Newsflash: Friday, 31 July 2020

Download the PDF-version here:

31 JULY ENG 2020

AFM Colleague,

1. AFM DAY OF PRAYER AND FASTING – 2 AUGUST 2020

The July National Leadership Forum (NLF) meeting resolved that an AFM Day of Prayer & Fasting be declared for Sunday, 2 August 2020. Prayer points will include:

 • God’s intervention in driving down the infection curve of the Covid-19 pandemic.
 • Prayer for frontline workers (medical doctors, nurses, those providing support in our country’s health institutions, security cluster, students and Educators).
 • The country’s economy.
 • All those that have been infected – especially the families of those who have succumbed to the pandemic.
 • Praying against the demonic spirit behind Gender-based violence in our country.
 • Praying against violent crime in all our communities.

I am asking that you have a solidarity prayer at 12h00-13h00 on Sunday, 2 August 2020. Watch below for a video message regarding the AFM Day of Prayer and Fasting:

2. EDUCATION & TRAINING DEPARTMENT: IMPORTANT CIRCULAR

Regarding prospective students in your constituency, kindly be advised about the important matters concerning student applications into the AFM of SA ministry. An important Circular from Dr. Japie La Poorta in this regard is available from the link below:

Circular from Dr J J La Poorta

3. FUNERALS: LETTER FROM THE SACC 

A letter addressing the challenges of funerals for Pastors and their churches is now also available from the link below:

On the Challenge of Funerals for Pastors and their Churches

Blessings!
MG Mahlobo

Nuusflits: Vrydag, 31 Julie 2020

Laai die PDF weergawe hier af:

31 JULIE AFR 2020

AGS Kollega,

1. AGS DAG VAN GEBED EN VAS – 2 AUG 2020

By die NLF (National Leadership Forum) vergadering in Julie is besluit dat die AGS Dag van Gebed en Vas vir 2 Augustus 2020 geskeduleer sal word. Gebedspunte sal die volgende insluit:

• God se ingryping in die daling van die infeksiekurwe van die Covid-19-pandemie.

• Gebed vir ons werkers in die voorste linie (mediese dokters, verpleegkundiges, sleutelwerkers in die gesondheidsindustrie, sekuriteitsgroepe, studente en onderwysers).

• Die land se ekonomie.

• Almal wat met die virus besmet is – veral die families van diegene wat aan die pandemie beswyk het.

• Bid teen die demoniese gees agter geslagsgebaseerde geweld in ons land,

• Bid teen geweldsmisdaad in al ons gemeenskappe.

Ek vra dat jy ‘n solidariteitsgebed sal hou om 12h00-13h00 op Sondag, 2 Augustus 2020. Kyk hieronder na ‘n videoboodskap rakende die AGS Dag van Gebed en Vas:

2. ONDERWYS- EN OPLEIDINGSDEPARTEMENT: BELANGRIKE OMSENDBRIEF

In verband met voornemende studente, lig ons jou vriendelik in oor belangrike aangeleenthede rakende studenteaansoeke by die AGS van SA. ‘n Belangrike omsendbrief van Dr. Japie La Poorta is beskikbaar vanaf die onderstaande skakel:

Circular from Dr J J La Poorta

3. BEGRAFNISSE: BRIEF VAN DIE SACC (SOUTH AFRICAN COUNCIL OF CHURCHES)

‘n Brief van die SACC wat die uitdagings van begrafnisse vir pastore en hul kerke aanspreek, is ook nou beskikbaar vanaf die onderstaande skakel:

On the Challenge of Funerals for Pastors and their Churches

Seëninge!
MG Mahlobo

Newsflash: Friday, 24 July 2020

Download the PDF-version of this Newsflash from the link below:

24 JULY ENG 2020

Dear Colleagues,

I want to thank you for your prayers. On 21-22 July 2020 we had a successful NLF (National Leadership Forum) virtual meeting. The General Secretary will in due course inform the church about some of the most important decisions taken during the meeting. I want to highlight a few of these.

1. 2020 GENERAL BUSINESS MEETING (GBM) & ANNUAL CONFERENCE (AC) 

Due to current lockdown restrictions it will not be possible for the 2020 Annual Conference (AC) and the General Business Meeting (GBM) to be convened on 6-9 September 2020. The NLF resolved that, depending on the lockdown restrictions pertaining to gatherings, the 2020 AC and GBM be tentatively scheduled for 8-12 November 2020, or 14-18 February 2021 or 14-18 March 2021. The venue remains AFM Word and Life Church in Boksburg.

2. AFM DAY OF PRAYER AND FASTING – 2 AUG 2020The meeting also resolved that an AFM Day of Prayer & Fasting be declared for 2 August 2020. Prayer points will include:

 • God’s intervention in driving down the infection curve of the Covid-19 pandemic,
 • Prayer for frontline workers (medical doctors, nurses, those providing support in our country’s health institutions, security cluster, students and Educators),
 • The country’s economy, and
 • All those that have been infected – especially the families of those who have succumbed to the pandemic.
 • We will also be praying against the demonic spirit behind Gender-based violence in our country.

I am asking that you have a solidarity prayer at 12h00-13h00 on Sunday, 2 August 2020. I will be issuing a video message in this regard.

3. CONDOLENCES 

The NLF observed a moment of silence for our colleagues and spouses who went to be with the Lord since March this year. I am asking that you pray for their families:

 • Emeritus Pastor H.S. Rezant (South Peninsula Region),
 • Emeritus Pastor B.M. Malo (Northern Cape Region),
 • Emeritus Pastor T.A. Kanase (South Peninsula),
 • Emeritus Past G.M. Faleni (Kei Region),
 • Mrs N.T. Mabaso (Zululand Region),
 • Mrs Lottering (Word and Life Network),
 • Past T Martin (South Peninsula Region),
 • Mrs E.T. Magqi (Umzimvubu Region),
 • Emeritus Pastor T.C. Vimba (Umzimvubu Region),
 • Mrs T.R. Ndlovu (East Rand Region),
 • Mrs N.M. Mzandolo (Eastern Cape),
 • Mrs B Sheldon (West Coast Region),
 • Emeritus Pastor M.D. Lotter (East Rand Region),
 • Mrs J Titus (South Peninsula),
 • Mrs K.S. Dlamini (KZN South Coast Region),
 • Past H.J. Plaatjies (South Peninsula Region),
 • Active Emeritus Pastor KM Silomo (East Rand Region),
 • Active Emeritus Pastor LT Xolo (East Rand Region),
 • Past C.S. Mabena (Umzimvubu Region),
 • Past B Mashiya (Southern Free State Region),
 • Active Emeritus Pastor M.W. Mfeka (KZN Midlands Region),
 • Active Emeritus Pastor S.B. Mdletshe (Durban North Network),
 • Emeritus Past C Luke Joseph (Durban Central Region),
 • Past Marius Ferreira (Central Gauteng Region),
 • Past Owen Delport (Central Gauteng Region),
 • Pastor P. Masondo (East Rand Region),
 • Past R.I. Matasane (Southern Free State Region),
 • Mrs M. Mabena (East Rand Region) and
 • Pastor Riaan Metabo (Western Cape Region).

Blessings
MG Mahlobo

Nuusflits: Vrydag, 24 Julie 2020

Laai die PDF-weergawe hier af:

24 JULIE AFR 2020

Geagte Kollegas,

Ek wil jou graag bedank vir jou gebede. Op 21-22 Julie 2020 het ons ‘n suksesvolle virtuele vergadering van die NLF (National Leadership Forum) gehad. Die Algemene Sekretaris sal mettertyd die kerk inlig oor sommige van die belangrikste besluite wat tydens die vergadering geneem is. Ek wil ‘n paar hiervan uitlig.

1. 2020 ALGEMENE BESIGHEIDSVERGADERING (GBM) & JAARLIKSE KONFERENSIE

As gevolg van die huidige inperkingsregulasies sal dit nie moontlik wees om die 2020 Algemene Besigheidsvergadering (GBM) & Jaarlikse Konferensie op 6-9 September 2020 te hou nie. Die NLF het besluit, afhangende van die beperkings op byeenkomste, dat die 2020 GBM & Jaarlikse Konferensie voorlopig geskeduleer sal word vir 8-12 November 2020, of 14-18 Februarie 2021 of 14-18 Maart 2021. Dit sal steeds plaasvind by die AGS Woord en Lewe Kerk in Boksburg.

2. AGS DAG VAN GEBED EN VAS – 2 AUG 2020By die vergadering is besluit dat die AGS Dag van Gebed en Vas vir 2 Augustus 2020 geskeduleer is. Gebedspunte sal die volgende insluit:

 • God se ingryping in die daling van die infeksiekurwe van die Covid-19-pandemie.
 • Gebed vir ons werkers in die voorste linie (mediese dokters, verpleegkundiges, sleutelwerkers in die gesondheidsindustrie, sekuriteitsgroepe, leerlinge en onderwysers).
 • Die land se ekonomie.
 • Almal wat met die virus besmet is – veral die families van diegene wat hul lewens aan die pandemie verloor het.
 • Ons sal ook bid teen die demoniese gees agter geslagsgebaseerde geweld in ons land.
 • Ek vra dat jy ‘n solidariteitsgebed op Sondag 2 Augustus 2020 van 12h00 – 13h00 sal hou. Ek sal ‘n videoboodskap in die verband uitreik.

3. MEEGEVOEL

Die NLF het ‘n oomblik van stilte gehou vir ons kollegas en eggenote wat sedert Maart hierdie jaar, oorlede is. Ek vra dat ons vir hulle gesinne sal bid:

• Emeritus Pastoor H.S. Rezant (South Peninsula Region)

• Emeritus Pastoor B.M. Malo (Northern-Cape Region),

• Emeritus Pastoor T.A. Kanase (South Peninsula),

• Emeritus Pastoor G.M. Faleni (Kei Region),

• Mev. N.T. Mabaso (Zululand Region),

• Mev Lottering (Woord en Lewe Network),

• Pastoor T. Martin (South Peninsula Region),

• Mev E.T. Magqi (Umzimvubu Region),

• Emeritus Pastoor T.C. Vimba (Umzimvubu Region),

• Mev T.R. Ndlovu (East Rand Region),

• Mev N.M. Mzandolo (Eastern Cape Region),

• Mev B. Sheldon (West-Coast Region),

• Emeritus Pastoor M.D. Lotter (East Rand Region),

• Mev J. Titus (South Peninsula),

• Mev K.S. Dlamini (KZN South Coast Region),

• Pastoor H.J. Plaatjies (South Peninsula),

• Aktiewe Emeritus Pastoor K.M. Silomo (East Rand Region),

• Aktiewe Emeritus Pastoor L.T. Xolo (East Rand Region),

• Pastoor C.S. Mabena (Umzimvubu Region),

• Pastoor B. Mashiya (Southern Free State Region),

• Aktiewe Emeritus Pastoor M.W. Mfeka (KZN Midlands Region),

• Aktiewe Emeritus Pastoor S.B. Mdletshe (Durban North Network),

• Emeritus Pastoor C. Luke Joseph (Durban Central Region)

• Pastoor Marius Ferreira (Central Gauteng Region),

• Pastoor Owen Delport (Central Gauteng Region),

• Pastoor P. Masondo (East Rand Region),

• Pastoor R.I. Matasane (Southern Free State Region),

• Mev. M. Mabena (East Rand Region) en

• Pastoor Riaan Metabo (Western Cape Region).

Seëninge
MG Mahlobo

Newsflash: Friday, 10 July 2020

Download the PDF version here:

10 JULY ENG 2020

Fellow Colleagues,

Know that you are always in our prayers in this difficult time. Thank you that you remain faithful in your calling. You will be rewarded greatly.

In this Newsflash the focus is on the 2020 GBM. It is uncertain whether we will be able to hold the 2020 GBM as scheduled due to the coronavirus pandemic. The National Leadership Forum (NLF) will discuss this matter and decide how we will proceed – as it greatly depends on further developments related to the virus. I thank you for your understanding and patience. I have also included information on the Ministry Integrated Learning (MIL) for your attention. We must all do something to deal with the scourge of the violence that is meted out to women and children in our country. I am also sharing relevant information in this regard.

1. RECENT CIRCULARS FOR YOUR ATTENTION

DATED: WEDNESDAY, 24 JUNE 2020

In this Circular the following issues were included:

 • The promulgated amendments to Appendix 11 of the Constitution of the AFM of SA. In respect of the Administration of Justice in the church.
 • The approved Assembly Leaders policy.
 • The approved amended policy of the National Children’s Ministry.
 • The approved amended Constitution of the Executive Welfare Council.
 • An invitation to the 2020 GBM.

To register for the GBM 2020 online, please use the link below:

https://afm.easychurch.co.za/?page_id=413

To download this Circular and all relevant attachments, click on the link below:

https://afm-ags.org/category/media/

DATED: TUESDAY, 7 JULY 2020

In this Circular AFM Pastors are invited to complete a survey regarding the status and challenges of discipleship. The survey can be accessed from the link below:

https://www.surveymonkey.com/r/K27L3WN

To download this Circular and all relevant attachments, click on the link below:

https://afm-ags.org/category/media/

2. MIL APPLICATIONS: 2021 

Application forms for the 2021 MIL program is now available from:  www.milafm.co.za.  The due date is 15 August 2020 but may be extended because of the practical implications regarding the current national lockdown. Please note that because of the lockdown applications are to be forwarded by e-mail to [email protected] , and not posted by land mail. For any inquiries, please phone the MIL Coordinator, Dr. Christo van den Berg at 082 086 6269, or e-mail to the aforementioned e-mail address.

3. (NEW) AFM BLOG: ARTICLES ABOUT GBV & VIOLENCE AGAINST- AND ABUSE OF CHILDREN

We hear of violent deaths of women and children almost daily and we all wonder what kind of person can do such evil and heinous acts. We realise there is a need for a toolkit for Pastors and other church leaders to provide them with information (including the policy and legal framework) on violence against- and abuse of women and children and also practical guidelines that will spell out what to do when they are confronted with this major challenge in their congregations and communities they serve.

Please note that articles on the subject matter will be shared on a weekly basis via the AFM website. We trust that you will find the information useful, insightful and practical:

https://afm-ags.org/category/articles/

CONCLUSION

I would like to receive your feedback on the above matters and on how Covid-19 is affecting your ministry. Please send your e-mail to [email protected].

Blessings!

MG Mahlobo

Nuusflits: Vrydag, 10 Julie 2020

Laai die PDF weergawe hier af:

10 JULIE AFR 2020

Mede-kollega,

Weet dat jy altyd in ons gebede is in hierdie moeilike tyd. Dankie dat jy getrou bly in jou roeping. Jy sal werklik beloon word.

In hierdie Nuusflits fokus ons op die 2020 GBM. Dit is onduidelik of ons in staat sal wees om die 2020 GBM te hou soos geskeduleer weens die koronavirus-pandemie. Die Nasionale Leierskapforum (NLF) sal hierdie aangeleentheid bespreek en besluit hoe ons sal voortgaan. Dit hang egter baie af van verdere ontwikkelinge wat die met die virus verband hou. Ek bedank jou vir jou begrip en geduld. Ek het ook inligting oor MIL (Ministry Integrated Learning) registrasies vir 2021 vir jou aandag ingesluit. Ons moet almal iets doen om die plaag van geweld teen die vroue en kinders van ons land aan te pak – ek deel ook relevante inligting in hierdie verband.

1. AGS OMSENDBRIEWE VIR JOU AANDAG

DATUM: WOENSDAG 24 JUNIE 2020

In hierdie omsendbrief is die volgende aspekte ingesluit:

 • Die gepromulgeerde wysigings aan Bylaag 11 van die Grondwet van die AGS van SA – ten opsigte van “Administration of Justice” in die kerk.
 • Die goedgekeurde beleid vir Gemeenteleiers (“Assembly Leaders”)
 • Die goedgekeurde gewysigde beleid van die Nasionale Kinderbediening.
 • Die goedgekeurde gewysigde grondwet van die Uitvoerende Welsynsraad.
 • ‘n Uitnodiging na die 2020 GBM.

Gebruik gerus die onderstaande skakel om aanlyn vir die GBM 2020 te registreer:

https://afm.easychurch.co.za/?page_id=413

Om die omsendbrief en alle toepaslike aanhangsels af te laai, klik op die onderstaande skakel:

https://afm-ags.org/category/media/

DATUM DINSDAG, 7 JULIE 2020

In hierdie omsendbrief word AGS Pastore uitgenooi om deel te neem aan ‘n opname oor die status en uitdagings van dissipelskap. Die vraelys is aanlyn beskikbaar vanaf die onderstaande skakel:

https://www.surveymonkey.com/r/K27L3WN

Om die omsendbrief en alle toepaslike aanhangsels af te laai, klik op die onderstaande skakel:

https://afm-ags.org/category/media/

2. MIL AANSOEKE: 2021 

Aansoekvorms vir die 2021 MIL-program is nou beskikbaar by: www.milafm.co.za. Die sperdatum is 15 Augustus 2020 maar kan verleng word vanweë die praktiese implikasies met betrekking tot die huidige nasionale inperking. Let daarop dat aansoeke weens die sluitingsdatum per e-pos na [email protected] gestuur moet word en nie per landpos gepos word nie. Vir enige navrae skakel die MIL-koördineerder,

Dr. Christo van den Berg by 082 086 6269, of e-pos na bogenoemde e-pos adres.

3. (NUUT) AGS-BLOG: ARTIKELS OOR GBV & GEWELD TEEN- EN MISBRUIK VAN KINDERS

Ons hoor byna daagliks van gewelddadige sterftes van vroue en kinders en ons almal wonder watter soort persoon sulke gruwelike dade kan doen. Ons besef dat daar praktiese bronne vir pastore en ander kerkleiers nodig is om hulle te voorsien van inligting (insluitend die beleid en wetlike raamwerk) oor geweld teen en mishandeling van vroue en kinders – ook praktiese riglyne wat uiteensit wat om te doen wanneer hulle gekonfronteer word met hierdie groot uitdaging in hul gemeentes en die gemeenskappe wat hulle bedien.

Let daarop dat artikels oor die onderwerp weekliks op die AGS-webwerf gedeel word. Ons vertrou dat jy die inligting nuttig, insiggewend en prakties sal vind:

https://afm-ags.org/category/articles/

SLOT

Ek wil graag jou terugvoering ontvang oor bogenoemde aangeleenthede en oor hoe Covid-19 jou bediening beïnvloed. Stuur jou e-pos aan : [email protected].

Seën!

MG Mahlobo

Newsflash: Friday, 12 June 2020

12 JUNE ENG 2020

AFM Colleagues,

COMPLIANCE WITH COVID-19 REGULATIONS

Some of our churches gathered for the first time since the commencement of the national lockdown on 26 March 2020. Others deferred the resumption of Sunday church services until they are able to comply with all Covid-19 safety regulations under Alert Level 3. Let me reiterate what I said in my previous communication, namely that compliance with Covid-19 regulations is non-negotiable. All AFM presiding Pastors must ensure that they fully comply with church gathering regulations under Alert Level 3. I have been informed that some churches were visited by law enforcement agencies to ensure compliance issues. Your congregation may be visited too.

Please make sure that you are aware of the AFM’s guidelines for church meetings under Level 3, available from the following link:

Guidelines for Church Meetings during the Covid-19 Pandemic

Calm Before The Storm

The rapid infections of Covid-19 have disrupted our lives in ways never experienced since the Spanish flu of 1918. The first case of Covid-19 in South Africa was diagnosed on 5 March 2020. As of now we have more than 50,000 thousand infections and more than 1,000 people who have succumbed to the stealthy killer. It is estimated that when South Africa reaches its Covid-19 peak by July, 1.2 million people will be infected and that by November the death toll shall have reached 40,000.

Campaign To Bring Down The Infection Rate

The church must be part of the campaign to bring down the infection rate. I am calling upon all AFM Pastors to ensure that we regularly communicate the following messages to all:

 • Wear a mask when getting out.
 • Keep physical distance.
 • No handshakes or hugs.
 • Wash hands thoroughly with soap & water for at least 20 seconds.
 • Do not touch face with unwashed hands.
 • Clean cell phone with cloth and hot soapy water or sanitizer.

Behavioral Change

In many instances we come across people who do not heed the above safety measures. We need to encourage our brothers and sisters to comply. By doing this, we will be emulating the kind of compassion that Jesus demonstrated in Matthew 9:36: “But when He saw the multitudes, He was moved with compassion for them.” 

Church Resources For Covid-19

I want to encourage all Pastors to visit this website: https://www.churchinaction.org.za. This is the website created by the South African Council of Churches (SACC) and Heartlines to provide churches with resources in the fight against coronavirus. This is a “toolbox” website with a lot of materials that are useful in combating Covid-19. These materials are available in all eleven official languages of South Africa.

Blessings!

MG Mahlobo

Nuusflits: Vrydag, 12 Junie 2020

12 JUNIE AFR 2020

AGS Kollega,

VOLDOEN AAN DIE REGULASIES VAN COVID-19

Sommige van ons gemeentes het vir die eerste keer, sedert die aanvang van die nasionale inperking op 26 Maart 2020, verlede Sondag bymekaar gekom. Sommige gemeentes het die hervatting van Sondag-dienste uitgestel totdat hulle in staat is om aan al die veiligheidsregulasies van Covid-19 te voldoen. Ek het in my vorige kommunikasie genoem dat die nakoming van Covid-19-regulasies nie onderhandelbaar is nie. Alle presiderende Pastore moet toesien dat hulle die regulasies vir byeenkomste volgens inperkings Vlak 3 nakom. Ek is ingelig dat die wetstoepassings agentskappe sommige kerke besoek het om nakoming van die regulasies te verseker. Enige gemeente kan sonder waarskuwing besoek word.

Maak asseblief seker dat jy wel in besit is van die AGS se riglyne vir byeenkomste gedurende Vlak 3. Hierdie riglyne kan weer hier afgelaai word:

Guidelines for Church Meetings during the Covid-19 Pandemic

Stilte Voor Die Storm

Die verspreidingstempo van Covid-19 het ons lewens ontwrig op maniere wat ons nog nooit van te vore, sedert die Spaanse griep van 1918, ervaar het nie. Die eerste geval van Covid-19 in Suid-Afrika is op 5 Maart 2020 aangemeld. Ons het nou al meer as 50,000 duisend infeksies en meer as 1,000 mense wat hulle lewens verloor het. Daar word beweer dat Suid-Afrika teen Julie sy Covid-19-hoogtepunt sal bereik. Die bewering is ook dat 1,2 miljoen mense besmet sal wees en dat die dodetal teen November op sy hoogste sal wees (40,000).

Veldtog Om Die Infeksiesyfer Te Verlaag

Die kerk moet deel wees van die veldtog om die infeksiekoers te verlaag. Ek doen ‘n beroep op alle AGS-Pastore om seker te maak dat ons die volgende boodskappe gereeld aan almal oordra:

• Dra ‘n masker as jy jou huis verlaat.

• Hou fisiese afstand.

• Geen handdrukke of drukkies nie.

• Was hande deeglik met seep en water vir ten minste 20 sekondes.

• Moenie aan jou gesig met ongewaste hande raak nie.

• Maak jou selfoon skoon met ‘n lappie en warm seepwater/ontsmettingsmiddel.

Gedragsverandering 

In baie gevalle kom ons op mense af wat nie die bogenoemde veiligheidsmaatreëls in ag neem nie. Ons moet ons broers en susters dus aanmoedig om daaraan te voldoen. Deur dit te doen, sal ons die soort deernis wat Jesus in Matteus 9:36 getoon het navolg, “Toe Hy die menigtes sien, het Hy hulle innig jammer gekry…”

Kerk-Hulpbronne Vir Covid-19

Ek wil alle Pastore aanmoedig om hierdie webwerf te besoek: https://www.churchinaction.org.za. Dit is die webwerf wat deur die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke (SARK) en Heartlines geskep is om aan kerke hulpbronne te bied in die stryd teen Covid-19. Dit is ‘n webblad wat kerke bemagtig en toerus met nuttige inligting in die stryd teen Covid-19. Hierdie inligting is ook beskikbaar in die 11 amptelike tale van Suid-Afrika.

Seën!

MG Mahlobo

Newsflash: Friday, 29 May 2020

29 MAY ENG 2020

AFM Colleague,

1. OPENING OF CHURCHES

The State President, Mr. Cyril Ramaphosa, announced that places of worship will be allowed to open when the country moves to Alert Level 3 from 1 June 2020.

This announcement comes with a huge responsibility on church leaders to ensure that our churches do not become epicentres for infections

This implies that all AFM churches must comply with the Regulations that will be issued by Government regarding Covid-19 protocols to be complied with. I am of the view that many of our local churches may not have the capacity to comply. It is for this reason that I am calling upon each local Assembly Pastor or Leader to carefully consider whether they should open their churches or not. At this stage Children ministry will remain closed. I would suggest that other church Departments should remain closed in Alert Level 3. Compliance with Covid-19 Regulations is non-negotiable. The NOB will send a directive once the Regulations have been issued.

2. PENTECOSTAL SUNDAY AND NATIONAL DAY OF PRAYER

This coming Sunday, 31 May 2020 is the Pentecost Sunday. It will also be a National Day of Prayer. As we will be celebrating the outpouring of the Holy Spirit (Acts 2), in our homes, let us also pray for every person affected by the Corona-virus, every person that has lost a loved one due to the virus and every person on the front line fighting the virus.

3. CHURCH REGULATIONS THAT COME INTO EFFECT FROM 1 JUNE 2020

You are informed that the following Regulations, as approved by the March 2020 NLF, will be implemented from 01 June 2020:

 • Administration of Justice (Appendix 11 to the AFM of SA constitution) and
 • Policy on Assembly Leaders

These Regulations will be placed on the church’s website during the course of June 2020.

4. MESSAGE FROM THE BIBLE SOCIETY 

(From Pastors George Thompson, Bennie Francke And Nimrod Kekana – On Behalf of The Bible Society of South Africa)

“The Covid-19 virus has caused a certain measure of uncertainty in the church. The lockdown has brought many challenges to the church on national, regional, and local level.  However, as believers we are fortunate because we know who our source of strength is, who is our provider and most important, who builds His church. The Bible Society of SA highly appreciates the national, regional, and local assemblies’ leadership for both their prayers and partnership. We pray that each assembly will arise from the lockdown period stronger than before the arrival of the Covid-19 virus. We keep on praying for the wellbeing and safe keeping of each pastor, their spouse and family”.

Blessings!
MG Mahlobo

Nuusflits: Vrydag, 29 Mei 2020

29 MEI AFR 2020

AGS Kollega,

1. DIE HEROPENING VAN KERKE

President Cyril Ramaphosa het aangekondig dat plekke van aanbidding toegelaat sal word om te heropen wanneer die land vanaf 1 Junie 2020 na Vlak 3 beweeg.

Hierdie aankondiging hou ‘n groot verantwoordelikheid in vir kerkleiers om te verseker dat ons kerke nie episentrums word vir die infeksie nie. 

Dit impliseer dat alle AGS gemeentes moet voldoen aan die regulasies wat deur die regering uitgereik word ten opsigte van ‘n Covid-19 protokol. Ek is van mening dat baie van ons plaaslike gemeentes moontlik nie die kapasiteit het om aan die regulasies te voldoen nie. Om hierdie rede doen ek ‘n beroep op elke plaaslike Pastoor of Leier van ons gemeentes, om deeglik te oorweeg of hul gemeente wel moet open of nie. Op hierdie stadium sal die kinderbediening gesluit bly. Ek sou voorstel dat ander departemente ook gesluit moet bly tydens Vlak 3. Die nakoming van Covid-19 regulasies is ononderhandelbaar. Die NOB (Nasionale Ampsdraers) sal ‘n formele dokument stuur sodra die regulasies uitgestuur word.

2. PINKSTER SONDAG EN NASIONALE DAG VAN GEBED

Die komende Sondag, 31 Mei 2020 is Pinkster Sondag. Dit sal ook ‘n nasionale dag van gebed wees. Terwyl ons die uitstorting van die Heilige Gees (Handelinge 2) vier, laat ons ook in ons huise, bid vir elke persoon wat geraak word deur die Korona-virus, elke persoon wat ‘n geliefde verloor het weens die virus en elke persoon wat in die voorste linie veg teen die Covid-19 pandemie.

3. KERKREGULASIES WAT VANAF 1 JUNIE 2020 IN WERKING KOM

Pastore word in kennis gestel dat die volgende regulasies, soos goedgekeur deur die NLF Maart 2020, vanaf 1 Junie 2020 geïmplementeer sal word:

• “Administration of Justice” (Aanhangsel 11 van die AGS van SA se Konstitusie)

• Beleid rakende “Assembly Leaders”

Hierdie regulasies sal deur die loop van Junie 2020 op die kerk se webwerf geplaas word.

4. BOODSKAP VANF DIE BYBELGENOOTSKAP VAN SUID-AFRIKA  

(Pastore George Thompson, Bennie Francke en Nimrod Kekana – Namens Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika)

“Die Covid-19 virus het ‘n mate van onsekerheid in die kerk veroorsaak. Die inperking het baie uitdagings tot gevolg gehad vir die kerk op nasionale, streeks- en plaaslike vlak. As gelowiges is ons egter gelukkig omdat ons weet wie ons bron van krag is, wie ons voorsiener is en wie Sy kerk bou. Die Bybelgenootskap van SA waardeer opreg die leierskap van nasionale, streeks- en plaaslike gemeentes vir hul gebede en vennootskap. Ons bid dat elke gemeente sterker sal wees as voor die koms van die Covid-19 virus. Ons bly aanhou bid vir die welstand en veiligheid van elke Pastoor, hul eggenoot en familie. ”

Seën!
MG Mahlobo