Churches in South Africa

ZULULAND

Assembly Name Telephone Email Regionsort ascending Address Coordinates Website Province
HLUHLUWE ZULULAND 3960 28° 13' 40.2204" S, 32° 16' 36.2316" E
VICTORY CELEBRATION CENTRE - MTHUNZINI 0353404596 ZULULAND 3867 28° 57' 11.3292" S, 31° 45' 33.9768" E
BHUKHANANA 0357929705 ZULULAND 3880 28° 45' 38.9556" S, 31° 53' 45.978" E
INGWAVUMA 0355911051 ZULULAND 3968 27° 8' 3.318" S, 31° 59' 45.816" E
KWAMBONAMBI - JOZINI ZULULAND 3969 27° 28' 15.5532" S, 32° 2' 58.7472" E
THEMBALIHLE ZULULAND 3969 28° 15' 0.6912" S, 29° 6' 26.5464" E
MBONGOLWANE - ESHOWE 0354766694 ZULULAND 3815 28° 53' 40.8372" S, 31° 27' 45.9288" E
KING OF GLORY WORSHIP CENTRE (ULUNDU) 0834635234 ckhumalo@ulundi.gov.za ZULULAND B-SOUTH COMMUNITY HALL
B- SOUTH T/SHIP, 3838
29° 34' 46.1064" S, 30° 23' 19.6368" E
GLORY AND GRACE (NSELENI) 0357926626 ZULULAND 3900 28° 45' 0.6336" S, 32° 3' 19.206" E
MTUBATUBA - KWAMSANE ZULULAND 3935 28° 24' 21.3588" S, 32° 12' 51.5952" E
HOUSE OF GLORY (RICHARDS BAY) 0357730516 ZULULAND 3900 28° 45' 0.6336" S, 32° 3' 19.206" E
CENTRE OF HOPE(EMONDLO) 0349331234 ZULULAND 3105 30° 4' 51.5316" N, 90° 33' 4.5252" W
SHALOM RICHARDSBAY 0357981495 ZULULAND 3900 28° 45' 0.6336" S, 32° 3' 19.206" E
BOMVINI - EMPANGENI 0357941038 ZULULAND 3910 30° 4' 51.5316" N, 90° 33' 4.5252" W
NGWANASE ZULULAND DURBAN, 3972 31° 34' 12.144" S, 28° 47' 39.858" E
GLORIUS HOUSE OF GOD (PHONGOLA) 0344131473 ZULULAND 3170 27° 22' 59.3292" S, 31° 37' 11.1108" E
TUDOR WORSHIP CENTRE ZULULAND 3835 28° 34' 27.93" S, 31° 24' 20.214" E
PAUL PIETERSBURG - BILANYONI 0349960278 ZULULAND 3180 27° 26' 33.1944" S, 30° 48' 55.5696" E
SOLID ROCK(EMPANGENI) 0357861125 nemahlobo@gmail.com ZULULAND OLD MILL HIGH SCHOOL, EMPANGENI, 3900 28° 44' 49.2" S, 31° 54' 58.212" E
ESHOWE ZULULAND 3815 28° 53' 40.8372" S, 31° 27' 45.9288" E
GRACE WORSHIP CENTRE (EMPANGENI) 0829397922 ZULULAND 9337 MHLATHUZE VILLAGE, 3880 29° 41' 36.888" S, 30° 57' 2.4228" E
MBAZWANA ZULULAND 3974 27° 35' 55.5576" S, 32° 31' 33.456" E
CENTRE OF HOPE - RICHARDS BAY ZULULAND 3901 28° 46' 36.5556" S, 32° 6' 43.7292" E
LIVING WORD MINISTRIES (ENSELENI-RICHARDS BAY) ZULULAND 3900 28° 45' 0.6336" S, 32° 3' 19.206" E
MT SINAI (KWAMBONAMBI) 0769573318 nelson.mngomezulu@gmail.com ZULULAND KWAMHLANA AREA WARD 11
UMFOLOZI MUNICIPALITY, KWAMBONAMBI, 1673
0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E http://afm-ags.org/0769573318 KWAZULU NATAL
WHITE HOUSE ( ULUNDI ) 035879263 ZULULAND 3838 28° 19' 50.7648" S, 31° 25' 32.2248" E
JESUS MIRACLE WORSHIP CENTRE (MELMOTH) 0721465222 sipho.mntungwa2kzndoe.gov.za ZULULAND 35 PHASESE
4 THUBALETHU, MELMOTH, 3835
28° 34' 38.4852" S, 31° 23' 39.0624" E
TEHILLAH WORSHIP CENTRE 0357960735 ZULULAND 3887 28° 52' 27.8184" S, 31° 54' 37.1916" E
LIVING WORD MINISTRIES ZULULAND 3915 28° 32' 29.958" S, 32° 3' 19.206" E
MABHUYENI - EMPANGENI ZULULAND 3900 28° 45' 0.6336" S, 32° 3' 19.206" E
BUILDING ON THE ROCK (ULUNDI) ASSEMBLY 0835319609 novmlethiwe@gmail.com ZULULAND
ULUNDI, DURBAN, 3838
31° 34' 12.144" S, 28° 47' 39.858" E
MELMOTH 035452370 ZULULAND 3835 28° 34' 27.93" S, 31° 24' 20.214" E
BOMVINI ZULULAND 3880 28° 45' 38.9556" S, 31° 53' 45.978" E
ARK OF HOLY NATION (ENSELENI TOWNSHIP) 0727719777 ZULULAND 14 EUPHORBIA STREET, 3900 33° 55' 16.716" S, 25° 31' 46.596" E
NUWE LEWE (VRYHEID) 0349822523 ZULULAND 3100 27° 45' 55.512" S, 30° 47' 32.8488" E
ELSHADDAI WORSHIP CENTRE - SUNDUMBILI 0324570114 ZULULAND 4491 29° 7' 54.9912" S, 31° 23' 39.0624" E
NONGOMA ZULULAND 3950 28° 2' 34.5516" S, 31° 40' 46.7004" E
MOUNT OF PRAISE (NYONI) 0324530216 ZULULAND 4491 29° 7' 54.9912" S, 31° 23' 39.0624" E
NGWELEZANE - EMPANGENI ZULULAND 3880 28° 45' 38.9556" S, 31° 53' 45.978" E
MTUBATUBA 0355504040 ZULULAND 3935 28° 24' 21.3588" S, 32° 12' 51.5952" E
VRYHEID HOUSE OF PRAYER (ZULULAND) ZULULAND 3100 27° 45' 55.512" S, 30° 47' 32.8488" E
CEZA ZULULAND 3866 27° 58' 51.7404" S, 31° 21' 56.1564" E
REVIVAL WORSHIP CENTRE ZULULAND 3900 28° 45' 0.6336" S, 32° 3' 19.206" E
MANDLAKAZI - NONGOMA ZULULAND 3950 28° 2' 34.5516" S, 31° 40' 46.7004" E
LEWENDE WATERS - MEERENSEE 0357533010 ZULULAND MEER EN SEE LAERSKOOL, RICHARDSBAAI, 3901 28° 46' 36.5556" S, 32° 6' 43.7292" E
MOUNTAIN OF PRAISE (KWA DLANGEZWA) 7964235 lngubane@rbct.co.za ZULULAND
KWA- DLANGEZWA RESERVE, 3887
28° 52' 27.8184" S, 31° 54' 37.1916" E

WOORD EN LEWE NETWORK (NON-GEO)

Assembly Name Telephone Email Regionsort ascending Address Coordinates
LIMPOPO SENDING - WARMBAD 0147363618 WOORD EN LEWE NETWORK (NON-GEO) LUDORFSTR 37, WARMBAD, 0480 24° 52' 54.912" S, 28° 17' 18.78" E
TSHEPISO WOORD EN LEWE NETWORK (NON-GEO) 1928 26° 41' 11.1336" S, 27° 52' 30.3528" E
MOOINOOI WOORDSENTRUM (MOOINOOI) 0145743279 WOORD EN LEWE NETWORK (NON-GEO) 0325 25° 45' 13.752" S, 27° 33' 30.204" E
AGAPAO CONGREGATION (EAST LONDON) 04750834242531 WOORD EN LEWE NETWORK (NON-GEO) EAST LONDON 5209
BONGWENI TOWNSHIP, EAST LONDON, 5247
32° 58' 44.616" S, 27° 54' 4.86" E
WINDMILLPARK TOWER OF LIGHT 0118493148 WOORD EN LEWE NETWORK (NON-GEO) WYN STRAAT 1019
WINDMILL PARK, 1459
0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
SHAMEA (MTHATHA CITY) 0470822214817 shamea@webmail.co.za WOORD EN LEWE NETWORK (NON-GEO) NDULI CRESCENT, MTHATHA CITY, 5099 31° 35' 34.8648" S, 28° 45' 48.222" E
WOORD EN LEWE - SUNWARDPARK 0119134567 WOORD EN LEWE NETWORK (NON-GEO) H/V TRICHARDTWEG &INERSTR
PARKRAND, BOKSBURG, 1463
0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
EMMANUEL - VEREENIGING 0164283166 WOORD EN LEWE NETWORK (NON-GEO) H/V POOLE & BARDIASTR, DUNCKERTVILLE, 1930 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
BALLITO ASSEMBLY 0314675136 WOORD EN LEWE NETWORK (NON-GEO) 4420 29° 28' 6.7728" S, 31° 15' 14.5872" E
AGAPE ST LUCIA 0357860905 WOORD EN LEWE NETWORK (NON-GEO) 3901 28° 46' 36.5556" S, 32° 6' 43.7292" E
LIFESTYLE FAMILY CENTRE - BOKSBURG WOORD EN LEWE NETWORK (NON-GEO) 1466 26° 13' 4.8468" S, 28° 13' 13.7964" E
GODS VISION FELLOWSHIP (ORANGE GROVE) 0470723404525 shamea@webmail.co.za WOORD EN LEWE NETWORK (NON-GEO)
FARMLAND HILLS, 5099
31° 35' 20.7996" S, 28° 46' 30.6624" E
RICHARDSBAY 0357896734 WOORD EN LEWE NETWORK (NON-GEO) 3900 28° 45' 0.6336" S, 32° 3' 19.206" E
GODS ARK ASSEMBLY (MQANDULI) 04750732196453 upperoom@starmail.co.za WOORD EN LEWE NETWORK (NON-GEO)
THWALIKHULU VILLAGES, ELLIOTDALE, 5080
31° 58' 15.528" S, 28° 41' 23.208" E
EL SOD (THE LORDS GATHERING) ZIMBANE WOORD EN LEWE NETWORK (NON-GEO) 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
WORLD PRAYER WORSHIP CENTRE - MONDEOR 0119411103 WOORD EN LEWE NETWORK (NON-GEO) 2110 26° 16' 28.9956" S, 28° 0' 14.292" E
LIGHTHOUSE MINISTRIES (REIGER PARK) WOORD EN LEWE NETWORK (NON-GEO) 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
GEES EN LEWE (EAST LONDON) 0437402929 WOORD EN LEWE NETWORK (NON-GEO) 5256 32° 56' 11.8788" S, 28° 0' 3.7512" E
SILVER LAKES LEWENSENTRUM WOORD EN LEWE NETWORK (NON-GEO) 0054 25° 46' 8.85" S, 28° 22' 20.9712" E
VAN DYK PARK BOKSBURG 0119151555 WOORD EN LEWE NETWORK (NON-GEO) CYPRESS STREET17
VAN DYK PARK, BOKSBURG, 1463
0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
GRACELAND AGAPE (REIGERPARK) 0119142540 WOORD EN LEWE NETWORK (NON-GEO) CLARENCE SEPTEMBER ST. 14, 1466 26° 14' 0.87" S, 28° 13' 1.8732" E
KOPANONG - VEREENIGING 0164226359 WOORD EN LEWE NETWORK (NON-GEO) 1930 26° 41' 45.708" S, 27° 55' 8.5512" E
WATERVAL 0145971940 WOORD EN LEWE NETWORK (NON-GEO) KERKSTR 80, RUSTENBURG, 0300 25° 40' 59.4264" S, 27° 13' 24.8016" E
CHARISMA FAMILIE (DURBAN) 0314643107 WOORD EN LEWE NETWORK (NON-GEO) SARNIAWEG 1253
HILLARY, DURBAN, 4006
29° 53' 26.1168" S, 30° 56' 42.7632" E

WESTERN CAPE

Assembly Name Telephone Email Regionsort ascending Address Coordinates Website Province
CALEDON 0282121592 WESTERN CAPE 7230 34° 13' 57.3672" S, 19° 25' 54.6996" E
SAREPTA - GEMEENTE 0219819060 WESTERN CAPE 7582 33° 56' 2.3424" S, 18° 40' 4.9332" E
BELLVILLE SOUTH 0219326143 WESTERN CAPE 7530 33° 53' 26.0196" S, 18° 39' 11.4876" E
BISHOP LAVIS 0219340904 WESTERN CAPE C/O SKY & SAN ROAD
BISHOP LAVIS, 7490
0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
SILVERSANDS WESTERN CAPE 7579 33° 55' 38.8956" S, 18° 42' 34.596" E
HEART MINISTRIES 0219336435 WESTERN CAPE 45 TAYLOR STREET, PAROW VALLEY 33° 54' 53.568" S, 18° 35' 23.028" E
CLOETESVILLE - DENNESIG 8833808 WESTERN CAPE 7611 33° 54' 18.0792" S, 18° 51' 7.8408" E
MORNING STAR - DURBANVILLE 0219888542 WESTERN CAPE 7551 33° 49' 48.09" S, 18° 38' 39.4224" E
WALLACEDENE HOSANNA CHRISTIAN CENTRE 0219818237 WESTERN CAPE 7569 33° 49' 40.7568" S, 18° 41' 30.4512" E
NOMZAMO (LWANDLE) WESTERN CAPE BLOCK 14
18E, LWANDLE, 1678
34° 0' 32.9436" S, 25° 40' 4.5012" E http://afm-ags.org/0218459291 WESTERN CAPE
OIKODOME WESTERN CAPE STEENBOKSTR
LANGEBERGRIDGE, KRAAIFONTEIN, 7570
33° 49' 19.038" S, 18° 40' 41.8332" E
GLAD TIDINGS FELLOWSHIP (ELSIESRIVIER) 0217021246 WESTERN CAPE C/O 9TH AND HALT ROAD, 7490 33° 55' 7.9392" S, 18° 33' 57.2544" E
WESBANK 9081314 WESTERN CAPE 7489 33° 56' 22.6464" S, 18° 34' 17.5728" E
KHAYELITSHA - SAMORA 0835279011 WESTERN CAPE 7784 34° 3' 18.756" S, 18° 42' 2.5236" E
KOINONIA KUILSRIVIER 0219038398 WESTERN CAPE 7579 33° 55' 38.8956" S, 18° 42' 34.596" E
NORWOOD 0219329119 afmnorwood@mweb.co.za WESTERN CAPE 7490 33° 56' 41.0424" S, 18° 34' 54.9768" E
STRAND HELDERBERG 0218581210 WESTERN CAPE JENNINGSTRAAT 101, STRAND, 7140 34° 6' 4.824" S, 18° 49' 47.28" E
MATROOSFONTEIN - ELSIESRIVIER 0213915409 WESTERN CAPE 7480 33° 54' 40.0824" S, 18° 34' 22.9152" E
MACASSAR CENTRAL(KHAYELITSHA) 0834234340 bmahomba@gmail.com WESTERN CAPE 42 926 VELISA CRESCENT, KHAYELITSHA, 7784 34° 2' 33.7344" S, 18° 42' 12.6864" E
CORPUS CHRISTI - PAROW WESTERN CAPE 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
RAINBOW COVENANT MINISTRY 0734739351 WESTERN CAPE 9695 KWASA KWASA
ZWELIHLE, HERMANUS, 7200
34° 24' 33.12" S, 19° 15' 1.5984" E
JESUS CARES MINISTRIES - SOMERSET 0218581026 WESTERN CAPE PLATINUM STREET
CHRIS WISSEN PARK, SOMERSET WEST, 7151
34° 6' 35.658" S, 18° 52' 16.2264" E
RAVENSMEAD 0219312441 WESTERN CAPE 7504 33° 55' 21.576" S, 18° 36' 9.7884" E
KAYAMANDI WORSHIP CENTRE 0218897272 WESTERN CAPE 7599 33° 55' 48.1044" S, 18° 51' 50.6196" E
SOMERSET WES 0218538702 WESTERN CAPE 7139 34° 6' 43.164" S, 18° 50' 3.6744" E
SOMERSET WEST - MACASSAR 8571660 WESTERN CAPE 7110 34° 4' 36.84" S, 18° 48' 6.0444" E
BLACKHEATH 0219051529 WESTERN CAPE 7581 33° 57' 45.1368" S, 18° 41' 30.4512" E
RAINBOW CHRISTIAN CHURCH (KRAAIFONTEIN) WESTERN CAPE 30455 GROOTBOOM STREET
WALLACEDENE, KRAAIFONTEIN, 7570
0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
KRUIS GEMEENTE DURBANVILLE 0219769904 WESTERN CAPE H/V JOHNSEN & VAN BREDASTR, DURBANVILLE, 7551 33° 49' 48.09" S, 18° 38' 39.4224" E
GEMEENTE OP DIE ROTS - BELLVILLE (TYGERVALLEI) 0219810200 WESTERN CAPE 7560 33° 52' 43.23" S, 18° 41' 41.1432" E
GRABOUW 0218593589 WESTERN CAPE 7160 34° 9' 7.4664" S, 19° 0' 13.3668" E
DELFT - CAPE 0219885248 WESTERN CAPE 7100 33° 59' 49.2864" S, 18° 41' 41.1432" E
UNITY CENTRE (LWANDLE) WESTERN CAPE 7129 34° 5' 17.9556" S, 18° 50' 38.4288" E
UITSIG 0219324770 WESTERN CAPE 7493 33° 56' 37.086" S, 18° 37' 24.6" E
EERSTERIVIER 0219044094 WESTERN CAPE 7100 33° 59' 49.2864" S, 18° 41' 41.1432" E
FILADELFIA AANBIDDINGSENTRUM - PAROW 0219301878 WESTERN CAPE 7500 33° 52' 48.4824" S, 18° 34' 54.9768" E
CHARISMA (STRAND) 0218538702 WESTERN CAPE 7139 34° 6' 43.164" S, 18° 50' 3.6744" E
VILLIERS(VILLIERSDORP) WESTERN CAPE 7570 33° 48' 53.2584" S, 18° 43' 28.0488" E
OOSTENBERG OASE 0219061987 WESTERN CAPE H/V KERK- & SKOOLSTR, KUILSRIVIER, 7580 33° 56' 1.2336" S, 18° 40' 39.2628" E
SERCOR PARK GEMEENTE (STRAND) 0217571188 WESTERN CAPE 7129 34° 5' 17.9556" S, 18° 50' 38.4288" E
UBUNTU CHRISTIAN ASSEMBLY 0824216485 WESTERN CAPE 7600 33° 55' 19.794" S, 18° 53' 48.2676" E
MALIBU 9885844 WESTERN CAPE 40 MADELIANE STREET
GAYLEE, BLACKHEATH, 7580
33° 58' 1.146" S, 18° 41' 51.8316" E
BERNADINO HEIGHTS 0219517805 WESTERN CAPE 7530 33° 53' 26.0196" S, 18° 39' 11.4876" E
BELHAR 0219529165 WESTERN CAPE 7493 33° 56' 37.086" S, 18° 37' 24.6" E
OASIS CENTRE (RICHWOOD) 0215598447 WESTERN CAPE 31 BUITENGRACHT DRIVE
RICHWOOD, 7441
33° 50' 5.244" S, 18° 32' 44.88" E
COVENANT OF FAITH CENTRE 0219096979 WESTERN CAPE NO 6 SCHOOL STREET, MFULENI, 4821 34° 0' 31.8816" S, 18° 41' 7.0944" E
ZWELIHLE 0283122737 WESTERN CAPE 32 ARENDKOP CIRCLE, WESTBANK, 7580 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E

WEST GAUTENG

Assembly Name Telephone Email Regionsort ascending Address Coordinates Website Province
VITALITEIT - MULDERSDRIFT 0827350434 WEST GAUTENG 1733 26° 7' 26.994" S, 27° 52' 9.2568" E GAUTENG
POWER OF GOD (WEDELA) 0839452052 lmantshula@anglogoldashanti.com WEST GAUTENG 2501 30° 4' 51.5316" N, 90° 33' 4.5252" W
JUBELATUM BEDIENINGE WEST GAUTENG 1767 26° 8' 47.8824" S, 27° 41' 46.6152" E
MIDDELVLEI (FINSBURY) 0114151777 WEST GAUTENG HOOFWEG 60, MIDDELVLEI, 1764 26° 14' 8.592" S, 27° 38' 22.596" E
MAGALIESBURG 0145772189 WEST GAUTENG RUSTENBURGWEG, MAGALIESBURG, 1791 26° 0' 2.502" S, 27° 32' 48.8976" E
AGAPE (WESTONAREA) ASSEMBLY 0835381806 pzmaqolo@gmail.com WEST GAUTENG 3203 RAMALEBA STR
BEKKERSDAL, BEKKERSDAL, 1779
26° 16' 55.7796" S, 27° 42' 13.0104" E
GREENHILLS - RANDFONTEIN 0116923880 WEST GAUTENG H/V NOORDSTR & SWANSIGEL 4, GREENHILLS, 1760 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
KHUTSONG - CARLETONVILLE 0187832289 WEST GAUTENG 2500 26° 24' 4.1688" S, 27° 23' 6.54" E
TOEKOMSRUS 0116936032 WEST GAUTENG 1765 26° 12' 21.6432" S, 27° 42' 39.4056" E
KRUGERSDORP SENTRAAL 0119541447 WEST GAUTENG H/V OCKERSE- & JEPPESTR, KRUGERSDORP, 1751 26° 6' 4.3164" S, 27° 46' 2.7768" E
WADELA 0187802358 WEST GAUTENG
GAUTENG, 2511
52° 4' 37.7004" N, 4° 19' 21.5076" E
KRUGERSDORP - WES 0116605647 WEST GAUTENG H/V FLEMMINGLAAN & FISHERSTR, KRUGERSDORP-WES, 1742 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
POTTERS HOUSE 0117552522 WEST GAUTENG 1780 26° 19' 16.8492" S, 27° 39' 8.226" E
RANDFONTEIN 0116921165 pastorie.ags@gmail.com WEST GAUTENG 40 BAILEY STREET, RANDGATE, 1763 26° 10' 13.26" S, 27° 41' 10.212" E http://www.agsrandfontein.co.za GAUTENG
WESTONARIA - BEKKERSDAL A WEST GAUTENG 1780 26° 19' 16.8492" S, 27° 39' 8.226" E
HARVEST CENTRE 0114102955 WEST GAUTENG 1760 26° 11' 12.2676" S, 27° 41' 57.174" E
CARLETONVILLE WEST GAUTENG H/V PEWTER & LIMONITESTR, CARLETONVILLE, 2500 26° 21' 51.5268" S, 27° 23' 28.1004" E
SIMFONIE (WITPOORTJIE) 0116646805 WEST GAUTENG H/V TREZONLAAN & JAN VAN ROOYENSTR, WITBEECK, 1729 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
FOCHVILLE 0187712575 WEST GAUTENG H/V LOSBERGLAAN & NEGENDESTR, FOCHVILLE, 2515 26° 29' 4.5312" S, 27° 29' 37.716" E
KRUGERSDORP - ENGLISH 0119541534 WEST GAUTENG 88 LIBERTAS ST
NOORHEUWEL EXT 4, KURGERSDORP, 1740
0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
KOSTER 0145432544 WEST GAUTENG DE LA REYSTR 31, KOSTER, 0348 25° 51' 39.132" S, 26° 53' 43.908" E
KRUGERSDORP 0116932306 WEST GAUTENG 1744 26° 9' 46.7928" S, 27° 47' 13.8372" E
KRUGERSDORP - OOS 0116647520 WEST GAUTENG HARTFORDSTR 15
SILVERFIELDS, KURGERSDORP, 1745
0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
MOHLAKENG 0114141713 WEST GAUTENG 1706 29° 58' 33.4236" S, 30° 54' 48.9456" E
TEHILLAH 0187811181 WEST GAUTENG FALCONSTR 53A, OOS-DRIEFONTEIN, 2507 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
NEW LIFE ASSEMBLY KOKOSI 0832431271 WEST GAUTENG KOKOSI, 2515 26° 30' 1.188" S, 27° 28' 13.1556" E

WEST COAST

Assembly Name Telephone Email Regionsort ascending Address Coordinates
BULLETRAP TABERNACLE (BULLETRAP) 0780179106 pastmilford@gmail.com WEST COAST TJIEKERIE STRAAT, BULLETRAP, 8270 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
OLIFANTSRIVIER 0272131959 WEST COAST 8160 31° 38' 20.8392" S, 18° 31' 42.6252" E
BRANDVLEI WEST COAST 7020 30° 4' 51.5316" N, 90° 33' 4.5252" W
WESKUS LIGHUIS - VREDENBURG 0228131839 WEST COAST H/V UTRECHTSTR & HOOFWEG, VREDENBURG, 7380 32° 53' 60" S, 17° 58' 59.9988" E
HOUSE OF WORSHIP MINISTRIES (CITRUSDAL) WEST COAST 7340 32° 35' 29.7384" S, 19° 0' 45.4608" E
CORPUS CHRISTI - MALMESBURY WEST COAST 7299 33° 40' 40.8036" S, 18° 46' 19.1172" E
LUTZVILLE WEST COAST 8165 31° 33' 11.3436" S, 18° 20' 50.9892" E
LOFDAL - SPRINGBOK 025122251 WEST COAST SINAGOGESTR, SPRINGBOK, 8240 29° 39' 54.882" S, 17° 52' 52.1436" E
SALDANHA WEST COAST 14 DON STREET
DIAZVILLE, SALDANA, 7397
30° 4' 51.5316" N, 90° 33' 4.5252" W
GREATER CHATSWORTH CENTRE - ARENSDALE 0216969084 WEST COAST 7353 30° 4' 51.5316" N, 90° 33' 4.5252" W
ST HELENABAAI WEST COAST 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
DARLING - CAPE 0224875656 WEST COAST 10 TULPESTRAAT, MALMESBURY, 7300 33° 27' 46.3068" S, 18° 42' 57.3048" E
NEWTOWN - CALVINIA 0273411453 WEST COAST STASIEWEG 16, CALVINIA, 8190 31° 25' 53.796" S, 19° 45' 21.312" E
VAN RHYNSDORP WEST COAST 8170 31° 36' 33.2532" S, 18° 44' 42.8892" E
EMMANUEL - LAMBERTSBAAI 0274322604 WEST COAST KERKSTR 32, LAMBERTSBAAI, 8130 32° 5' 52.2384" S, 18° 19' 36.2352" E
BLOUBERG EKTEINO - CHURCH ON THE RISE 0215578952 admin@agsblouberg.co.za WEST COAST 7436 33° 48' 1.5048" S, 18° 27' 42.228" E
MOORREESBURG 0224331441 WEST COAST H/V STASIEWEG & ROYALSTR, MOORREESBURG, 7310 33° 8' 60" S, 18° 40' 0.0012" E
GOODWOOD 0215923777 WEST COAST cnr FRANS CONRADIE EN VASCO BOULEVARD, 7460 33° 54' 1.1376" S, 18° 33' 21.2832" E
NOLLOTHVILLE - PORT NOLLOTH 0278518624 WEST COAST 8280 29° 14' 29.5368" S, 16° 54' 1.6092" E
HERLEWINGSENTRUM - CALVINIA WEST COAST 8190 31° 28' 59.5884" S, 19° 46' 58.7244" E
CLANWILLIAM 0274822316 WEST COAST 8135 32° 11' 51.2844" S, 18° 53' 48.2676" E
STEINKOPF (STEINKOPF) 0278518652 pastor.eforbes@gmail.com WEST COAST ERF 1125
SPOORWEG STRAAT, STEINKOPF, 8244
29° 15' 41.0004" S, 17° 44' 0.9996" E
VREDENDAL NOORD WEST COAST 8160 31° 38' 20.8392" S, 18° 31' 42.6252" E
FILADELFIA - PORT NOLLOTH WEST COAST 8280 29° 14' 29.5368" S, 16° 54' 1.6092" E
LOUWVILLE - VREDENBURG 0227132416 WEST COAST 7380 32° 54' 46.008" S, 17° 59' 40.8012" E
LAMBERTSBAAI SENTRAAL 0274322818 WEST COAST 8130 32° 5' 52.2384" S, 18° 19' 36.2352" E
RICHTERSVELD (ALEXANDERBAAI) WEST COAST 8290 28° 36' 44.2836" S, 16° 29' 26.3508" E
BETESDA - BOTHASIG 0215594933 WEST COAST H/V ELBRECHT- & VON VREDESTR, BOTHASIG, 7406 33° 52' 6.1752" S, 18° 32' 19.2336" E
KOEKENAAP WEST COAST 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
KLAWER 0272461053 WEST COAST 8145 31° 46' 32.2536" S, 18° 37' 35.2884" E
SPRINGBOK - BERGSIG 0277316955 WEST COAST BERGSIG
SPRINGBOK, 8271
33° 38' 20.0904" S, 19° 0' 59.0472" E
MOUTONS VALLEI - PIKETBERG 0224331278 WEST COAST 7320 32° 54' 17.0172" S, 18° 45' 57.7296" E
DANCKERTVILLE 022475656 WEST COAST BAROCCASTR, MALMESBURY, 7299 33° 27' 26.7012" S, 18° 44' 12.0444" E
CITY@X 0214624831 WEST COAST 8000 33° 55' 27.3684" S, 18° 25' 7.3308" E

UMZIMVUBU

Assembly Name Telephone Email Regionsort ascending Address Coordinates
FLAGSTAFF EAST UMZIMVUBU 4810 31° 4' 46.4952" S, 29° 29' 36.1248" E
PRAISING CENTRE - UMTATA UMZIMVUBU 5099 31° 35' 20.7996" S, 28° 46' 30.6624" E
DUMISA UMZIMVUBU 5114 31° 34' 57.8064" S, 28° 56' 2.1876" E
GREAT HARVEST COMMUNITY CHURCH (EAST LONDON) 0731865853 UMZIMVUBU 5200 33° 1' 53.4576" S, 27° 50' 2.6664" E
NTAFUFU - LUSIKISIKI 0731381389 UMZIMVUBU 4820 31° 22' 6.0456" S, 29° 34' 7.554" E
PORT ST JOHNS 04750732093723 UMZIMVUBU 5122 31° 32' 50.388" S, 29° 23' 25.296" E
DOOR OF HOPE (FLAGSTAFF) UMZIMVUBU 4810 31° 4' 46.4952" S, 29° 29' 36.1248" E
LIBODE UMZIMVUBU 5160 31° 31' 42.3912" S, 29° 0' 39.8736" E
BETHEL - LUSIKISIKI 0732694757 UMZIMVUBU 4820 31° 22' 6.0456" S, 29° 34' 7.554" E
FLAGSTAFF 0392529150 UMZIMVUBU 4810 31° 4' 46.4952" S, 29° 29' 36.1248" E
TOMBO UMZIMVUBU 5121 31° 37' 25.4532" S, 29° 23' 30.5196" E
NCAMBEDLANA - UMTATA 0470834649129 UMZIMVUBU 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
BIZANA 0834755357 UMZIMVUBU 4800 30° 55' 4.0728" S, 29° 53' 14.298" E
RESTORATION CENTRE(ZIBUNGU) 0726143184 UMZIMVUBU 5143 30° 4' 51.5316" N, 90° 33' 4.5252" W
BALLITO (SHAKAS HEAD) 0322524220 UMZIMVUBU SHAKAS HEAD, 4390 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
LUHLALWENI 0734803755 UMZIMVUBU 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
REDOUBT - BIZANA 0835886248 UMZIMVUBU 4800 30° 55' 4.0728" S, 29° 53' 14.298" E
ISHMAEL (NTONTELA) 0738910868 UMZIMVUBU NTONTELA A/A, NTONTELA JSS, 4820 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
MARUBENI - LIBODE 0839229638 UMZIMVUBU 5160 31° 31' 42.3912" S, 29° 0' 39.8736" E
CHRISTIAN FAMILY ASSEMBLY UMZIMVUBU 4275 30° 50' 55.8312" S, 30° 21' 39.0456" E
FLAGSTAFF GODS PLAN UMZIMVUBU 4810 31° 4' 46.4952" S, 29° 29' 36.1248" E
TABANKULU CENTRAL 0835297633 UMZIMVUBU 5130 30° 58' 35.6412" S, 29° 19' 9.2172" E
UPPER NGQELENI 0835338600 UMZIMVUBU 5140 31° 40' 7.4856" S, 29° 2' 3.678" E
CHRISTIAN UNITY ASSEMBLY UMZIMVUBU 4810 31° 4' 46.4952" S, 29° 29' 36.1248" E
WESTERN NGQELENI UMZIMVUBU 5140 31° 40' 7.4856" S, 29° 2' 3.678" E
WELL (MTHATHA) 0731049165 UMZIMVUBU BONGWENI LOCATION, 5099 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
POWER STATION (NTLUZELWENI) 0733146552 powerstation@executivemail.co.za UMZIMVUBU 5120 31° 37' 43.5036" S, 29° 32' 12.7356" E
BIZANA HILL OF GRACE(BIZANA) UMZIMVUBU 4800 30° 55' 4.0728" S, 29° 53' 14.298" E
UPPER LUSIKISIKI UMZIMVUBU 4820 31° 22' 6.0456" S, 29° 34' 7.554" E
RAINY - UMTATA 0732093723 UMZIMVUBU 5100 31° 35' 1.9068" S, 28° 48' 26.064" E
ALL NATIONS EVANGEL FELLOWSHIP UMZIMVUBU 5100 31° 35' 1.9068" S, 28° 48' 26.064" E
LIGHT HOUSE FAMILY ASSEMBLY - PORT ST JOHNS 0824382860 UMZIMVUBU 5120 31° 37' 43.5036" S, 29° 32' 12.7356" E
FLAGSTAFF CENTRAL 0392520139 UMZIMVUBU 4810 31° 4' 46.4952" S, 29° 29' 36.1248" E
LIBODE CENTRAL ASSEMBLY 0824420616 UMZIMVUBU 5160 31° 31' 42.3912" S, 29° 0' 39.8736" E
VLEI - FLAGSTAFF UMZIMVUBU 4810 31° 4' 46.4952" S, 29° 29' 36.1248" E
GOSO - LUSIKISIKI UMZIMVUBU 4820 31° 22' 6.0456" S, 29° 34' 7.554" E
LUSIKISIKI MARANATHA ASSEMBLY 0824060767 UMZIMVUBU 4820 31° 22' 6.0456" S, 29° 34' 7.554" E
LIGHT OF THE CITY(LUSIKISIKI) UMZIMVUBU 4820 31° 22' 6.0456" S, 29° 34' 7.554" E
EMBOLAND (TSOLO) 0835451405 UMZIMVUBU TYENI ADMINISTRATIVE AREA, TSOLO, 5143 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
MZAMBA CASINO 0390732357938 UMZIMVUBU 4295 31° 4' 2.064" S, 30° 11' 57.6168" E

SOUTPANSBERG

Assembly Name Telephone Email Regionsort ascending Address Coordinates Province
LUHENI - DZIMAULI SOUTPANSBERG 0975 30° 4' 51.5316" N, 90° 33' 4.5252" W
DZINGAHE - THOHOYANDOU SOUTPANSBERG 0970 22° 55' 39.4752" S, 30° 29' 25.7388" E
MASIA 0020103 SOUTPANSBERG 0944 23° 11' 18.1248" S, 30° 18' 58.1868" E
MULENZHE 0837312893 SOUTPANSBERG 0947 22° 59' 51.0036" S, 30° 33' 55.17" E
DIVHULEDZA - TSHAULU SOUTPANSBERG 0987 22° 47' 52.1484" S, 30° 44' 57.7068" E
MUKUYA SOUTPANSBERG 0950 22° 58' 56.3448" S, 30° 26' 50.226" E
KHUMBE - LWAMONDO SOUTPANSBERG 0985 23° 3' 22.572" S, 30° 21' 49.4208" E
NZHELELE 0159530297 SOUTPANSBERG 0993 22° 53' 16.998" S, 30° 10' 3.324" E
TSHIKONELO SOUTPANSBERG 0945 23° 0' 24.9156" S, 30° 24' 25.0344" E
SOUTPANSBERG SOUTPANSBERG 0920 23° 4' 23.6928" S, 29° 51' 30.1572" E
FOUNTAIN OF LIFE SOUTPANSBERG MAKHADO, 0920 23° 2' 46.4676" S, 29° 54' 16.7616" E
LUFULE - THOHOYANDOU 015922627 SOUTPANSBERG 0950 22° 58' 56.3448" S, 30° 26' 50.226" E
THOHOYANDOU 0828954510 SOUTPANSBERG 0970 22° 55' 39.4752" S, 30° 29' 25.7388" E
LIGHT HOUSE (MAKHADO) 81 SOUTPANSBERG 0920 23° 4' 23.6928" S, 29° 51' 30.1572" E
LEVUBU 0155830115 SOUTPANSBERG 0929 23° 6' 52.9092" S, 30° 12' 49.5612" E
MAKONDE SOUTPANSBERG 0984 22° 48' 34.8156" S, 30° 34' 46.9668" E
VALLEY OF VISIONS SOUTPANSBERG 0956 22° 43' 38.6868" S, 30° 36' 51.2532" E
RAVELE SOUTPANSBERG 0938 30° 4' 51.5316" N, 90° 33' 4.5252" W
BETHESDA SAINTS EQUIPPING 0844737402 SOUTPANSBERG 0967 30° 4' 51.5316" N, 90° 33' 4.5252" W
MESSINA 015532354 SOUTPANSBERG 0900 22° 22' 52.5036" S, 30° 1' 54.678" E
MAKWARELLA - SIBASA 0519631787 SOUTPANSBERG 0970 22° 55' 39.4752" S, 30° 29' 25.7388" E
LIFE GIVING CENTRE - THOHOYANDOU SOUTPANSBERG 0950 22° 58' 56.3448" S, 30° 26' 50.226" E
VHULAUDZI 0020103 SOUTPANSBERG 0926 22° 56' 0.006" S, 30° 12' 28.782" E
MANGONDI - KHOMANANI SOUTPANSBERG 0933 23° 15' 44.7156" S, 30° 23' 48.7284" E
TSHINO SOUTPANSBERG 0952 23° 7' 53.652" S, 30° 26' 19.1184" E
THOHOYANDOU 2 SOUTPANSBERG 0950 22° 58' 56.3448" S, 30° 26' 50.226" E
MUTSINDONI SOUTPANSBERG 0951 23° 3' 39.5604" S, 30° 18' 11.4732" E
DOLI - MASHAU 002053 SOUTPANSBERG 0943 23° 10' 31.7316" S, 30° 13' 51.8808" E
MASHAMBA SOUTPANSBERG 0942 23° 14' 31.398" S, 30° 8' 40.1856" E
TSHISAHULU SOUTPANSBERG 0950 22° 58' 56.3448" S, 30° 26' 50.226" E
MAKUYA - LAMVI SOUTPANSBERG 0950 22° 58' 56.3448" S, 30° 26' 50.226" E
DZIMAULI SOUTPANSBERG 0975 30° 4' 51.5316" N, 90° 33' 4.5252" W
MASHAU SOUTPANSBERG 0943 23° 10' 31.7316" S, 30° 13' 51.8808" E
ARISE AND SHINE SOUTPANSBERG 0951 23° 3' 39.5604" S, 30° 18' 11.4732" E
TSHIFULANANI SOUTPANSBERG 0950 22° 58' 56.3448" S, 30° 26' 50.226" E
TSHILAPFENE SOUTPANSBERG 0971 22° 53' 27.5064" S, 30° 29' 56.8356" E
MATANGARI - MAKONDE SOUTPANSBERG 0984 22° 48' 34.8156" S, 30° 34' 46.9668" E
GWAMASENGA - LOUIS TRICHARDT 0515163233 SOUTPANSBERG 0920 23° 4' 23.6928" S, 29° 51' 30.1572" E
THE VOICE OF VICTORY - NANCEFIELD 0155330187 SOUTPANSBERG 0900 22° 22' 52.5036" S, 30° 1' 54.678" E
MUKULA - THOHOYANDOU SOUTPANSBERG 0950 22° 58' 56.3448" S, 30° 26' 50.226" E
DUMASI - THOHOYANDOU SOUTPANSBERG 0950 22° 58' 56.3448" S, 30° 26' 50.226" E
PHINDULA SOUTPANSBERG 0920 23° 4' 23.6928" S, 29° 51' 30.1572" E
VICTORY LIFE CENTRE (THOHOYANDOU) SOUTPANSBERG 0950 22° 58' 56.3448" S, 30° 26' 50.226" E
KUTAMA - LOUIS TRICHARDT 0155052085 SOUTPANSBERG 0920 23° 4' 23.6928" S, 29° 51' 30.1572" E
EMMANUEL CHRISTIAN CENTRE - LWAMONDO 0118555184 SOUTPANSBERG 0945 23° 0' 24.9156" S, 30° 24' 25.0344" E
MIRACLE WORSHIP CENTRE (TSWINGA) 0826724713 SOUTPANSBERG 0950 22° 58' 56.3448" S, 30° 26' 50.226" E
TSHAULU SOUTPANSBERG 0987 22° 47' 52.1484" S, 30° 44' 57.7068" E
MANAVHELA - VUWANI SOUTPANSBERG 0952 23° 7' 53.652" S, 30° 26' 19.1184" E
NWANEDI SOUTPANSBERG 0956 22° 43' 38.6868" S, 30° 36' 51.2532" E
MADOMBIDZHA - LOUIS TRICHARDT 0020126 SOUTPANSBERG 0920 23° 4' 23.6928" S, 29° 51' 30.1572" E
VUWANI 002026 SOUTPANSBERG 0952 23° 7' 53.652" S, 30° 26' 19.1184" E
THRONE OF GRACE TABERNACLE CENTRE SOUTPANSBERG 0920 23° 4' 23.6928" S, 29° 51' 30.1572" E
THENZHENI SIBASA SOUTPANSBERG 0970 22° 55' 39.4752" S, 30° 29' 25.7388" E
GRACE OF GOD SOUTPANSBERG 0971 22° 53' 27.5064" S, 30° 29' 56.8356" E
THENGA SOUTPANSBERG 0929 23° 6' 52.9092" S, 30° 12' 49.5612" E
MALAVUWE - THOHOYANDOU SOUTPANSBERG 0950 22° 58' 56.3448" S, 30° 26' 50.226" E
PHIPHIDI 015941826 SOUTPANSBERG 0952 23° 7' 53.652" S, 30° 26' 19.1184" E
TSIXWADZA SOUTPANSBERG 0975 30° 4' 51.5316" N, 90° 33' 4.5252" W
GOOD HOPE CENTRE - SIBASA SOUTPANSBERG 0970 22° 55' 39.4752" S, 30° 29' 25.7388" E
WORSHIP CENTRE SOUTPANSBERG '0699 23° 51' 19.188" S, 29° 23' 20.0688" E
SHAYANDIMA 2 SOUTPANSBERG 0945 23° 0' 24.9156" S, 30° 24' 25.0344" E
VHURIVHURI THOHOYANDOU SOUTPANSBERG 0950 22° 58' 56.3448" S, 30° 26' 50.226" E
TSHIVHILWI SOUTPANSBERG 0970 22° 55' 39.4752" S, 30° 29' 25.7388" E
MARAXWE - MAKONDE 0734004707 SOUTPANSBERG MARAXWE VILLAGE, SIBASA, 0984 22° 48' 34.8156" S, 30° 34' 46.9668" E Limpopo
NIANI - MANENZHE SOUTPANSBERG 0967 30° 4' 51.5316" N, 90° 33' 4.5252" W

SOUTHERN FREESTATE

Assembly Name Telephone Email Regionsort ascending Address Coordinates Province
OPKOMS 0514045109 terbladl@eskom.co.za SOUTHERN FREESTATE CNR WILLIAM PLAAITJIES AND PAUL BERGMAN, OPKOMS, 9300 29° 4' 55.8696" S, 26° 21' 16.0632" E
PETRUSBURG 0535740193 SOUTHERN FREESTATE WATERSTR, PETRUSBURG, 9932 29° 7' 4.1088" S, 25° 24' 51.0048" E
FLAMES OF FAITH (HOMESTEAD) 0822900083 SOUTHERN FREESTATE
HOMESTEAD, KIMBERLEY, 8300
28° 41' 50.9352" S, 24° 46' 3.792" E
DELPORTSHOOP SOUTHERN FREESTATE 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
EUREKA BETHULIE SOUTHERN FREESTATE 9917 30° 15' 20.79" S, 25° 41' 32.7264" E
FLORIANVILLE - KIMBERLEY 0538714060 afmnewlifekby@gmail.com SOUTHERN FREESTATE 27 RECREATION ROAD
FLORIANVILLE, KIMBERLEY, 8301
28° 43' 25.644" S, 24° 45' 45.324" E
BOTSHABELO - BLOCK H2 0515341938 SOUTHERN FREESTATE 9781 29° 16' 2.1828" S, 26° 43' 33.8556" E
JACOBSDAL 0535910824 SOUTHERN FREESTATE 8710 29° 7' 59.8548" S, 24° 47' 50.6328" E
MARQUARD 0519910113 SOUTHERN FREESTATE 9610 28° 41' 17.124" S, 27° 26' 16.8684" E
DOUGLAS 0532981712 afmdouglas10@gmail.com SOUTHERN FREESTATE 8730 29° 6' 55.6956" S, 23° 45' 4.9788" E
VALSPAN SOUTHERN FREESTATE 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
BOTSHABELO 0515321510 SOUTHERN FREESTATE 9781 29° 16' 2.1828" S, 26° 43' 33.8556" E
LADYBRAND 0519240123 wvanrooyen@webmail.co.za SOUTHERN FREESTATE H/V KERK- & SEWENDESTR, LADYBRAND, 9745 29° 10' 51.0204" S, 27° 28' 2.586" E
POTTERS HOUSE (WARRENTON) 0720423196 SOUTHERN FREESTATE 8530 28° 7' 48.5472" S, 24° 52' 28.3836" E
RATANANG 0535910824 SOUTHERN FREESTATE 8710 29° 7' 59.8548" S, 24° 47' 50.6328" E
PESCODIA - KIMBERLEY 0538731286 SOUTHERN FREESTATE 8300 28° 41' 50.9352" S, 24° 46' 3.792" E
BARKLY WES 0535311392 SOUTHERN FREESTATE 8375 28° 31' 45.192" S, 24° 30' 23.1984" E
WORSHIP CENTRE - BLOEMFONTEIN 0514445328 SOUTHERN FREESTATE 9324 30° 4' 51.5316" N, 90° 33' 4.5252" W
PETRUSVILLE 0536612218 SOUTHERN FREESTATE 8770 30° 6' 44.2656" S, 24° 40' 43.2084" E
CROSSROADS - FICKSBURG SOUTHERN FREESTATE 9730 28° 52' 40.0404" S, 27° 51' 58.7088" E
UTLWANANG 053380471 SOUTHERN FREESTATE 2680 27° 53' 4.848" S, 25° 9' 12.0348" E
JAN KEMPDORP 0832397416 SOUTHERN FREESTATE D F MALANSTR, JAN KEMPDORP, 8550 27° 54' 59.0004" S, 24° 50' 9.78" E
SHAMAH (THEUNISSEN) 0577330528 SOUTHERN FREESTATE 9410 28° 16' 45.9084" S, 26° 46' 44.7924" E
BRANDFORT 0518211550 SOUTHERN FREESTATE SOETDORINGSTRAAT 27, BRANDFORT, 9400 28° 42' 2.0196" S, 26° 26' 51.2232" E
WARRENTON - IKHUTSENG 0534974510 dkmotlhabane@vodamail.co.za SOUTHERN FREESTATE 8530 28° 7' 48.5472" S, 24° 52' 28.3836" E
SERETSE SOUTHERN FREESTATE 8340 28° 32' 21.7428" S, 25° 12' 45.4644" E
BATHO - BLOEMFONTEIN 0514325615 SOUTHERN FREESTATE 815 SESING STREET
BATHO, BLOEMFONTEIN, 9307
29° 12' 35.9028" S, 26° 13' 17.7672" E
DE AAR 0536313142 SOUTHERN FREESTATE DU TOIT & ROSSOUWSTR, DE AAR, 7000 30° 39' 20.1564" S, 24° 0' 13.9644" E
BOSHOF 0535410449 SOUTHERN FREESTATE VOORTREKKERSTRAAT 13, BOSHOF, 8340 28° 32' 23.9892" S, 25° 14' 20.8536" E
WINBURG 0518810808 SOUTHERN FREESTATE 9420 28° 31' 1.2324" S, 27° 0' 31.6368" E
EUREKAVILLE - NOUPOORT 0498431032 SOUTHERN FREESTATE 5950 31° 10' 24.3732" S, 24° 56' 44.7144" E
GALESHEWE - KIMBERLEY 0538383002 SOUTHERN FREESTATE 8300 28° 41' 50.9352" S, 24° 46' 3.792" E
EBENHAZER - DE AAR 0536314891 SOUTHERN FREESTATE 7000 30° 40' 35.868" S, 24° 0' 47.232" E
GLORYLAND MINISTRIES - JAN KEMPDORP SOUTHERN FREESTATE 8550 27° 57' 11.7828" S, 24° 47' 50.6328" E
MOTSWEDIMOSA - RITCHIE 0822518185 SOUTHERN FREESTATE 377 SHUPING STREET
MOTSWEDIMOSA, RITCHIE, 8701
29° 0' 17.7552" S, 24° 35' 22.5492" E
BOTSHABELO - U - JAN KEMPDORP 0515351786 SOUTHERN FREESTATE 8550 27° 57' 11.7828" S, 24° 47' 50.6328" E
HOPETOWN 0532030145 SOUTHERN FREESTATE CATHCARSTRAAT, HOPETOWN, 8750 29° 38' 31.7796" S, 24° 5' 4.1244" E
HARTSWATER 0534742023 SOUTHERN FREESTATE HERTZOGSTR 10, HARTSWATER, 8570 27° 45' 9.5652" S, 24° 48' 34.0236" E
BONITAPARK - HARTSWATER 0534741184 SOUTHERN FREESTATE 8570 27° 45' 20.5308" S, 24° 49' 37.47" E
EL SHADDAI - BOTSHABELO 051533880 SOUTHERN FREESTATE 360 J SECTION, BOTSHABELO, 9781 29° 13' 59.0016" S, 26° 43' 59.0016" E
TRIO -DEWETSDORP 0515410641 SOUTHERN FREESTATE 9940 29° 35' 30.3612" S, 26° 40' 1.6536" E
SHAMMAH 0518531670 SOUTHERN FREESTATE PAUL WINTERSTRAAT 17, BULTFONTEIN, 9670 28° 17' 20.5908" S, 26° 8' 51.9972" E
HOPETOWN - STEYNVILLE 0532030501 SOUTHERN FREESTATE 8750 29° 38' 31.7796" S, 24° 5' 4.1244" E
MASILONYANA - CHUENESPOORT SOUTHERN FREESTATE 9781 29° 16' 2.1828" S, 26° 43' 33.8556" E
ALIWAL-NOORD 0516333406 SOUTHERN FREESTATE NUWESTRAAT 1, ALIWAL-NOORD, 9750 30° 41' 60" S, 26° 41' 60" E
FREEDOM SQUARE - MANGAUNG 0514341069 SOUTHERN FREESTATE 9300 29° 4' 55.8696" S, 26° 21' 16.0632" E
SPRINGFONTEIN 0517829 SOUTHERN FREESTATE PRES REITZSTR, SPRINGFONTEIN, 9917 30° 15' 14.0004" S, 25° 42' 14.0004" E
ARISE AND SHINE - JAN KEMPDORP 053362038 SOUTHERN FREESTATE 8550 27° 57' 11.7828" S, 24° 47' 50.6328" E
LOFDAL - ELLIOT SOUTHERN FREESTATE 5460 31° 18' 46.7568" S, 27° 50' 13.2144" E
HEIDEDAL - BLOEMFONTEIN 0514324433 SOUTHERN FREESTATE 9300 29° 4' 55.8696" S, 26° 21' 16.0632" E
JUBILATE - BLOEMFONTEIN 0514488681 SOUTHERN FREESTATE
HILTON, BLOEMFONTEIN, 9313
34° 2' 11.076" S, 18° 45' 41.1804" E
PROTEAVILLE 0536720176 SOUTHERN FREESTATE 8782 30° 34' 40.9044" S, 23° 30' 47.9772" E
THEUNISSEN 0577330824 SOUTHERN FREESTATE VAN HEERDENSTR, THEUNISSEN, 9410 28° 24' 6.1884" S, 26° 42' 50.6808" E
GOOD NEWS (THABA NCHU) 05518713637 SOUTHERN FREESTATE 9775 30° 4' 51.5316" N, 90° 33' 4.5252" W
NKULULEKO CENTRAL - BARKLY EAST 0459710512 SOUTHERN FREESTATE 9786 30° 58' 8.6664" S, 27° 35' 26.4192" E
COLESBERG 0517530082 SOUTHERN FREESTATE 9795 30° 41' 28.7772" S, 25° 4' 13.1628" E
HAPPY VALLEY - DE AAR SOUTHERN FREESTATE 7000 30° 40' 35.868" S, 24° 0' 47.232" E
WARRENTON 0534973913 SOUTHERN FREESTATE KERKSTR 4, WARRENTON, 8530 28° 7' 48.5472" S, 24° 52' 28.3836" E
LANGENHOVEN PARK - BLOEMFONTEIN SOUTHERN FREESTATE 9317 29° 8' 34.9152" S, 26° 10' 48.9108" E
VANDERKLOOF 0536622245 SOUTHERN FREESTATE 8771 30° 0' 18.4212" S, 24° 44' 27.6252" E
HILTON 05512331 SOUTHERN FREESTATE 9570 30° 4' 51.5316" N, 90° 33' 4.5252" W
ROCKLANDS KAGISANONG 051343008 SOUTHERN FREESTATE 9309 29° 10' 49.8072" S, 26° 14' 0.294" E
HUIS VAN GEBED - CHRISTIANA 0534412808 afmchristiana@gmail.com SOUTHERN FREESTATE 67 DIAMAN STREET, CHRISTIANA, North West, 2680 27° 55' 12" S, 25° 9' 36" E North West
WINBURG 1 0518810399 SOUTHERN FREESTATE GILLESPIESTRAAT, WINBURG 9420, 9420 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
WARRENVALE 053334803 SOUTHERN FREESTATE 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
BOTSHEBELO - A SECTION SOUTHERN FREESTATE 9301 29° 7' 54.624" S, 26° 11' 42.0756" E
ROSESTAD BEJAARDESORG 0515222707 SOUTHERN FREESTATE 9311 30° 4' 51.5316" N, 90° 33' 4.5252" W
KERUGMA - BURGERSDORP 0516530669 SOUTHERN FREESTATE JAN GREYLINGSTRAAT, BURGERSDORP, 9744 30° 59' 39.5916" S, 26° 19' 53.2776" E
PHILLIPSTOWN 0536650165 SOUTHERN FREESTATE 8795 30° 27' 34.7328" S, 24° 28' 57.6588" E

SOUTH WESTERN DISTRICTS

Assembly Name Telephone Email Regionsort ascending Address Coordinates Website Province
DE RUST 0442412141 SOUTH WESTERN DISTRICTS 6650 33° 29' 26.6712" S, 22° 31' 49.6884" E
MELKHOUTFONTEIN - STILBAAI SOUTH WESTERN DISTRICTS 6674 34° 21' 51.1884" S, 21° 26' 0.7836" E
PERES (BEAUFORT WES) 0234153540 SOUTH WESTERN DISTRICTS 5 SEVENTH AVENUE
HILLSIDE, BEAUFORT WEST, 6970
32° 21' 10.296" S, 22° 35' 2.7888" E
PARKDENE SOUTH WESTERN DISTRICTS 6539 30° 4' 51.5316" N, 90° 33' 4.5252" W
EBENHAESER 0448750576 SOUTH WESTERN DISTRICTS KNYSNA, 6542 33° 58' 31.5372" S, 22° 29' 35.3184" E
NISSENVILLE (LADISMITH) 0285511712 SOUTH WESTERN DISTRICTS
DA NOVA, MOSSEL BAY, 6885
34° 10' 42.996" S, 22° 5' 25.008" E
EMMANUEL - KNYSNA 0443821373 SOUTH WESTERN DISTRICTS LANGSTR
LAERSKOOLSAAL, KNYSNA, Western Cape, 6570
34° 0' 49.3812" S, 23° 3' 17.3196" E Western Cape
PACALTSDORP 0448780755 SOUTH WESTERN DISTRICTS Western Cape, 6534 34° 0' 48.3588" S, 22° 27' 32.2128" E Western Cape
ASLA (MOSSELBAY) 0824045114 SOUTH WESTERN DISTRICTS 5037 MZOLA STREET
ASLA PARK, MOSSELBAY, 6502
0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
PLETTENBERG BAY SOUTH WESTERN DISTRICTS 6600 34° 3' 0.6876" S, 23° 21' 41.4576" E
OUDTSHOORN - BRIDGTON 0442725554 SOUTH WESTERN DISTRICTS 6620 33° 34' 46.0164" S, 22° 12' 9.486" E
PLETTENBERG BAY - HILLVIEW 0445734518 SOUTH WESTERN DISTRICTS 6600 34° 3' 0.6876" S, 23° 21' 41.4576" E
RIVERSDAL (JABES) 0287132453 SOUTH WESTERN DISTRICTS LOBELIA STREET, RIVERSDAL, 6670 34° 5' 1.2552" S, 21° 14' 47.292" E
RESTORATION LIFE MINISTRIES 0738417380 SOUTH WESTERN DISTRICTS 83 DYWILI STREET
ASLA pARK, MOSSELBAY, 6500
34° 11' 35.8692" S, 22° 7' 30.4932" E
HERLEWINGSENTRUM - BEAUFORT WES 0234143710 SOUTH WESTERN DISTRICTS JACKSONSTRAAT
HOSPITAALHEUWEL, BEAUFORT WES, 6970
32° 21' 2.394" S, 22° 35' 30.3576" E
IVANGELI LOXOLO - KNYSNA 0445851279 SOUTH WESTERN DISTRICTS 6570 34° 0' 49.3812" S, 23° 3' 17.3196" E
STILBAAI - LOFDAL 0293442500 SOUTH WESTERN DISTRICTS H/V OESTER- & PATRYSLAAN, STILBAAI, 6674 34° 22' 39.7848" S, 21° 24' 55.1592" E WC
SOTERIA - GEORGE 0448741842 SOUTH WESTERN DISTRICTS 25 Victoria Street, George, Western Cape, 6530 33° 57' 55.8756" S, 22° 27' 37.1844" E http://www.agssoteria.co.za Western Cape
NUWE LEWE TABERNAKEL 0533824700 SOUTH WESTERN DISTRICTS 10 DANIEL STREET, CARNARVON, 8925 30° 57' 59.1876" S, 22° 7' 46.3548" E
THERONVILLE 0293451560 SOUTH WESTERN DISTRICTS ALBERTINIA, Western Cape, 6795 30° 4' 51.5316" N, 90° 33' 4.5252" W Western Cape
LIVING WATERS (GEORGE) 0738969569 SOUTH WESTERN DISTRICTS 6539 30° 4' 51.5316" N, 90° 33' 4.5252" W
CALITZDORP 0442133102 SOUTH WESTERN DISTRICTS 6660 33° 31' 39.5004" S, 21° 40' 40.7892" E
LADISMITH 0285511712 SOUTH WESTERN DISTRICTS ALBERTSTR, LADISMITH, 6655 33° 29' 38.3496" S, 21° 16' 8.5152" E
MANDLENKOSI 02013950 SOUTH WESTERN DISTRICTS 6970 32° 21' 10.296" S, 22° 35' 2.7888" E
NEW COVENANT (GEORGE) SOUTH WESTERN DISTRICTS 1676 30° 4' 51.5316" N, 90° 33' 4.5252" W GEORGE6529
DYSSELSDORP 0824190920 SOUTH WESTERN DISTRICTS 6628 33° 34' 53.0544" S, 22° 25' 2.0136" E
GREENHAVEN - DA GAMASKOP 0446930777 SOUTH WESTERN DISTRICTS PENSY AVENUE, GREAT BRAK RIVER, 6501 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
PLETTENBERG BAY - EKKLESIA 0731984439 SOUTH WESTERN DISTRICTS PLETTENBERG BAY, Western Cape, 6600 34° 3' 0.6876" S, 23° 21' 41.4576" E Western Cape
KLEIN-KAROO (OUDTSHOORN) 0442722930 SOUTH WESTERN DISTRICTS H/V BUITEKANT- & ALBERTSTRATE, OUDTSHOORN, 6620 33° 34' 46.0164" S, 22° 12' 9.486" E WESTERN CAPE
FAMILY WORSHIP CHURCH (MOSSELBAY) 270446933240 SOUTH WESTERN DISTRICTS ALHOF RYLAAN, 6511 34° 11' 59.5752" S, 22° 6' 15.3792" E
FRASERSBURG 02012697 SOUTH WESTERN DISTRICTS 2102 26° 13' 27.318" S, 27° 59' 11.0472" E
PRINCE ALBERT REVIVAL CENTRE 0235411438 SOUTH WESTERN DISTRICTS 6930 33° 13' 36.5664" S, 22° 2' 8.5704" E
ALBERTINIA 0283452417 SOUTH WESTERN DISTRICTS HORNESTREET, ALBERTINIA, 6795 34° 12' 3.8304" S, 21° 35' 4.884" E WESTERN CAPE
KOINONIA WORSHIP MINISTRIES - KNYSNA 0445850639 SOUTH WESTERN DISTRICTS C/O DAVIDSON & TALOESTE STREET, KNYSNA, 6570 34° 0' 49.3812" S, 23° 3' 17.3196" E
ROSEMOOR 0448759186 SOUTH WESTERN DISTRICTS 6530 33° 58' 40.656" S, 22° 25' 23.4696" E
OUDTSHOORTN - BONGOLETHU SOUTH WESTERN DISTRICTS 181 ST JOHN STREET, OUDTSHOORN, 6620 33° 35' 20.904" S, 22° 11' 29.4" E
AGAPE GEMEENSKAPSENTRUM / AGAPE COMMUNITY SOUTH WESTERN DISTRICTS HEUWEL STRAAT 3
RUSDENE, BEAUFORT WEST, 6970
32° 21' 10.296" S, 22° 35' 2.7888" E
THEMBALETHU 0448058322 SOUTH WESTERN DISTRICTS Western Cape, 6530 33° 58' 40.656" S, 22° 25' 23.4696" E Western Cape
LOFDAL BRAKRIVIER SOUTH WESTERN DISTRICTS 6503 34° 5' 10.356" S, 22° 8' 45.6072" E
KWANONQABA - MOSSELBAAI 0444932029 SOUTH WESTERN DISTRICTS 6511 34° 11' 59.5752" S, 22° 6' 15.3792" E
ELIM MINISTRIES 0235411438 SOUTH WESTERN DISTRICTS CRYSTAL AVENUE
BLANCO, GEORGE, 6530
33° 58' 40.656" S, 22° 25' 23.4696" E WESTERN CAPE
HARTENBOSCH 270446951980 SOUTH WESTERN DISTRICTS KAMMIES STRAAT 26, HARTENBOS, Western Cape, 6520 34° 8' 11.6988" S, 22° 5' 21.7248" E Western Cape
LEWENDE WATER FAMILIESENTRUM (CARNARVON) 0747317930 SOUTH WESTERN DISTRICTS CARNARVON, 8925 30° 57' 35.874" S, 22° 9' 17.7984" E WESTERN CAPE
LEEU-GAMKA SOUTH WESTERN DISTRICTS 6950 32° 46' 9.498" S, 21° 58' 7.1184" E

SOUTH PENINSULA

Assembly Name Telephone Email Regionsort ascending Address Coordinates
KENWYN 0217626108 SOUTH PENINSULA WINDSOR LAERSKOOL
LEAFMOREWEG, KENWYN, 7702
0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
HANOVER PARK - GATESVILLE 0215319300 SOUTH PENINSULA 7782 33° 59' 34.5768" S, 18° 31' 53.31" E
KHAYELITSHA CENTRAL - PAROW SOUTH PENINSULA 7503 33° 54' 49.4784" S, 18° 35' 27.0384" E
PHILLIPI TRINITY CENTRE 07388000326 SOUTH PENINSULA 8001 33° 55' 16.0284" S, 18° 25' 18.012" E
ATHLONE 0216381991 SOUTH PENINSULA 7766 33° 58' 30.7992" S, 18° 31' 58.6524" E
OCEAN VIEW SOUTH PENINSULA 7974 34° 8' 2.7168" S, 18° 25' 7.3308" E
GODS ARK MISSION CENTRE (KHAYELITSHA) SOUTH PENINSULA A 58, KHAYELITSHA, 7793 34° 3' 2.052" S, 18° 39' 15.1776" E
CAPE TOWN 0214613786 SOUTH PENINSULA JUTLANDSTR
VREDEHOEK, KAAPSTAD, 8000
33° 55' 27.3684" S, 18° 25' 7.3308" E
WINDERMERE 0215931755 SOUTH PENINSULA 7404 33° 55' 15.8808" S, 18° 30' 1.1196" E
SITE C 0835526119 SOUTH PENINSULA 7784 34° 3' 18.756" S, 18° 42' 2.5236" E
NYANGA EAST 0843355331 SOUTH PENINSULA NY 78 HOUSE NO 100
NEW CROSS, GUGULETHU, 7750
34° 2' 4.1928" S, 18° 33' 29.484" E
ROCKLANDS 0213925170 SOUTH PENINSULA 7802 34° 3' 6.2856" S, 18° 36' 9.7884" E
RAIN OF BLESSING (KHAYELITSHA) SOUTH PENINSULA 56259 NDLULAMTHI STREET
KUYASA, KHAYELITSHA, 7784
34° 3' 44.1072" S, 18° 41' 17.5992" E
ATLANTIS - REYGERSDAL SOUTH PENINSULA 7350 34° 6' 30.5028" S, 18° 23' 43.2132" E
HOSANNA FIRE FELLOWSHIP - RETREAT SOUTH PENINSULA 7965 34° 3' 40.7232" S, 18° 28' 19.6212" E
GUGULETU SOUTH PENINSULA 7784 34° 3' 18.756" S, 18° 42' 2.5236" E
CHURCH OF LIFE FAMILY FELLOWSHIP (PORTLANDS) 0213740773 SOUTH PENINSULA 39 MICHIGAN WAY
PORTLANDS, MITCHELLS PLAIN, 7765
34° 2' 52.512" S, 18° 36' 25.884" E
CRAWFORD HAZENDAL - CAPE TOWN SOUTH PENINSULA 7764 33° 58' 2.4348" S, 18° 32' 25.368" E
RUYTERWACHT SOUTH PENINSULA LIVINGSTONELAAN, RUYTERWACHT, 7460 33° 55' 14.2824" S, 18° 33' 40.0284" E
KHAYELITSHA - 1 SOUTH PENINSULA 7784 34° 3' 18.756" S, 18° 42' 2.5236" E
MANENBERG SOUTH PENINSULA 7100 33° 59' 49.2864" S, 18° 41' 41.1432" E
PNEUMA COMMUNITY WORSHIP CENTRE (LOTUS RIVER) 0217063154 SOUTH PENINSULA ST CLEMENTS PRIMARY HALL, 7805 34° 2' 38.328" S, 18° 30' 38.304" E
SALT RIVER SOUTH PENINSULA 7764 33° 58' 2.4348" S, 18° 32' 25.368" E
HAZENDAL SOUTH PENINSULA 7780 33° 59' 33.1908" S, 18° 30' 59.886" E
BONTEHEUWEL 0216948478 SOUTH PENINSULA 7763 30° 4' 51.5316" N, 90° 33' 4.5252" W
KIMBERLEY - KIRSTENHOF 0217019070 SOUTH PENINSULA H/V CHARDWEG EN FLAGMORESTR, KIRSTENHOF, 7966 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
GRASSY PARK - WYNBERG (COMMUNITY FAMILY CHURCH) 0216918860 SOUTH PENINSULA 7800 34° 0' 38.4336" S, 18° 28' 8.9364" E
CAMELOT (KUILSRIVER) 0219113589 SOUTH PENINSULA 3 SIR LANCELOT
CAMELOT, KUILSRIVER, 7580
0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
KHAYA CELEBRATION CENTRE(KHAYELITSHA) 0215926159 lokiwe.mtwazi@capetown.gov.za SOUTH PENINSULA EYETHU HALL
F SECTION, KHAYELITSHA, 7480
0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
PLUMSTEAD 0217977313 SOUTH PENINSULA SOUTHFIELDWEG 14, PLUMSTEAD, 7800 34° 1' 14.61" S, 18° 28' 14.1744" E
STRANDFONTEIN - F.C.E.C. 0214482461 SOUTH PENINSULA 7785 34° 2' 25.5696" S, 18° 37' 24.6" E
HEIDEVELD - KENSINGTON SOUTH PENINSULA 7764 33° 58' 2.4348" S, 18° 32' 25.368" E

SOUTH GAUTENG

Assembly Name Telephone Email Regionsort ascending Address Coordinates Website Province
GATEWAY TABERNACLE SOUTH GAUTENG 1930 26° 41' 45.708" S, 27° 55' 8.5512" E
ENNERDALE SOUTH GAUTENG 1825 30° 4' 51.5316" N, 90° 33' 4.5252" W
BOPHELONG 0837689894 SOUTH GAUTENG 1902 30° 4' 51.5316" N, 90° 33' 4.5252" W
DE DEUR 0165902102 SOUTH GAUTENG ROSEWEG
PERSEEL 30, DE DEUR, 1884
26° 30' 55.404" S, 27° 54' 43.1964" E
DOXA THEOS MEYERTON OOS 0163641156 SOUTH GAUTENG DIRK SLABBBERT LAAN, MEYERTON-OOS, 1963 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E Gauteng
DRIE RIVIERE (THREE RIVERS) SOUTH GAUTENG 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
ORANGE FARM SOUTH GAUTENG 1884 26° 31' 4.3068" S, 27° 56' 32.9064" E
BREAKTHROUGH TABERNACLE (SEBOKENG 12) 0165941235 SOUTH GAUTENG 1982 26° 35' 9.7728" S, 27° 51' 48.1572" E
WOORD IN BEWEGING (VANDERBIJLPARK) 0169816673 SOUTH GAUTENG H/V BARRAGEWEG EN OLGA KIRCH, VANDERBIJLPARK, 1912 26° 43' 7.032" S, 27° 48' 22.428" E
SEBOKENG ZONE 10 - RESTORATION CENTRE 0835901044 SOUTH GAUTENG 1930 26° 41' 45.708" S, 27° 55' 8.5512" E
AGAPE REVIVAL CENTRE (SEBOKENG ZONE 3) 0165939218 SOUTH GAUTENG 1930 26° 41' 45.708" S, 27° 55' 8.5512" E
NUWE BEGIN (BEDWORTH PARK) 0761149411 agsnuwebegin@gmail.com SOUTH GAUTENG C/O ZEA AVENUE & TAMARISK ROAD
ARCONPARK, VEREENIGING, Gauteng, 1930
26° 41' 45.708" S, 27° 55' 8.5512" E http://www.agsnuwebegin.org Gauteng
RUACH (RANDVAAL) 0163655559 SOUTH GAUTENG BLOUSYSIESTR 199, RANDVAAL, 1840 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
RIVIERSTAD TABERNAKEL 0164540017 SOUTH GAUTENG SABIESTR 27, DRIE RIVIERE, 1935 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
JUBILEE CENTRE (SHARPVILLE) 0164515953 SOUTH GAUTENG 6004 RAMAGOASE STREET, SHARPVILLE, 1933 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
MEYERTON 0163624449 SOUTH GAUTENG H/V VERWOERDBURG & MANIE STEYN STR, MEYERTON, 1960 26° 34' 23.2644" S, 28° 1' 23.7216" E
MIRACLE CENTRE (SEBOKENG ZONE 14) 0165924424 SOUTH GAUTENG 1982 26° 35' 9.7728" S, 27° 51' 48.1572" E
BOIPATONG - VANDERBIJLPARK 0169882816 SOUTH GAUTENG 1912 26° 43' 7.032" S, 27° 48' 22.428" E
AMBASSADORS OF CHRIST 0169826044 SOUTH GAUTENG BEQUERELSTR, VANDERBIJLPARK, 1900 26° 41' 30.4728" S, 27° 50' 13.2144" E

RUSTENBURG PLATINUM

Assembly Name Telephone Email Regionsort ascending Address Coordinates
MABOLOKA - BRITS RUSTENBURG PLATINUM 0250 25° 36' 35.964" S, 27° 47' 45.4956" E
TLHABANE 0145654200 RUSTENBURG PLATINUM 0309 25° 37' 36.822" S, 27° 12' 10.5696" E
PHOKENG RUSTENBURG PLATINUM 0300 25° 35' 13.7508" S, 27° 18' 20.9484" E
DEO GRATIA - MOGWASE RUSTENBURG PLATINUM 0314 25° 16' 38.7336" S, 27° 13' 3.4932" E
SILVERKRANS RUSTENBURG PLATINUM 2839 30° 4' 51.5316" N, 90° 33' 4.5252" W
TWEELAAGTE RUSTENBURG PLATINUM 0316 25° 20' 11.4072" S, 27° 12' 31.7412" E
SUNRISE PARK - RUSTENBURG 0824034882 RUSTENBURG PLATINUM 0300 25° 35' 13.7508" S, 27° 18' 20.9484" E
RUSTENBERG - BOITEKONG RUSTENBURG PLATINUM 0300 25° 35' 13.7508" S, 27° 18' 20.9484" E
BAPONG TRINITY BIBLE CHURCH - RUSTENBURG RUSTENBURG PLATINUM 0300 25° 35' 13.7508" S, 27° 18' 20.9484" E
GREATER HEIGHTS(TLHABANE) ezekielchirombe@hotmail.com RUSTENBURG PLATINUM TLHABANE TOWN HALL
TLHABANE, RUSTENBURG, 0300
25° 36' 30.51" S, 27° 18' 35.8416" E
RUSTENBURG - DEO GLORIA 0145334210 RUSTENBURG PLATINUM WATERBOOMLAAN 15, RUSTENBURG, 0300 25° 41' 3.3396" S, 27° 12' 37.134" E
MONAKATO 0145548439 RUSTENBURG PLATINUM 0331 25° 22' 49.2528" S, 27° 21' 4.914" E
SWARTKLIP - DIE LEWENDE WOORD 0147860564 RUSTENBURG PLATINUM DAMSTRAAT, SWARTKLIP, 0370 24° 55' 10.5276" S, 27° 8' 52.9548" E
MABESKRAAL - RUSTENBURG RUSTENBURG PLATINUM 0313 25° 11' 32.1036" S, 26° 48' 9.6372" E
MOGWASE CHURCH OF ACTS RUSTENBURG PLATINUM 0314 25° 16' 38.7336" S, 27° 13' 3.4932" E
RUSTENBERG EAST - KARLIENPARK 0145967295 RUSTENBURG PLATINUM 0299 25° 39' 56.9124" S, 27° 13' 35.2452" E
RAMOKOKASTAD RUSTENBURG PLATINUM 0195 25° 9' 23.58" S, 27° 26' 27.4416" E
SEGWAELANE RUSTENBURG PLATINUM 0252 30° 5' 10.8852" N, 90° 33' 5.184" W
SWARTRUGGENS 0145440080 RUSTENBURG PLATINUM 2835 25° 38' 40.2576" S, 26° 40' 22.8756" E
TOWER TABERNACLE - LETHABONG 0122700003 RUSTENBURG PLATINUM 0263 30° 5' 10.8888" N, 90° 33' 5.0508" W
BAPONG 1 - BRITS RUSTENBURG PLATINUM 0250 25° 36' 35.964" S, 27° 47' 45.4956" E
MARIKANA WEST RUSTENBURG PLATINUM 0284 25° 41' 4.3728" S, 27° 32' 16.2384" E
WONDERKOP RUSTENBURG PLATINUM 0284 25° 41' 4.3728" S, 27° 32' 16.2384" E
CHANENG RUSTENBURG PLATINUM 0300 25° 35' 13.7508" S, 27° 18' 20.9484" E
AGAPE LEDIG - SUN CITY 0826980290 RUSTENBURG PLATINUM 0316 25° 20' 11.4072" S, 27° 12' 31.7412" E
WELGEVAL RUSTENBURG PLATINUM 0316 25° 20' 11.4072" S, 27° 12' 31.7412" E
RUSTENBURG 0145965890 oasevanhoop@telkomsa.net RUSTENBURG PLATINUM 0303 30° 5' 10.8888" N, 90° 33' 5.0508" W

POLOKWANE

Assembly Name Telephone Email Regionsort ascending Address Coordinates Province
REBONE - ELLISRAS 0140728108132 POLOKWANE HENDRIKSTR 31, ELLISRAS, 0638 23° 40' 10.416" S, 27° 44' 35.268" E LIMPOPO
KOEDOESRAND 0147330618 POLOKWANE 0619 30° 4' 51.5316" N, 90° 33' 4.5252" W LIMPOPO
EL SHADDAI - WARMBAD 0147363580 POLOKWANE 0480 24° 50' 42.2124" S, 28° 14' 27.4812" E LIMPOPO
POOL OF LIFE SESHEGO ASSEMBLY 0152290372 POLOKWANE 0742 23° 50' 49.0308" S, 29° 22' 38.2692" E LIMPOPO
GRACE AND HOPE (ZEBEDIELA GA-LEDWABA) 0728278617 makgahlelas@gmail.com POLOKWANE STAND NO 1050
MAKOTSE VILLAGE, ZEBEDIELA(GA-LEDWABA)
0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E LIMPOPO
UNIT A - CHUENESPOORT POLOKWANE 0737 24° 19' 8.7276" S, 29° 18' 48.3048" E LIMPOPO
ALL NATIONS FELLOWSHIP - PIETERSBURG 0512988461 POLOKWANE 0700 23° 54' 19.9368" S, 29° 27' 30.8052" E LIMPOPO
MAJA - PIETERSBURG POLOKWANE 0745 24° 11' 22.29" S, 29° 31' 51.8556" E LIMPOPO
BAKENBERG 0832823310 POLOKWANE 0611 23° 50' 8.6496" S, 28° 47' 38.8572" E LIMPOPO
MARBLE HALL 0132612377 POLOKWANE 691 VILETTE STREET, MARBLE HALL, '0450 24° 57' 39.492" S, 29° 17' 38.508" E LIMPOPO
MPHAHLELE - CHUENESPOORT POLOKWANE 0745 24° 11' 22.29" S, 29° 31' 51.8556" E LIMPOPO
BULTFONTEIN POLOKWANE 0790 23° 15' 43.0776" S, 29° 6' 25.4772" E LIMPOPO
NEW LIFE MINISTRIES - PIETERSBURG 0154914357 POLOKWANE 5 PROTEA STREET
FLORA PARK, MOKOPANE, 0600
24° 9' 40.7736" S, 29° 2' 3.678" E LIMPOPO
EL SHADDAI - LEBOWAKGOMO 0156335476 POLOKWANE 0737 24° 19' 8.7276" S, 29° 18' 48.3048" E LIMPOPO
VICTORY FELLOWSHIP - PIETERSBURG POLOKWANE NO. 989/2
ZONE 8, POLOKWANE, '0700
23° 52' 0.93" S, 29° 23' 31.7832" E LIMPOPO
DOORNPOORT 0125433207 POLOKWANE 0129 25° 40' 46.9416" S, 28° 13' 29.586" E LIMPOPO
FOUNTAIN OF WORSHIP - MAFEFE POLOKWANE 0738 30° 4' 51.5316" N, 90° 33' 4.5252" W LIMPOPO
EMMANUEL - POTGIETERSRUS 0154831055 POLOKWANE 0600 24° 9' 40.7736" S, 29° 2' 3.678" E LIMPOPO
SLAAPHOEK - RADITSHABA 0723147203 POLOKWANE 0718 22° 54' 21.4488" S, 28° 50' 31.9272" E LIMPOPO
MAHWELERENG 0154831271 POLOKWANE 0626 24° 8' 59.7768" S, 28° 57' 31.2732" E LIMPOPO
MOTETEMA - GROBLERSDAL 0137217828 POLOKWANE 0470 25° 10' 3.1512" S, 29° 23' 30.5196" E LIMPOPO
VAALWATER (MABADLANE) 0147553664 POLOKWANE 0530 24° 17' 40.218" S, 28° 7' 12.6552" E LIMPOPO
MAPELA 0154914943 POLOKWANE 0610 23° 56' 8.3616" S, 28° 50' 31.9272" E LIMPOPO
CHARISMA LOUIS TRICHARDT 0155160486 POLOKWANE MUNNIKSTR 70A, LOUIS TRICHARDT, 0920 23° 2' 38.256" S, 29° 54' 12.204" E LIMPOPO
BOCHUM - DENDRON 0837102380 POLOKWANE 0715 23° 22' 10.6788" S, 29° 19' 19.6716" E LIMPOPO
HWIBI - JUNO 0827224556 POLOKWANE 0748 23° 39' 45.1692" S, 28° 58' 23.6676" E LIMPOPO
MOLETLANE 0834923959 POLOKWANE 0628 30° 4' 51.5316" N, 90° 33' 4.5252" W LIMPOPO
DE VREDE - BABIRWA 0827334901 POLOKWANE 0716 30° 4' 51.5316" N, 90° 33' 4.5252" W LIMPOPO
MOKGOPONG - NABOOMSPRUIT POLOKWANE 0560 24° 30' 21.9384" S, 28° 42' 8.3052" E LIMPOPO
TAFELKOP - BOLEU 0132670039 POLOKWANE 0474 25° 2' 43.692" S, 29° 30' 28.3356" E LIMPOPO
LIVING WATERS - ONVERWACHT 0147634104 POLOKWANE 20 Vaalbos street
Onverwacht, Lephalale , 0557
30° 4' 51.5316" N, 90° 33' 4.5252" W Limpopo
PHAGAMENG - NYLSTROOM 0147172962 POLOKWANE 0510 24° 42' 34.4556" S, 28° 23' 55.6224" E LIMPOPO

OPHIR NETWERK

Assembly Name Telephone Email Regionsort ascending Address Coordinates Website
ROBERTSHAM 0114332565 OPHIR NETWERK RIFLERANGEWEG
ROBERTSHAM, JOHANNESBURG, 2135
26° 14' 34.0476" S, 28° 1' 25.4352" E
KATLEHONG SOUTH OPHIR NETWERK 1431 26° 19' 47.7012" S, 28° 9' 53.7444" E
SHEKINAH DELMORE OPHIR NETWERK 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
EDEN PARK - ALBERTON OPHIR NETWERK 1455 26° 22' 47.3844" S, 28° 7' 15.7656" E
WITFIELD-LIGHUIS 0118233153 OPHIR NETWERK MAINSTR 75, WITFIELD, 1467 26° 10' 56.6508" S, 28° 12' 29.1168" E
SOUTHERN CHRISTIAN CHURCH 0116822928 OPHIR NETWERK 25 PIETER ACKROYD AVENUE, BASSONIA, 2061 26° 16' 23.4372" S, 28° 3' 45.0648" E
VEREENIGING - IMPAK OPHIR NETWERK KLIPRIVIER RYLAAN WES, 1935 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
HERLEWINGSTAD - BRACKENDOWNS 0118684610 OPHIR NETWERK PLATAANSTRAAT 21
BRACKENDOWNS, BRACKENDOWNS, 1454
26° 20' 1.4352" S, 28° 5' 39.1776" E http://herlewingstad.ning.com/
KAIROS WITFIELD EAST 0118233782 OPHIR NETWERK TAITSTR 13, WITFIELD, 1467 26° 11' 15.9252" S, 28° 13' 7.338" E
GERMISTON 0118255506 OPHIR NETWERK HV GALWAY & SPRUITSTR
LAMBTON, GERMISTON, 1400
26° 12' 47.3904" S, 28° 9' 37.9476" E
THOKOZA OPHIR NETWERK 1451 26° 18' 17.7048" S, 28° 7' 47.3628" E
KATLEHONG CENTRAL OPHIR NETWERK 473 HLAHATSI SECTION, KATLEHONG, 1431 26° 21' 54.4536" S, 28° 9' 9.432" E
CHRISTIAN FELLOWSHIP - ROSETTENVILLE 0114352790 OPHIR NETWERK 2130 26° 15' 9.9252" S, 28° 3' 23.9904" E
MEUERSDAL 118692498 OPHIR NETWERK 1447 26° 17' 34.1016" S, 28° 5' 51.4932" E
PRIMROSE - NUWE LEWE 0118287217 OPHIR NETWERK H/V BEACONSFIELDLAAN 73 & TULIPWEG, PRIMROSE, 1416 26° 11' 10.896" S, 28° 9' 42.03" E
ALBERTON 0119079644 OPHIR NETWERK VIERDIELAAN 30
ALBERTON, 1450, 1450
0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
BEZVALLEY(BEZVALLEY) 0116154360 OPHIR NETWERK 2101 26° 11' 43.2996" S, 28° 5' 51.4932" E
ALBERTON - THOKOZA 0118683697 OPHIR NETWERK 1451 26° 18' 17.7048" S, 28° 7' 47.3628" E
EDENVALE (IMPACT) 0116091403 OPHIR NETWERK TIENDELAAN 87, EDENVALE, 1610 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
HERLEWINGSTAD ALBERMALE - ALBERTON 0119028871 OPHIR NETWERK NEWQUAYSTRAAT, FLORENTIA, 1450 26° 16' 19.4376" S, 28° 7' 53.9868" E
KARDIA (JHB SOUTH) 0116805938 OPHIR NETWERK H/V SWARTGOUD- & BURGESTR
SUIDER-OOS, JOHANNESBURG, 2110
26° 16' 28.9956" S, 28° 0' 14.292" E
HONEYCOMB FELLOWSHIP 0117642382 OPHIR NETWERK 1731 26° 7' 1.1676" S, 27° 51' 5.9616" E
KAPEL 0117863130 OPHIR NETWERK 8240 29° 39' 55.6632" S, 17° 53' 16.8288" E
GREENFIELDS LIGHTHOUSE (KATLEHONG) 0119057779 OPHIR NETWERK 54 HLONGWANE STREET
KHUMALO VALLEY, KATLEHONG, 1830
26° 22' 27.0768" S, 28° 9' 49.5072" E
PRIMROSE OOS 0118282915 OPHIR NETWERK H/V EERSTE- & OLYMPIASTR, PRIMROSE, 1420 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
KATLEHONG EAST OPHIR NETWERK 1432 26° 20' 53.6172" S, 28° 10' 4.2744" E

OIKOS BEDIENINGSNETWERK

Assembly Name Telephone Email Regionsort ascending Address Coordinates
FONTEIN VAN LEWENDE WATERS (WELGEDACHT) 0219137676 OIKOS BEDIENINGSNETWERK 15 ABELIA STREET
WELGEDACHT, 7530
33° 52' 9.336" S, 18° 36' 11.304" E
CORPUS CHRISTI - GRABOUW 0218593999 OIKOS BEDIENINGSNETWERK VOORTREKKERSTR 29, GRABOUW, 7160 34° 8' 55.1796" S, 19° 1' 10.6356" E
CORPUS CHRISTI - PANORAMA 0219394298 OIKOS BEDIENINGSNETWERK MILNERSTRAAT 22, PAROW, 7506 33° 55' 35.1192" S, 18° 33' 30.5748" E
CHURCH ON THE ROCK - KRAAIFONTEIN 0219882370 OIKOS BEDIENINGSNETWERK CNR VERSTER & 6TH AVENUE, KRAAIFONTEIN, 7570 33° 51' 30.6108" S, 18° 42' 53.154" E
LIG EN LEWE (BELLVILLE) 0219810844 pastoorleon@telkomsa.net OIKOS BEDIENINGSNETWERK CNR BILL BEZUIDENHOUT & OLD PAARL ROAD, BELLVILLE, 7561 33° 53' 58.146" S, 18° 38' 37.3884" E
MONTAGU - NUWE LEWE SENTRUM OIKOS BEDIENINGSNETWERK JOUBERTSTR, MONTAGU, 6720 33° 47' 6.3348" S, 20° 7' 21.1152" E
CHURCH ON THE ROCK - BRACKENFELL 0219810200 OIKOS BEDIENINGSNETWERK 7561 33° 51' 53.766" S, 18° 42' 18.558" E

NORTHERN KWAZULU NATAL

Assembly Name Telephone Email Regionsort ascending Address Coordinates
EZAKHENI 0366362292 NORTHERN KWAZULU NATAL 3381 28° 37' 3.4212" S, 29° 55' 19.2396" E
OSIZWENI (DURBAN) NORTHERN KWAZULU NATAL 2950 30° 4' 51.5316" N, 90° 33' 4.5252" W
HOUTKRUIS (NEWCASTLE) 0343121358 NORTHERN KWAZULU NATAL 21 EBONY STRAAT, ARBORPARK, 2940 27° 46' 40.008" S, 29° 56' 51.432" E
EKUVUKENI - WASBANK NORTHERN KWAZULU NATAL 2920 28° 24' 35.7012" S, 30° 12' 39.1716" E
OKHAHLAMBA NORTHERN KWAZULU NATAL 3350 28° 40' 52.4784" S, 29° 4' 30.3024" E
NQUTU NORTHERN KWAZULU NATAL 3000 28° 9' 35.316" S, 30° 12' 59.9472" E
DRIEFONTEIN - LADYSMITH 0366319049 NORTHERN KWAZULU NATAL 3370 28° 33' 44.874" S, 29° 46' 38.4456" E
LOFDAL - LADYSMITH 0366374594 NORTHERN KWAZULU NATAL RUBY GAILEWEG 33, LADYSMITH, 3370 28° 33' 44.874" S, 29° 46' 38.4456" E
EMMAUS - WINTERTON NORTHERN KWAZULU NATAL 3340 28° 48' 59.9076" S, 29° 31' 46.6356" E
OTHANDWENI NORTHERN KWAZULU NATAL 3135 28° 53' 50.8416" S, 30° 18' 1.0944" E
LADYSMITH - 2 0361361312 NORTHERN KWAZULU NATAL 3370 28° 33' 44.874" S, 29° 46' 38.4456" E
WONDERFUL HOUSE 0722305615 NORTHERN KWAZULU NATAL 3310 29° 0' 44.6148" S, 29° 51' 50.9868" E
WATERSMEET 0839621159 NORTHERN KWAZULU NATAL 3370 28° 33' 44.874" S, 29° 46' 38.4456" E
POTTER S HOUSE 0343294533 NORTHERN KWAZULU NATAL 2940 27° 42' 58.3992" S, 30° 1' 54.678" E
WEMBEZI NORTHERN KWAZULU NATAL 3310 29° 0' 44.6148" S, 29° 51' 50.9868" E
LIGHT HOUSE - LADYSMITH 0360836928151 NORTHERN KWAZULU NATAL 3370 28° 33' 44.874" S, 29° 46' 38.4456" E
OASE - DUNDEE NORTHERN KWAZULU NATAL GRAYSTR 17A, DUNDEE, 3000 28° 9' 32.8356" S, 30° 14' 6.7272" E
GLENDEE NORTHERN KWAZULU NATAL 2930 28° 10' 49.7136" S, 30° 9' 11.3652" E
GELUKSBURG NORTHERN KWAZULU NATAL 3370 28° 33' 44.874" S, 29° 46' 38.4456" E
IVAMBEZI - ESTCOURT NORTHERN KWAZULU NATAL 3310 29° 0' 44.6148" S, 29° 51' 50.9868" E
LIMEHILL - WASBANK 0848364430 NORTHERN KWAZULU NATAL 2920 28° 24' 35.7012" S, 30° 12' 39.1716" E
ESTCOURT 0363526797 NORTHERN KWAZULU NATAL 6 GEORGE SMITH STREET, ESTCOURT, 3310 29° 0' 39.6" S, 29° 51' 25.668" E
MATIWANES KOP NORTHERN KWAZULU NATAL 2900 30° 4' 51.5316" N, 90° 33' 4.5252" W
UITVAAL 0836671765 NORTHERN KWAZULU NATAL 2920 28° 24' 35.7012" S, 30° 12' 39.1716" E
ROCK OF MERCY CENTER 0360825152374 NORTHERN KWAZULU NATAL 3330 30° 4' 51.5316" N, 90° 33' 4.5252" W
UPPER ROOM (DANNHAUSER) 0340848667563 NORTHERN KWAZULU NATAL 3080 28° 45' 22.2444" S, 30° 20' 57.5376" E

NORTHERN FREE STATE

Assembly Name Telephone Email Regionsort ascending Address Coordinates Website Province
QALABOTJHA 569310429 NORTHERN FREE STATE Gamede, Villiers, Free State, 9840 27° 2' 10.212" S, 28° 36' 53.316" E Free State
LEWENDEWATERS - VAALPARK 0169711422 NORTHERN FREE STATE PRES SWARTWEG, VAALPARK, 9573 26° 45' 58.0824" S, 27° 50' 39.3864" E
BOTHAVILLE 0565152604 NORTHERN FREE STATE V/D LINGESTRAAT 24, BOTHAVILLE, 9660 27° 22' 59.9988" S, 26° 37' 0.0012" E
SCHONKENVILLE 762168866 pshendrik.fieland@gmail.com NORTHERN FREE STATE Third, Parys, Free State, 9585 26° 53' 54.6828" S, 27° 28' 23.7252" E Free State
REFENKGOTSO - DENEYSVILLE 169322219 musawenkosipm7@gmail.com NORTHERN FREE STATE REFENGKGOTSO, DENEYSVILLE, Free State, 1932 30° 4' 51.5316" N, 90° 33' 4.5252" W Free State
VILJOENSKROON 563430192 garage@connect247.net NORTHERN FREE STATE 8 HAVEMANN STREET, VILJOENSKROON, Free State, 9520 27° 12' 32.4252" S, 26° 57' 35.6004" E Free State
NAMAHADI - FRANKFORT NORTHERN FREE STATE 9830 27° 16' 43.0464" S, 28° 30' 56.124" E
VREDE 827425682 NORTHERN FREE STATE 41 MARKET SQUARE, VREDE, Free State, 9835 27° 25' 36.1668" S, 29° 9' 41.922" E Free State
SHEKINAH TABERNACLE (KGOTSONG - BOTHAVILLE) 833110378 NORTHERN FREE STATE 8956 NALEDI SECTION
KGOTSONG LOCATION, BOTHAVILLE, Free State, 9660
27° 22' 59.9988" S, 26° 37' 0.0012" E Free State
KOPPIES 0567771041 NORTHERN FREE STATE DERDERSTR, KOPPIES, 9540 27° 13' 59.9988" S, 27° 34' 59.9988" E
SASOLBURG - ZAMDELA 824763639 geelbooi.mb@gmail.com NORTHERN FREE STATE TAYLOR PARK, SASOLBURG, Free State, 9570 30° 4' 51.5316" N, 90° 33' 4.5252" W Free State
THEMBALIHLE 730862559 matefu.mokoena@gmail.com NORTHERN FREE STATE 57 MABANGA STREET
THEMBALIHLE, Vrede, Free State, 9835
28° 15' 0.6912" S, 29° 6' 26.5464" E Free State
METSI MAHOLO - ORANJEVILLE NORTHERN FREE STATE 9415 30° 4' 51.5316" N, 90° 33' 4.5252" W
RAMOLOTSI NORTHERN FREE STATE 9520 27° 0' 47.7864" S, 26° 48' 52.056" E
KWAKWATSI - KOPPIES 514333818 colemo@telkomsa.net NORTHERN FREE STATE CHURCH STREET, KOPPIES, Free State, 9540 27° 13' 44.742" S, 27° 35' 15.8532" E Free State
CORAM DEO FAMILIE(SASOLBURG) 169768146 coram_deo@mweb.co.za NORTHERN FREE STATE OERDER, SASOLBURG, 1947 26° 48' 31.0464" S, 27° 49' 19.2396" E http://agskanselafmpulpit.com FREE STATE
MOKWALLO - VREDEFORT NORTHERN FREE STATE 9595 27° 0' 2.8368" S, 27° 22' 24.2364" E
SASOLBURG - NUWE LEWE TABERNAKEL 169767841 nlt@iburst.co.za NORTHERN FREE STATE C/O PRES BRAND ROAD & WILCOCK STREET, SASOLBURG, Free State, 1947 26° 49' 8.7636" S, 27° 49' 17.4792" E Free State
KGOTSONG - BOTHAVILLE NORTHERN FREE STATE 9660 27° 22' 26.49" S, 26° 37' 11.8524" E
EXALTED WORD COMMUNITY CHURCH (TUMAHOLE) NORTHERN FREE STATE 9585 26° 53' 54.6828" S, 27° 28' 23.7252" E
FRANKFORT 0588131292 NORTHERN FREE STATE BEAUMANSTR
FRANKFORT, OVS, 9830
0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
VILLIERS 0588210438 NORTHERN FREE STATE 64 HOOF STREET, VILLIERS, Free State, 9840 27° 1' 59.9988" S, 28° 36' 0" E Free State
EMMANUEL (FRANKFORT) 0836305538 willieswart@telkomsa.net NORTHERN FREE STATE 22 KERK STREET, FRANKFORT, 9830 27° 16' 39.774" S, 28° 29' 47.6484" E
PHIRITONA 765540867 afmphiritona@yahoo.com NORTHERN FREE STATE MAKOE STREET, HEILBRON, Free State, 9650 27° 17' 19.1112" S, 27° 58' 39.4212" E Free State
VREDEFORT 824546011 eddie@lantic.net NORTHERN FREE STATE ORANJE STREET AND DE WET STREET, VREDEFORT, Free State, 9595 26° 59' 47.7456" S, 27° 22' 3.0828" E Free State
REVELATION CRUSADE (VILJOENSKROOM) 0563431902 NORTHERN FREE STATE 9520 27° 0' 47.7864" S, 26° 48' 52.056" E
HEILBRON CHRISTEN SENTRUM 588531016 pastorleon@polka.co.za NORTHERN FREE STATE PLEIN, HEILBRON, Free State, 9650 27° 17' 7.5768" S, 27° 58' 10.3764" E Free State
SASOLBURG - LEWENDE WATERS KRAGBRON NORTHERN FREE STATE 9570 30° 4' 51.5316" N, 90° 33' 4.5252" W

NORTHERN CAPE

Assembly Name Telephone Email Regionsort ascending Address Coordinates Province
HERBERG - KAKAMAS 0544310776 agsherberg@telkomsa.net NORTHERN CAPE H/V LUCKHOFFST & VIERDELAAN, KAKAMAS, 8870 28° 46' 35.6376" S, 20° 36' 50.0832" E Northern Cape
DANIELSKUIL NORTHERN CAPE Danielskuil, 8405 28° 11' 1.5756" S, 23° 33' 39.4056" E
LIME ACRES 0533850210 NORTHERN CAPE NOORDSTR 13, LIME ACRES, 8410 28° 19' 44.9472" S, 23° 32' 56.5512" E
PROGRESS - UPINGTON 0837440091 NORTHERN CAPE 8801 28° 23' 42.9648" S, 21° 14' 12.5088" E
ORANJE VALLEI 0731407811 NORTHERN CAPE 8850 28° 52' 46.6248" S, 21° 55' 42.2472" E Northern Cape
PETRA (OLIFANTSHOEK) 0530731852183 NORTHERN CAPE 3 Doktorst, Olifantshoek, 8450 27° 57' 36.5868" S, 22° 42' 11.862" E
ELIM (KAROS) 0543392830 NORTHERN CAPE 28 HOOF STREET, KAROS, 8819 28° 25' 24.9456" S, 21° 36' 42.2316" E
KATHU 84460537231929 NORTHERN CAPE H/v Hendrik van Eck % Hans Coetzee, Kathu 34° 3' 17.3412" S, 18° 37' 35.5836" E
BOICHOKO - POSTMASBURG 0533131750 NORTHERN CAPE C/O Molele & Mabilo st
Boichoko, Postmasburg, 8420
28° 18' 33.3972" S, 23° 6' 30.3084" E
SESHENG 0537233406 NORTHERN CAPE 8447 30° 4' 51.5316" N, 90° 33' 4.5252" W
PABALLELO NORTHERN CAPE 8801 28° 23' 42.9648" S, 21° 14' 12.5088" E Northern Cape
EBENEZEER UPINGTON NORTHERN CAPE 3 VALENCIA STREET
LEMOENDRAAI, UPINGTON, 8801
28° 27' 54.432" S, 21° 13' 48.4968" E
REHOBOT - UPINGTON 0543393698 NORTHERN CAPE 8807 30° 4' 51.5316" N, 90° 33' 4.5252" W Northern Cape
DINGLETON - 1 0537242124 NORTHERN CAPE 79 Troupantweg, Dingleton, Northern Cape, 8445 30° 4' 51.5316" N, 90° 33' 4.5252" W Northern Cape
NEWTOWN (POSTMASBURG) 0825610594 NORTHERN CAPE 15 Stasiest
New town, Postmasburg, 8420
28° 18' 33.3972" S, 23° 6' 30.3084" E
LEWENDE WATER DANIELSKUIL 0533841729 NORTHERN CAPE OliverTambo str 3608
Marantheng, Danielskuil, 8405
28° 11' 1.5756" S, 23° 33' 39.4056" E
EL SHAMMAH 0537232091 elshammah@telkomsa.net NORTHERN CAPE 8446 27° 45' 36.3204" S, 23° 1' 30.0972" E
OASIS (KURUMAN) 0537123140 pdvanvuuren@gmail.com NORTHERN CAPE Tseningweg 10, KURUMAN, 8460 27° 27' 48.1464" S, 23° 26' 2.382" E
DIE KANDELLAAR - WRENCHVILLE 0537122968 kandelaar@webmail.co.za NORTHERN CAPE H/v Buitekant & Kanariestr
Wrenchville, Kuruman, 8460
27° 25' 37.974" S, 23° 24' 22.212" E
POSTMASBURG 0533114643 NORTHERN CAPE H/V GAGIANO- & LOUW STEINSTR, POSTMASBURG, 8420 28° 19' 40.44" S, 23° 4' 14.16" E
LOFOORD - UPINGTON 0543311170 agsupington@gmail.com NORTHERN CAPE H/V CONRADIE- LANGESTRAAT, UPINGTON, 8800 28° 22' 36.7356" S, 21° 12' 46.6632" E
PERES GEMEENTE PRIESKA 0723733582 NORTHERN CAPE 8940 29° 40' 17.976" S, 22° 41' 28.9536" E
LANGVERWAG - KAKAMAS NORTHERN CAPE 8870 28° 46' 35.6376" S, 20° 36' 50.0832" E
KALAHARI SENDING - NOENIEPUT 0545510001 barrie@kalahari-africa.co.za NORTHERN CAPE 8813 30° 4' 51.5316" N, 90° 33' 4.5252" W
RIETFONTEIN -MORESTER GEMEENTE 0724416860 NORTHERN CAPE RIETFONTEIN, 8811 26° 44' 52.098" S, 20° 1' 32.1996" E Northern Cape
POSTDENE NORTHERN CAPE Skoolstr 22
Postdene, Postmasburg, 8420
28° 18' 33.3972" S, 23° 6' 30.3084" E

NORTH WEST

Assembly Name Telephone Email Regionsort ascending Address Coordinates Province
NTSWELETSOKU NORTH WEST 304 DINOKANA SECTION, 2891 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
BAILIEPARK - POTCHEFSTROOM 0182907784 NORTH WEST WYNNSTR, POTCHEFSTROOM, 2526 26° 42' 58.1184" S, 27° 6' 58.248" E
SANNIESHOF AGISANANG 014472711 NORTH WEST 2760 26° 32' 7.9872" S, 25° 48' 38.7648" E
BODIBE - LICHTENBURG 0183382598 NORTH WEST 2740 26° 6' 33.5592" S, 26° 10' 17.0112" E
TSETSE 0829648594 NORTH WEST 2745 25° 48' 1.692" S, 25° 18' 26.874" E
LOMANYANENG - MAFIKENG NORTH WEST 2746 25° 53' 10.6656" S, 25° 8' 16.0008" E
HEBRON AANBIDDINGSENTRUM NORTH WEST 2725 26° 20' 8.4768" S, 26° 18' 57.9168" E
TSHIDILAMOLOMO NORTH WEST 2745 25° 48' 1.692" S, 25° 18' 26.874" E
MIGA NORTH WEST 2535 30° 4' 51.5316" N, 90° 33' 4.5252" W
DELAREYVILLE 0539480401 NORTH WEST LOUW STREET, DELAREYVILLE, 2770 26° 41' 14.568" S, 25° 27' 12.456" E
DANVILLE FAMILY CARE CENTRE - MAFIKENG NORTH WEST 2745 25° 48' 1.692" S, 25° 18' 26.874" E
ITSOSENG 014024121 NORTH WEST 2744 26° 5' 8.898" S, 25° 45' 5.7708" E
MMABATHO UNIT 8 0183841656 NORTH WEST 2735 25° 41' 1.2948" S, 25° 36' 6.624" E
LICHTENBURG 0186322381 NORTH WEST KERKSTR 74, LICHTENBURG, 2740 26° 9' 13.9536" S, 26° 9' 47.8584" E
VRISCHGEWAAGDE 0722859637 NORTH WEST 2770 26° 41' 5.9712" S, 25° 27' 41.4324" E
LIVING WATERS (MAFIKENG) NORTH WEST 2745 25° 48' 1.692" S, 25° 18' 26.874" E
MAFIKENG 0140812822 NORTH WEST VOORTREKKERSTR 45
RIVIERAPARK, MAFIKENG, 2745
25° 51' 27.3312" S, 25° 38' 33.2664" E
PROMOSA 0182960153 NORTH WEST 2530 26° 42' 15.102" S, 27° 2' 6.9828" E
NUWE LEWE SENTRUM(SANNIESHOF) 0144723530 NORTH WEST DURRSTR 14, SANNIESHOF, 2760 26° 31' 42.3732" S, 25° 48' 34.1676" E
BLYDEVILLE - LICHTENBURG NORTH WEST 2740 26° 6' 33.5592" S, 26° 10' 17.0112" E
CENTRE - MMABATHO 0183844792 NORTH WEST 2735 25° 41' 1.2948" S, 25° 36' 6.624" E
GANNALAAGTE - BABERSPAN NORTH WEST 2765 30° 4' 51.5316" N, 90° 33' 4.5252" W
BOIKHUTSO - LICHTENBURG 0186348407 NORTH WEST 2740 26° 6' 33.5592" S, 26° 10' 17.0112" E
TSHING 0182642988 NORTH WEST 2710 26° 16' 38.5788" S, 26° 45' 41.1516" E
MADIBOGO NORTH WEST 2772 26° 24' 31.8636" S, 25° 10' 37.4124" E
EMMANUAL - POTCHEFSTROOM 0182952782 NORTH WEST 2520 26° 44' 0.6684" S, 27° 5' 28.2336" E
MMABATHO UNIT 2 0183842298 NORTH WEST 2735 25° 41' 1.2948" S, 25° 36' 6.624" E
MONTSHIWA 0183922206 NORTH WEST 2737 30° 4' 51.5316" N, 90° 33' 4.5252" W
MIEDERPARK (POTCHEFSTROOM) 0182930142 NORTH WEST 2520 26° 44' 0.6684" S, 27° 5' 28.2336" E
LEHURUTSHE - LERATO 01403633052 NORTH WEST 2880 25° 22' 52.9572" S, 25° 57' 31.05" E
VENTERSDORP 0182644041 NORTH WEST H/V VOORTREKKER- &
JACOB WILKENSTR, VENTERSDORP, 2710
26° 19' 0.0012" S, 26° 49' 0.0012" E
LEWENDEWATERS NORTH WEST 2865 25° 31' 49.3464" S, 26° 6' 1.7604" E
FAMILY CELEBRATION CENTRE (UITKYK VILLAGE) 0786524899 NORTH WEST 2735 25° 41' 1.2948" S, 25° 36' 6.624" E
FAITH FELLOWSHIP CENTRE - MMABATHO 0183844490 NORTH WEST 2735 25° 41' 1.2948" S, 25° 36' 6.624" E
DANVILLE - MAFIKENG 0183812271 NORTH WEST 32 DIANTHUS STREET, MAFIKENG, 2745 25° 52' 22.2816" S, 25° 39' 5.7384" E North West
IMPAK (POTCHEFSTROOM MULTI CULTURAL) NORTH WEST 2520 26° 44' 0.6684" S, 27° 5' 28.2336" E
POTCHEFSTROOM SENTRAAL 0182946461 NORTH WEST KRUGERSTR 10, POTCHEFSTROOM, 2520 26° 50' 14.532" S, 26° 46' 43.68" E
DINOKANA (LEHURUTSE) NORTH WEST 1976 NOGOBOBI STREET
UNIT 2, LEHURUTSE, 2868
0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E

MPUMALANGA RISING SUN

Assembly Name Telephone Email Regionsort ascending Address Coordinates
SABIE 0137641418 MPUMALANGA RISING SUN HOOFSTR 141, SABIE, 1260 24° 55' 54.372" S, 30° 50' 26.3616" E
SHONGWE MPUMALANGA RISING SUN 1331 25° 41' 29.8968" S, 31° 30' 30.4236" E
HAZYVIEW 0137378961 MPUMALANGA RISING SUN HAZYVIEW, 1241 25° 47' 12.7068" S, 28° 19' 34.4784" E
WOORD VIR DIE WERELD MPUMALANGA RISING SUN 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
COMMUNITY CHURCH SHABALALA (HAZYVIEW) MPUMALANGA RISING SUN 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
COMMUNIO NELSPRUIT 0137411077 MPUMALANGA RISING SUN JAKARANDASTR, NELSPRUIT, 1200 25° 25' 32.8548" S, 31° 9' 55.7712" E
PENGE 0132162929 MPUMALANGA RISING SUN 1160 30° 4' 51.5316" N, 90° 33' 4.5252" W
MSOGWABA MPUMALANGA RISING SUN 1214 25° 27' 52.4664" S, 31° 10' 46.6644" E
KHUMBULA (KABOKWENI) 0833807380 MPUMALANGA RISING SUN STAND NO 106
LOSMYCHERY, KHUMBULA, 1245
0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
HARMONY HILL (SABIE) 0733418484 MPUMALANGA RISING SUN 117 PARKER STREET
HARMONY HILL, SABIE, 1260
25° 5' 57.0228" S, 30° 47' 28.4352" E
EMJINDINI - BARBERTON 0137127468 MPUMALANGA RISING SUN 1300 25° 46' 37.9488" S, 31° 2' 52.2348" E
CLAU-CLAU (KABOKWENI) 0137964321 happymb@mbombela.gov.za MPUMALANGA RISING SUN STAND NO 4121
5 MISSION STREET, CLAU-CLAU, 1245
0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
BLOCK B (KOMATIPOORT) 0137807266 siphosandlane@yahoo.com MPUMALANGA RISING SUN STAND 195 B
MAKHULUSTAND BLOCK B, NKOMAZI, 1341
0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
BETHESDA (BADPLAAS) MPUMALANGA RISING SUN 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
WITRIVIER 1 0137511528 MPUMALANGA RISING SUN H/V CLEM MERRIMAN- & TOM
LAWRENCESTR, WITRIVIER, 1240
25° 19' 20.208" S, 31° 1' 30.3168" E
RIBA-CROSS - BURGERSFOORT MPUMALANGA RISING SUN 1150 24° 40' 52.9212" S, 30° 20' 5.6472" E
SABIE SIMILE MPUMALANGA RISING SUN 1260 24° 55' 55.3908" S, 31° 30' 50.9832" E
WATERVAL BOVEN 0132570034 MPUMALANGA RISING SUN ZASMLAAN 31, WATERVALBOVEN, 1195 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
IMMANUEL - CAROLINA MPUMALANGA RISING SUN 1185 26° 4' 23.088" S, 30° 6' 25.0524" E
BUSHBUCKRIDGE MPUMALANGA RISING SUN 1370 24° 43' 22.3536" S, 31° 0' 58.7088" E
DANTJIE - KANYAMAZANE 0137947185 MPUMALANGA RISING SUN 1214 25° 27' 52.4664" S, 31° 10' 46.6644" E
KOMATIPOORT 0137909421 MPUMALANGA RISING SUN RISSIKSTR 55, KOMATIPOORT, 1340 25° 26' 5.7372" S, 31° 57' 19.6164" E
MATSULU (MATSULU) 0822941933 afmmatsulu@hotmail.com MPUMALANGA RISING SUN STAND 3315, MATSULU, 1203 25° 30' 32.4" S, 31° 20' 38.4" E
MALELANE 0137900860 MPUMALANGA RISING SUN H/V RHINO & ZEBRA, MALELANE, 1320 25° 29' 39.1704" S, 31° 30' 48.7656" E
BADPLAAS MPUMALANGA RISING SUN 1190 25° 57' 7.2576" S, 30° 33' 44.8092" E
LYDENBURG 0132352509 MPUMALANGA RISING SUN VOORTREKKERWEG, LYDENUBURG, 1120 25° 5' 49.9452" S, 30° 27' 33.5304" E

MPUMALANGA HIGHVELD

Assembly Name Telephone Email Regionsort ascending Address Coordinates Province
JEHOVA SHAMA (CAROLINA) MPUMALANGA HIGHVELD 1185 26° 4' 23.088" S, 30° 6' 25.0524" E
MAMPA (BURERSFORT) 0829392742 MPUMALANGA HIGHVELD 1129 24° 35' 17.4516" S, 30° 9' 0.972" E
SIYATHUTHUKA 01325310446 MPUMALANGA HIGHVELD 1100 25° 40' 56.3412" S, 30° 2' 15.4824" E
EMZINONI - BETHAL 0829616348 MPUMALANGA HIGHVELD 2310 26° 28' 38.3412" S, 29° 27' 30.8052" E
MIDDELDBURG - HOUSE OF WORSHIP 0132432910 MPUMALANGA HIGHVELD 1050 25° 47' 14.0028" S, 29° 29' 4.7976" E
STEELPOORT 0132309146 MPUMALANGA HIGHVELD GEDEELTE 14
PLAAS GOUDMYN, STEELPOORT, 1133
24° 48' 3.0888" S, 30° 10' 13.7172" E
CLEWER (WITBANK) 0136502315 MPUMALANGA HIGHVELD 2 YORK STREET, CLEWER, 1036 25° 54' 33.1488" S, 29° 8' 1.0932" E
BURGERSFORT - JANE FURSE MPUMALANGA HIGHVELD BURGERSFORT
MPUMALANGA, 1085
25° 44' 22.5744" S, 28° 21' 2.9952" E JANE FURSE
CHRIST ALIVE REVIVAL CENTRE (BURGERSFORT) 0725385647 MPUMALANGA HIGHVELD
MASHIFANE PARK, BURGERSFORT, 1150
24° 40' 52.9212" S, 30° 20' 5.6472" E
WITBANK ACKERVILLE 0136999002 MPUMALANGA HIGHVELD 1035 25° 53' 26.5848" S, 29° 17' 45.5712" E
PRAKTISEER - BURGERSFOORT 0132161328 MPUMALANGA HIGHVELD 1150 24° 40' 52.9212" S, 30° 20' 5.6472" E
KANYAMAZANE - 3 0137942917 MPUMALANGA HIGHVELD 1214 25° 27' 52.4664" S, 31° 10' 46.6644" E
BEN-CHAY-EL MPUMALANGA HIGHVELD 1129 24° 35' 17.4516" S, 30° 9' 0.972" E
CAROLINA 0178431940 MPUMALANGA HIGHVELD VAN RIEBEECKSTR 86, CAROLINA, 1185 26° 4' 2.9568" S, 30° 6' 56.988" E
HOUSE OF WORSHIP - KANYAMAZANE MPUMALANGA HIGHVELD 1214 25° 27' 52.4664" S, 31° 10' 46.6644" E
MASHISHING - LYDENBERG 0132356209 MPUMALANGA HIGHVELD 1120 25° 4' 53.6952" S, 30° 26' 50.226" E
WITBANK HLALANIKAHLE 0139961583 MPUMALANGA HIGHVELD 1035 25° 53' 26.5848" S, 29° 17' 45.5712" E
DWALENI MPUMALANGA HIGHVELD 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
ELUKWATINI WORD CENTRE 0178192316 MPUMALANGA HIGHVELD 1192 30° 4' 51.5316" N, 90° 33' 4.5252" W
KRIEL - THUBELIHLE MPUMALANGA HIGHVELD 2271 26° 13' 30.0756" S, 29° 16' 0.9984" E
MIDDELBURG MHLUZI 1 0132411596 MPUMALANGA HIGHVELD 1050 25° 47' 14.0028" S, 29° 29' 4.7976" E
VOSEMAN MPUMALANGA HIGHVELD 1035 25° 53' 26.5848" S, 29° 17' 45.5712" E
KWAGUQA EXT 5 MPUMALANGA HIGHVELD 1073 25° 51' 31.4964" S, 29° 5' 54.0672" E
PHOLA - OGIES MPUMALANGA HIGHVELD 2230 26° 2' 55.1976" S, 29° 3' 16.9956" E
ZAAIPLAAS MPUMALANGA HIGHVELD 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
MPULUZI - ERMELO MPUMALANGA HIGHVELD 2350 26° 30' 20.466" S, 29° 59' 29.0256" E
WORD HARVEST 0137943127 MPUMALANGA HIGHVELD 1214 25° 27' 52.4664" S, 31° 10' 46.6644" E
MIDDELBURG MHLUZI 2 0132421112 MPUMALANGA HIGHVELD 1050 25° 47' 14.0028" S, 29° 29' 4.7976" E
AGAPE FAMILY CHURCH/GESINSKERK (MIDDELBURG GT) 0132441256 MPUMALANGA HIGHVELD 1070 25° 47' 46.3632" S, 29° 26' 38.5764" E
MIDDELBURG NAZARETH MPUMALANGA HIGHVELD 1050 25° 47' 14.0028" S, 29° 29' 4.7976" E
BELFAST 0132531742 MPUMALANGA HIGHVELD H/V KERK & O'NEILSTRAAT, BELFAST, 1100 25° 41' 13.5096" S, 30° 1' 54.696" E
SCHOENGZDHT MPUMALANGA HIGHVELD 1035 25° 53' 26.5848" S, 29° 17' 45.5712" E
MOTLOLO MPUMALANGA HIGHVELD 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
KLARINET (EMALAHLENI) 0792948158 MPUMALANGA HIGHVELD 848 EXT 3
KLARINET, EMALAHLENI, 1039
25° 52' 16.2444" S, 29° 10' 36.6888" E
KABOKWENI 0137961377 MPUMALANGA HIGHVELD 1245 25° 20' 43.5732" S, 31° 7' 35.9256" E
MATSULU HOUSE OF PRAISE (MATSULU) 0827088571 MPUMALANGA HIGHVELD STABD NO 2213
MATSULU ZONE C, 1203
25° 44' 30.6816" S, 28° 10' 45.8544" E
PHOKOANE 0132640289 MPUMALANGA HIGHVELD 1059 24° 56' 50.9928" S, 29° 48' 33.066" E
ACKERVILLE EXT 11 MPUMALANGA HIGHVELD 1035 25° 53' 26.5848" S, 29° 17' 45.5712" E
REYNORIF 0136973911 MPUMALANGA HIGHVELD H/V DE KOCK & HENDRIK VERWOERDSTR, WITBANK, 1049 25° 54' 28.2132" S, 29° 13' 56.9964" E
POTTERS HOUSE (WITBANK) 0136928712 MPUMALANGA HIGHVELD 63 KOEDOESTREET, 1040 25° 55' 44.2884" S, 29° 14' 29.2884" E
KWAZAMOKUHLE (HENDRINA) MPUMALANGA HIGHVELD 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
DRIEKOP MPUMALANGA HIGHVELD 1129 24° 35' 17.4516" S, 30° 9' 0.972" E
BURGERSFORT MPUMALANGA HIGHVELD BURGERSFORT
MPUMALANGA
24° 40' 52.9212" S, 30° 20' 5.6472" E
HOUSE OF PRAYER (MPUDULLE) MPUMALANGA HIGHVELD
MPUMALANGA, 1057
52° 21' 58.7304" N, 4° 51' 33.768" E
NAAS - KOMATIPOORT MPUMALANGA HIGHVELD 1340 25° 27' 3.4956" S, 31° 57' 31.2732" E
CORPUS CHRISTI - KRIEL 0176483138 MPUMALANGA HIGHVELD 2271 26° 13' 30.0756" S, 29° 16' 0.9984" E
ROOSSENEKAL MPUMALANGA HIGHVELD NEETHLINGSTR, ROOSSENEKAL, 1066 25° 12' 6.5052" S, 29° 55' 25.1976" E
SELA CONGREGATION (WITBANK) 013697540 MPUMALANGA HIGHVELD 10 CHORALE STREET
TASBET PARK, WITBANK, 1038
25° 54' 58.8384" S, 29° 13' 31.458" E
PENIEL REVIVAL CENTRE MPUMALANGA HIGHVELD 1053 25° 45' 25.4412" S, 29° 25' 35.9004" E

MISSIO DEI

Assembly Name Telephone Email Regionsort ascending Address Coordinates Website Province
MOSAIEK - RANDBURG 0112684700 MISSIO DEI DANIEELE STREET, FAIRLAND, 2030 26° 8' 44.7108" S, 27° 56' 8.6712" E
IMPETUS - PORT ELIZABETH 0413682047 impetus@worldonlin.co.za MISSIO DEI William Moffet Expressway
(Walmer West Primary - School hall), Port Elizabeth, 6033
30° 4' 51.5316" N, 90° 33' 4.5252" W http://www.impetus.co.za Eastern Cape
EDEN ASSEMBLY UNIVERSITAS SUI GENERIS (GEORGE) 0448736498 MISSIO DEI 133 MERRYMAN STREET, GEORGE, 6530 33° 57' 39.042" S, 22° 28' 1.776" E
REAL LIFE CHURCH MISSIO DEI 2940 27° 42' 58.3992" S, 30° 1' 54.678" E
BELLVILLE 0219491600 MISSIO DEI 6ARIDGE OFFICE PARK
DOORDEKRAAL ST, KENRIDGE, Western Cape, 7536
0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E Western Cape
TEHILLA CELL CHURCH 0446903384 MISSIO DEI 36 DA GAMA STREET
DA NOVA, MOSSEL BAY, 6500
34° 11' 0.4956" S, 22° 7' 38.2116" E
KRUIK (SECUNDA) 0176347833 MISSIO DEI CLARESTR 5, SECUNDA, 2302 26° 30' 15.6708" S, 29° 11' 47.67" E
WATERKLOOF 0123472081 MISSIO DEI NEPTUNE 277
ERASMUSRAND, PRETORIA, '0105
25° 48' 25.7904" S, 28° 15' 13.9428" E http://www.waterkloofags.co.za
STELLENBOSCH 0218866883 MISSIO DEI H/V CROZIER- & ANDRINGASTR, STELLENBOSCH, 7600 33° 56' 0.3444" S, 18° 51' 37.3716" E
HOUSE OF GRACE(KHAYELITSHA) 0834313440 zemira.nkangala2@gmail.com MISSIO DEI 43 SECTION LANDSDOWN RD
MAKHAZA, KHAYELITSHA, 7784
34° 2' 25.0008" S, 18° 40' 40.0008" E
AUCKLAND PARK 0117267029 MISSIO DEI 10 PUTNEY ROAD
ROSSMORE, GAUTENG, 2006
26° 11' 27.2436" S, 28° 0' 2.5128" E
EERSTERIVIER COMMUNITY CHURCH MISSIO DEI 7103 33° 59' 53.1276" S, 18° 44' 21.5052" E

LOWVELD

Assembly Name Telephone Email Regionsort ascending Address Coordinates Province
GIYANI WEST 0836722090 LOWVELD 0928 22° 50' 19.4028" S, 30° 51' 30.6288" E
MUDABULA (MALAMULELE) 0724207027 LOWVELD 0982 22° 59' 41.5212" S, 30° 42' 12.1644" E
DIE KANDELAAR - WATERVAL LOWVELD 0960 23° 11' 4.8552" S, 30° 4' 20.2836" E
ROCK FOUNDATION LOWVELD 0982 22° 59' 41.5212" S, 30° 42' 12.1644" E
GRACE OF GOD (MALAMULELE) 0798804846 masingitangobeni@yahoo.com LOWVELD STAND 173
MBHALATI VILLAGE, MALAMULELE, 0952
0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
KHUJWANA - TZANEEN 0153553863 LOWVELD 0850 23° 49' 52.1616" S, 30° 9' 52.9344" E
GOD IS LOVE (MALAMULELE) LOWVELD 0982 22° 59' 41.5212" S, 30° 42' 12.1644" E
TZANEEN LOWVELD 0850 23° 49' 52.1616" S, 30° 9' 52.9344" E
NWAMITWA LOWVELD 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
NDHAMBI VILLAGE ASSEMBLY (GIYANI) 0837569309 tikdsima@gmail.com LOWVELD
NDHAMBI VILLAGE, GIYANI, 0826
23° 18' 36" S, 30° 42' 23.0004" E
GIYANI CENTRAL 0150828046750 LOWVELD HOUSE 468
SECTION A, GIYANI, '0826
23° 17' 24.9" S, 30° 39' 12.96" E
CHRISTIAN DIVINE COVENANT(NAMAKGALE) 0157692392 LOWVELD 1390 23° 57' 45.162" S, 31° 6' 8.2584" E
MAJEMBENI 0825889529 LOWVELD 1370 24° 43' 22.3536" S, 31° 0' 58.7088" E
HARVEST OF JOY (DINGA VILLAGE) 0158510343 kerapetse52@gmail.com LOWVELD
DINGA VILLAGE, 0982
22° 59' 41.5212" S, 30° 42' 12.1644" E
LULEKANI - PHALABORWA 01524830318 LOWVELD 1390 23° 57' 45.162" S, 31° 6' 8.2584" E
MANNA (PHELINDABA) 0837221242 LOWVELD 1360 24° 42' 21.9384" S, 30° 59' 5.1504" E
HOUSE OF WORSHIP (MAMAILA) LOWVELD 0835 23° 39' 24.804" S, 30° 10' 34.4964" E
LENYENYE 0153553042 LOWVELD PULUKWANA, Limpopo, 8575 27° 39' 25.2792" S, 24° 48' 44.0532" E Limpopo
BORDEAUX (LETABA) LOWVELD 0870 23° 53' 15.306" S, 30° 17' 19.5684" E
SASELAMANI LOWVELD 0928 22° 50' 19.4028" S, 30° 51' 30.6288" E
TABERNACLE (SHATALE) LOWVELD 1282 24° 47' 53.646" S, 31° 2' 52.2348" E
FOUNTAIN OF JOY (SHILUVANE) 0153553737 LOWVELD 0873 24° 2' 20.3748" S, 30° 16' 58.8036" E
DINGLEDALE - SHATALE LOWVELD 1282 24° 47' 53.646" S, 31° 2' 52.2348" E
MAJOSI - GIYANI LOWVELD 0933 23° 15' 44.7156" S, 30° 23' 48.7284" E
PHALABORWA 0157811747 LOWVELD H/V HARDEKOOLSTR & VAALBOSLAAN, PHALABORWA, 1390 23° 56' 51.5364" S, 31° 8' 35.5416" E
FOUNTAIN OF LIFE (NKOWA-NKOWA) LOWVELD 0870 23° 53' 15.306" S, 30° 17' 19.5684" E
GIYANI SOUTH 0829599564 LOWVELD 0826 23° 18' 26.0928" S, 30° 42' 22.5144" E
TIYANI LOWVELD 0930 23° 18' 19.3212" S, 30° 18' 52.9956" E
LETSITELE LOWVELD 0885 23° 53' 19.7448" S, 30° 23' 17.6064" E
DUIWELSKLOOF 0153099263 LOWVELD ZWARIRIERYLAAN 27
GEDEELTE 64 RESTANT, DUIWELSKLOOF, Limpopo, '0835
23° 39' 24.804" S, 30° 10' 34.4964" E Limpopo
WORD OF LIFE (SASELAMANI) LOWVELD 0928 22° 50' 19.4028" S, 30° 51' 30.6288" E
KOINONIA CENTRE (LETABA) 0834785893 LOWVELD 0870 23° 53' 15.306" S, 30° 17' 19.5684" E
MALAMULELE WEST LOWVELD 0982 22° 59' 41.5212" S, 30° 42' 12.1644" E
LIGHT VALLEY (MALAMULELE) LOWVELD 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
NKOWANKOWA - LETABA 0153031542 LOWVELD 0870 23° 53' 15.306" S, 30° 17' 19.5684" E
BOKGAGA LOWVELD 0873 24° 2' 20.3748" S, 30° 16' 58.8036" E
VALLEY OF JOY LOWVELD 0982 22° 59' 41.5212" S, 30° 42' 12.1644" E
KLEIN LETABA - KHOMANANI LOWVELD 0933 23° 15' 44.7156" S, 30° 23' 48.7284" E
DWARSLOOP 0137971459 LOWVELD 1280 24° 50' 49.9308" S, 31° 3' 38.6712" E
THE REVELATION OF JESUS CHRIST (MAPAPILA VILLAGE) 0799366443 pastor.rirhandzu@gmail.com LOWVELD 0982 22° 59' 41.5212" S, 30° 42' 12.1644" E
GOD IS FAITHFUL LOWVELD 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
NKAMBAKO (NKAMBAKO VILLAGE) 0726718799 LOWVELD STAND NO B0007
NKAMBAKO VILLAGE, NWAMITWA, 0885
0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
KATEKANI LOWVELD 0850 23° 49' 52.1616" S, 30° 9' 52.9344" E
MALAMULELE CENTRAL 0158510890 LOWVELD MALAMULELE, Limpopo, 0982 22° 59' 41.5212" S, 30° 42' 12.1644" E Limpopo
MCHIPISI - MALAMULELE LOWVELD Muchipisi Village, Malamulele, Limpopo, 0982 22° 59' 41.5212" S, 30° 42' 12.1644" E Limpopo
SHATALE LOWVELD 1282 24° 47' 53.646" S, 31° 2' 52.2348" E
KGAPANE LOWVELD 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
LIGHT OF THE WORLD (LETABA NORTH) LOWVELD 0870 23° 53' 15.306" S, 30° 17' 19.5684" E
HLANGANANI LOWVELD 0960 23° 11' 4.8552" S, 30° 4' 20.2836" E
MAVALANI - GIYANI LOWVELD 0826 23° 18' 26.0928" S, 30° 42' 22.5144" E
BODE LOWVELD 0826 23° 18' 26.0928" S, 30° 42' 22.5144" E
NTHLAVENI SOUTH 0117266892 LOWVELD 0937 30° 4' 51.5316" N, 90° 33' 4.5252" W
SHIHLOBYENI (ELIM HOSPITAL) williemakondo@gmail.com LOWVELD 0960 23° 11' 4.8552" S, 30° 4' 20.2836" E
XIKUKWANI LOWVELD 0982 22° 59' 41.5212" S, 30° 42' 12.1644" E
MUHLABA CROSS - LETABA LOWVELD 0870 23° 53' 15.306" S, 30° 17' 19.5684" E
MALAMULELE NORTH LOWVELD 0982 22° 59' 41.5212" S, 30° 42' 12.1644" E
KLEIN LETABA WEST - VONGANI LOWVELD 0930 23° 18' 19.3212" S, 30° 18' 52.9956" E

KWAZULU-NATAL SOUTH COAST

Assembly Name Telephone Email Regionsort ascending Address Coordinates Website Province
THE ROCK OF AGES MINISTRIES (AMANDWE) 0399753335 queeneth.madikiza@kzndoe.gov.za KWAZULU-NATAL SOUTH COAST 4180 30° 17' 10.5504" S, 30° 45' 18.396" E
VICTORY CITY FOLWENI (ISIPINGO) KWAZULU-NATAL SOUTH COAST 4110 30° 1' 53.9184" S, 30° 48' 45.2304" E
GOSPEL SPREAD MINISTRY IZINGOLWENI KWAZULU-NATAL SOUTH COAST 4260 30° 46' 21.5724" S, 30° 7' 48.216" E
PORT SHEPSTONE KWAZULU-NATAL SOUTH COAST 49 SNIPE STREET
ALBUSVILLE, 4240
26° 12' 9.972" S, 28° 20' 3.3" E
COASTLAND HERLEWING SENTRUM (SCOTTBURGH) 0399752131 marius@coastland.org KWAZULU-NATAL SOUTH COAST 314 ALLKINS DRIVE, PARK RYNIE, 4180 30° 19' 20.4204" S, 30° 44' 6.576" E
MURCHISON - PORT SHEPSTONE KWAZULU-NATAL SOUTH COAST 4240 30° 43' 30.3384" S, 30° 25' 37.6356" E
HIBBERDENE KWAZULU-NATAL SOUTH COAST 4220 30° 35' 45.9564" S, 30° 32' 1.2012" E
PALM BEACH KWAZULU-NATAL SOUTH COAST 4285 30° 53' 10.914" S, 30° 20' 47.1588" E
FRANKLAND - PORT SHEPSTONE KWAZULU-NATAL SOUTH COAST 4240 30° 43' 30.3384" S, 30° 25' 37.6356" E
MTHWALUME - HIBBERDENE KWAZULU-NATAL SOUTH COAST 4220 30° 35' 45.9564" S, 30° 32' 1.2012" E
EL SHADDAI - HIBBERDENE 0396993275 KWAZULU-NATAL SOUTH COAST 4220 30° 35' 45.9564" S, 30° 32' 1.2012" E
FAMILY WORSHIP CENTRE - UMGABABA 9760264 KWAZULU-NATAL SOUTH COAST 4031 29° 57' 54.0756" S, 30° 52' 42.9708" E
ODEKE KWAZULU-NATAL SOUTH COAST 4125 30° 2' 54.3984" S, 30° 52' 42.9708" E
HIGH PRAISE MINISTRIES - PORT SHEPSTONE KWAZULU-NATAL SOUTH COAST 4240 30° 43' 30.3384" S, 30° 25' 37.6356" E
KLAARWATER - PINETOWN 0317165292 KWAZULU-NATAL SOUTH COAST 3600 29° 50' 56.67" S, 30° 51' 9.9576" E
SALVATION AND PRAISE MINISTRIES 0399719247 KWAZULU-NATAL SOUTH COAST 4200 30° 18' 10.7604" S, 30° 39' 36.9108" E
BHOMELA ASSEMBLY 0396850558 KWAZULU-NATAL SOUTH COAST 4242 30° 4' 51.5316" N, 90° 33' 4.5252" W
DUDUDU - HIBBERDENE KWAZULU-NATAL SOUTH COAST 4220 30° 35' 45.9564" S, 30° 32' 1.2012" E
MASHIWASE KWAZULU-NATAL SOUTH COAST 4150 30° 5' 29.832" S, 30° 49' 57.5976" E
PORT EDWARD KWAZULU-NATAL SOUTH COAST 4278 31° 0' 37.5372" S, 30° 14' 54.1968" E
HARDING - 2 KWAZULU-NATAL SOUTH COAST 4249 30° 48' 21.96" S, 30° 20' 5.6472" E
LIGKRUIS ( PALM BEACH) 0393130024 KWAZULU-NATAL SOUTH COAST 229 BOULEVARD STREET
PALM BEACH, 4278
26° 0' 26.4996" S, 27° 58' 57.684" E
KINGSWAY BEDIENINGE - AMANZIMTOTI 0319041274 KWAZULU-NATAL SOUTH COAST KINGSWEG 609, AMANZIMTOTI, 4125 30° 1' 52.1652" S, 30° 54' 21.5532" E
SHELLY BEACH - LAER SUIDKUS 0393155836 KWAZULU-NATAL SOUTH COAST 136 CONISTON ROAD
SHELLY BEACH, ST MICHAELS ON SEA, 4270
0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E KWAZULU NATAL
GRACE MINISTRIES (IZINGOLWENI) 0824530469 jacksonm.cele@gmail.com KWAZULU-NATAL SOUTH COAST EZINQOLENI MUNICIPALITY TRIBAL HALL
MBENI WARD 6, 4260
30° 49' 54.048" S, 30° 21' 11.124" E
IFAFA KWAZULU-NATAL SOUTH COAST 4200 30° 18' 10.7604" S, 30° 39' 36.9108" E
NAZARETH SANCTUARY - HARDING KWAZULU-NATAL SOUTH COAST 4680 30° 34' 36.912" S, 29° 53' 35.124" E
CITY OF PRAISE (GAMALAKHE) 0393181269 KWAZULU-NATAL SOUTH COAST 4240 30° 43' 30.3384" S, 30° 25' 37.6356" E
UMSINSINI KWAZULU-NATAL SOUTH COAST 4220 30° 35' 45.9564" S, 30° 32' 1.2012" E
IXTHUS - HYPER BY THE SEA 0310315636182 KWAZULU-NATAL SOUTH COAST PROSPECTHALL 9, DURBAN-NOORD, 4065 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
ISIPINGO - MALAKAZI KWAZULU-NATAL SOUTH COAST 4110 30° 1' 53.9184" S, 30° 48' 45.2304" E
PORT EDWARD ASSEMBLY 0396823811 KWAZULU-NATAL SOUTH COAST 4295 31° 4' 2.064" S, 30° 11' 57.6168" E
UPPER ROOM MINISTRIES (BOBOYI) 0396959408 KWAZULU-NATAL SOUTH COAST 4240 30° 43' 30.3384" S, 30° 25' 37.6356" E
POWER OF GOD MINISTRIES KWAZULU-NATAL SOUTH COAST 4145 30° 6' 16.758" S, 30° 51' 9.9576" E
CITY OF GOD MINISTRIES KWAZULU-NATAL SOUTH COAST 4200 30° 18' 10.7604" S, 30° 39' 36.9108" E
MGAI - UMZINTO KWAZULU-NATAL SOUTH COAST 4200 30° 18' 10.7604" S, 30° 39' 36.9108" E
AMAHLONGWA KWAZULU-NATAL SOUTH COAST 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
ILLOVO - AMANZIMTOTI KWAZULU-NATAL SOUTH COAST 4125 30° 2' 54.3984" S, 30° 52' 42.9708" E
MUNSTER KWAZULU-NATAL SOUTH COAST 4260 30° 46' 21.5724" S, 30° 7' 48.216" E
MARGATE ASSEMBLY 0727122932 KWAZULU-NATAL SOUTH COAST 4275 30° 50' 55.8312" S, 30° 21' 39.0456" E
THY KINGDOM COME 0393182326 KWAZULU-NATAL SOUTH COAST 4249 30° 48' 21.96" S, 30° 20' 5.6472" E
MAHLONGWA KWAZULU-NATAL SOUTH COAST 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
UMQANGQALA KWAZULU-NATAL SOUTH COAST 4642 30° 30' 55.6668" S, 30° 12' 28.782" E
SOUL SAVERS OUTREACH KWAZULU-NATAL SOUTH COAST 4012 30° 4' 51.5316" N, 90° 33' 4.5252" W
TURTON KWAZULU-NATAL SOUTH COAST 4220 30° 35' 45.9564" S, 30° 32' 1.2012" E
KWA MAKHUTHA - AMANZIMTOTI 0319053002 KWAZULU-NATAL SOUTH COAST 4125 30° 2' 54.3984" S, 30° 52' 42.9708" E
NODALANE - IZINGOLWENI KWAZULU-NATAL SOUTH COAST 4260 30° 46' 21.5724" S, 30° 7' 48.216" E
PENIEL MINISTRIES KWAZULU-NATAL SOUTH COAST 4170 30° 12' 1.098" S, 30° 46' 30.7992" E
KINGSWAY BEDIENINGE (PORT SHEPSTONE) 0396826726 agskingswayps@gmail.com KWAZULU-NATAL SOUTH COAST H/V ALESUNDWEG & RANGEWEG
OSLO BEACH, PORT SHEPSTONE, 4240
30° 43' 49.0728" S, 30° 25' 37.6356" E http://www.agskingswayministry.co.za
CEKEZA - HARDING KWAZULU-NATAL SOUTH COAST 4680 30° 34' 36.912" S, 29° 53' 35.124" E
COVENANT MINISTRIES 0833451969 KWAZULU-NATAL SOUTH COAST 17 NEWTON ROAD MANOR
PIETERMARITZBURG, 3200
29° 36' 7.668" S, 30° 23' 54.888" E

KWAZULU-NATAL NORTH COAST

Assembly Name Telephone Email Regionsort ascending Address Coordinates Province
HAMBANATHI - TONGAAT 0329451527 KWAZULU-NATAL NORTH COAST 4400 29° 33' 17.7048" S, 31° 7' 20.4564" E
PRAISE CENTRE - VERULAM 0325358144 pastorganasang@gmail.com KWAZULU-NATAL NORTH COAST 4340 29° 35' 56.904" S, 31° 1' 19.3512" E
STANGER - KRANSKOP KWAZULU-NATAL NORTH COAST 4470 29° 5' 35.6136" S, 31° 0' 58.7088" E
TONGAAT CELL CHURCH 0329446364 KWAZULU-NATAL NORTH COAST 33 HIGH STREET, TONGAAT, 4400 29° 34' 24.7476" S, 31° 7' 3.378" E
MAPHUMULO 2 KWAZULU-NATAL NORTH COAST 4470 29° 5' 35.6136" S, 31° 0' 58.7088" E
NKANDLA KWAZULU-NATAL NORTH COAST 3855 28° 4' 10.7976" S, 31° 27' 4.7916" E
WATERS OF LIFE MINISTRIES 0325518002 KWAZULU-NATAL NORTH COAST 4450 29° 21' 25.5816" S, 31° 17' 28.4856" E
OZWATHINI KWAZULU-NATAL NORTH COAST 4342 29° 31' 19.29" S, 30° 56' 9.5964" E
RIVERS OF LIFE (SHAKASKRAAL) 0834392612 KWAZULU-NATAL NORTH COAST 4420 29° 28' 6.7728" S, 31° 15' 14.5872" E KWAZULU NATAL
VALLEY OF PEACE 0325514432 KWAZULU-NATAL NORTH COAST 4450 29° 21' 25.5816" S, 31° 17' 28.4856" E
SUNDUMBILI KWAZULU-NATAL NORTH COAST PIETERMARITZBURG, 3206 26° 27' 41.6556" S, 29° 6' 14.6124" E
GODS RESTORATION CENTRE (KRANSKOP) 0723157822 senzogasa@gmail.com KWAZULU-NATAL NORTH COAST 3268 28° 58' 0.2208" S, 30° 51' 51.2964" E
WORLD REACH MINISTRIES 0329470042 KWAZULU-NATAL NORTH COAST 4430 29° 26' 52.1772" S, 31° 13' 5.8008" E
THE HIGH PRAISE CENTRE (ESHOWE) 0828426000 KWAZULU-NATAL NORTH COAST MPUNGOSE TRADITIONAL AREA
UMLALAZI, ESHOWE, 3815
28° 53' 17.9988" S, 31° 26' 53.9988" E
STANGER - CENTRAL TABERNACLE 0828983704 KWAZULU-NATAL NORTH COAST 4450 29° 21' 25.5816" S, 31° 17' 28.4856" E
STANGER 0315792025 KWAZULU-NATAL NORTH COAST STANGER LAERSKOOL, 4006 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
UMLAZI - EBENEZER KWAZULU-NATAL NORTH COAST B B 1303 MNYAMANA ROAD, UMLAZI, 4031 29° 58' 32.9304" S, 30° 51' 16.3476" E
SHAKAVILLE 0325522606 KWAZULU-NATAL NORTH COAST 4450 29° 21' 25.5816" S, 31° 17' 28.4856" E
GOOD HOPE (GROUTVILLE) KWAZULU-NATAL NORTH COAST 4450 29° 21' 25.5816" S, 31° 17' 28.4856" E
VERULAM KWAZULU-NATAL NORTH COAST 4340 29° 35' 56.904" S, 31° 1' 19.3512" E
MAPHUMULO 1 KWAZULU-NATAL NORTH COAST 4470 29° 5' 35.6136" S, 31° 0' 58.7088" E
NDWEDWE KWAZULU-NATAL NORTH COAST 4342 29° 31' 19.29" S, 30° 56' 9.5964" E
ISITHEBE ASSEMBLY KWAZULU-NATAL NORTH COAST 4491 29° 7' 54.9912" S, 31° 23' 39.0624" E
NSUZE KWAZULU-NATAL NORTH COAST
OZWATHINI, KWAZULU-NATAL, 3476
30° 4' 51.5316" N, 90° 33' 4.5252" W
AMATHULINI KWAZULU-NATAL NORTH COAST 3242 30° 4' 51.5316" N, 90° 33' 4.5252" W
HOPE RESTORATION WORSHIP CENTRE (STANGER) 0826874628 KWAZULU-NATAL NORTH COAST 4450 29° 21' 25.5816" S, 31° 17' 28.4856" E
FAITH IN ACTION BIBLE CHURCH KWAZULU-NATAL NORTH COAST 3620 29° 49' 1.938" S, 30° 51' 35.7948" E
DARNALL AND TUGELA LIVING STONES WORSHIP CENTRE 0324562306 KWAZULU-NATAL NORTH COAST 4450 29° 21' 25.5816" S, 31° 17' 28.4856" E
THAFAMASI KWAZULU-NATAL NORTH COAST 4342 29° 31' 19.29" S, 30° 56' 9.5964" E
SHAKASHEAD KWAZULU-NATAL NORTH COAST 4390 29° 38' 1.5936" S, 29° 47' 14.9208" E

KWAZULU NATAL MIDLANDS

Assembly Name Telephone Email Regionsort ascending Address Coordinates Website Province
RICHMOND KWAZULU NATAL MIDLANDS Richmond, 3780 29° 54' 12.0348" S, 30° 14' 23.0424" E KZN
CALVARY FELLOWSHIP - PIETERMARITZBURG 0333984675 bonizwe.ngcobo@gmail.com KWAZULU NATAL MIDLANDS 108 TRELAWNEY RD
FAIRMEAD, PIETERMARITZBURG, KwaZulu-Natal, 3200
29° 38' 9.996" S, 30° 22' 32.016" E KwaZulu-Natal
TRUSTFEED KWAZULU NATAL MIDLANDS MAMNANI
Next to Martin Nxumalo High School, Wartburg, KwaZulu-Natal, 3233
29° 28' 59.3796" S, 30° 38' 14.0892" E KwaZulu-Natal
SHALOM - PIETERMARITZBURG KWAZULU NATAL MIDLANDS 9 WOODSIDE ROAD, COWIES HILL 29° 49' 38.3196" S, 30° 53' 44.3112" E KWAZULU NATAL
EDENDALE EAST - PIETERMARITZBURG 0717451845 KWAZULU NATAL MIDLANDS 3200 29° 35' 58.6752" S, 30° 23' 2.0472" E KwaZulu Natal
ENKELABANTWANA - BULWER KWAZULU NATAL MIDLANDS Bulwer, 3244 30° 8' 46.7556" S, 30° 21' 18.2916" E
BEKUZULU KWAZULU NATAL MIDLANDS 3200 29° 35' 58.6752" S, 30° 23' 2.0472" E
WORD OF LIFE MINISTRIES 0333970541 KWAZULU NATAL MIDLANDS 3207 51° 49' 47.2584" N, 4° 21' 47.808" E
SOUL HARVEST LIFE CHANGING CENTRE (SHERWOOD) 0732059565 pnelly.mkhize@gmail.com KWAZULU NATAL MIDLANDS MASWAZINI LOCATION, ELANDSKOP, 1130 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
SWEETWATERS KWAZULU NATAL MIDLANDS 3209 29° 37' 3.7524" S, 30° 23' 43.5408" E
HOWICK CENTRAL KWAZULU NATAL MIDLANDS 3290 29° 29' 21.462" S, 30° 12' 59.9472" E
GIBSON GATE - PLESSISLAER 0829770192 KWAZULU NATAL MIDLANDS 3226 28° 50' 37.4388" S, 29° 13' 13.638" E
FAWNLEAS - DALTON KWAZULU NATAL MIDLANDS 3236 29° 20' 31.6248" S, 30° 37' 48.2052" E
HAMMARSDALE - 2 KWAZULU NATAL MIDLANDS 3700 29° 47' 29.0148" S, 30° 39' 36.9108" E
SOBANTU KWAZULU NATAL MIDLANDS 3216 29° 38' 42.4068" S, 30° 20' 0.4596" E
HOPEWELL - HAMMARSDALE KWAZULU NATAL MIDLANDS 3760 29° 44' 15.4824" S, 30° 22' 56.8596" E
LUXMI - EBENEZER - FELLOWSHIP 0331551737 KWAZULU NATAL MIDLANDS 3207 51° 49' 47.2584" N, 4° 21' 47.808" E
BULWER KWAZULU NATAL MIDLANDS 3244 30° 8' 46.7556" S, 30° 21' 18.2916" E
DALTON 0335011372 KWAZULU NATAL MIDLANDS 3236 29° 20' 31.6248" S, 30° 37' 48.2052" E
DONNYBROOK 0823442390 psxolani@gmail.com KWAZULU NATAL MIDLANDS Junction Location, Donnybrook, KwaZulu-Natal, 3237 30° 4' 51.5316" N, 90° 33' 4.5252" W KwaZulu-Natal
IMBALI WORSHIP CENTRE 0725873172 martinmfeka034@gmail.com KWAZULU NATAL MIDLANDS 3328 Nqomfi Rd, Unit 2, Imbali, Pietermaritzburg, KwaZulu-Natal, 3200 29° 35' 58.6752" S, 30° 23' 2.0472" E KwaZulu-Natal
STREAMS OF LIVING WATER griffnala@gmail.com KWAZULU NATAL MIDLANDS B 789 Kunene Rd, Ext Unit 2, Mpumalanga T/Ship, Harmasdale, 3700
Next Harmasdale Junction Mall, Mpumalanga, KwaZulu-Natal, 3700
29° 47' 29.0148" S, 30° 39' 36.9108" E KwaZulu-Natal
TRUEVINE (CHATSWORTH) 0827357658 KWAZULU NATAL MIDLANDS ROAD 1104
HS 580, BOTTLEBRUSH, 4030
0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
IMPENDLE KWAZULU NATAL MIDLANDS 3227 29° 35' 17.4408" S, 29° 40' 2.28" E
HERLEWINGSOORD - PIETERMARITZBURG 0333454760 admin@herlewingsoord.com KWAZULU NATAL MIDLANDS CHAPELSTR 50, PIETERMARITZBURG, 3200 29° 36' 4.644" S, 30° 22' 15.312" E
GRACE FELLOWSHIP - IXOPO KWAZULU NATAL MIDLANDS 3276 30° 9' 11.3688" S, 30° 4' 9.8832" E
SWAYIMANE KWAZULU NATAL MIDLANDS 3233 29° 28' 59.3796" S, 30° 38' 14.0892" E
WESTGATE (SCOTTVILLE) KWAZULU NATAL MIDLANDS 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
ROCK FOUNDATION (HOPEWELL LOCATION) 0726223545 ngcobopr@webmail.co.za KWAZULU NATAL MIDLANDS HOPWELL LOCATION
Next to Argossy Hall, THORNVILLE, KwaZulu-Natal, 3226
28° 50' 37.4388" S, 29° 13' 13.638" E KwaZulu-Natal
MERRIVALE 2 0313074744 KWAZULU NATAL MIDLANDS 3291 29° 31' 30.3636" S, 30° 13' 51.8808" E
HOUSE OF GLORY (SCOTTSVILLE) 0333864974 KWAZULU NATAL MIDLANDS 10 KOOS POTGIETER ROAD, GRANGE, 3209 29° 38' 48.3828" S, 30° 22' 39.864" E
GREYTOWN - 2 KWAZULU NATAL MIDLANDS 3250 29° 3' 3.7872" S, 30° 36' 9.828" E
DIVINE COMFORT (THOKOZANI LOCATION) KWAZULU NATAL MIDLANDS THOKOZANI LOCATION, CRAMOND, 3220 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
INCHANGA - HAMMARSDALE KWAZULU NATAL MIDLANDS 3700 29° 47' 29.0148" S, 30° 39' 36.9108" E
MPOPOMENI - MERRIVALE 0762819518 KWAZULU NATAL MIDLANDS Mandela High way, Howick, KwaZulu-Natal, 3290 25° 56' 44.4876" S, 28° 12' 10.6272" E http://afmcloud.co.za/033 KwaZulu-Natal
GRACE OF GOD (ASHDOWN) 0839455745 KWAZULU NATAL MIDLANDS 257 UNIT 13
EKUTHULENI DRIVE, PIETERMARITZBURG, 3206
29° 39' 4.194" S, 30° 20' 20.8176" E
BERGVILLE KWAZULU NATAL MIDLANDS 3350 28° 40' 52.4784" S, 29° 4' 30.3024" E
MSINGA - TUGELA FERRY KWAZULU NATAL MIDLANDS 3010 28° 42' 27.5364" S, 30° 32' 42.648" E
MOOI RIVER KWAZULU NATAL MIDLANDS 3300 29° 19' 44.2776" S, 29° 37' 36.246" E
EMMANUEL (PIETERMARITZBURG) KWAZULU NATAL MIDLANDS CLUSTER BOX 36721
IMBALI, PIETERMARITZBURG, 3219
29° 40' 54.3756" S, 30° 20' 57.5376" E
ENKANYEZINI - CATO RIDGE KWAZULU NATAL MIDLANDS 3680 29° 41' 44.0484" S, 30° 37' 32.6712" E
WOODLANDS 0327841027 KWAZULU NATAL MIDLANDS PIETERMARITZBURG, 3207 26° 27' 41.6556" S, 29° 6' 14.6124" E
SINATHING KWAZULU NATAL MIDLANDS 3200 29° 35' 58.6752" S, 30° 23' 2.0472" E
GREAT HARVEST FELLOWSHIP (ELANDSKOP) 0724631649 sizwem1@bvodamail.co.za KWAZULU NATAL MIDLANDS MAFAKATINI LOCATION, ELANDSKOP, 3291 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
AZALEA - PIETERMARITZBURG KWAZULU NATAL MIDLANDS 3200 29° 35' 58.6752" S, 30° 23' 2.0472" E
KWADEDA xolani.zungu@kznworks.gov.za KWAZULU NATAL MIDLANDS On Edendale Road to Bulwer.
Next to Imvunulo Secondary School, Pietermaritzburg, KwaZulu-Natal, 3216
29° 38' 42.4068" S, 30° 20' 0.4596" E KwaZulu-Natal
GREYTOWN KWAZULU NATAL MIDLANDS 3250 29° 3' 3.7872" S, 30° 36' 9.828" E
NXAMALALA 0839885254 ldjili80@gmail.com KWAZULU NATAL MIDLANDS
Next to Nxamalala taxi Rank, Pietermaritzburg, KwaZulu-Natal, 3201
29° 39' 4.2948" S, 30° 21' 59.796" E KwaZulu-Natal

KOINONIA

Assembly Name Telephone Email Regionsort ascending Address Coordinates
WESSELSBRON 0573543161 KOINONIA 9680 27° 50' 40.5528" S, 26° 21' 58.5648" E
ROEPERSFONTEIN (BRONVILLE) 0783986830 gossj@edu.fs.gov.za KOINONIA CNR BUITEKANT AND CHURCH STREET, BRONVILLE, 9473 27° 58' 13.8468" S, 26° 47' 25.962" E
THABONG (WELKOM) 0573964685 moletear@yahoo.com KOINONIA 9460 28° 1' 4.314" S, 26° 45' 41.1516" E
MIRACOLO CENTRO(RIEBEECKSTAD) 0573883019 KOINONIA 19 HURCLES AVENUE
RIEBEECKSTAD, RIEBEECKSTAD, 9459
27° 55' 0.0012" S, 26° 49' 0.0012" E
LIGHT HOUSE (MONYAKENG) KOINONIA 63 KING STREET
DAGBREEK, WELKOM, 9459
27° 57' 39.564" S, 26° 44' 31.236" E
TABERNACLE OF PRAISE CENTRE (KRST) 0562151812 KOINONIA 7769
CONSTANTIA PARK, KROONSTAD, 9503
27° 39' 55.944" S, 27° 18' 51.516" E
LAKA-ROI (ODENDAALSRUS) 0833736726 KOINONIA 9483 30° 4' 51.5316" N, 90° 33' 4.5252" W
TREE OF LIFE (VIRGINIA) 0572171888 KOINONIA 13766 CALABRIA
MELODING, VIRGINIA, 9430
28° 7' 26.6448" S, 26° 52' 35.8716" E
PNEUMATI (ODENDAALSRUS) 0573541477 KOINONIA H/V VOORTREKKER- & KERKSTR, ODENDAALSRUS, 9480 27° 52' 0.0012" S, 26° 40' 59.9988" E
SENEKAL 0584812706 KOINONIA 9600 28° 19' 42.312" S, 27° 37' 54.2964" E
THABONG EAST (WELKOM) KOINONIA 2647 GELUKWAARTS
MAOKENG, KROONSTAD, 9503
0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
WELKOM - NOORD 0573524648 KOINONIA 9460 28° 1' 4.314" S, 26° 45' 41.1516" E
VENTERSBURG - MMAMAHABANE KOINONIA 9503 30° 4' 51.5316" N, 90° 33' 4.5252" W
TEHILA (RIEBEECKSTAD) 0573881340 KOINONIA H/V FLORA- EN PANDORASTRATE
RIEBEECKSTAD, WELKOM, 9469
27° 55' 31.8252" S, 26° 48' 52.056" E
LIVINGSTONE (VIRGINIA) 0721866358 KOINONIA 335 EUREKA PARK
MELODING, VIRGINIA, 9430
28° 7' 56.1" S, 26° 53' 59.5248" E
ALLANRIDGE 0574513115 KOINONIA BLARNEYSTRAAT 55, ALLANRIDGE, 9490 27° 45' 10.1808" S, 26° 37' 53.1372" E
PHILADELPHIA (VIRGINIA) 0572171888 KOINONIA 4 FLOURINE CIRCUIT
SAAIPLAAS, VIRGINIA, 9430
28° 3' 46.1448" S, 26° 51' 40.9896" E
WORSHIP CENTRE (VIRGINIA) 0572151027 KOINONIA 9430 28° 7' 56.1" S, 26° 53' 59.5248" E
WELKOM - KONONIA 0734462697 KOINONIA 27 COHHLAN STREET
SEEMEEUPARK, WELKOM, 9459
27° 58' 45.9948" S, 26° 44' 16.2924" E
HENNENMAN 0573572740 KOINONIA KRULESTR, HENNENMAN, 9445 27° 58' 39.1872" S, 27° 1' 3.4212" E
POTTERS HOUSE (PHAHAMENG) KOINONIA 9670 28° 17' 48.3504" S, 26° 8' 51.936" E
BRENTPARK - KROONSTAD 0562143307 deukeslibby@gmail.com KOINONIA 9500 27° 37' 20.1252" S, 27° 13' 35.2452" E
KONINGSTAD - KROONSTAD 0562132446 koningstad@telkomsa.net KOINONIA H/V HOSPITAAL- & MARAISTR, KROONSTAD, 9500 27° 37' 20.1252" S, 27° 13' 35.2452" E
PHOMOLONG (KROONSTAD) 0562142106 KOINONIA 1527/8 PHOMOLONG
MAOKENG, KROONSTAD, 9500
27° 40' 3.288" S, 27° 12' 40.7556" E
MAKARIOS - VIRGINIA 0572125268 KOINONIA H/V KESTRELSTR & KAOMMANDOLAAN, VIRGINIA, 9430 28° 7' 56.1" S, 26° 53' 59.5248" E
REHOBOTH KOINONIA 89 HAARLEM STYREET
DAGBREEK, WELKOM, 9459
27° 57' 34.2" S, 26° 44' 34.728" E

KEI

Assembly Name Telephone Email Regionsort ascending Address Coordinates Website Province
UMTATA ASSEMBLY 0475326789 allfamilieskeir@yahoo.com KEI Bongweni Location
Phase 2, MTHATHA, 5099
31° 37' 28.6932" S, 28° 46' 39.0036" E http://afm-ags.org/n/a Eastern Cape
MQANDULI CENTRAL KEI 5080 31° 47' 57.9516" S, 28° 44' 14.2512" E
REAL APOSTOLIC ASSEMBLY 0729930537 KEI MATATIELE
MATATIELE, 4730
30° 20' 31.9992" S, 28° 48' 21.9996" E
MQHEKEZWENI - UMTATA KEI 5100 31° 35' 1.9068" S, 28° 48' 26.064" E
MLUNGISI NEW LIFE ASSEMBLY - EZIBELENI (Q/ TOWN) 0835620226 KEI 1364 ZONE 3, EZIBELENI, 5321 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
IDUTHYWA 731396231 idutywakeir@yahoo.com KEI IDUTYWA, Eastern Cape, 5140 31° 40' 7.4856" S, 29° 2' 3.678" E http://afm-ags.org/n/a Eastern Cape
UMTATA LOWER 768720841 mthathalowerkeir@yahoo.com KEI Zamukulungisa Road
Near WSU Zamukulungisa Campus, MTHATHA, Eastern Cape, 5099
31° 38' 19.6548" S, 28° 45' 16.4196" E http://afm-ags.org/n/a Eastern Cape
KOBODI ASSEMBLY 784651083 kobodikeir@yahoo.ccom KEI BUTTERWORTH, Eastern Cape, 4960 32° 20' 48.2388" S, 28° 2' 23.9316" E http://afm-ags.org/n/a Eastern Cape
UMTATA NORTH 739516567 mthathanorthkeir@yahoo.com KEI R61 Main Road
Slovo, MTHATHA, 5099
31° 34' 23.0304" S, 28° 44' 16.7964" E http://afm-ags.org/n/a Eastern Cape
GODS AMBASSADORS CHRISTIAN CHURCH (GXULU) 785296942 godsambassadorskeir@yahoo.com KEI R61 Road
Main Road , Libode, Eastern Cape, 5100
31° 35' 20.7996" S, 28° 46' 30.6624" E http://afm-ags.org/n/a Eastern Cape
AGAPE (BUTTERWORTH) 839831161 agapekeir@yahoo.com KEI THE MISSION LOCATION, BUTTERWORTH, 4960 32° 20' 17.2824" S, 28° 8' 23.7588" E Eastern Cape
MTHATHA GRACELAND (MTHATHA) 5328351 gracelandkeir@yahoo.com KEI 1516 Mantyi Street
Opposite Tembelani Bible College, Eastern Cape, 5099
31° 36' 41.2524" S, 28° 48' 40.1796" E http://afm-ags.org/n/a Eastern Cape
MBHOZISA - MQANDULI 781422378 mbozisakeir@yahoo.com KEI MQANDULI, 5080 31° 54' 20.0412" S, 28° 55' 18.642" E http://afm-ags.org/n/a Eastern Cape
ALL SAINTS allsaintskeir@yahoo.com KEI Ngcobo, Eastern Cape, 5050 31° 39' 18.3672" S, 28° 2' 29.3676" E Eastern Cape
GUSE - ELLIOTDALE KEI 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
CALA 732164491 calakeir@yahoo.com KEI 1869 Extation 8
Extation 8, Eastern Cape, 5455
31° 35' 19.5468" S, 27° 45' 38.8548" E http://afm-ags.org/n/a Eastern Cape
MOVING GOSPEL MINISTRY KEI 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E
NOMAHEYA 736650318 nomaheyakeir@yahoo.com KEI NGQAMAKHWE, 4990 32° 8' 31.9668" S, 27° 58' 2.3592" E http://afm-ags.org/n/a Eastern Cape
MTHOMBOLWAZI (MTHATHA) 794301777 mthombolwazikeir@yahoo.com KEI MTHATHA, 5099 31° 35' 58.3584" S, 28° 29' 41.7264" E http://afm-ags.org/n/a Eastern Cape
LADY FRERE 835781791 ladyfrerekeir@yahoo.com KEI Lady Frere
Lady Frere, QUEENSTOWN, Eastern Cape, 5410
31° 41' 44.43" S, 27° 15' 21.0744" E http://afm-ags.org/n/a Eastern Cape
UMTATA CENTRAL KEI 5099 31° 35' 20.7996" S, 28° 46' 30.6624" E
TSOMO 723197401 tsomokeir@yahoo.com KEI Khwebulana
Khwebulana, TSOMO, Eastern Cape, 5099
31° 35' 20.7996" S, 28° 46' 30.6624" E http://afm-ags.org/n/a Eastern Cape
UNITY COMMUNITY CHURCH (MTHATHA) 0475012021 unitycommunitycentrekeir@yahoo.com KEI 19829 ZIMBANE VALLEY
PHASE 2, MTHATHA, Eastern Cape, 5099
31° 37' 13.3536" S, 28° 46' 0.606" E http://afm-ags.org/n/a Eastern Cape
NQAMAKWE 723540455 ngqamakhwekeir@yahoo.com KEI NGQAMAKHWE, Eastern Cape, 4990 32° 12' 6.6276" S, 27° 56' 28.986" E http://afm-ags.org/n/a Eastern Cape
XHORA ASSEMBLY 0822083432 KEI BUTTERWORTH, BUTTERWORTH, 4960 32° 20' 3.984" S, 28° 8' 43.008" E
BOJANE - ENGCOBO 631955126 bojanekeir@yahoo.com KEI Bojane
Bojane, NGCOBO, Eastern Cape, 5050
31° 40' 21.9144" S, 27° 59' 0.5064" E http://afm-ags.org/n/a Eastern Cape
ELLIOT 603567920 elliotkeir@yahoo.com KEI H/V LLOYDWEG & GERICKE STR, ELLIOT, 5460 31° 19' 48.756" S, 27° 50' 38.5152" E