot nasionale vlakke) wat dien en netwerk met Afrika leiers op elkeen van die fokus areas. Die idee is om nuwe konneksies te skep wat die Geesvervulde beweging sal bemagtig om die Groot Opdrag te vervul.

Op Saterdag 19 Mei sal die program fokus op inter-generasie meedeling. Alle jong mense, Jeug Pastore en leiers word uitgenooi om deel te neem in die sessies wat aangebied word deur die “Next Generation Network – NGN”.  Plaaslike jeug wat nie kan bekostig om die volle Kongres by te woon nie, word aangemoedig om kaartjies vir slegs die Saterdag te koop teen ‘n verminderde prys van R150. Hierdie jeug kaartjies sal binnekort beskikbaar wees.

Ek wil jou aanmoedig om hierdie Kongres by te woon aangesien dit die algehele leierskap in jou gemeente, streek, netwerk of departement sal versterk.  Die registrasie fooi is verlaag na R600.  Aanlyn registrasie kan geskied by “i-tickets”: https://itickets.co.za/events/383130. Die skakel kan ook gevind word op die offisiële webtuiste van Empowered21:
www.empowered21.com

Vir meer inligting kontak:

Me Lunga: Kantoor 0126440987 Selfoon 0793358971

Past Modise Moatlhodi Selfoon 0824494288

Mnr Kabelo Ndlovu Selfoon 0832918637

Uitnodiging aan alle Geesvervulde bewegings (“Spirit-empowered movements):

https://vimeo.com/256974037

3. STREEKS BEMAGTIGINGS BESOEKE 2018

The NOB sien uit daarna om aan te sluit met die oorblywende streeks, netwerk en departementele kommitee lede sowel as ons Pastore, hulle Beheerliggame en ander leiers in die kerk.  Die doel van hierdie besoeke is om sleutel kwessies onder die aandag van die leierskap van die AGS te bring wat opleiding, besprekings, oordenking en terugvoer sessies insluit.

Die sleutel kwessies van 2018 fokus op: ● Opvolg beplanning ● Tradisionêle missie paradigma vs. missionale paradigma ● Leierskaps ontwikkeling ● “Game Plan” terugvoer ● Bevordering van verhoudinge in streke, netwerke en departemente.  Die oorblywende datums en ontmoetingsplekke soos volg:

Seënwense!
M.G. Mahlobo

AGS Pastorale Brief: 1ste Kwartaal 2018

 AGS Pastorale Brief: Laai die PDF weergawe hier af

Kollega,

Ek groet jou in Jesus se Naam.

Soos wat hierdie jaar aanbeweeg word ek konstant herinner aan die AGS se waardevolle en baie spesifieke roeping – om siele te wen.  Dit is ons visie om toe te sien dat elke lidmaat van die AGS sy/haar rol as plaaslike sendeling in hulle gemeenskappe inneem. Verby is die dae waar ons moes reis na ‘n vreemde en vêrre land om die Goeie Nuus van Jesus Christus te verkondig aan ongelowiges. Verskeie buitelandse burgers het Suid-Afrika hulle tuiste gemaak. Hulle kan bereik word met die Evangelie in ons omgewing, werksplekke en vermaaklikheidsplekke. Vandag is elke AGS lidmaat ‘n sielewenner of Koninkrykswerker en ‘n draer van die verantwoordelikheid om die Goeie Nuus te verkondig waar hulle ookal is – by die werk, tussen familie of in hul plaaslike gemeenskap.  Ons rol as pastore en leiers van die kerk is om ‘n gemeentekultuur te skep waar lidmate kan groei, ontwikkel en toegerus word as sendelinge, Koninkrykswerkers of hedendaagse Apostoliese Agente. Hierdie kosbare roeping is die kern en hart van ons “One AFM Game Plan”.

Met hierdie Pastorale Brief het ons ‘n paar kwessies wat die Kerk se vermoë om haar roeping te bereik en te vervul, oorweeg: (i) Missionaliteit – tradisioneel vs. die nuwe Sending paradigma, (ii)  Leierskap- Opvolger Beplanning, (iii) Taal – die sleutel tot beter begrip van die One AFM Game Plan en (iv) “Coaching” as ‘n Leierskap-Ontwikkelings instrument.

MISSIONALITEIT – TRADISIONEEL VS. DIE NUWE SENDING PARADIGMA

Dr. Henri Weideman – Algemene Sekretaris

‘n Kern aspek van die tradisionele sending paradigma is die prentjie van ‘n individuele gelowige wat ‘n roeping van die Here af kry en na ‘n vêr land reis om die Evangelie aan ongelowiges in “die Sendingveld” te gaan verkondig. ‘n Sendingkomitee of -raad neem dan verantwoordelikheid vir hierdie sendeling, samel fondse in en “stuur” hom/haar uit om sendingwerk te gaan doen. In hierdie paradigma, is sending hoofsaaklik die “werk” of fokusarea van ‘n departement/komittee en ‘n paar sendelinge.

Tye het verander en ons leef te midde van ‘n nuwe realiteit.  Mense van regoor die wêreld kom na ons land en woonbuurte om hier te leef en te werk. Dit gebeur wêreldwyd. Die “sendingveld” is toenemend in ons eie huise, gemeenskappe, plekke van opvoeding en ontspanning en in ons eie werksplekke.  Maak geen fout!  God roep nog steeds mense om as sendelinge na ander lande te gaan, maar Hy roep ons nou meer as tevore om ons oë oop te maak en die geweldige geleenthede raak te sien om die Evangelie met ander mense in ons woon- en werkplekke te deel!

“Die “sendingveld” is toenemend in ons eie huise, gemeenskappe, plekke van opvoeding en ontspanning en in ons eie werksplekke.”

Engeland, wat eens een van die grootste uitstuurders van Christen sendelinge was, is ‘n land waarin daar tans meer moskees as kerke is en moet as’t ware van voor af met die Evangelie bereik word!  Met 195 miljoen kerklose mense, het Amerika ook ‘n sendingveld geword. Die mense wat die beste geposisioneer is om hulle te bereik is die Amerikaners en die Britte self. Die “One AFM Game Plan” is die kerk se strategiese plan om ons te help transformeer van ‘n tradisionele begrip na ‘n nuwe verstaan van sending in die AGS.  Die vyf drywers, of fokusareas van die “One AFM Game Plan”, is die kern in die implementering van hierdie nuwe paradigma.

Dit is dus belangrik dat ons die begrip missionaliteit sal verstaan:

OM MISSIONAAL TE WEES: In die verlede was sending die “werk” van ‘n bepaalde departement of groep individue. Om missionaal te wees is die daaglikse taak en roeping van elke gelowige. Die basiese uitgangspunt is dat alle gelowiges betrokke moet wees in die vervulling van die Groot Opdrag van Jesus (Matteus 28:19-20).  Nie net deur middel van “amptelike” bedieninge en strukture nie, maar as deel van ons daaglikse lewenswyse.

“…alle gelowiges betrokke moet wees in die vervulling van die Groot Opdrag van Jesus (Matteus 28:19-20).”

Om missionaal te wees beteken ook dat ons die denke, gedrag en aktiwiteite van ‘n sendeling ons eie maak om sodoende ander te bereik met die boodskap van die Evangelie.  “Missionaliteit” is ‘n term wat deur Christene gebruik word om hierdie missionale-lewenswyse te beskryf. Jesus het gesê: “Soos die Vader my gestuur het, stuur Ek julle ook.” (Joh. 20:21).

The Church (every Christian) is sent into the world to continue that which Jesus came to do – in the power of the same Spirit, reconciling people to God (Lesslie Newbigin, The Gospel in a Pluralist Society, Eerdmans Publishing Co., 1989, 230).

Dit gaan dus nie vir ‘n missionale kerk daaroor om ‘n “departement” wat sendingwerk doen te bou nie, maar eerder om alle lidmate met ‘n missionale manier van dink en doen toe te rus, met praktiese vaardighede, sodat alle gelowiges agente van God se missie in die wêreld sal wees. Die kerk as geheel, en individuele gelowiges in besonder, is instrumente van hierdie missie.  Die kerk is nie veronderstel om ‘n doel opsigself te wees nie. God het ‘n missie wat die kerk te bowe gaan. Om die waarheid te sê, die kerk bestaan omdat daar ‘n God-gegewe missie is en nie andersom nie.

“…alle lidmate met ‘n missionale manier van dink en doen toe te rus…”

Those who belong to Jesus are called, here and now, in the power of the Spirit, to be agents of that putting-to-rights purpose (N. T. Wright, Simply Christian, Harper San Francisco, 2006, 201, 204).

OM GESTUUR TE WEES:
Jesus was the first apostle. Sent by his Father. He, in turn, sent the Twelve. They went to people who would then take the Gospel to the rest of the world. Whoever received it would understand that they, too, had been sent. With the Gospel being what it is, the church as bearer of the Gospel is bound to be Apostolic (Jim Petersen and Mike Shamy, The Insider, NavPress, 2003, 83).

As sendelinge wat deur Jesus gestuur is, moet elke Christen daarop fokus om ‘n lewe te leef wat werklik ‘n impak maak op die kultuur en al die sfere van die gemeenskap waarin ons onsself bevind. Ons moet dit nie doen deur vir die mense om ons te “preek” nie, maar deur hulle aktief te betrek.

Eerstens deur die manier hoe ons leef, tweedens deur ons (Christelike) waardes met hulle te deel en derdens deur die verskil wat Jesus in ons lewens gemaak het te demonstreer en daaroor te praat. St Francis Assissi het gesê: “It is no use walking anywhere to preach unless our walking is our preaching.” Elke dissipel/navolger van Jesus moet daarna streef om ‘n verteenwoordiger, ‘n agent van die Koninkryk van God te wees en om die missie van God in elke sfeer van sy/haar lewe in te dra.  Ons is almal sendelinge, wat na ons leefwêreld gestuur is.

“Ons is almal sendelinge, wat na ons leefwêreld gestuur is.”

We are all called to go – even if it is only to the next room, or the next block. (Thomas Hale, On Being a Missionary, p 6).

LEIERSKAP OPVOLGER BEPLANNING (Succesion Planning)

Past. M.G. Mahlobo – President

Die aangeleentheid van opvolging word  in ons kerk se konstitusie beskryf as ewigdurende (deurlopende) regsopvolging (continuous legal succession). Hierdie frase kom voor met betrekking tot die wettige status van die volgende strukture:  Plaasike Gemeentes, Streeks Leierskap Forums en gespesialiseerde bedienings waarna verwys word as Departemente. Ewigdurende wetlike opvolging in hierdie geval het ‘n verwysing na die voortsetting van die kerk se bestaan ten spyte van vakante leierskapposisies wat mag voorkom as gevolg van natuurlike attrisie of enige ander vorm van uitgang.

In die plaaslike gemeentes word pastore beroep en aangewend volgens die terme van dienskontrakte tussen hulle en hulle onderskeie plaaslike gemeentes. Opvolging word ‘n probleem wanneer sodanige pastoor, vir watter rede ookal, nie meer beskikbaar is om die gemeente te bedien nie. Lede van die plaaslike gemeente se Beheerliggaam word verkies gedurende die kerk se verkiesingsjaar. Dieselfde geld vir die Streeks, Nasionale en Departementele strukture. Huidiglik gebeur dit elke vier jaar. Die volgende verkiesingsjaar van die AGS is 2020.

“Hoe moet ons die konsep van opvolging beplanning
(succession planning) verstaan?”

Verkiesings  ontketen ‘n warboel van emosies. Sommige van hierdie emosies is verwoestend en het die potensiaal om te ondermyn en inter-persoonlike verhoudinge in gevaar te stel. Aan die ander kant is daar dikwels geen duidelike posbeskrywings vir diegene wat verkies word tot leierskap nie, veral op Streeks en Nasionale strukture van die kerk. Hoe moet ons die konsep van opvolging beplanning (succession planning) verstaan? Opvolging beplanning is ‘n drie-voudige proses. Dit sluit in leierskap identifikasie, leierskap ontwikkeling en leierskap behoud.

LEIERSKAP IDENTIFIKASIE: Sommige van die huidige uitdagings, met betrekking tot leierskap opvolging, is ‘n tekort van genoegsame praktiese oriëntering,  oorgangs meganismes en ‘n tekort van duidelikheid wanneer dit kom by posbeskrywings. Dit word duidelik dat die meeste van die “General Business Meeting” (GBM) afgevaardiges nie seker is wie beskikbaar is vir verkiesing tot die Nasionale Ampsdraers van die kerk nie.  Die kwessie verdiep wanneer diegene wat al ‘n geruime tydperk leierskap posisies bekleë nie meer langer in aanmerking kom of beskikbaar is vir verkiesing nie.

“Ons moet altyd in gedagte hou dat diegene wat aangestel word om die kerk te lei, leiers  moet kan wees van ‘n kerkorganisasie wat veelrassig, en multi-kultureel is en ‘n geskiedenis het wat oor 110 jaar strek.”

Om leiers te identifiseer sonder riglyne, lei tot ‘n toestand van onsekerheid en “koukus” of beraadslaging.  Ons moet ‘n manier vind om leiers te identifiseer deur openlike besprekings. Ons het nodig om weer te kyk na die verkiesbaarheidsvereistes van potensiële kandidate. Hierdie vereistes moet bekwaamheid, status en ondervinding insluit. Ons moet altyd in gedagte hou dat diegene wat aangestel word om die kerk te lei, leiers moet kan wees van ‘n kerkorganisasie wat veelrassig, en multi-kultureel is en ‘n geskiedenis het wat oor 110 jaar strek.

Dit is ook nodig om oorgangsmeganismes te oordink. Sulke meganismes moet verseker dat daar uittreeverslae voorberei en oorhandig word aan die opvolgers. Daar moet ook verseker word dat die nuut verkose leiers genoeg tyd gegee word om te voldoen aan hulle kontraktuele verpligtinge, waar nodig.

LEIERSKAP ONTWIKKELING: As ons saamstem dat leierskap opvolging ook ontwikkeling insluit, is dit belangrik dat die Nasionale Leierskap Forum (NLF) versoek word om ‘n leierskapontwikkelingsraamwerk te formuleer. Alhoewel teologiese opleiding toegeruste pastore voortbring, moet  ons erken dat dit nie noodwendlig leiers voortbring nie. ‘n Leierskapontwikkelingsraamwerk moet  onder andere die diverse aspek van ons kerk en ook die impak van inligtings tegnologie in ag neem.

“Alhoewel teologiese opleiding toegeruste pastore voortbring, moet  ons erken dat dit nie noodwendlig leiers voortbring nie.”

LEIERSKAP BEHOUD:  Die Nasionale Leierskap Forum (NLF) sal gevra word om ook te kyk na strategieë vir die behoud van potensiële leierskap. Dit is belangrik dat die kerk sy leierskap behou. Bogenoemde aangeleenthede is bespreek by die NLF en word huidiglik voorgelê aan die Streeks Kommittees en plaaslike gemeentes se leierskap, gedurende die NOB Streeks Bemagtigingsbesoeke. Geskrewe voorstelle is ontvang van deelnemers. Ek en die Adjunkpresident ondersoek hierdie aangeleenthede verder, saam met Streeksleiers en die kerk se Nasionale Departementele Leiers.

“Die huidige besprekings rondom opvolgbeplanning mag uitloop op ‘n voorlegging vir konstitusionele wysigings om te oorweeg tydens die 2018 AGS Algemene Besigheids Vergadering (2018 AFM General Business Meeting)”

Die huidige besprekings rondom opvolgbeplanning mag uitloop op ‘n voorlegging vir konstitusionele wysigings om te oorweeg tydens die 2018 AGS Algemene Besigheids Vergadering (2018 AFM General Business Meeting). Dit is my mening dat ons nodig het om wyd te beraadslaag met die kerk voordat wysigings aan die konstitusie voorgelê word aan die GBM.  Ek vra julle gebede vir God se leiding in hierdie saak. Elkeen is ook welkom om hulle insette per e-pos te stuur na die Algemene Sekretaris te [email protected].

TAAL – DIE SLEUTEL TOT BETER BEGRIP VAN DIE ONE AFM GAME PLAN

Past. M.G. Mahlobo – President

Soos wat ons deur die verskillende provinsies reis tydens ons jaarlikse NOB Streeks Bemagtigingswerkswinkels, word ons geseën met heelwat informele gesprekke met ons pastore, beheerliggaam lede, departementele leiers en ander funksionerende leiers in die kerk.  Hierdie informele gesprekke, tesame met die terugvoer wat ons ontvang in ons formele memingsopname of vraelys, maak ons bewus van die behoeftes, uitdagings en vrae wat ons leiers het.

“…die Game Plan beskikbaar is in 4 verskillende tale…”

Met betrekking tot die Game Plan implementering word die kwessie van taal nog steeds geopper.  Ons wil seker maak dat alle leiers bewus is van die feit dat die Game Plan beskikbaar is in 4 verskillende tale:

 • Engels

 • Afrikaans

 • isiZulu

 • Sesotho

Die AGS het artikels en videogrepe in 4 tale ontwikkel om Missionaliteit en die betrokke drywers te verduidelik. As jy nie bewus is van hierdie feit nie, wil ek jou aanmoedig om die AGS se webtuiste te besoek om hierdie hulpbronne af te laai.  Daar is ook ‘n Game Plan DVD hulpbron wat bestel kan word vanaf die AGS Nasionale Kantoor. All die betrokke skakels word hieronder voorsien:

Lees meer oor die proses en vordering van die Game Plan:

http://afm-ags.org/category/one-afm-game-plan/

Leer meer oor elke Game Plan drywer deur die geskikte taal van jou keuse:

http://afm-ags.org/leading-the-afm/one-afm-game-plan/

Bestel die Game Plan DVD vanaf die Nasionale Kantoor:

http://afm-ags.org/leading-the-afm/order-resources/

“COACHING” AS ‘N LEIERSKAPS ONTWIKKELINGS INSTRUMENT

Dr. H.J. Weideman – Algemene Sekretaris

HOEKOM “COACHING”?   Een van die kernwaardes van die AGS is wedersydse verhoudings  – egte en opbouende (verrykende) verhoudings tussen gelowiges, pastore, leiers en gemeentes. Dit is nie meer in vandag se konteks moontlik om ander op ‘n armlengte van ons af weg te hou nie,  of om indiepte en betekenisvolle verhoudings te probeer vermy nie. Ware leiers en dissipels word voortgebring wanneer individue gelei word tot geestelike en emosionele volwassenheid deur verhouding. “Coaching” (die vorming van kwaliteit begeleidende verhoudinge) is ‘n kern instrument in ons reis om ons missionale roeping te vervul.

“Ware leiers en dissipels word voortgebring wanneer individue gelei word tot geestelike en emosionele volwassenheid deur verhouding.”

Gedurende 2017 het die lede van die Nasionale Leierskap Forum (NLF) opleiding ontvang in “coaching” en gedurende die 2018 NOB besoeke aan die Streke is afgevaardiges blootgestel aan die basiese elemente van “coaching”, asook die GROW “coaching” model. “Coaching” is ‘n vorm van ontwikkeling waar ‘n persoon wat ‘n “coach” genoem word, ‘n “coachee” ondersteun om spesifieke professionele of persoonlike doelwitte te bereik deur begeleiding, opleiding en advies aan die “coachee” te verskaf. Ideaal ondersteun “coaching” ‘n persoon om sy/haar eie oplossings te vind, eerder as om ‘n oplossing vanaf die “coach” se oogpunt voor te skryf.

“Ideaal ondersteun “coaching” ‘n persoon om sy/haar eie oplossings te vind, eerder as om ‘n oplossing vanaf die “coach” se oogpunt voor te skryf.”

Die basiese elemente van “coaching” is kortliks die volgende:

 1. Die “coaching” houding/ingesteldheid:  Eerstens behels “coaching” ‘n ingesteldheid/ houding wat glo in die potensiaal van elke individu en wat werklik waarde aan die lewens van ander wil toevoeg. Dit beteken dat ‘n persoon wat belangstel in “coaching” ‘n hart moet hê vir ander mense en wil poog om net die beste in die “coachee” navore te bring.

 2. Verhouding en vertroue: ‘n Belangrike aspek van die “coaching” verhouding is die opbou van vertroue, asook ‘n outentieke verstandhouding wat opregtheid en humor insluit, tussen die “coach” en die “coachee”.

 3. Kragtige vrae: Kragtige vrae vorm die fondasie van effektiewe “coaching”. Die kwaliteit van die vrae wat ‘n “coach” aan sy/haar “coachee” vra, bepaal die kwaliteit van die “coaching”. Oop vrae moet gevra word en veroordelende of adviesgeoriënteeerde vrae moet vermy word. Die regte vrae sal samewerking bewerkstellig en oplossings voortbring.

 4. Die kuns van luister en onderskeiding: Tweede in belangrikheid na die vra van goeie vrae , is om werklik te luister met die doel om te verstaan. ‘n “Coach” moet meer luister as praat of raad gee. ‘n Belangrike eienskap van ‘n goeie luisteraar is om daarteen te waak om te vroeg afleidings te maak. Die “coach” moet probeer om so onpartydig en nie-veroordelend as moontlik op te tree. .  Deel van om in diepte te luister is om die “coachee” se liggaamstaal dop te hou. Heilige Geesvervulde “coaches” het ook die bykomende voordeel van Geestelike onderskeiding.

 5. Terugvoer en bewustheid:  Alhoewel ons nie altyd daarvan hou nie, is terugvoer vanaf die “coachee” belangrik om sukses te behaal. Die “coach” lei die “coachee” om besluite te maak en aksie te neem en moet  hom/haar gereeld uitvra na die verloop of vordering van die ooreengekomde aksie/s. In hierdie konteks is dit ook belangrik om bewustheid van wat besig is om rondom en in die “coachee”  gebeur, in hom/haar in te bou. Dit ondersteun en kweek transformasie.

 6. Voorstelle en vereenvoudiging: Somtyds gebeur dit dat die “coachee”   vashaak en sukkel om opsies vir oplossings of  verskillende moontlike aksies, raak te sien. Die “coach” behoort dan ‘n  voorstel/le voor te lê, maar nie voordat hy/sy die toestemming van die “coachee” gekry  het om dit te doen nie. ‘n Belangrike ingesteldheid regdeur die “coaching” sessies, is om te probeer om by die reël van vereenvoudiging in alle besprekings en oordra van konsepte, te hou.

 7. Doelwitte en  aksieplanne: Sonder die daarstelling van duidelike doelwitte, waarvan die “coachee” eienaarskap  neem en hom/haar verbind tot implementering , sal ‘n “coaching” sessie uiteindelik net ‘n interessante bespreking wees. Die daarstelling van doelwitte, tesame met die skep van strategieë en aksieplanne om dit te bereik, is ‘n baie belangrike deel van suksesvolle “coaching”.

 8. Toerekenvatbaarheid en prestasie: Ons behoort te meet wat belangrik is. Deel van ‘n suksesvolle “coaching” proses, is om die “coachee” verantwoordelik te hou vir die aksies wat hy/sy moes uitvoer om sodoende die gestelde doelwitte te bereik. Deur die “coachee” verantwoordbaar te hou, dryf prestasie en die rol van die “coach” is om hierdie vordering raak te sien en opregte erkenning daaran te gee.

Die “coaching” proses en -model sal verder bespreek word in de 2de kwartaal se Pastorale Brief.

SLOT

Die doel van die Pastorale Brief is om te bemoedig, met ons leiers in verbinding te treë en hulle attent te maak op aangeleenthede wat huidiglik  deel van die hartklop van ons kerk is. Ek vertrou dat jy ingelig is en deel is van die belangrike besprekings wat besig is om plaas te vind op verskillende vlakke in die kerk.  Ons vra God se leiding soos wat ons verder soek na volhoubare oplossings.

Seënwense!

M.G. Mahlobo