Nuusflits: Donderdag, 8 Augustus

Laai die PDF weergawe hier af:

8 AUGUST AFR 2019

AGS Kollegas,

1.  VOORGESTELDE ENKEL HUWELIKSTATUUT: VERSOEK  VIR OPMERKINGS EN INSETTE

As deel van die burgerlike samelewing is die AGS van Suid-Afrika deur die South African Law Reform Commission (SALRC) uitgenooi om kommentaar en insette te lewer oor die voorstel om verskillende huwelikswette in ‘n enkele statuut te integreer. Aanvanklik was ons ‘n sperdatum van 31 Julie 2019 toegestaan om ons kommentaar en insette te lewer. Die sperdatum is verleng tot 31 Augustus 2019. Die SALRC het vrae rakende hierdie aangeleentheid gestel.

The vraelys is beskikbaar in “Issue Paper 35” by die volgende skakel:
http://www.justice.gov.za/salrc/qnr.htm

Van die uitdagings sluit die volgende in:

 • Hoe sal ‘n enkele statuut die huwelik definieer?
 • As alle soorte huwelike saamgevoeg word, wat sal die impak van hierdie samevoeging op ons huweliksbeamptes wees? (As jy in gedagte hou dat huwelike bevestig word in terme van die Huwelikswet van 1961.)
 • Sal huweliksbeamptes gedwing word om huwelike van dieselfde geslag te bevestig?
Graag versoek ek dat jy vertroud raak met hierdie aangeleentheid en jou terugvoering met my te deel voor die 20ste Augustus 2019. My e-pos adres is [email protected]

2.  SPESIALE VERSOEK: AGS NASIONALE KONFERENSIE

Ons sien daarna uit om die AGS-familie te verwelkom by ons jaarlikse Nasionale Konferensie wat in September gaan plaasvind. Ons wil graag sien dat al ons lidmate en gemeentes bewus is van die konferensie. Ons glo dat vanjaar se tema “Gewortel in Christus” ‘n belangrike boodskap is vir die missionêre-gedrewe kerk.

Vir hierdie doel het ons spesiale hulpbronne ontwikkel wat ons pastore tydens dienste kan gebruik. Dit sluit die volgende elemente in:
•                ‘n 2:00 min promosie-videogreep.
•                ‘n Facebook-omslagfoto.
•                Twee “Power Point Slides” wat ook tydens dienste gebruik kan word.
•                En ‘n Plakkaat.

Die hulpbronne is ook in Afrikaans en Xhosa beskikbaar. Saam met Engels, verteenwoordig hierdie drie tale die geografiese gebied waar die konferensie vanjaar aangebied gaan word – Kaapstad.

Ek wil jou aanmoedig om van die hulpbronne af te laai:
http://afm-ags.org/category/media/

Onthou ook dat aanlynregistrasies aanvaar word:
https://afm.easychurch.co.za/?page_id=365

Seën!
Past. M.G. Mahlobo

Newsflash: Friday, 12 July

Download the PDF version here:

12 JULY ENG 2019

AFM Colleagues,

1.  SPECIAL REQUEST: AFM NATIONAL CONFERENCE 2019

We are looking forward to welcoming the AFM Family at our annual National Conference that is taking place in September. We would like to see that all our members and assemblies know about the conference. We believe that this year’s theme “Rooted in Christ” is a vital message for the missional church going forward.

For this purpose we have developed special marketing material that our pastors can use during services. It includes the following:

 • A 3:00 min Promotional Video Clip.
 • A Facebook Cover Photo.
 • Two Power Point Slides.
 • A Poster.
We are also excited to release Afrikaans and Xhosa versions of all the above mentioned marketing material. These versions will be made available exactly one week from now, on Friday, the 19th of July.

I want to encourage you to download and make use of the English resources:
http://afm-ags.org/category/media/

Also remember that online registrations are accepted:
https://afm.easychurch.co.za/?page_id=365

2.  CONFERENCE FEEDBACK: AFM NATIONAL DEPARTMENT CONFERENCES

National Youth Department Conference – East London

The NYD conference took place in East London on 21-23 June 2019. The conference attendance was 3,500, mainly young people. The theme for the conference was: “The Holy Spirit Impact.” At the conference it was announced that the 2020 NYD conference will be held in Kimberly in the Northern Cape. Information in this regard will be made available in due course. Let us continue to support our youth to attend!

National Sisters’ Fellowship (NSF) Conference – Cape Town

The NSF conference took place on 5-7 July 2019 in Cape Town. A total of 9,073 people, mostly women, registered for this conference. The Chairperson of the NSF, Mrs. M.J. Mahlobo in her welcome address, stated some of the NSF objectives as follows:

 • To take care of the needy,
 • To collect funds and goods for the NSF objectives and
 • To facilitate a Christ-centered character.
The Conference theme was: “Remaining strong in the face of storms.” The conference speakers motivated attendees to remain strong and resilient in the face of the storms of life. In this way they will display a “Christ-centered character.”

One of the highlights of the conference was in the area of taking care of the needy. The conference donated R20,000-00 to the Garankuwa Sunrise Hospice. The conference also donated school uniforms to 40 pupils from Vuselela Primary School in Khayelitsha (Cape Town). The uniform packages included 40 shoes, 40 socks, 40 raincoats, 40 track suits, 40 jerseys; 20 tunics (for girls) and 20 ties (for boys). In this way the NSF demonstrated their involvement in meeting community needs which is one of the five Game Plan Drivers.

I would like to congratulate both the NYD and the NSF Committees for convening and running such  successful conferences.

3.  AFM TRIENNIAL INTERNATIONAL CONFERENCE 2019

2019 is the year for the Triennial International Conference of the AFM.

THEME: MISSIONAL CHURCH DISCIPLING THE NATIONS
Dates: 19 – 24 August 2019 ; Nairobi, Kenya.
For all information related to Registration, kindly refer to the links below:

https://apostolicfaithkenya.com/events/2019-afm-international-conference/

http://afm-ags.org/category/events/

Blessings!
Past. M.G. Mahlobo

Nuusflits: Vrydag, 12 Julie

Laai die PDF weergawe hier af:

12 JULIE AFR 2019

Geagte Kollega,

1.  ‘n SPESIALE VERSOEK: AGS NASIONALE KONFERENSIE

Ons sien daarna uit om die AGS-familie te verwelkom by ons jaarlikse Nasionale Konferensie wat in September gaan plaasvind. Ons wil graag sien dat al ons lidmate en gemeentes bewus is van die konferensie. Ons glo dat vanjaar se tema “Gewortel in Christus” ‘n belangrike boodskap is vir die missionêre-gedrewe kerk.

Vir hierdie doel het ons spesiale bemarkingsmateriaal ontwikkel wat ons pastore tydens dienste kan gebruik. Dit sluit die volgende elemente in:

 • ‘n 2:00 min promosie-videogreep.
 • ‘n Facebook-omslagfoto.
 • Twee “Power Point Slides” wat ook tydens dienste gebruik kan word.
 • En ‘n Plakkaat.

Die bemarkingsmateriaal is tans in Engels, maar gaan ook in Afrikaans en Xhosa beskikbaar gestel word. Hierdie weergawes sal vrygestel word op Vrydag, 19 Julie.

Ek wil jou solank aanmoedig om van die Engelse hulpbronne af te laai en intussen te gebruik in jou kommunikasie met ons lidmate:
http://afm-ags.org/category/media/

Onthou ook dat aanlynregistrasies aanvaar word:
https://afm.easychurch.co.za/?page_id=365

2.  KONFERENSIE TERUGVOER: AGS NASIONALE DEPARTEMENTE

Nasionale Jeug Departement Konferensie – Oos-London

Die Jeug Konferensie het op 21-23 Junie 2019 in Oos-Londen plaasgevind. Die konferensie bywoning getal was 3,500 – hoofsaaklik jongmense. Die tema vir die konferensie was: “Die Impak van die Heilige Gees.” Tydens die konferensie is aangekondig dat die 2020 Konferensie in Kimberly in die Noord-Kaap gehou sal word. Inligting in hierdie verband sal betyds beskikbaar gestel word. Kom ons hou aan ons jeug ondersteun om die konferensies by te woon!

Nasionale Susters Konferensie – Kaapstad

Die Nasionale Susters Konferensie het op 5-7 Julie 2019 in Kaapstad plaasgevind. Altesaam 9,073 mense, meestal vroue, het vir hierdie konferensie geregistreer. Die voorsitter van die departement, Mev. M.J. Mahlobo, het in haar verwelkoming sommige van die departement se doelwitte uiteengesit:

 • Om te sorg vir die behoeftiges,
 • Om fondse en goedere vir die departement se doelwitte te versamel, en
 • Om ‘n Christus-gesentreerde karakter te fasiliteer.

Die konferensie se tema was: “Remaining strong in the face of storms”. Die konferensie sprekers het die vrouens gemotiveer om sterk en veerkragtig te bly in die lig van die storms van die lewe. Op hierdie manier sal hulle ‘n Christus-gesentreerde karakter ontwikkel.

Een van die hoogtepunte van die konferensie was om vir die behoeftiges te sorg. Die konferensie het R20,000-00 aan die Garankuwa Sunrise Hospice geskenk. Die konferensie het ook skooluniforms geskenk aan 40 leerlinge van die Laerskool Vuselela in Khayelitsha (Kaapstad). Die uniformpakkette bevat 40 skoene, 40 sokkies, 40 reënjasse, 40 sweetpakke, 40 truie; 20 “tunics” (vir die meisies) en 20 dasse (vir die seuns). Op hierdie manier het die susters hulle betrokkenheid getoon by die plaaslike gemeenskap en hul behoeftes. Gemeenskapsbetrokkenheid is een van ons Game Plan drywers.

Ek wil beide die Jeug en die Susters gelukwens met suksesvolle konferensies!

3.  DRIEJAARLIKSE AGS INTERNASIONALE KONFERENSIE 2019

2019 is die jaar vir die AGS se internasionale konferensie.

TEMA: “MISSIONAL CHURCH DISCIPLING THE NATIONS”
Datums: 19 – 24 Augustus 2019; Nairobi, Kenia.

Vir alle inligting wat verband hou met Registrasie, verwys asseblief na die onderstaande skakels:
https://apostolicfaithkenya.com/events/2019-afm-international-conference/
http://afm-ags.org/category/events/

Seën!
Past. M.G. Mahlobo

Newsflash: Friday, 28 June

Download the PDF version here:

28 JUNE ENG 2019

Dear AFM Colleague,

1.  INVITATION TO THE AFM NATIONAL CONFERENCE

Download Accommodation List now available:
http://afm-ags.org/category/events/

Online Registrations are also now accepted:
https://afm.easychurch.co.za/?page_id=365

The AFM National Conference will be held in Cape Town at the Lighthouse Ministries, 275 Voortrekker Road, Parow. The theme is “Rooted in Christ”. It will start with the evening service on Sunday, 15 September and conclude with the evening service on Wednesday, 18 September 2019.

Apart from the inspirational evening services, there will also be PCD (Pastoral Continuous Development) sessions that will focus on those issues that are necessary for spiritual growth. Pastors and members are welcome to attend. It will cover “Prayer” presented by Suzette Hattingh, “Succession” by Dr. Anthony Jacobs and “Church Planting” by Danie Vermeulen. It will also include a session focused on the needs of Pastor’s wives.

You can find more information about the conference at:
http://afm-ags.org/
https://www.facebook.com/AFMOFSA/

We look forward to receiving you at the conference!

2.  DVD RECORDING NOW AVAILABLE
After 40 years in ministry the President of the AFM, Past. MG Mahlobo and the Deputy President, Dr. JJ La Poorta share valuable leadership lessons and principles – especially with the youth and young pastors. In this recording they talk about the unity in the AFM and the kind of leadership that God used in unifying the church. They also touch on: balancing hectic schedules with family responsibilities, regrettable personal mistakes, people who gave advice and counseling along the way and internal and external challenges facing the church.

To get a copy of this DVD, please send an e-mail to:
[email protected]

R100 per DVD – Postage included.

R50 per DVD – If collected directly from the National Office.

The AFM National Office address is:
257 Jean Avenue
Building Nr. 14
Central Office Park
Centurion
Gauteng

We trust that this recording will bless and equip our leaders with valuable insight and experience. Please note that this is the recording that was used as part of the 2019 National Office Bearer’s (NOB) Regional Empowerment Visits earlier this year.

Blessings
M.G. Mahlobo

Nuusflits: Vrydag, 28 Junie

Laai die PDF weergawe hier af:

28 JUNE AFR 2019

1.  UITNODIGING NA DIE AGS NASIONALE KONFERENSIE

Laai die nuutste Akkommodasie Lys hier af:
http://afm-ags.org/category/events/

Aanlyn Registrasies word ook nou aanvaar:
https://afm.easychurch.co.za/?page_id=365

Die AGS Nasionale Konferensie sal plaasvind in Kaapstad by “The Lighthouse Ministries”, Voortrekkerweg 275, Parow. Die tema is “Rooted in Christ”. Dit begin met ‘n aanddiens op Sondag, 15 September en eindig weer met ‘n aanddiens op Woensdag, 18 September 2019.

Afgesien van die inspirerende aanddienste, sal daar ook PCD (Pastorale Deurlopende Ontwikkeling) sessies wees wat fokus op die kwessies wat nodig is vir geestelike groei. Pastore en lidmate is welkom. Dit sal die volgende onderwerpe insluit: “Gebed” aangebied deur Suzette Hattingh, “Opvolging” deur Dr. Anthony Jacobs en “Kerkplaning” deur Danie Vermeulen. Dit sal ook ‘n sessie insluit wat gefokus is op die behoeftes van pastoor vrouens.

Vir meer inligting besoek gerus die volgende skakels:
http://afm-ags.org/
https://www.facebook.com/AFMOFSA/

Ons sien uit daarna om jou by die konferensie te ontvang!

2.  DVD OPNAME NOU BESKIKBAAR
Na 40 jaar in die bediening deel die President van die AGS, Past. M.G. Mahlobo en die Adjunkpresident, Dr. J.J. La Poorta waardevolle leierskaplesse en beginsels – veral met die jeug en jong pastore. In hierdie video opname praat hulle oor die eenheid in die AGS en die soort leierskap wat God gebruik het om die kerk te verenig. Hulle raak ook die volgende onderwerpe aan: die balans tussen bedienings- en  gesinsverantwoordelikhede, persoonlike foute wat al gemaak is, die belangrikheid van mense wat raad en advies gegee het asook die interne en eksterne uitdagings wat die kerk in die gesig staar.

Om ‘n DVD te bestel, stuur asseblief ‘n e-pos na:
[email protected]

R100 per DVD – Posgeld ingesluit.

R50 per DVD – As dit direk by die Nasionale Kantoor afgehaal word.

Die AGS Nasionale Kantoor se adres is:
257 Jean Avenue
Gebou Nr. 14, Central Office Park
Centurion Gauteng

Ons vertrou dat hierdie opname ons leiers sal seën en toerus met waardevolle insig en ervaring. Let asseblief daarop dat hierdie opname vroeër vanjaar gebruik was as deel van die 2019 Nasionale NOB Bemagtigings- of Streeksbesoeke.

3.  VAKANTE POS: NAMIBIA

VAKANTE POS VIR LERAAR
AGS OTJIWARONGO TABERNAKEL

AANSOEKE WORD INGEWAG VIR BOGEMELDE VAKATURE

Otjiwarongo Tabernakel is ‘n plattelandse AGS gemeente met ‘n moderne aanslag, geleë te Otjiwarongo in die Sentrale Noorde van Namibia.

Applikante moet aan die volgende vereistes voldoen:

• Geordende Pastoor van die AGS wees.
• Namibiese burger wees of kwalifiseer vir burgerskap.
• Oor vorige ondervinding beskik as Pastoor van ‘n gemeente.
• Oor goeie leierskap en bestuursvaardighede beskik.
• Bereid wees om as ‘n span saam te werk met leierskap in die gemeente.
• Nuut en innoverend kan dink.
• Oor Koningkryks-visie beskik.

Navrae kan gerig word en CV kan gestuur word aan:

P. Fourie
Tel:  09 264 67 303389
Sel:  +264 81 343 7590
[email protected]

SLUITINGSDATUM VIR AANSOEKE IS 12 JULIE 2019.

Seën
M.G. Mahlobo

Newsflash: Friday, 31 May

Download the PDF version here:

31 MAY ENG 2019

Dear AFM Colleague,

1.  PENTECOSTAL WEEK AND PENTECOST SUNDAY

May has been a significant month for the AFM of SA. The AFM was birthed on 25 May 1908. It turned 111 years old on 25 May 2019. The 2019 Ascension Day was yesterday, 30 May 2019. Today (31 May 2019) the Pentecostal Week begins. It will continue until the Pentecost Sunday on 9 June 2019.

Pentecostal Week is a ten-day period which begins on the day following the Ascension Day and concludes on the tenth day which is traditionally known as Pentecost Sunday. Pentecostal Week is the Christian commemoration of the ten days leading to the Outpouring of the Holy Spirit. In Acts 1:4-5 (NIV) we read: On one occasion, while he was eating with them, he gave them this command: “Do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised, which you have heard me speak about. For John baptized with (or in) water, but in a few days,  you will be baptized with (or in) the Holy Spirit.”

He said the above words after he had been with them for forty (40) days post his resurrection. My appeal to all pastors and AFM congregations is that we should make use of the Pentecostal week as a time of reflection on the significance of the outpouring of the Holy Spirit. Where possible let us have services that will focus on Baptism in the Holy Spirit (Acts 2), the Gifts of the Holy Spirit (1 Corinthians 12:4-11) and the Fruit of the Spirit (Galatians 5:22-23).

The Pentecostal Sunday is the celebration of the Outpouring of the Holy Spirit on the day of Pentecost (Acts 2:1). If you read the Old Testament, you will discover that Pentecost was one of the Jewish feast days. The Jews did not call it Pentecost (which is the Greek word for fifty). The Jews called it the Feast of Harvest or the Feast of Weeks. We read about it in five places in the first five books of the Bible. These are Exodus 23, Exodus 24, Leviticus 16, Numbers 28, and Deuteronomy 16. It was the celebration of the beginning of the early weeks of harvest.

Many Christian churches observe Pentecost Sunday not to celebrate a wheat harvest, but to remember the outpouring of the Holy Spirit in Acts 2. Let us make use of 9 June 2019 as a time of celebrating the outpouring of the Holy Spirit.

2.  INVITATION TO THE AFM NATIONAL CONFERENCE


Remember that the AFM National Conference will be in Cape Town at the Lighthouse Ministries, 275 Voortrekker Road, Parow. The theme is “Rooted in Christ”. It will start with the evening service on Sunday, 15 September and conclude with the evening service on Wednesday, 18 September 2019.

Apart from the inspirational evening services, there will also be PCD (Pastoral Continuous Development) sessions that will focus on those issues that are necessary for a pastor’s spiritual growth. It will cover “Prayer” presented by Suzette Hattingh, “Succession” by Dr. Anthony Jacobs and “Church Planting” by Danie Vermeulen. It will also include a session focused on the needs of Pastor’s wives.

You can find more information about the conference at:
http://afm-ags.org/
https://www.facebook.com/AFMOFSA/

Online registrations are also now accepted:
https://afm.easychurch.co.za/?page_id=365

We are looking forward to see you at the conference!
Blessings
M.G. Mahlobo

Newsflash: Friday, 31 May

Laai die PDF weergawe hier af:

31 MEI AFR 2019

Liewe AGS Kollega,

1. PINKSTER WEEK & PINKSTER SONDAG

Mei-maand is ‘n uiterse betekenisvolle maand vir die AGS van Suid-Afrika. Die AGS is gebore op 25 Mei 1908. Vanjaar op 25 Mei het die AGS 111 jaar gevier. Gister was Hemelvaartdag en vandag op 31 Mei 2019 is dit die begin van die Pinksterweek. Die Pinksterweek eindig weer op Pinkster Sondag, 9 Junie 2019.

Pinksterweek is ‘n tien-dag periode wat begin op die dag direk na Hemelvaartdag en eindig weer op die tiende dag wat tradisioneel bekend staan as Pinkster Sondag. Pinksterweek is die Christelike herdenking van die tien dae wat lei tot die uitstorting van die Heilige Gees. In Handelinge 1:4-5 (AFR83) lees ons: 4Terwyl Hy ‘n keer saam met hulle aan tafel was, het Hy hulle beveel: “Moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader belowe het, soos julle van My gehoor het. 5Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne ‘n paar dae met die Heilige Gees gedoop word.”

Jesus het die bogenoemde woorde gesê nadat hy vir 40 dae na sy opstanding saam met hulle was. My beroep op alle pastore en AGS gemeentes is dat ons van die Pinksterweek gebruik moet maak as ‘n tyd van besinning oor die betekenis van die uitstorting van die Heilige Gees. Waar moontlik, laat ons dienste hê wat fokus op die doop in die Heilige Gees (Handelinge 2), die Gawes van die Heilige Gees (1 Korintiërs 12: 4-11) en die Vrug van die Gees (Galasiërs 5: 22-23).

Die Pinkster Sondag is die viering van die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag (Handelinge 2: 1). As jy die Ou Testament lees, sal jy ontdek dat Pinkster een van die Joodse feesdae was. Die Jode het dit nie Pinkster genoem nie (dit is die Griekse woord vir vyftig). Die Jode het dit die “Feast of Harvest” of die “Feast of Weeks” genoem. Ons lees dit op vyf plekke in die eerste vyf boeke van die Bybel. Dit is Eksodus 23, Eksodus 24, Levitikus 16, Numeri 28, en Deuteronomium 16. Dit was die viering van die begin van die vroeë weke van die “harvest” of oes.

Baie Christelike kerke vier Pinkster Sondag, nie om ‘n koringoes te vier nie, maar om die uitstorting van die Heilige Gees in Handelinge 2 te onthou. Laat ons van Sondag, 9 Junie 2019 gebruik maak as ‘n tyd om die uitstorting van die Heilige Gees te vier.

2.  UITNODIGING NA DIE AGS NASIONALE KONFERENSIE

Onthou dat die AGS Nasionale Konferensie in Kaapstad sal plaasvind by The Lighthouse Ministries,  Voortrekkerweg 275, Parow. Die tema is “Rooted in Christ”. Dit begin met ‘n aanddiens op Sondag, 15 September en eindig weer met ‘n aanddiens op Woensdag, 18 September 2019.

Afgesien van die inspirerende aanddienste, sal daar ook PCD (Pastorale Deurlopende Ontwikkeling) sessies wees wat fokus op die kwessies wat nodig is vir die geestelike groei van ‘n pastoor. Dit sal die volgende onderwerpe insluit: “Gebed” aangebied deur Suzette Hattingh, “Opvolging” deur Dr. Anthony Jacobs en “Kerkplaning” deur Danie Vermeulen. Dit sal ook ‘n sessie insluit wat gefokus is op die behoeftes van pastoor vrouens.

Vir meer inligting besoek gerus die volgende skakels:
http://afm-ags.org/
https://www.facebook.com/AFMOFSA/

Aanlyn registrasies word ook nou aanvaar:
https://afm.easychurch.co.za/?page_id=365

Ons sien uit daarna om jou by die konferensie te ontvang.
Seën
M.G. Mahlobo

Newsflash: Friday, 17 May

Download the PDF version here:

 17 MAY ENG 2019

2019 AFM ANNUAL CONFERENCE

In my 19 February 2019 Newsflash I informed you about the 2019 AFM National Conference which will be convened in Cape Town on 15 to 18 September 2019.

The conference theme is being “Rooted in Christ”. The main text is Colossians 2:6-7. The theme is aimed at the empowerment of our members and pastors on how to deepen our relationship with Christ in such a way that we remain strong in the face of many challenges that come our way. Plant roots have four primary functions. These are (i) absorption of water and minerals, (ii) anchoring or fixing the plant body firmly to the ground, (iii) transportation of water and minerals to the stem of the pant and (iv) holding the soil together.

In Psalm 1:3, the Psalmist likens a blessed person to a fruitful tree planted by the stream of water. It is expected that Children of God should be firmly anchored in Christ, that they should continually feed from God’s word, share Christ with others and keep their faith intact.

We will also have PCD sessions that will be focused on those issues that are necessary for our spiritual growth. The PCD sessions will cover “Prayer” presented by Suzette Hattingh, “Succession” by Dr. Anthony Jacobs and “Church Planting” by Danie Vermeulen. I will also include a session focused on the needs of Pastor’s wives.

I am urging you to do everything in your power to attend this important event.

For all related information, please visit the AFM website:
http://afm-ags.org/category/events/

Blessings!
Past. MG Mahlobo

Nuusflits: Vrydag, 17 Mei

Laai die PDF weergawe hier af:

 17 MAY AFR 2019

2019 AGS JAARLIKSE KONFERENSIE

In my Nuusflits van 19 Februarie het ek jou ingelig oor die 2019 AGS Nasionale Konferensie wat sal plaasvind in Kaapstad vanaf 15 tot 18 September 2019.

Die konferensie se tema is “Rooted in Christ”. Die kernskrif is Kolossense 2:6-7. Die doel van die tema is om ons lidmate en pastore te bemagtig oor hoe om ‘n dieper verhouding met Christus te vestig in so ‘n mate dat ons sterk bly in vele moeilike omstandighede. Plantwortels het vier primêre funksies. Dit is (i) om water en minerale te absorbeer, (ii) om die plant te anker in die grond, (iii) om water en minerale te vervoer na die stam van die plant en (iv) om die grond bymekaar te hou.

In Psalm 1:3 vergelyk die Psalmis ‘n geseënde persoon met ‘n vrugbare boom wat geplant is by ‘n waterstroom. Daar word verwag dat kinders van God stewig geanker moet wees in Christus, dat hulle voortdurend moet voed op God se Woord, dat hulle Christus met ander deel en hulle geloof behou.

Ons sal ook PCD sessies hê wat sal fokus op daardie kwessies wat benodig word vir geestelike groei. Die sessies wat aangebied sal word sluit in “Prayer” deur Suzette Hattingh, “Succession” deur Dr. Anthony Jacobs and “Church Planting” deur Danie Vermeulen. Daar sal ook ‘n sessie wees wat gaan fokus op die behoeftes van pastoor vrouens.

Ek moedig jou aan om alles in jou mag te doen om hierdie belangrike geleentheid by te woon.

Vir alle verwante informasie, besoek gerus die AGS se webblad:
http://afm-ags.org/category/events/

Seënwense!
Past. MG Mahlobo

Newsflash: Friday, 3 May

Download the PDF version here:

 3 MAY ENG 2019

EMERGENCY RELIEF PLAN & PRAYER FOR ELECTIONS

Dear AFM Colleague,

Emergency Relief Plan
Recent floods in Durban and Port St John’s were disastrous. Many people lost their homes, furniture, food, clothes and other valuable goods. Many lives were lost. Roads and bridges were destroyed. I requested our Regional Leaders in the affected areas to do everything within their power to assist (refer to the AFM Facebook message issued on 25 April 2019 – https://www.facebook.com/AFMOFSA/).

I would like to thank our Regional Committees in all affected areas who reached out to the flood victims. They have demonstrated that the AFM takes its social responsibility (community involvement) and caring aspects seriously. I would like to urge our pastors to implement the AFM’s emergency plan which was approved of by the NLF in 2015. In terms of this plan each AFM family should be asked to bring non-perishable food, water and other necessities such as clothes and candles to the local congregation on a specific Sunday. These items should then be placed in a storage designed for emergencies. Each assembly should have an emergency committee appointed for the management and distribution of these materials in emergency times. Or to needy assembly/community members if no emergencies occurred in that year.

The lesson from the recent floods is that real disaster has a potential of leaving even prosperous communities vulnerable and in crisis. The church must reposition itself in society not only as a pastoral and prophetic agent but also priestly as a social agent for the benefit of the community.

Prayer for Elections on 8 May 2019
In five days time, South Africa will be voting. Unlike the previous elections, I sense a high level of uncertainty and some despondency from those eligible to cast votes. Failure of the government to deliver on promises made, lack of service delivery in many of our communities, corruption and impunity are some of the things causing people to lose hope that politicians will deliver on their manifestos promises.

Some voters have decided not to vote while others want to vent their dissatisfaction through spoiling voting ballot papers. There are other voices that are talking about alternative ways of forcing elected officials to do what any government is expected to do for its citizens, e.g. public protests. They reckon that public pressure through mass demonstrations deliver results quicker than a voting ballot paper.

As a leader of this church I would like to call on our members to seriously consider voting because one of the ways in which a citizen can influence governmental decision-making is through voting. It is within the power of the voters to hold those in public office accountable to the citizens of the country. Citizens can always demand accountability through civil actions such as demonstrations, if government fails to deliver on its mandate and promises. But there are many who say: “I don’t know who to vote for.” Indeed, this is a dilemma for many South Africans. Well I am not persuaded that there is a political party at this point in time which has a ‘silver bullet’ to all the country’s problems. Anybody who promises a quick fix to the country’s problems is preposterous.

Our guidance should be Biblical principles, equality, justice, ubuntu and social cohesion. I know that many of you have been praying for the coming elections. I am asking that we take time this coming Sunday, 5 May 2019 to pray for God’s intervention in the coming elections on 8 May 2019.

Blessings!
M.G. Mahlobo