AFM Election 2020: Nomination Forms

Nomination Form Regional Comittees (For the NOB Elections)

Nomination Form for Assemblies (For the NOB Elections)

Each Assembly Governing Body is entitled to receive and complete one nomination form. This is the same with each Regional Committee. Completed forms must be sent to the Office of the President, through hand delivery, registered mail or through e-mail. The e-mail address to be used, in this regard is [email protected].

The deadline date for the submission of these forms is Tuesday 31 March 2020 not later than 16h00. Your cooperation is highly appreciated in this regard.

Newsflash: Friday, 31 July 2020

Download the PDF-version here:

31 JULY ENG 2020

AFM Colleague,

1. AFM DAY OF PRAYER AND FASTING – 2 AUGUST 2020

The July National Leadership Forum (NLF) meeting resolved that an AFM Day of Prayer & Fasting be declared for Sunday, 2 August 2020. Prayer points will include:

 • God’s intervention in driving down the infection curve of the Covid-19 pandemic.
 • Prayer for frontline workers (medical doctors, nurses, those providing support in our country’s health institutions, security cluster, students and Educators).
 • The country’s economy.
 • All those that have been infected – especially the families of those who have succumbed to the pandemic.
 • Praying against the demonic spirit behind Gender-based violence in our country.
 • Praying against violent crime in all our communities.

I am asking that you have a solidarity prayer at 12h00-13h00 on Sunday, 2 August 2020. Watch below for a video message regarding the AFM Day of Prayer and Fasting:

2. EDUCATION & TRAINING DEPARTMENT: IMPORTANT CIRCULAR

Regarding prospective students in your constituency, kindly be advised about the important matters concerning student applications into the AFM of SA ministry. An important Circular from Dr. Japie La Poorta in this regard is available from the link below:

Circular from Dr J J La Poorta

3. FUNERALS: LETTER FROM THE SACC 

A letter addressing the challenges of funerals for Pastors and their churches is now also available from the link below:

On the Challenge of Funerals for Pastors and their Churches

Blessings!
MG Mahlobo

Nuusflits: Vrydag, 31 Julie 2020

Laai die PDF weergawe hier af:

31 JULIE AFR 2020

AGS Kollega,

1. AGS DAG VAN GEBED EN VAS – 2 AUG 2020

By die NLF (National Leadership Forum) vergadering in Julie is besluit dat die AGS Dag van Gebed en Vas vir 2 Augustus 2020 geskeduleer sal word. Gebedspunte sal die volgende insluit:

• God se ingryping in die daling van die infeksiekurwe van die Covid-19-pandemie.

• Gebed vir ons werkers in die voorste linie (mediese dokters, verpleegkundiges, sleutelwerkers in die gesondheidsindustrie, sekuriteitsgroepe, studente en onderwysers).

• Die land se ekonomie.

• Almal wat met die virus besmet is – veral die families van diegene wat aan die pandemie beswyk het.

• Bid teen die demoniese gees agter geslagsgebaseerde geweld in ons land,

• Bid teen geweldsmisdaad in al ons gemeenskappe.

Ek vra dat jy ‘n solidariteitsgebed sal hou om 12h00-13h00 op Sondag, 2 Augustus 2020. Kyk hieronder na ‘n videoboodskap rakende die AGS Dag van Gebed en Vas:

2. ONDERWYS- EN OPLEIDINGSDEPARTEMENT: BELANGRIKE OMSENDBRIEF

In verband met voornemende studente, lig ons jou vriendelik in oor belangrike aangeleenthede rakende studenteaansoeke by die AGS van SA. ‘n Belangrike omsendbrief van Dr. Japie La Poorta is beskikbaar vanaf die onderstaande skakel:

Circular from Dr J J La Poorta

3. BEGRAFNISSE: BRIEF VAN DIE SACC (SOUTH AFRICAN COUNCIL OF CHURCHES)

‘n Brief van die SACC wat die uitdagings van begrafnisse vir pastore en hul kerke aanspreek, is ook nou beskikbaar vanaf die onderstaande skakel:

On the Challenge of Funerals for Pastors and their Churches

Seëninge!
MG Mahlobo

Newsflash: Friday, 24 July 2020

Download the PDF-version of this Newsflash from the link below:

24 JULY ENG 2020

Dear Colleagues,

I want to thank you for your prayers. On 21-22 July 2020 we had a successful NLF (National Leadership Forum) virtual meeting. The General Secretary will in due course inform the church about some of the most important decisions taken during the meeting. I want to highlight a few of these.

1. 2020 GENERAL BUSINESS MEETING (GBM) & ANNUAL CONFERENCE (AC) 

Due to current lockdown restrictions it will not be possible for the 2020 Annual Conference (AC) and the General Business Meeting (GBM) to be convened on 6-9 September 2020. The NLF resolved that, depending on the lockdown restrictions pertaining to gatherings, the 2020 AC and GBM be tentatively scheduled for 8-12 November 2020, or 14-18 February 2021 or 14-18 March 2021. The venue remains AFM Word and Life Church in Boksburg.

2. AFM DAY OF PRAYER AND FASTING – 2 AUG 2020The meeting also resolved that an AFM Day of Prayer & Fasting be declared for 2 August 2020. Prayer points will include:

 • God’s intervention in driving down the infection curve of the Covid-19 pandemic,
 • Prayer for frontline workers (medical doctors, nurses, those providing support in our country’s health institutions, security cluster, students and Educators),
 • The country’s economy, and
 • All those that have been infected – especially the families of those who have succumbed to the pandemic.
 • We will also be praying against the demonic spirit behind Gender-based violence in our country.

I am asking that you have a solidarity prayer at 12h00-13h00 on Sunday, 2 August 2020. I will be issuing a video message in this regard.

3. CONDOLENCES 

The NLF observed a moment of silence for our colleagues and spouses who went to be with the Lord since March this year. I am asking that you pray for their families:

 • Emeritus Pastor H.S. Rezant (South Peninsula Region),
 • Emeritus Pastor B.M. Malo (Northern Cape Region),
 • Emeritus Pastor T.A. Kanase (South Peninsula),
 • Emeritus Past G.M. Faleni (Kei Region),
 • Mrs N.T. Mabaso (Zululand Region),
 • Mrs Lottering (Word and Life Network),
 • Past T Martin (South Peninsula Region),
 • Mrs E.T. Magqi (Umzimvubu Region),
 • Emeritus Pastor T.C. Vimba (Umzimvubu Region),
 • Mrs T.R. Ndlovu (East Rand Region),
 • Mrs N.M. Mzandolo (Eastern Cape),
 • Mrs B Sheldon (West Coast Region),
 • Emeritus Pastor M.D. Lotter (East Rand Region),
 • Mrs J Titus (South Peninsula),
 • Mrs K.S. Dlamini (KZN South Coast Region),
 • Past H.J. Plaatjies (South Peninsula Region),
 • Active Emeritus Pastor KM Silomo (East Rand Region),
 • Active Emeritus Pastor LT Xolo (East Rand Region),
 • Past C.S. Mabena (Umzimvubu Region),
 • Past B Mashiya (Southern Free State Region),
 • Active Emeritus Pastor M.W. Mfeka (KZN Midlands Region),
 • Active Emeritus Pastor S.B. Mdletshe (Durban North Network),
 • Emeritus Past C Luke Joseph (Durban Central Region),
 • Past Marius Ferreira (Central Gauteng Region),
 • Past Owen Delport (Central Gauteng Region),
 • Pastor P. Masondo (East Rand Region),
 • Past R.I. Matasane (Southern Free State Region),
 • Mrs M. Mabena (East Rand Region) and
 • Pastor Riaan Metabo (Western Cape Region).

Blessings
MG Mahlobo

Nuusflits: Vrydag, 24 Julie 2020

Laai die PDF-weergawe hier af:

24 JULIE AFR 2020

Geagte Kollegas,

Ek wil jou graag bedank vir jou gebede. Op 21-22 Julie 2020 het ons ‘n suksesvolle virtuele vergadering van die NLF (National Leadership Forum) gehad. Die Algemene Sekretaris sal mettertyd die kerk inlig oor sommige van die belangrikste besluite wat tydens die vergadering geneem is. Ek wil ‘n paar hiervan uitlig.

1. 2020 ALGEMENE BESIGHEIDSVERGADERING (GBM) & JAARLIKSE KONFERENSIE

As gevolg van die huidige inperkingsregulasies sal dit nie moontlik wees om die 2020 Algemene Besigheidsvergadering (GBM) & Jaarlikse Konferensie op 6-9 September 2020 te hou nie. Die NLF het besluit, afhangende van die beperkings op byeenkomste, dat die 2020 GBM & Jaarlikse Konferensie voorlopig geskeduleer sal word vir 8-12 November 2020, of 14-18 Februarie 2021 of 14-18 Maart 2021. Dit sal steeds plaasvind by die AGS Woord en Lewe Kerk in Boksburg.

2. AGS DAG VAN GEBED EN VAS – 2 AUG 2020By die vergadering is besluit dat die AGS Dag van Gebed en Vas vir 2 Augustus 2020 geskeduleer is. Gebedspunte sal die volgende insluit:

 • God se ingryping in die daling van die infeksiekurwe van die Covid-19-pandemie.
 • Gebed vir ons werkers in die voorste linie (mediese dokters, verpleegkundiges, sleutelwerkers in die gesondheidsindustrie, sekuriteitsgroepe, leerlinge en onderwysers).
 • Die land se ekonomie.
 • Almal wat met die virus besmet is – veral die families van diegene wat hul lewens aan die pandemie verloor het.
 • Ons sal ook bid teen die demoniese gees agter geslagsgebaseerde geweld in ons land.
 • Ek vra dat jy ‘n solidariteitsgebed op Sondag 2 Augustus 2020 van 12h00 – 13h00 sal hou. Ek sal ‘n videoboodskap in die verband uitreik.

3. MEEGEVOEL

Die NLF het ‘n oomblik van stilte gehou vir ons kollegas en eggenote wat sedert Maart hierdie jaar, oorlede is. Ek vra dat ons vir hulle gesinne sal bid:

• Emeritus Pastoor H.S. Rezant (South Peninsula Region)

• Emeritus Pastoor B.M. Malo (Northern-Cape Region),

• Emeritus Pastoor T.A. Kanase (South Peninsula),

• Emeritus Pastoor G.M. Faleni (Kei Region),

• Mev. N.T. Mabaso (Zululand Region),

• Mev Lottering (Woord en Lewe Network),

• Pastoor T. Martin (South Peninsula Region),

• Mev E.T. Magqi (Umzimvubu Region),

• Emeritus Pastoor T.C. Vimba (Umzimvubu Region),

• Mev T.R. Ndlovu (East Rand Region),

• Mev N.M. Mzandolo (Eastern Cape Region),

• Mev B. Sheldon (West-Coast Region),

• Emeritus Pastoor M.D. Lotter (East Rand Region),

• Mev J. Titus (South Peninsula),

• Mev K.S. Dlamini (KZN South Coast Region),

• Pastoor H.J. Plaatjies (South Peninsula),

• Aktiewe Emeritus Pastoor K.M. Silomo (East Rand Region),

• Aktiewe Emeritus Pastoor L.T. Xolo (East Rand Region),

• Pastoor C.S. Mabena (Umzimvubu Region),

• Pastoor B. Mashiya (Southern Free State Region),

• Aktiewe Emeritus Pastoor M.W. Mfeka (KZN Midlands Region),

• Aktiewe Emeritus Pastoor S.B. Mdletshe (Durban North Network),

• Emeritus Pastoor C. Luke Joseph (Durban Central Region)

• Pastoor Marius Ferreira (Central Gauteng Region),

• Pastoor Owen Delport (Central Gauteng Region),

• Pastoor P. Masondo (East Rand Region),

• Pastoor R.I. Matasane (Southern Free State Region),

• Mev. M. Mabena (East Rand Region) en

• Pastoor Riaan Metabo (Western Cape Region).

Seëninge
MG Mahlobo

Newsflash: Friday, 10 July 2020

Download the PDF version here:

10 JULY ENG 2020

Fellow Colleagues,

Know that you are always in our prayers in this difficult time. Thank you that you remain faithful in your calling. You will be rewarded greatly.

In this Newsflash the focus is on the 2020 GBM. It is uncertain whether we will be able to hold the 2020 GBM as scheduled due to the coronavirus pandemic. The National Leadership Forum (NLF) will discuss this matter and decide how we will proceed – as it greatly depends on further developments related to the virus. I thank you for your understanding and patience. I have also included information on the Ministry Integrated Learning (MIL) for your attention. We must all do something to deal with the scourge of the violence that is meted out to women and children in our country. I am also sharing relevant information in this regard.

1. RECENT CIRCULARS FOR YOUR ATTENTION

DATED: WEDNESDAY, 24 JUNE 2020

In this Circular the following issues were included:

 • The promulgated amendments to Appendix 11 of the Constitution of the AFM of SA. In respect of the Administration of Justice in the church.
 • The approved Assembly Leaders policy.
 • The approved amended policy of the National Children’s Ministry.
 • The approved amended Constitution of the Executive Welfare Council.
 • An invitation to the 2020 GBM.

To register for the GBM 2020 online, please use the link below:

https://afm.easychurch.co.za/?page_id=413

To download this Circular and all relevant attachments, click on the link below:

https://afm-ags.org/category/media/

DATED: TUESDAY, 7 JULY 2020

In this Circular AFM Pastors are invited to complete a survey regarding the status and challenges of discipleship. The survey can be accessed from the link below:

https://www.surveymonkey.com/r/K27L3WN

To download this Circular and all relevant attachments, click on the link below:

https://afm-ags.org/category/media/

2. MIL APPLICATIONS: 2021 

Application forms for the 2021 MIL program is now available from:  www.milafm.co.za.  The due date is 15 August 2020 but may be extended because of the practical implications regarding the current national lockdown. Please note that because of the lockdown applications are to be forwarded by e-mail to [email protected] , and not posted by land mail. For any inquiries, please phone the MIL Coordinator, Dr. Christo van den Berg at 082 086 6269, or e-mail to the aforementioned e-mail address.

3. (NEW) AFM BLOG: ARTICLES ABOUT GBV & VIOLENCE AGAINST- AND ABUSE OF CHILDREN

We hear of violent deaths of women and children almost daily and we all wonder what kind of person can do such evil and heinous acts. We realise there is a need for a toolkit for Pastors and other church leaders to provide them with information (including the policy and legal framework) on violence against- and abuse of women and children and also practical guidelines that will spell out what to do when they are confronted with this major challenge in their congregations and communities they serve.

Please note that articles on the subject matter will be shared on a weekly basis via the AFM website. We trust that you will find the information useful, insightful and practical:

https://afm-ags.org/category/articles/

CONCLUSION

I would like to receive your feedback on the above matters and on how Covid-19 is affecting your ministry. Please send your e-mail to [email protected].

Blessings!

MG Mahlobo

Nuusflits: Vrydag, 10 Julie 2020

Laai die PDF weergawe hier af:

10 JULIE AFR 2020

Mede-kollega,

Weet dat jy altyd in ons gebede is in hierdie moeilike tyd. Dankie dat jy getrou bly in jou roeping. Jy sal werklik beloon word.

In hierdie Nuusflits fokus ons op die 2020 GBM. Dit is onduidelik of ons in staat sal wees om die 2020 GBM te hou soos geskeduleer weens die koronavirus-pandemie. Die Nasionale Leierskapforum (NLF) sal hierdie aangeleentheid bespreek en besluit hoe ons sal voortgaan. Dit hang egter baie af van verdere ontwikkelinge wat die met die virus verband hou. Ek bedank jou vir jou begrip en geduld. Ek het ook inligting oor MIL (Ministry Integrated Learning) registrasies vir 2021 vir jou aandag ingesluit. Ons moet almal iets doen om die plaag van geweld teen die vroue en kinders van ons land aan te pak – ek deel ook relevante inligting in hierdie verband.

1. AGS OMSENDBRIEWE VIR JOU AANDAG

DATUM: WOENSDAG 24 JUNIE 2020

In hierdie omsendbrief is die volgende aspekte ingesluit:

 • Die gepromulgeerde wysigings aan Bylaag 11 van die Grondwet van die AGS van SA – ten opsigte van “Administration of Justice” in die kerk.
 • Die goedgekeurde beleid vir Gemeenteleiers (“Assembly Leaders”)
 • Die goedgekeurde gewysigde beleid van die Nasionale Kinderbediening.
 • Die goedgekeurde gewysigde grondwet van die Uitvoerende Welsynsraad.
 • ‘n Uitnodiging na die 2020 GBM.

Gebruik gerus die onderstaande skakel om aanlyn vir die GBM 2020 te registreer:

https://afm.easychurch.co.za/?page_id=413

Om die omsendbrief en alle toepaslike aanhangsels af te laai, klik op die onderstaande skakel:

https://afm-ags.org/category/media/

DATUM DINSDAG, 7 JULIE 2020

In hierdie omsendbrief word AGS Pastore uitgenooi om deel te neem aan ‘n opname oor die status en uitdagings van dissipelskap. Die vraelys is aanlyn beskikbaar vanaf die onderstaande skakel:

https://www.surveymonkey.com/r/K27L3WN

Om die omsendbrief en alle toepaslike aanhangsels af te laai, klik op die onderstaande skakel:

https://afm-ags.org/category/media/

2. MIL AANSOEKE: 2021 

Aansoekvorms vir die 2021 MIL-program is nou beskikbaar by: www.milafm.co.za. Die sperdatum is 15 Augustus 2020 maar kan verleng word vanweë die praktiese implikasies met betrekking tot die huidige nasionale inperking. Let daarop dat aansoeke weens die sluitingsdatum per e-pos na [email protected] gestuur moet word en nie per landpos gepos word nie. Vir enige navrae skakel die MIL-koördineerder,

Dr. Christo van den Berg by 082 086 6269, of e-pos na bogenoemde e-pos adres.

3. (NUUT) AGS-BLOG: ARTIKELS OOR GBV & GEWELD TEEN- EN MISBRUIK VAN KINDERS

Ons hoor byna daagliks van gewelddadige sterftes van vroue en kinders en ons almal wonder watter soort persoon sulke gruwelike dade kan doen. Ons besef dat daar praktiese bronne vir pastore en ander kerkleiers nodig is om hulle te voorsien van inligting (insluitend die beleid en wetlike raamwerk) oor geweld teen en mishandeling van vroue en kinders – ook praktiese riglyne wat uiteensit wat om te doen wanneer hulle gekonfronteer word met hierdie groot uitdaging in hul gemeentes en die gemeenskappe wat hulle bedien.

Let daarop dat artikels oor die onderwerp weekliks op die AGS-webwerf gedeel word. Ons vertrou dat jy die inligting nuttig, insiggewend en prakties sal vind:

https://afm-ags.org/category/articles/

SLOT

Ek wil graag jou terugvoering ontvang oor bogenoemde aangeleenthede en oor hoe Covid-19 jou bediening beïnvloed. Stuur jou e-pos aan : [email protected].

Seën!

MG Mahlobo

Broadening our Understanding of Gender-Based Violence

In our first article on Gender-Based Violence (GBV), we responded to the recent spike in the number of incidents of the abuse and deaths of women and children in South Africa and we thereafter shared a list of actions that Pastors, other leaders and men can undertake in addressing violence against women and children, in their congregations and in surrounding communities:
https://afm-ags.org/addressing-violence-against-and-abuse-of-women-and-children-the-role-of-pastors-other-church-leaders-and-men-3-july-2020-4/

We therefore felt that it was important to ensure that all of us have the same understanding of what is meant with GBV i.e. violence or abuse of Women, before we venture into articles that provide more details on the proposed actions referred to above. It should be noted GBV is a sensitive topic and that there are different forms of GBV. It is therefore important to understand the concepts and nuances, which is the purpose of this article.

The World Health Organisation’s Key Facts on Violence Against Women

• Violence against women – particularly intimate partner violence and sexual violence – is a major public health problem and a violation of women’s human rights.
• Global estimates published by the World Health Organisation (WHO), indicate that about 1 in 3 (35%) of women worldwide have experienced either physical and/or sexual intimate partner violence or non-partner sexual violence in their lifetime.
• Most of this violence is intimate partner violence. Worldwide, almost one third (30%) of women who have been in a relationship report that they have experienced some form of physical and/or sexual violence by their intimate partner in their lifetime.
• Globally, as many as 38% of murders of women are committed by a male intimate partner.
• Violence can negatively affect women’s physical, mental, sexual, and reproductive health, and may increase the risk of acquiring HIV in some settings.
• Some of the contributing factors that make it more likely for men to become perpetrators of violence include having low education, a history of being abused as a child, exposure to domestic violence, harmful use of alcohol, unequal gender norms including attitudes accepting of violence, and a sense of entitlement over women.
• Similarly, some of the contributing factors that make it more likely for women to experience intimate partner violence is if they have low education, exposure to mothers being abused by a partner, abuse during childhood, attitudes of accepting violence, male privilege, and women’s subordinate status.
• There is evidence that advocacy and empowerment counselling interventions, as well as home visitation are promising in preventing or reducing intimate partner violence against women.
• Situations of conflict, post conflict and displacement may exacerbate existing violence, such as by intimate partners, as well as and non-partner sexual violence, and may also lead to new forms of violence against women.

Understanding The Various Concepts Related To Violence Against Women

Violence against women is a persistent and universal problem occurring in every culture and social group. Around the world, at least one in every three women has been physically assaulted, coerced into sex, or otherwise abused in her lifetime – most often by someone she knows, including a member of her own family, an employer or a co-worker.

Violence against Women. The United Nations defines violence against women as “any act of gender-based violence that results in, or is likely to result in, physical, sexual, or mental harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in private life.”

Gender-Based Violence. Though most documents use the terms Violence against Women and GBV interchangeably, the following points and definition suggest a slight difference:

Gender-based violence is not exclusively a woman’s concern. It is both a cause and a consequence of gender perceptions. GBV can be broadly defined as “the general term used to capture violence that occurs as a result of the normative role expectations associated with each gender, along with the unequal power relationships between genders, within the context of a specific society.”

It should be noted that in some cultures GBV is violence against women based on women’s subordinate status in society. It includes any act or threat made by men or male dominated institutions that inflict physical, sexual, or psychological harm on a woman or girl because of their gender. In most cultures, traditional beliefs, norms and social institutions legitimise and therefore perpetuate violence against women.

So whilst it is true that some types of violence against women (and men) are perpetrated by women, the majority of GBV perpetrators are men.

Domestic Violence. Domestic abuse is defined as an incident or pattern of incidents of controlling, coercive, threatening, degrading and violent behaviour, physical violence or threats of violence, including sexual violence, assault and or harassment, in the majority of cases by a partner or ex-partner, but also by a family member or carer. Domestic Violence is very common. In the vast majority of cases it is experienced by women and is perpetrated by men.

Intimate Partner Violence (IPV). IPV refers to behaviour by an intimate partner or ex-partner that causes physical, sexual or psychological harm, including physical aggression, sexual coercion, psychological abuse and controlling behaviours.

Forms of Gender-Based Violence (GBV)
The following forms of GBV are the more commonly known:

Physical abuse/violence

Physical abuse can happen in dating or married relationships, but it can also happen outside a relationship. Physical abuse is any physical force that injures the victim or places the victim in danger physically. Physical abuse can include hitting, shaking, burning, choking, hair-pulling, slapping, kicking, and any type of harm with a weapon e.g. a knife, another sharp instruments or a gun. It can also include threats to harm their spouses/partners and or children, family pets, or other family members. Physical abuse can also include restraining a spouse/partner against their will, by tying them up or locking them in a space.

Emotional or Psychological abuse

Emotional violence often involves verbal abuse, name calling and belittling of the other and which causes psychological harm to the individual. It entails acts of embarrassment, humiliation and disrespect. These acts affect one’s sense of self, self-esteem and self-confidence. Michele Borboa says emotional abusers are often “silent monsters” that fake affection while knowing precisely how to manipulate situations, hurt and humiliate their victims and do whatever it takes to stay in control of the situation and their victims.

Husbands/Partners are guilty of emotional abuse when they:
• Manipulate their partner’s emotions on a psychological level,
• Constantly criticizes their partners,
• Play “mind” games,
• Make her feel bad about herself e.g. through degrading, belittling and or negative comments,
• Makes her think she is crazy,
• Makes their partner feel guilty, and
• Humiliates their partners.

Economic abuse

Economic abuse includes the unreasonable deprivation of economic or financial resources to which the victim is entitled or requires out of necessity, including mortgage bond repayments or rent. It essentially traps a person into remaining in a marriage or relationship from which escape becomes impossible. Economic violence can take the form of, for example, property damage, restricting access to financial resources, education or the labour market, or not complying with economic responsibilities, such as alimony.

This includes control of a partner’s assets, access to money and other economic resources. The husband/male partner may be reluctant for his wife/female partner to work or may manage and abuse her compensation for work done.

Sexual violence
Sexual Violence is “any sexual act, attempt to obtain a sexual act, or other act directed against a person’s sexuality using coercion, by any person regardless of their relationship to the victim, in any setting. It includes rape, defined as the physically forced or otherwise coerced penetration of the vulva or anus with a penis, other body part or object.”

This is the most common form of GBV and may involve rape, sexual harassment, sexual exploitation and trafficking for sexual purposes.

Femicide

Femicide is the killing of a female, or perceived female person on the basis of gender identity, whether committed within the domestic relationship, interpersonal relationship, or by another person or whether perpetrated or tolerated by the State or its agents, and private sources.

(This definition was agreed on 4 October 2017 by the Committee that dealt with Intimate Femicide under the auspices of the then Department of Justice and Constitutional Development – DOJCD)

In summary, this is characterised by the murder of a female partner by an intimate male partner and is considered to be the most extreme outcome of GBV.

Indirect (structural) violence
Structural violence is “where violence is built into structures, appearing as unequal power relations and, consequently, as unequal opportunities”. Structural violence exists when certain groups, classes, genders or nationalities have privileged access to goods, resources and opportunities over others, and when this unequal advantage is built into the social, political and economic systems that govern their lives.”

In closing we would like to remind Pastors, other church leaders and men that this article is the second in a series of articles on “What Pastors, other Church Leaders and men can do in the fight against GBV and Child Abuse”. The next article will be in a similar vein, however the focus will be on improving your understanding of Child Abuse with the view of assisting you to deal with this societal scourge. I would like to encourage you to raise questions and share your stories and practices so that we can learn from one another.

Ashley Theron
Acting CEO
AFM Welfare
[email protected]

Sources:
centrecare, Australia
DOJCD, SA 2017
Dept of Justice, SA 2018
EIGE Europe
Legal Centre 2012
Lisa Vetten 2003
Ludsin &Vetten 2005
Matthews 2010
Michelle Barboa
Office of Human’s Health, U.S.
saferspaces SA 2020
Sigworth 2009
Swazi Malinga 2016
Tears Foundation, SA
Tshwararanang Legal Centre 2012
United Nations High Commissioner for Refugees
Women’s Aid (UK)

AFM CIRCULARS – JUNE & JULY 2020

DATED: 24 June, 2020

Circular to Pastors 24 June 2020

Addendum A: Promulgated Amendments Appendix 11 Administration of Justice

Addendum B: Approved Assembly Leader Policy

Addendum C: Approved Amended Policy of the National Children’s Ministry

Addendum D: Approved Amended Constitution of the Executive Welfare Council 

Addendum E: GBM & National Conference Programme 2020

Addendum F: GBM Registration Form 2020

Electronic Link to GBM Registration Form:

https://afm.easychurch.co.za/?page_id=413

Addendum G: Minutes of the 2018 GBM

Addendum H: Accommodation List

DATED: 7 July, 2020

Circular to Pastors & Regions 7 July 2020

Letter from TEASA

Teasa Disciple-Making Survey

Electronic Link to SURVEY:

https://www.surveymonkey.com/r/K27L3WN

Addressing Violence Against- and Abuse of Women and Children – The role of Pastors, other Church Leaders and Men

We hear of violent deaths of women and children almost daily and we all wonder what kind of person can do such evil and heinous acts. It is mostly men who are the perpetrators and to compound the problem, many of them are related to their victims. They were not born monsters as they are someone’s son, brother, husband, father, friend, employee, uncle or cousin.

Some of them went to Sunday School, Youth meetings and/or attended Church. Yet they turned out to become violators, abusers, murderers, and the question is not only what went wrong in their lives, it is also why we are allowing this to happen. Part of the answer lies in the fact that most of us look the other way and don’t want to take action as we hope the problem will go away and there are others that might not know what to do.

We do not like confronting or reporting abuse and violations when we see it happening in our families, our neighbourhood and even in our churches. Edmund Burke hit the nail on the head when he said, “The only thing necessary for evil to triumph is for good men to do nothing.”

We are not saying this because we are expecting Pastors and other church leaders to play the role of Police Officers, Teachers, Social Workers or Lawyers, but we are expecting them to know what to do; what is within their area of responsibility; which cases should be reported and to whom; and also knowing when and how to refer victims of abuse to the correct resources or authorities.

I realise there is a need for a toolkit for Pastors and other church leaders to provide them with information (including the policy and legal framework) on violence against- and abuse of women and children and also practical guidelines that will spell out what to do when they are confronted with this major challenge in their congregations and communities they serve.

However, I want to share, using my own experience and drawing on research and experience from other NPOs and agencies, a few things that we as leaders in our church can do or undertake to tackle the scourge of violence against women and children.

1. Self-reflection and education

 Confront yourself/your ideas.
 Educate yourself on the roots of violence.
 Confront stereotyping men’s and women’s roles.
 Become aware of resources for girls and women.
 Be media literate and critical and learn to use social media effectively.
 Remember violence is a choice.

2. Become aware of harmful cultures and practices

 Raise awareness of the dangers of harmful traditions.
 Challenge and stop rape culture.
 Recognise the role of gender in violence.
 Confront, interrupt sexist/homophobic and transphobic language.

2. Involving, consulting and engaging others

 Engage and share vital information with the assembly and community.
 Engage respected community elders and leaders in the fight against violence.
 Have a discussion with others about ending violence and to become a mentor.
 Engage boys and young men to become agents of change.
 Help boys and young men understand consent.
 Call gender violence what it is – it is not bullying or part of a cultural thing.

3. Developing and implementing an action plan

 Create a conducive atmosphere.
 Create safe spaces to discuss gender violence.
 Be supportive.
 Stop victim blaming – girls and women often blame themselves.
 Listen to girls’ experiences of violence – and their solutions.

4. Taking action

 Confront and Stop abuse
 Stop street harassment
 Tackle violence of girls in schools
 Report abuse and photos that exploit girls and young women

Ashley Theron (Acting CEO of AFM Welfare)

[email protected]

Sources:
Battered Women’s Support Services
Plan International