VACANCY: Social Worker Position (4 December, 2019)

VACANCY: Social Worker Position

The Executive Welfare Council of the AFM of SA uMephi, provides care and protection for vulnerable and traumatised children in Child and Youth Care Centres. The organization presently has a vacancy in the Sedibeng area (Meyerton/ Vereeninging/ Vanderbijlpark).

Responsibilities will include:
– Therapy and behavior management for 30+ children in Child & Youth Care Centres.
– Support to Child & Youth Care Workers.
– Participate in local and district CYCC Forums and be part of CYCC Committees and Social Work Management Team.

EWC Advert for Social Worker Post 4.12.2019

Please forward CV’s to:
Lize Swart: [email protected]
Tel: 012 753 7940
Only shortlisted candidates will be contacted.
Thank you for helping us to share this post!

Important Reminder: National Welfare Council AGM @ Wednesday, 27 November

Important Reminder: National Welfare Council AGM
Monday, 25 November

Dear Committees,

This communication serves as a reminder for the upcoming National Welfare Council AGM. Thank you to the delegates who have already registered! If you have not yet registered, kindly complete the registration form and email it to us as soon as possible:
NATIONAL WELFARE COUNCIL NOTICE REGISTRATION 2019

We are looking forward to welcoming all our committees, including:
• The EWC of the AFM Residential Care Facilities for the Aged
• The EWC of the AFM Retirement Villages
• uMephi CYCC’s / Foster Homes
• Affiliates (NPO’s & Projects)

Herewith the detail information for the meeting:
Date: Wednesday, 27 November 2019
Time: 11:00-14:00
Venue: Lofdal Retirement Village
(153 Alethea Street, Lyttelton, Centurion)

Kindly download the Agenda for your perusal:
AGENDA NATIONAL WELFARE COUNCIL 27 NOVEMBER 2019

Warm Regards
Ashley Theron
(Acting CEO of the EWC of the AFM of SA)

Newsflash: Friday, 22 November

Download the PDF version from the link below:

22 NOVEMBER ENG 2019

AFM Colleague,

SPECIAL INVITATION
2020 NOB Empowerment Visits

We hereby invite all AFM Pastors, Governing Body Members, Leaders and National Youth to the 2020 NOB Empowerment Visits. The intention of the Empowerment Visits is to inform, equip, train and engage in dialogue on matters of strategic importance to the church. I want to strongly encourage you to attend the empowerment session in your province.

The theme for the visits is:

Actions with Impact
Leading in a missional church

We are looking forward to engaging with the church on the following topics:

 1. The Impact of the Ministry on Pastor’s Children.
 2. The Nomination Process and Dates for the 2020 National Office Bearers Elections.
  A document is already available on this matter. Kindly download from:
  http://afm-ags.org/category/media/
 3. Women in Leadership.
 4. The Role and Function of the Pastor within a Missional Church.
 5. Being Church in the Public Domain.
 6. Community Involvement: Practical Implementation (Presented by the AFM Welfare)

The programme for the Friday and Saturday can be downloaded from the link below:
http://afm-ags.org/category/events/

The National Office Bearers will be visiting all Provinces on the following dates:

Date: Province: Venue:
7-8 February Cape Town AGS Goodwood
7-8 February Free State AFM Jubilate
21-22 February Kwazulu-Natal Amanzimtoti
6-7 March Limpopo Ha-Dumasi Conference Centre
6-7 March Mpumalanga Lighuis Middelburg
17-18 April Gauteng Herlwingsentrum (Wonderboom)
17-18 April North-West AFM Oase (Klerksdorp)
8-9 May Eastern-Cape Gees en Lewe (East London)
8-9 May Northern-Cape AFM Rehobot Upington

Blessings!

MG Mahlobo

Nuusflits: Vrydag, 22 November

Download the PDF version from the link below:

22 NOVEMBER AFR 2019

AGS Kollega,

SPESIALE UITNODIGING
2020 NOB Bemagtigingsbesoeke

Hiermee nooi ons alle Pastore, lede van die Beheerliggame, Leiers en Nasionale Jeug uit na die 2020 NOB Bemagtigingsbesoeke. Die doel van die besoeke is om inligting te deel, opleiding te verskaf en gesprek te voer oor kwessies van strategiese belang vir die kerk. Ek wil jou sterk aanmoedig om die bemagtigingsessie in jou Provinsie by te woon.

Die tema vir die besoeke is:

Aksies met Impak
Leierskap in ‘n missionale kerk

Ons sien uit daarna om met die kerk oor die volgende onderwerpe te praat:

 1. Die Impak van die Bediening op die kinders van Pastore.
 2. Die Nominasieproses en datums vir die verkiesing van die Nasionale Ampsdraers in 2020.
  Hier is alreeds ‘n dokument beskikbaar oor die onderwerp. Laai gerus af by die volgende skakel: http://afm-ags.org/category/media/
 3. Vroue in Leierskap.
 4. Die Rol en Funksie van ‘n Pastoor binne ‘n Missionale kerk.
 5. Om Kerk te wees in die markplein.
 6. Gemeenskapsbetrokkenheid: Praktiese Implementering (Aangebied deur die AFM Welfare)

Die program vir Vrydag en Saterdag kan afgelaai word vanaf die volgende skakel:
http://afm-ags.org/category/events/

Die Nasionale Ampsdraers gaan besoeke aflê aan al die Provinsies op die volgende datums:

Datum: Provinsie: Plek:
7-8 Februarie Kaapstad AGS Goodwood
7-8 Februarie Vrystaat AFM Jubilate
21-22 Februarie Kwazulu-Natal Amanzimtoti
6-7 Maart Limpopo Ha-Dumasi Conference Centre
6-7 Maart Mpumalanga Lighuis Middelburg
17-18 April Gauteng Herlwingsentrum (Wonderboom)
17-18 April Noordwes AFM Oase (Klerksdorp)
8-9 Mei Oos-Kaap Gees en Lewe (East London)
8-9 Mei Noord-Kaap AFM Rehobot Upington

Seën!
MG Mahlobo

Special Invitation: 2020 NOB Empowerment Visits

SPECIAL INVITATION
2020 NOB Empowerment Visits

We hereby invite all AFM Pastors, Governing Body Members, Leaders and National Youth to the 2020 NOB Empowerment Visits. The intention of the Empowerment Visits is to inform, equip, train and engage in dialogue on matters of strategic importance to the church. I want to strongly encourage you to attend the empowerment session in your Province.

The theme for the visits is:

Actions with Impact
Leading in a missional church

We are looking forward to engaging with the church on the following topics:

 1. The Impact of the Ministry on Pastor’s Children.
 2. The Nomination Process and Dates for the 2020 National Office Bearers Elections.
  A document is already available on this matter. Kindly download from:
  http://afm-ags.org/category/media/
 3. Women in Leadership.
 4. The Role and Function of the Pastor within a Missional Church.
 5. Being Church in the Public Domain.
 6. Community Involvement: Practical Implementation (Presented by the AFM Welfare)

The programme for the Friday and Saturday can be downloaded from the link below:

2020 NOB Programme

The National Office Bearers will be visiting all Provinces on the following dates:
Date/Province/Venue:
7-8 February Cape Town AGS Goodwood
7-8 February Free State AFM Jubilate
21-22 February Kwazulu-Natal Amanzimtoti
6-7 March Limpopo Ha-Dumasi Conference Centre
6-7 March Mpumalanga Lighuis Middelburg
17-18 April Gauteng Herlwingsentrum (Wonderboom)
17-18 April North-West AFM Oase (Klerksdorp)
8-9 May Eastern-Cape Gees en Lewe (East London)
8-9 May Northern-Cape AFM Rehobot Upington

Special Update: Friday, 15 November

Special Update: From the 60th National Leadership Forum

Friday, 15 November

Dear Colleagues,

The 60th National Leadership Forum (NLF) since unity, was held during this past week from 11-14 November 2019 in Gauteng. In this special update we share three important matters.

1. PROCESS FOR ELECTION

During this meeting amendments to the Rules of Order regarding the process for election of the National Office Bearers from 2020, were promulgated. More information on this process, including the dates for 2020, were made available to Regional Leaders and will also be discussed during the NOB’s Regional Empowerment visits during the first few months of 2020.

Election of National Office Bearers

2. PASTORAL WELLNESS RESULTS

The meeting also took note of the results of the Pastoral Wellness Survey conducted among our pastors during this year. You can access the results of the survey at the link below and take note of the interesting statistics and important information relating to the ministry, physical, financial and personal life of Pastors and assemblies. Please take note of the key take-outs that can possibly improve Pastoral Wellness.

Survey Results NOB Visits PASTORAL WELLNESS

3. NOB EMPOWERMENT VISITS 2020

Please make a note of the dates of the 2020 NOB Empowerment visit in your Region as per the national AFM Calendar and ensure that you do attend it, as it will cover a few subjects of importance to the church, such as:
1. The role and function of a pastor within a Missional church context.
2. Women in leadership.
3. The impact of the ministry on the children of pastors.
4. Being church in the Public Domain, and
5. The Nomination process and dates for the 2020 National Office Bearers Elections.

Blessings!
MG Mahlobo

Spesiale Opdatering: Vrydag, 15 November

Spesiale Opdatering: Vanaf die 60ste Nasionale Leierskaps Forum

Vrydag, 15 November

Geagte Kollegas,

Die 60ste Nasionale Leierskaps Forum (NLF) sedert die kerk se eenheid, is die afgelope week vanaf 11 tot 14 November 2019 in Gauteng gehou. In hierdie spesiale nuusflits deel ons drie belangrike sake.

1. DIE PROSES VIR VERKIESING

Tydens hierdie vergadering is wysigings aan die Reëls van Orde rakende die verkiesing van die Nasionale Ampsdraers vanaf 2020, afgekondig. Meer inligting oor die proses, insluitend die datums vir 2020, is aan Streekleiers beskikbaar gestel en sal ook tydens die NOB se Bemagtigingsbesoeke aan die streke gedurende die eerste paar maande van 2020 bespreek word.

Election of National Office Bearers

2. PASTORALE WELSTAND: RESULTATE

Die vergadering het ook kennis geneem van die resultate van die Pastorale Welstand-opname wat gedurende hierdie jaar onder ons pastore gedoen is. Jy kan op die onderstaande skakel toegang tot die resultate van die opname verkry. Die verslag deel interessante statistieke en belangrike inligting rakende die bediening, fisieke, finansiële en persoonlike lewe van ons pastore en gemeentes. Neem kennis van die belangrikste fokus areas wat Pastorale Welstand moontlik kan verbeter.

Survey Results NOB Visits PASTORAL WELLNESS

3. NOB BEMAGTIGINGSBESOEKE AAN STREKE 2020

Let op die datum van die 2020 NOB-bemagtigingsbesoek in jou streek (soos aangedui op die nasionale AGS-kalender). Maak seker dat jy dit bywoon, aangesien dit ‘n hele paar onderwerpe van belang vir die kerk sal dek, soos:
1. Die rol en funksie van ‘n Pastoor binne ‘n Missionale kerk.
2. Vroue in leierskap.
3. Die impak van die bediening op die kinders van pastore.
4. Kerk te wees in die markplein.
5. Die nominasieproses en datums vir die verkiesing van die Nasionale Ampsdraers in 2020.

Seën!
MG Mahlobo

Executive Welfare Council of the AFM of SA: Housemother Vacancies (Urgent!)

2 VACANCIES (URGENT): Housemother Positions
[CV’s will be accepted until end of business day 15 Nov 2019]
 
The Executive Welfare Council of the AFM of SA Umephi, provides care and protection for vulnerable and traumatised children in Child and Youth Care Centres.
 
The organization presently have vacancies in two of the houses located in Tshwane. The suitable candidate should have a passion for and experience in working with children. The position involves providing full-time care for up to 12 children, between the ages 0-18 years old, including children with special needs.
Please forward CV’s to:
Mandy Manuel: [email protected]
Tel: 012 753 7940
Only shortlisted candidates will be contacted.